DIY montáž dveří

Existuje mnoho možností instalace v závislosti na přístupu průvodce a dostupném nástroji. Budeme zvažovat jednu z nejjednodušších metod bez použití speciálního vybavení, které je k dispozici všem.

1. Připravte si nástroje a materiály

 • Dveřní křídlo a rám.
 • Platband a další proužky.
 • Univerzální motýlková poutka, rukojeť a zámek.
 • Pila, šroubovák a vrtačka.
 • Tužka, šídlo a nůž.
 • Dláto a kladivo.
 • Vodováha, metr a klíny.
 • Šrouby, hřebíky, polyuretanová pěna.

2. Demontujte staré dveře

Pokud místo výměny starých vkládáte nová dvířka, pokračujte dalším krokem.

Sundejte plátno z pantů, rozeberte rám dveří. Vyčistěte otvor od zbytků omítky a jiných nečistot.

3. Zvolte velikost nového plátna

To je nutné, abyste se nemuseli šťourat se zužováním nebo naopak rozšiřováním otvoru. Standardní velikosti dveří jsou 2 m vysoké a 60, 70, 80 nebo 90 cm široké. Dvoukřídlé dveře jsou obvykle kombinovány ze dvou pláten. Například 120 cm je 60 + 60.

Vzhledem k tomu, že plátno je instalováno v rámu dveří a dokonce i s mezerami pro montážní pěnu, otvor by měl být o něco větší. Zpravidla o 8-10 cm.To zahrnuje tloušťku rámu a všechny potřebné vůle.

 • Změřte šířku otvoru a vyberte plátno o 8–10 cm užší.
 • Změřte výšku otvoru od hotové podlahy a ujistěte se, že je o 6–9 cm vyšší než výška dveří.
 • Proveďte měření na několika místech a vezměte v úvahu nejmenší výsledek. Například, pokud je šířka otvoru ve spodní části 89 cm, uprostřed – 91 cm a nahoře – 90 cm, musíte vzít v úvahu šířku rovnou 89 cm.

4. Rozhodněte se pro stranu otevírání a zavěšení

Pokud je plátno instalováno v jedné rovině se stěnou v chodbě, otevře se do průchodu. Pokud je v místnosti stěna, dveře se tam otevřou. Přemýšlejte o tom, co je pohodlnější, a zvažte tento okamžik.

Pro otevírání doprava je třeba panty zavěsit na pravou stranu a pro otevírání doleva na levou. Abyste se nemýlili, postavte se přede dveře a představte si, že si je otevíráte sami. Pokud je se sklem, pak by matná strana měla směřovat do chodby a lesklá strana by měla směřovat do místnosti.

5. Vybalte dvířka

Odstraňte obal rukama nebo opatrně otevřete fólii nožem. Nestříhejte na přední, ale na zadní ploše, aby nedošlo k poškození povlaku. Nechte jeden z bočních kartonů: bude sloužit jako podšívka a během provozu chrání konec plátna před poškrábáním.

6. Zavěste panty

Pokud instalujete dveře poprvé, je lepší použít motýlkové panty. Jsou univerzální a vhodné pro pravý i levý závěs. Ale hlavně: nemusí být zasazeny do krabice, což je velmi výhodné pro neprofesionály.

 • Umístěte dvířka na okraj přední stranou k vám a pod nimi kus lepenky.
 • Změřte 250 mm od okraje plátna a udělejte značku tužkou – to bude střed smyčky.
 • Uzavřenou smyčku připevněte na plátno stranou, kde jsou zkoseny otvory malé části.
 • Pro upřesnění místa zašroubování šroubů označte šídlem středy a opatrně vyvrtejte otvory o průměru 2–2,5 mm.
 • Zašroubujte jeden ze šroubů. Zafixuje smyčku a usnadní značení.
 • Takto označte všechny otvory a zašroubujte šrouby.
 • Pamatujte: malá část závěsu je připevněna k plátnu a velká část je připevněna k rámu dveří.
 • Opakujte stejný postup pro druhou smyčku.

7. Vložte zámek

 • Otočte plátno tak, aby panty byly na podlaze a opačná strana, kde bude zámek stát, je nahoře.
 • Správně umístěte zámek – do středu dveří. Čtvercový otvor pro rukojeť by měl být nahoře a zkosená část západky by měla směřovat k zavírání. V případě potřeby lze jazyk snadno převrátit pouhým tahem prsty.
 • Změřte délku a šířku montážní desky zámku a také tloušťku dveří. Proveďte označení a umístěte lištu přesně do středu plátna.
 • Otočte zámek dnem vzhůru a připevněte jej ke dveřím. Označte střed montážních otvorů, vyvrtejte, zašroubujte šrouby.
 • Obkreslete prkno kolem obrysu tužkou a opatrně nařízněte fólii ostrým nožem, abyste jasně označili hranice instalačního vzorku a nepoškodili okraj.
 • Odstraňte zámek a oddělte nařezaný film od plátna pomocí dláta.
 • Připevněte mechanismus ke dveřím, zarovnejte jej s plánovaným umístěním a označte šířku skříně. Změřte tloušťku zámku v jeho nejširším místě a označte na plátně.
 • Nakreslete ohraničující čáry 2 mm od okrajů drážky na obou stranách.
 • Pomocí vrtáku o průměru 6–7 mm vyvrtejte podél obrysu vzorku otvory pro mechanismus zámku. Chcete-li využít maximální plochu, rozmístěte otvory. Jednejte opatrně a nepřesahujte značky.
 • Provrtané dřevo pomalu odřezáváme dlátem a ořezáváme okraje drážky tak, aby zámek volně vstupoval, ale nevisel ven.
 • Postupně odstraňte dřevo dlátem, abyste utopili montážní lištu v jedné rovině s plátnem. Zkontrolujte přiložením zámku zadní stranou a nezasouváním na místo – jinak bude obtížné jej dostat ven.
 • Připevněte zámek na stranu a označte tužkou čtvercový otvor pro násadu pera. Proveďte označení na obou stranách a pamatujte, že tento tvar by měl být při instalaci dveří nahoře, nikoli dole.
 • Do drážky vložte kus dřeva jako podpěru a pomocí vrtáku 20 mm vytvořte otvor na jedné straně a poté na druhé straně.
 • Nainstalujte zámek na místo a zajistěte jej šrouby, které pro ně byly předem vyvrtány.
READ
Jak opravit a vyčistit bazén na vašem webu

8. Sestavte rám dveří

 • Uspořádejte boční regály rámu dveří podél okrajů plátna, aby nedošlo k záměně. Měly by směřovat do čtvrtiny směrem k pantu dveří. To znamená, že byste měli vidět těsnění.
 • Vypočítejte výšku stojanu pro správné ořezávání. Skládá se z velikosti křídla (2 000 mm), mezery mezi rámem a dveřmi (3 mm), tloušťky samotného rámu (22–25 mm) a mezery mezi křídlem a podlahou (8– 22 mm). Spodní práh se dělá pouze v koupelnách, v ostatních případech se nechává mezera pro koberce a jiné krytiny.
 • Vypočítejte šířku příčky zárubně. K tomu přidejte 6 mm k šířce dveřního křídla tak, aby na každé straně zůstala mezera 3 mm.
 • Opatrně nařežte všechna prkna na požadovanou velikost. Lepší s pokosovou pilou, ale můžete použít i pilku na železo s jemným zubem.
 • Odstraňte čtvrtiny na bočních sloupcích, aby byly zarovnány s horní lištou. Chcete-li to provést, posuňte těsnění na stranu, proveďte řezy pilou a poté dlátem odštípejte překážející kusy. Pro větší přesnost použijte řezy krabic jako šablonu.
 • Odřízněte pryžová těsnění na bočních sloupcích pod úhlem 45 stupňů, aby se po montáži nevytvořila nevzhledná mezera.
 • Složte rámové pásy dohromady, zarovnejte okraje a upevněte šrouby. Předem vytvořte otvory pro šrouby a zašroubujte dva kusy do každého stojanu. Pro přesné značení použijte výřezy v krabicích.

9. Zavěste plátno na rám dveří

 • Položte rám dveří na podlahu a opatrně do něj vložte plátno. Po obvodu položte kusy dřevovláknité desky o tloušťce 3 mm, aby se vytvořila stejná mezera.
 • Tužkou označte horní část každého závěsu na rámu.
 • Odšroubujte šrouby z bočního sloupku a “otevřete” jej na pantech nahoru. Aby plátno nespadlo, umístěte pod něj ořezy krabice shora a zespodu.
 • Zarovnejte horní část závěsu se značkou na rámu a označte středy otvorů pro šrouby pomocí šídla. Zašroubujte šrouby s předem vyvrtanými otvory pro upevňovací prvky.
 • Opakujte postup pro druhou smyčku a zajistěte ji.
 • „Zavřete“ krabici a znovu ji sestavte tak, že ji připevníte šrouby k horní liště.

10. Nainstalujte krabici s plátnem do otvoru

 • Zvedněte otočné dveře a vložte je do otvoru. Zarovnejte plátno v rovině se stěnou a použijte klíny jako rozpěrky. Můžete si je koupit nebo si je sami nakrájet. Vložte jeden klín do malých štěrbin, dva do velkých štěrbin a otočte je k sobě. To je nezbytné pro přesnost nastavení.
 • Nejprve zarovnejte stojan s panty, potom zbytek. Aplikujte úroveň a zatlačte nebo vytáhněte dveře, abyste dosáhli přísně svislé polohy. Pokud je stěna posetá, je třeba plátno ještě vyrovnat, aby se snadno zavíralo a otvíralo.
 • Pomocí kousků dřevovláknité desky nebo jiných šablon nastavte po obvodu mezi křídlem a zárubní mezery 3 mm. Nainstalujte je naproti sobě. Tím se zabrání deformaci rámu během vytvrzování montážní pěny.
 • Umístěte vodováhu na okraj dveří nebo dva kusy dřevovláknité desky a ujistěte se, že jsou dveře svislé.
 • Mezery mezi dveřním rámem a stěnou vyplňte montážní pěnou, počínaje zdola a směrem nahoru. Používejte kvalitní pěnu s nízkým koeficientem roztažnosti, aby nedeformovala krabici, netvrdla a nerozpínala se.
 • Pokud je mezera velká, například nad horní lištou, vyplňte prostor postupně pohybem pistole nahoru a dolů pomocí hada. Neplňte pěnu v jedné rovině se stěnou – je lepší nechat malou mezeru, kompozice ji po vytvrzení vyplní.

11. Zkontrolujte správnou instalaci

 • Ne dříve než za den odřízněte vyčnívající montážní pěnu. Je snadné zkontrolovat ztuhnutí: bude velmi husté a na řezu je vidět, že materiál je homogenní.
 • Opatrně odstraňte dřevovláknitou desku a klíny. Zkontrolujte všechny mezery – měly by být stejné. A také správná instalace: při otevírání zůstává plátno v jedné poloze, aniž by se pohybovalo různými směry.
READ
Dvoukřídlé dveře: typy a montáž konstrukcí

12. Namontujte rukojeti a západku zámku

 • Dodaným imbusovým klíčem povolte zajišťovací šrouby na spodní straně obou rukojetí a zasuňte do nich čtyřhrannou tyč až na doraz. Připevněte sestavenou konstrukci ke dveřím. Vzdálenost mezi rukojeťmi by měla být menší než tloušťka čepele. Pokud je větší, tyč trochu zkraťte pilkou nebo bruskou.
 • Odstraňte ozdobné rozety z rukojetí jejich odšroubováním proti směru hodinových ručiček podél závitu. Kliky zasuňte na svá místa tak, aby zajišťovací šroub byl dole, a tužkou si označte místa pro upevňovací prvky. Vyvrtejte otvory a zašroubujte šrouby. Nainstalujte dekorativní zásuvky na místo.
 • Zavřete dvířka a tužkou označte horní a spodní část západky na krabici. Změřte vzdálenost od okraje plátna k vnější straně jazyka. Označte tento rozměr na rámu a nakreslete čáru k hraničním značkám západky.
 • Otočte úderník a zarovnejte jej se středem značky jazyka. Vyvrtejte otvory a zašroubujte šrouby, abyste připevnili tyč k rámu. Zakroužkujte kontury tužkou a ostrým nožem ořízněte fólii, jako jste to udělali se zámkem.
 • Odstraňte lištu a vytvořte otvory pomocí malého vrtáku podél obrysu budoucí drážky pro západku a pomocí dláta – vzorku. Není to děsivé, pokud vzorek mírně vyčnívá za hranice značek, po instalaci lišty se všechny mezery překrývají.
 • Dlátem opatrně odstraňte fólii podél vnějšího obrysu úderníku, aby se utopil v jedné rovině s rámem dveří. Zajistěte prkno na místě pomocí šroubů. Zkontrolujte: pokud je vše provedeno správně, zavřená dvířka nevisí ven.

13. Nainstalujte ozdobné lišty

Montují se ze strany místnosti, kdy šířka sloupků zárubně neumožňuje zakrytí celé tloušťky otvoru. Do rámu se vkládají další lišty a připevňují se ke stěně pěnou a později se na ně přibijí lišty.

Pokud tloušťka vašeho rámu odpovídá rozměrům dveří, okamžitě přejděte k dalšímu kroku.

 • Odřízněte a odštípněte kusy vyčnívající z boků rámu dlátem, aby nepřekážely. Odstraňte zbývající pěnu po obvodu zárubně.
 • Změřte šířku otvoru a seřízněte horní lem na vhodnou velikost. Připevněte jej na správné místo a pokud přečnívá za hranice otvoru, označte ho tužkou a odstraňte přebytečnou část. Oříznutý nástavec vložte do krabice, vyrovnejte a zajistěte klíny po stranách.
 • Stejným způsobem změřte, nařežte a nasaďte boční ozdobné lišty. Umístěte je na místo a zarovnejte.
 • Aplikujte souvislý pás montážní pěny na spoj nástavce s dveřním rámem nahoře a po stranách. Na vnějším okraji přídavného prkna vyplňte spáru se stěnou malými proužky. Nevyplňujte celý prostor pěnou, jinak se roztáhne a deformuje nástavec.

14. Vycpěte destičky

 • Pěnu přečnívající za rovinu zárubně odřízněte ostrým nožem.
 • Připevněte obložení k rámu ze strany pantů blízko k nim a podívejte se, jak velký prostor je k vnitřnímu okraji krabice. Stejná vzdálenost musí být zachována po celém obvodu na ostatních platbandech.
 • Spoje horních a bočních pásů desek mohou být provedeny pod úhlem 45 nebo 90 stupňů. Pokud není po ruce žádná pokosová pila a instalujete dveře poprvé, je lepší zastavit se u druhé možnosti. Je to mnohem jednodušší.
 • Nainstalujte boční prkno přitlačením k pantům a přibijte hřebíky v krocích po 20–25 cm, nezatlučte je až do konce a nezapomeňte nejprve vyvrtat otvor do pláště vrtákem o menším průměru než hřebík.
 • Přiložte druhou boční fošnu a po dodržení požadované mezery udělejte značku tužkou a přebytek odřízněte na požadovanou délku. Pouzdro přibijte jako dříve karafiáty.
 • Vyzkoušejte horní lištu, ořízněte ji a upevněte ji. Důležité! Nemělo by ležet na boku, ale být mezi nimi. V tomto případě bude odříznutý konec horního pouzdra skrytý.
 • Stejným principem vyplňte destičky na druhé straně dveří. Pokud jsou nainstalovány další pásy, zarovnejte okraje desek podél nich. Pokud nejsou žádné nástavce, dodržujte po obvodu zárubně stejnou mezeru jako na opačné straně.
 • Jak nalepit tapetu: podrobné pokyny s fotografiemi a videy
 • Jak položit laminát
 • Jak aktualizovat kuchyň bez opravy a vysokých nákladů
 • Jak položit dlaždice na podlahu
 • Jak nainstalovat zásuvku

*Aktivity Meta Platforms Inc. a její sociální sítě Facebook a Instagram jsou na území Ruské federace zakázány.

Montáž interiérových dveří

Funkčnost designu a estetická přitažlivost závisí na kvalitě instalace interiérových dveří: v každém domě nebo kanceláři začíná kontrola prostor u dveří. Zkušení specialisté okamžitě provedou měření, nabídnou nejoptimálnější možnosti a nainstalují v souladu s konstrukčními prvky.

Je také důležité odstranit mezery napěněním vysoce kvalitními tmely, vyrovnáním stěn v počáteční fázi instalace a výběrem vhodného modelu domácí nebo zahraniční výroby.

Montážní funkce

Montáž zárubní se provádí v konečné fázi opravy. Po tapetování se provádějí práce na instalaci zárubně v souladu s technickými pravidly a bezpečnostními požadavky. Instalace dveří do velkého otvoru bez kotev a dalších prvků vyžaduje profesionální přístup: odborníci doporučují, abyste tuto práci neprováděli sami. Kdysi se jako konstrukce dveří používaly instalace klapek, které zabraňovaly vnikání studeného vzduchu a vlhkosti do místnosti.

Dveře dnes slouží nejen jako vstupní a výstupní zóna, ale také jako efektní doplněk interiérového designu, který při správném provozu vydrží mnoho desetiletí.

Znalost technologie umožňuje organizovat instalaci na vysoké technologické úrovni.

READ
Vlastnosti zařízení a provoz štítů dřevěných domů

K instalaci konstrukce budete potřebovat:

 • vytvořte blok a vybavte plátno;
 • připravit materiál pro použití ve spojení s armaturami;
 • zdvihací závěsy (s běžnou rukojetí nebo s automatickou západkou).

V otvoru je namontován blok, na kterém je uspořádáno plátno. Odborníci doporučují mechanismus předem upravit. Platband čalounění je skvělý způsob, jak dát struktuře stylistickou úplnost a konstruktivní jednotu, přičemž je vhodné používat moderní materiály a nejnovější technologie. Činnosti se provádějí v přísném pořadí: během instalace jsou akce koordinovány v souladu se stavebními předpisy.

Plastové a kovoplastové instalace jsou realizovány v doplňkové formě, připravené pro proces upevnění. Box je kolekce dřevěných tyčí různých parametrů, dveřních panelů a speciálních dílů (lamelů) pro podložky.

Sestavení krabice je proces, který vyžaduje profesionální přístup:

 • soulad přijatých opatření s požadavky provozu;
 • použití osvědčených materiálů a technologií;
 • pomocí P-základny s prahem.

K tomuto účelu se používají tyče (regál, sklopné dřevo). Základna s prahem vyžaduje instalaci spodního materiálu o určité tloušťce, zatímco sestavený blok musí mít přísně geometrickou konfiguraci. Mistři určují rozměry dveří, fixují formát regálů a překladů s ohledem na dutiny, vyřezávají a navrhují speciální tyče.

Rozměry materiálu krabice se musí lišit od rozměrů plátna. Měření se provádí jednoduchými nástroji, nejčastěji pravítkem. Pás se měří podél obvodu: neměli byste počítat s vnějším efektem, protože při smršťování jsou pozorovány deformace. Odchylky hrají při měření velkou roli.

Posloupnost práce je následující.

 • Jsou analyzovány parametry vnějších stran smyčkového materiálu;
 • Měří se provozní parametry stropu, předstíraného materiálu;
 • Je diagnostikován stav povrchů v kontaktu s rovinami otevření;
 • Poskytuje prostor pro mezery (v rozmezí 0,2-0,4 cm).

Při instalaci skleněných konstrukcí se dodatečně provádějí měření parametrů dekoru, kreslení se provádí pomocí moderních metod, pokud jsou k dispozici. Instalace zatahovacích a dvojitých dveří se provádí v souladu s technickými požadavky stanovenými v GOST. Rolovací vrata si vyžádají další opatření související s výběrem vhodného modelu, montáží konstrukce splňující normy a požadavky na design.

Houpací a posuvné varianty jsou skvělou variantou pro ty, kteří jsou zvyklí šetřit místem a zakládají si na moderním designu. Specialisté provedou předběžná měření, vyberou ty nejúžasnější modely a okamžitě provedou všechny fáze instalace. Na přání zákazníka se montují nestandardní dveřní konstrukce a klasické dvoukřídlé dveře.

S pomocí těchto modelů můžete vytvořit originální design interiéru, vybavit jakýkoli typ místnosti (kancelář, obytný, sklad). V závislosti na instalačních parametrech v bytě, pokoji nebo kanceláři můžete umístit celkový nábytek, který vždy vypadá módně a stylově.

Krabice s prahem získávají štěrbinové otvory po obvodu v rovině dveřního bloku bez prahu. Řemeslníci spočítají body pro odstranění svislých sloupků, zajistí dostatečné parametry otvoru.

Při uspořádání krabice věnujte pozornost následujícím bodům.

 • Odpovídající rozsahy velikostí konfigurace „P“;
 • Kvalita sádrokartonových materiálů;
 • Kompetentní držení smylo paprsek.

Pokosový stroj je účinný při vytváření řezů, často pomocí ruční pily nebo samořezných šroubů. Při instalaci dveří se používají inovativní technologie: způsob mytí vertikálních regálů zahrnuje úpravu parametrů dílů a překladů, při dodržení přísných pravidel, design je upraven do úhlu 45 stupňů.

Kompetentně provedené dokování dílů dává instalaci potřebný externí formát. Otvory musí být průchozí, kolmé k řezu.

Размеры

Při instalaci vnitřních bloků často vyvstává otázka, jak vypočítat křídlové dveře pro výklenek. U malých pilířů, podobných parametrům zárubně, se dokončovací práce provádějí pomocí desek. Vytvořená sada je instalována po stranách krabice. Toto nastavení je navrženo tak, aby maskovalo pěnový šev. Dřevěné nebo laminované desky, pokud nejsou zpracovány, jsou instalovány pomocí hardwaru, po kterém se uchýlí k malování. Platbands se mohou lišit v odstínu od baru, protože kontrastní možnosti jsou vždy v trendu.

Zárubeň ze dřeva je vyrobena v souladu s požadavky v oboru stavebnictví s použitím cemento-pískové omítky. Dřevěné plátno se nedoporučuje instalovat společně s krabicemi z dřevovláknitých desek: různé úrovně odolnosti proti vlhkosti mohou vést k deformaci a praskání.

READ
Interiéry ve skandinávském stylu - lehkost, přirozenost, jednoduchost

Konstrukční polotovary pro šrouby v instalaci MDF se vyrábějí v přípravné fázi, vrtání se provádí nástrojem s optimálním průměrem. Velikost vnitřní úrovně vertikální tyče se vypočítá jako součet rozměrových ukazatelů plátna (obvykle 3 * 3 mm), pokud je návrh s prahem. Stropní část se instaluje na speciální zařízení.

Použití samořezných šroubů zajišťuje vysokou efektivitu práce. Parametry jsou určeny indikátory, jako jsou falešné a smyčkové materiály, vzdálenost je určena jako součet parametrů aplikovaných na boční dutiny.

Nosník je vyroben v souladu s technickými parametry v pravém úhlu, jak to vyžaduje uspořádání prahu. Blok je vytvořen na rovném podkladu (například na podlaze).

Uspořádání dveřního kování musí být provedeno tak, aby byla zajištěna evakuační opatření. Vybrat si můžete univerzální dveřní panty s pravou nebo levou montáží. Zařízení s laminovaným povrchem jsou vyráběna s ohledem na parametry smyčky. Obvykle se 20 cm od horního a spodního okraje ponechá jako odsazení. Oblast pro instalaci závěsu na konstrukci krabice je určena s ohledem na technologické mezery.

Jaký materiál je lepší dát

Dveřní výrobky jsou zastoupeny rozsáhlou modelovou řadou. Moderní interiérové ​​dveře vyrábíme z MDF panelů, progresivních materiálů (WPC, ekodýha, přírodní dřevo).

 • Sololit – skvělá volba pro vytvoření levných a velkolepých dveří. Dřevěný rám je pokryt laminovanými dřevovláknitými deskami. Tyto ekonomické konstrukce, snadno se instalují a jsou kompaktní, jsou oblíbené na stavebním trhu. Zkušení specialisté pomohou zvýšit odolnost konstrukce vůči vysokým teplotám a vlhkosti pomocí speciálních směsí.
 • MDF umožňuje vyrábět levné a odolné dveřní bloky s optimální zvukovou izolací.
 • dřevo se liší vysokou životností a odolností vůči vlivům nepřátelského prostředí a mechanickým vlivům. Porézní struktura materiálu zajišťuje vytvoření optimálního mikroklimatu. Takové designy se skvěle hodí k autorskému designu, skvěle doplňují klasický interiér, přičemž parametry interiérových dveří musí odpovídat specifikům otevírání.

Celoskleněné dveře, kovoplastové konstrukce, ocelové díly jsou nestandardní výrobky vyžadující individuální projekt.

Instalace referenčních dveří jsou umístěny v odolné krabici, jejíž kvalita určuje životnost a spolehlivost celé konstrukce.

 • dřevovláknitá krabice představuje pevnou instalaci schopnou deformace vlivem mechanických vlivů.
 • dřevěná krabice, nepodléhající zpracování – konstrukce z profilovaného dřeva. Liší se superpevností a spolehlivostí. Při provádění instalace bude nutné použít další materiály pro konečná dokončovací opatření.
 • Krabice vyrobená z laminovaných materiálů. Tato instalace nevyžaduje konečnou úpravu. Rozhodujícím momentem je povaha laminace. Použití tenkého papíru se nedoporučuje, protože v tomto případě se mohou objevit oděrky a praskliny, které ovlivňují vnější parametry produktu.

Dveře mohou být předem ošetřeny. To určuje specifika otvoru, jeho parametry a vlastnosti interiéru místnosti. Zpracování může být provedeno na úkor dalších dílů a desek.

Jaký nástroj potřebujete

Instalace dveří vyžaduje použití určitých znalostí a technologií: vysavač a pokosová pila jsou považovány za nepostradatelné atributy sady. Odborníci doporučují v počáteční fázi promyslet akční plán: budete muset zorganizovat značení, vložení závěsů, uspořádání sklonů dveří.

V hlavních fázích práce se používají ruční zařízení a elektrická zařízení. Na otázku, jak router používat, vám odpoví zkušení řemeslníci s mnohaletou praxí, pod jejichž vedením budou probíhat všechny větší akce.

Pomocí perforátoru se pracovní plochy vyrovnávají a otvor se rozšiřuje. Tento nástroj umožňuje vytvořit speciální vybrání pro hmoždinku. Vrták pomáhá vrtat vybrání požadovaných parametrů pro spojovací prvky. Zahájení prací je doprovázeno kontrolou zařízení. Velmi důležitá je těsnost upevnění vrtáku, protože díl může při práci vylétnout a poškodit pracovní plochy dvířek.

Šroubovák umožňuje bezpečně upevnit kování v pantech. Elektrická přímočará pila si poradí se složitými povrchy, které jsou pro řezání obtížně přístupné. Ruční elektrický router pomáhá nainstalovat uzamykací mechanismus a zabudovat panty. Tužka umožňuje dělat speciální značky na místech, která vyžadují zpracování. Ke stejnému účelu se používá fix (za předpokladu, že nezanechává stopy na plochách).

Přesné měření zajistí tří a pětimetrový svinovací metr nebo ocelové pravítko spolu s kalibračním čtvercem. Pomocí posuvného měřítka se měří hloubka břitové destičky, což se provádí pomocí dláta.

Sklon ploch je nutné změřit pomocí bublinkové vodováhy s parametry do 50 cm, pomocí sady šroubováků se připevní panty a přístřešky, jsou vybaveny zámky.

Pokosová pila je vynikající nástroj pro řezání konstrukčních dílů – tyčí a ořezů pod úhlem 45-90 stupňů. Kotoučová pila pomáhá formátovat rozměry dveřního křídla. Zbraň může být naplněna vysoce kvalitním tmelem pro uzavření mezer.

READ
Typy zámků pro plastové dveře a práce s nimi

Co je součástí soupravy?

Samořezné šrouby umožňují upevnit prvky zařízení (montážní lišty, závěsy, obložení, zajišťovací mechanismus). Součástí sady jsou také tekuté a dokončovací hřebíky a mikro hřebíky, které se fixují vzduchovou pistolí. S pomocí těchto zařízení získává držák super pevnost a spolehlivost. Montážní microstud je kompaktní hardwarový prvek bez nýtů, který poskytuje pevný povrch. Délku a šířku můžete měřit pomocí metru nebo kovového pravítka.

Interiérové ​​dveře se prodávají bez kování, které je známé v tuzemské i zahraniční produkci.

Specialisté vám pomohou vybrat kvalitní systémy (panty a zámky), které nepodléhají mechanickému namáhání a korozním deformacím. Nastavením závěsů pomocí spojovacích prvků a šroubováku při práci se svahy zajišťuje vysokou těsnost stojiny ke krabici, při použití speciálních zařízení, která umožňují měření dílů, vkládání konstrukčních prvků na vysoké profesionální úrovni.

Vana pro roztok je vyrobena ze speciálního materiálu, který poskytuje optimální formát pro míchání stavebních směsí a snadné čištění po práci. Sada obsahuje kartáče a válečky pro dokončovací práce. Spárovací sada poskytuje referenční pohled na povrch dveřní jednotky.

Jak nainstalovat: pokyny krok za krokem

Vnitřní konstrukce jsou instalovány od nuly pomocí doporučení krok za krokem zveřejněných na internetových portálech. Odborníci doporučují nedělat kutilské činnosti, pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti.

Zkušení řemeslníci vám řeknou, v jaké fázi by měla být provedena přípravná opatření a v jaké fázi se konstrukce instaluje.

 • Určete specifika prostředků a kvality spotřebního materiálu pro instalaci konstrukce.
 • Načrtněte instalační schéma bloků dvoukřídlých interiérových dveří s nástavci.
 • Proveďte konstrukční opatření pro instalaci rámu dveří bez samořezných šroubů. K dveřnímu bloku jsou připevněny panty, v konstrukci je uspořádán výřez, je sestavena odolná krabice, po které jsou všechny prvky sestaveny dohromady. Kovové základny musí být konstrukčně zdravé. Pásek se upevňuje pomocí samořezných šroubů. Design ve tvaru U je klíčem k dobře odvedené práci.
 • Namontujte konstrukci do otvoru. Krabice se vloží do dveří, provede se zarovnání. Koncový dekorační detail je oboustranně provrtaný.
 • Namontujte dveřní konstrukce na panty. Lehká dřevovláknitá dvířka vám umožní pořádat akce sami.
 • Vypěňte švy, čímž se eliminují dutiny mezi povrchem stěny a krabicí. Úplné ztuhnutí se provede během jednoho dne při teplotě místnosti.
 • Proveďte dokončovací práce. Určení typu povrchové úpravy pomůže vytvořit optimální design.

Vizuálně si prohlédněte proces instalace v následujícím videu.

Jak nainstalovat příslušenství?

Odborníci nedoporučují samostatně provádět práce na instalaci dveřní konstrukce, výměně zámku a uspořádání prahů, protože tyto činnosti vyžadují vysokou profesionalitu. Zkušení řemeslníci vám pomohou zakoupit sadu vysoce pevných materiálů, určit pořadí práce, správně nainstalovat konstrukci a vložit rám dveří do otvoru. Pomocí speciálních nástrojů můžete sestavit konstrukci zajišťující vysokou kvalitu sestavení.

Při předběžných měřeních pomocí metru nebo pravítka je nutné vkládat armatury pomocí moderních technologií a způsobů instalace. Jako spojovací materiál se používá vysoce kvalitní kování. V počáteční fázi se vytvoří schéma práce, vytvoří se sada potřebných nástrojů, krabička se vloží do otvoru a nainstalují se skryté smyčky.

Úspěšné příklady a možnosti

Než začnete instalovat dveře, musíte se seznámit s úspěšnými příklady a možnostmi designu. Na webových stránkách společností zabývajících se licencovanou činností jsou prezentovány vzorky dveří v Chruščově, moderní byt a vybavená kuchyně. Zároveň je důležité dbát na kvalitní instalaci, provedenou v souladu s technickými požadavky: ve stěně jsou pečlivě vytvořeny otvory, konstrukční díly jsou vloženy v požadovaném úhlu.

Odborné recenze

Zkušení řemeslníci vysoce oceňují výhody instalace konstrukcí z přírodních materiálů. Takové dveře se vyznačují vysokou praktičností a dokonalými estetickými vlastnostmi. Krása přírodního dřeva může sloužit jako dekorativní prvek v designu obývacího pokoje, ložnice nebo dětského pokoje.

Tipy pro opravu chyb

Webové stránky známých společností nabízejících montážní služby dveřních konstrukcí poskytují tipy pro nápravu chyb. Uživatelé se zpravidla zajímají o otázky, co dělat, pokud je krabice instalována šikmo, jak předělat svahy. Odborníci se vyjadřují k problémům, které nastaly, jak zacelit mezery nebo jaký je plán opatření po instalaci konstrukce. Cvičící mistři vám řeknou, co hledat a jak zkontrolovat správnou instalaci dveřních bloků.

Dále se podívejte na video o 10 běžných chybách při montáži interiérových dveří.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: