Blahopřejeme ke Dni matek dceři ve verších

Šťastný den matek, má dcero,
Moje drahé dítě, drahá,
Posvátným posláním je být matkou,
Je vám svěřen osud.
Máte postaráno o velký dárek
Važte si každého okamžiku se svým dítětem,
Ať toho nikdy není málo
Pramen velké něhy.
Ať je síla a trpělivost
Být mámou je přece hodně práce.
Ať je to v lásce a porozumění
Šťastná léta běží. ©

Být mámou je ta nejvyšší čest
A není důležitější mise
Ke Dni matek si přeji, dcero,
Být pro děti celý svět.

Nechte své oblíbené dlaně
Vždy tak něžně objímat
Polib baculaté rty
A nohy jdou vedle sebe. ©

Chci vám poblahopřát ke Dni matek
Já, drahá dcero, ty.
Ať mateřství přináší štěstí
Nechte děti inspirovat.

Nechte dětský smích znít zářivě
A dupání nohou na podlahu
Hračky budou rozházené
A polévka je rozmazaná na stole.

A někdy je to pro vás tak těžké
A já chci pořád spát,
Přeji ti, dcero
S dětmi vyrůstat, milovat, snít. ©

Na den matek, nádherný svátek,
Posílám ti blahopřání, dcero.
Nechte veselý smích, prosím
A důlek na baculaté tváři.

Chci být přítel dítěte
Umět přijmout, pochopit, odpustit.
Koneckonců, to mohou udělat pouze matky –
Šílená, oddaná láska. ©

blahopřání

Šťastné přání ke dni matek pro dceru

Na světě není lepší práce
Jakou pozici má matka zastávat.
Ke dni matek tobě, dcero,
Budu si přát moudrost.

Aby byl příspěvek zodpovědný a důležitý
Dal ti jen inspiraci.
A pamatujte, že váš stav je “máma” –
Obrovský úspěch. ©

Blahopřeji vám ke Dni matek
Ty, dcero, neroztaj se,
To rodičovství je dřina.
Pochopí ho jen matky.

Trpělivost, něha, starosti!
Jsou potřeba a ne na rok.
chci ti popřát
Staňte se skvělou mámou!

Dcero, se sluncem, které něžně září,
Vřele ses objevil v mém osudu.
A teď společně slavíme Den matek,
A moc ti přeji:

Méně těžkých, neklidných nocí,
Méně nudných a zamračených dnů,
Více dětinské, spokojené úsměvy.
A chtěl bych od vás další dobré zprávy!

Teď jsi moje matka, moje dcera,
Šťastný den matek, blahopřeji vám
Ať se splní každý sen,
Svým vnoučatům přeji zdraví.

READ
Všechno nejlepší k narozeninám gratuluji chlapci

Vy. Dcero, vždy se o sebe starej,
Milujte děti a buďte dobrou matkou
A nebuď smutná, drahá, nikdy,
Být v životě nejlepší!

Gratulujeme ke Dni matek na telefonu

Šťastný den matek, dcero,
srdečně vám blahopřeji.
užít si mateřství
upřímně přeji.

Nechte své oči jiskřit štěstím
Dost síly a trpělivosti
Dětský smích a zlomyslnost
Dávejte pouze inspiraci. ©

Váš dnešní šťastný den –
Svátek matek je pro všechny jasnější.
Buďte vždy tak krásná
Prosím manžela a děti!

Naše drahá dcero,
Kéž vás Pán ochraňuje.
Žiješ bez vědomí starostí,
Dobrý každý rok!

Dcero, šťastný den matek, drahá
Blahopřeji ti,
Buďte nejněžnější, nejkrásnější,
Moje drahé dítě!

Vyrostla jsi, stala ses matkou,
Milujete děti celým svým srdcem!
Staňte se nejlepšími
Na vaší speciální dovolené!

Teď jsi matka, dcera,
A to je také vaše dovolená.
srdečně blahopřeji
Děti jsou na vás hrdé.

Přeji trpělivost
Láska a spravedlivá laskavost.
Chci žít bez lítosti
V rodině pohodlí, teplo!

Drahá dcero, drahá,
Stali jste se ještě laskavější a krásnější
V den, kdy ses sama stala matkou,
Objevil se vnuk – náš zázrak!

A šťastný Den matek, blahopřeji vám
Dnes s hrdostí a něhou.
Zůstaň takhle vždycky
Něžné, krásné a laskavé!

Dcero, na Den matek, přijmi
Všechno nejlepší!
Ať jsi šťastný po celý život!
Aby své dceři porodila bratra!

Stát se matkou té nejvyšší třídy!
Takže vaše štěstí je nadpozemské!
Aby nedocházelo k žádným průrazným protivenstvím a potížím!
Ale bylo jen mnoho vítězství!

Abyste nikdy ve všem neztratili odvahu!
Kéž to dětem hodně pomůže v jejich životě!
Abyste byli vždy ze všech nejhezčí
A v životě vás čekal velký úspěch!

Co si přeješ, drahá dcero,
Je dnes, Den matek, velký svátek?
A brzy ráno a pozdě v noci
Jste vedle dětí, s otevřenou duší.

Tvé ukolébavky jsou něžné a krásné,
A tvůj něžný pohled potěší duši.
Kéž vám život dává zvonící radost
A ve vaší rodině bude dobro a harmonie!

Dcero, blahopřeji ti ke Dni matek! Je to zvláštní, nepopsatelný pocit vidět, jak harmonicky a správně se odhalujete v roli matky. Ať vám mateřství přinese mnoho radosti, štěstí a lásky. Přeji vám zdraví a energii, aby bylo dost pro všechny! Pro podporu, pomoc nebo radu vždy víte, kam se obrátit!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám přítelkyni svými vlastními slovy

Drahá dcero, jsem rád, že vám mohu poblahopřát ke Dni matek! Jsem na vás hrdý, vaše chytré a krásné děti. Máma je srdcem rodiny. Přeji vám zářivé oči, zářivé úsměvy, prosperitu a prosperitu ve vašem domě! Ať ve vaší mladé rodině vždy vládne mír, mír, štěstí a láska!

Moje drahá děvče! Nyní sami vidíte, cítíte, chápete, jak obrovská zodpovědnost a neocenitelné štěstí je být matkou. Jde vám to skvěle! Staneš se starší, moudřejší a ještě krásnější. Gratuluji, moje nejlepší, ke Dni matek! Hodně zdraví a nezměrné radosti vaší rodině i vám osobně. Miluji tě, moje sluníčko!

Ke Dni matek, dcero, přeji lásku
Ať vám všichni v rodině pomáhají.
Zůstaň navždy ženou
Nikdy nedávejte ruce dolů
Ať vaše srdce bije klidně.
Jsi hodna pozemského štěstí, dcero.
Být mámou není snadné, ale máte hotovo
Jsem na tebe hrdý, jsi vzorem pro všechny.
Ať je ve vašem životě hodně radosti,
Ať nepřijdou potíže a úzkosti.
Byl jsi dobře vychován, má drahá.
Žít v hojnosti, překvapení, rozkvětu.

Má drahá dcero, jak jsem osudu vděčný, že tě mám. Sama už jste matkou a chápete, jak zodpovědné a těžké poslání je vychovávat své děti. Ke Dni matek vám přeji, aby se splnily všechny vaše drahocenné sny, aby vaše děti potěšily každou minutu svou láskou, vnímavostí a vřelostí! Jste ta nejlepší matka a dcera na světě!

Milá dcero, šťastný Den matek! Jste nejlepší máma a dcera na světě! Těší mě sledovat, jak si užíváte mateřství, vyhýbáte se stresu a nedorozuměním. Přeji vše nejlepší, trpělivost, moudrost, klid, hodně štěstí, radosti a hodně síly! Zůstaňte tak krásní a chytří, jako jste! Objímám tě, sluníčko! Buď šťastný!

Moje dcera! Pamatuji si, jako bych tě nedávno držel v náručí. Dnes jste již matkou. A jak vám tato role sluší! Z celého srdce vám blahopřeji ke Dni matek! Ať vám mateřství dává jen pozitivitu a radost, ať vás stále inspiruje k tomu, abyste byli lepší, moudřejší a trpělivější. A samozřejmě přeji hodně zdraví svým vnoučatům!

Šťastný Den matek, má dcero, blahopřeji vám! Z celého srdce přeji mír, laskavost, lásku, kreativitu, nové zajímavé koníčky, harmonii v duši, mír, optimismus a víru ve světlejší budoucnost! Ať jste každý den šťastní a radostní, milovaní a úspěšní! Ať děti vyrůstají zdravé a chytré!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám v próze příteli

Milá dcero, gratuluji!
Ke Dni matek vám přeji:
Buďte šťastní, buďte šťastní, žijte dlouho
V míru, pohodlí, prosperitě, lásce,
Vždy pozitivním způsobem a přístupem.
Nechte všechno špatné odejít z vašeho života.
Ať jde snadno, co chcete
Nechte své srdce zpívat a svou duši se usmívat!

Krásné blahopřání ke Dni matek dceři

Pamatuji si, jak jsem zpíval ukolébavky
Váš kočárek je krajkový.
Tentokrát jako okamžik proletěl kolem,
Nyní jste dospělý!
Ty sama jsi nyní matkou, drahá,
A jsem šťastná, že se stanu babičkou!
Bez zavření očí až do svítání,
Ucítíte, co znamená matka!
Gratuluji k této roli
To je radost až do stáří!
A ať se srdce třepotá jako svobodný pták.
Vše nejlepší ke dni matek!

Všechno nejlepší ke Dni matek, blahopřeji vám
Moje milovaná dcero!
Přeji vám zdraví a radost
A po mnoho let. Buďte šťastní jako já!

Buďte nejjemnější, laskavější a nejkrásnější,
Starostlivý, s krásnou duší.
Vychovávejte krásné, sladké děti.
Budu vždy na tvé straně.

Nyní jsi matka, drahá dcero,
A tento svátek bude vždy váš.
Z celého srdce vám blahopřeji,
Budu na tebe hrdý, dcero.

Všechno nejlepší ke Dni matek, drahá,
Gratuluji s celou svou láskou!
Jste matka – co potřebujete, víte
Neztrácejte důvěru!
Ať jsou děti zdravé
Ať rádi poslouchají knihy
Když jim v noci čteš,
A narovnáte deku.
Přeji vám radost a světlo
Uchovávejte všechna dětská tajemství
Buďte nejlaskavější mezi vílami
A nejlepší matka pro děti.

Drahá dcero, jsem rád, že vám mohu poblahopřát ke Dni matek! Jsem na vás hrdý, vaše chytré a krásné děti. Máma je srdcem rodiny. Přeji vám zářivé oči, zářivé úsměvy, prosperitu a prosperitu ve vašem domě! Ať ve vaší mladé rodině vždy vládne mír, mír, štěstí a láska!

Kreativní obrázek ke dni matek

Dobrá pohlednice ke Dni matek ve verších

Gratuluji vaší dceři ke Dni matek v próze

Drahá dcero, upřímně ti blahopřeji ke Dni matek. Nedávno jste sama byla dítětem a hrála jste si matku a dceru a nyní jste se stala zodpovědnou, milující, pečující a jemnou matkou. Chci vám popřát hodně štěstí a radosti. Veselé svátky, má lásko!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám dívce

Dcero, vím jako nikdo jiný, že jsi ta nejlepší matka, kolik lásky je ve tvém laskavém srdci a co je pro tebe mateřství! Kéž se teplo poskytnuté dětem stonásobně vrátí jejich upřímnými úsměvy, očima zářícíma štěstím, jemným objetím! Vím, že pro vás není větší radosti, než je vidět zdravé a ve skvělé náladě – ať je to tak vždy!

Autor: Natalya Kuldoshina

Milá dcero! Ze srdce vám blahopřeji ke Dni matek! Přeji vám mír, lásku, úspěch ve všech vašich snahách, optimismus, harmonii se sebou samým a se světem! Nechte svůj život naplnit zázraky, pohodlím, ať si ho zapamatují jen ty nejlepší chvíle! Veselé svátky, má drahá!

Má drahá, drahá dcero! Vše nejlepší ke dni matek! Přeji vám silnou lásku, zajímavou práci, nové vzrušující koníčky. Ať je váš život plný a jasný, stejně jako vy!

Krátké blahopřání vaší dceři ke Dni matek

Nechte dítě, aby vám naslouchalo
Je chytřejší a roste rychleji.
Gratuluji mé dceři
Požehnaný Den matek!

Víš, dcero, jistě,
Jak ubíhají noci bez spánku.
Oslavte Den matek
Získejte gratulace.
Nechte dítě vyrůstat zdravě
Dokonale si rozumí.
Buď dobrá máma
Usnadním vám to!

Na Den matek, má dcera, přeji si
Neznám vás smutek a úzkost.
ty jsi máma. A já vám gratuluji!
Tisíce cest jsou pro vás otevřené.

Milujte své děti a buďte milováni
Mateřství je totiž radost bez hranic.
Ať se ti splní sen.
Je velkým štěstím vidět radost dětských tváří.

Gratuluji vaší dceři ke Dni matek

Dcero, víš, že být matkou je velmi zodpovědná práce. Je potřeba včas vyměnit plenky, nakrmit, koupit miminko. Ale na tyhle věci jste už zvyklí. Proto vám přeji, abyste na své dovednosti nezapomněli a stali se podruhé maminkou. Všechno nejlepší ke Dni matek, drahá!

Být mámou je hezké a snadné
Musíte jen myslet daleko
A předvídat ostré rohy
A zářit ve tmě.
Nemůžete být mámou jen jednou za rok
Všichni běží k mámě pro pomoc
Každý den a stovky tisíckrát
V radosti, v radosti i ve strachu.
Být matkou je těžké i snadné,
Říkám vám každý řádek
Holka, věřím, že to zvládneš!
Jste jako já ve všech směrech.
Gratulujeme, drahá, ty!
A na Den matek si přeji, milující,
Buď hrdá na to, že jsi se stala matkou,
Užívejte si mateřství!

READ
Vtipné blahopřání k narozeninám

prázdný

Univerzální karta blahopřání ke Dni matek

Drahá dcero, v tento nádherný den vám blahopřeji ke Dni matek! Ať v rodině vládne láska, harmonie, vzájemné porozumění a podpora. Zůstaňte báječnou a laskavou matkou, zdravou a krásnou, šťastnou a veselou dívkou!

Dcero, jsi úžasná ve všech směrech. A hlavně jsi skvělá máma. Vaše děti mají štěstí: jste jen nekonečné moře lásky, moudrosti, péče a něhy! Ať jste vždy se svými dětmi na vlně vzájemného porozumění a lásky! Ať jsou pro vás vaše děti zdrojem štěstí. Zdraví pro vás, energie, prosperita! Všechno nejlepší ke Dni matek, drahá!

Roztomilý obrázek ke Dni matek

Má drahá, sladká dcero!
V krásný, láskyplný den vám chci poblahopřát!
Na podzim se všude slaví Den matek,
Aby bylo na zemi více slunce!
Dovolte, má drahá, v tento den ráno
Osud kazí radostí a štěstím!
Nechte pohlednice létat! Dobrá slova
Ať jsou od srdce, má dcero!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: