Jak mluvit červenou nití?

Legendy o červené niti, jako silném talismanu, lze nalézt téměř u všech národností. V Číně věří, že červená nit spojuje lásku, v Japonsku je červená nit nití osudu a vnitřního vesmíru, u Slovanů a Indů je to amulet, který zahání škody, zlo a nemoci, v buddhismu je to symbol předávání znalostí atd. Amulet s červenou nití je populární po celém světě. To však ovlivnilo distribuci a popularizaci tohoto amuletu, jmenovitě kabaly – náboženského, mystického a okultního trendu judaismu.

Vlastnosti amuletu

Amulet s červenou nití byl vždy mocným amuletem proti jakémukoli zlu. Zejména ze „zlého oka“, které přináší zlo v podobě zlého oka, poškození, závisti atd. Amulet je také schopen přitahovat štěstí, štěstí, lásku a prosperitu.

Kabala říká, že amulet musí být vyroben z ovčí vlny a přivázaný k levému zápěstí. Ovčí vlna nebyla vybrána nadarmo, protože samotná víra byla spojena s předchůdkyní domu Izraele, manželkou patriarchy Jakuba, matkou Josefa – Rachel, což v překladu znamená „beránek“, proto je jejím symbolem ovčí vlna. . Podle legendy kabaly je Rachel matkou celého světa. Celý svůj život zasvětila pomoci lidem a pomáhá jim i po své smrti. Je komunikačním kanálem s Vyššími mocnostmi.

Levá strana lidského těla je považována za dirigenta zla, respektive talisman v podobě červené nitě uzavírá portál pro pronikání zlých sil.

V esoterii se k vytváření amuletů často volí vlna, protože jde o energeticky zářivou strukturu, která aktivně nese pozitivní energii a vitalitu. Čím je nit tlustší a hrubší, tím více energie dokáže vyzařovat a ukládat.

Mnoho společensky aktivních a veřejných lidí nosí takový amulet. Takový talisman můžete vidět u mnoha bohatých lidí. Ochrannou nit navlékají svým dětem na zápěstí rodiče bez ohledu na vyznání a vyznání a nosí ji i těžce nemocní.

Okouzlený amulet chrání nejen před zlým okem a poškozením, ale chrání před energetickými upíry a astrálními útoky, zabraňuje vnesení negativní energie do lidského biopole a také podporuje léčení na fyzické úrovni.

Červená barva (to bylo vědci prokázáno) má nejsilnější energetické vyzařování. Je schopen hojit rány, zlepšovat krevní oběh a pomáhat při hypotenzních problémech. Pomáhá zlepšit činnost žláz s vnitřní sekrecí, produkci adrenalinu, ovlivňuje zlepšení reprodukčních funkcí, zvyšuje libido a dokonce ovlivňuje tělesnou teplotu.

Je zajímavé, že tradiční léčitelé používají k léčbě artritidy okouzlenou vlněnou červenou nit. Přivazuje se na ruku nebo nohu, kde se mučí bolest.

Příprava červené nitě

Sedm uzlů na červené niti

Pokud se budete držet staleté tradice kabalistů, blízký příbuzný s čistými myšlenkami by si měl na ruku přivázat amulet z červené vlněné nitě. Nit by se měla sedmkrát omotat kolem zápěstí a každé otočení by mělo být zajištěno jedním uzlíkem, tzn. dělá sedm otáček a sedm uzlů.

Číslo sedm také není zvoleno jednoduše. Koluje o něm mnoho legend po celém světě. Můžeme shrnout, že je to kouzelné. Stačí, že Bůh stvořil zemi za 7 dní a pro kabalisty je to sedm energetických vírů, které stvořily vesmír. Tak či onak se všechny legendy zmiňují, totiž číslo „7“.

Zatímco je amulet vázán, člověk by měl tiše požádat o pomoc od vyšších sil, naladit se na pozitivní, číst modlitby nebo vést monolog z čistého srdce a obrátit se k vesmíru.

Kabalisté mají modlitbu, která nabíjí amulet silou a silou. Musí se přečíst sedmkrát. Za každé otočení amuletu jednou. Text modlitby v přepisu:

„Ana Bekoah, Gdulat Yaminha, Tatir Tzrura
Kabel do Rinat, Amha Sagvan, Taaren Nora
Na Gibor, Dorshey Yehudha, Kabavat Shomram
Barham Taarem, Rahamay Tsidkadha, Tamid Gomlam
Hasin Kadosh, Baruv Tuvha, Nael Adateha
Yahid Gehe, Leamha P’neh, Zohrai Kdushateha
Shav’atenu Kabel, Ushma Tsaakatenu, Yodea Taalumot

Baruch shem kvod malkuto leolam vaed.” (Požehnáno buď jméno slávy jeho království na věky věků)

Pokud se obrátíme k překladu, pak v něm odpustí Všemohoucímu chránit, očišťovat, pomáhat, udělovat spravedlnost atd.

Slované mají tradici podobnou té, která je popsána výše. Amulet by měl být svázán do sedmi uzlů a nad každým pronést modlitbu, která bude bližší srdci. Jediný rozdíl je v tom, že člověk si může amulet uvázat sám.

Moderní kouzelníci také vyvinuli určité magický rituál pro talisman s červenou nití. Je to takto:

 • Před uvázáním nitě na zápěstí byste ji měli uložit pod polštář ve svém pokoji po dobu 3 až 7 dnů. To jí přenese energii jejího budoucího majitele;
 • Je nutné se připoutat na vlastní pěst, abyste svou energii na nikoho nepřenášeli;
 • Proveďte čin v naprostém souladu se sebou samým a myslete jen na dobro;
 • Měl by být vázán pouze před západem slunce během denních hodin;
 • Pokud se vlákno po třech pokusech nespustilo, mělo by být o tři dny odloženo.

Přednáší se následující magické kouzlo:

“Před zlým okem, před poškozením, před černým zlým okem, od špatných lidí, od hloupých nápadů, od zrady a zrádců, od hněvu, od zlého věštění, prostřednictvím tohoto vlákna mě ochrání anděl strážný (jméno.”)

Konspirace na červenou nití

Čtení spiknutí na červených nitích

Červená nit není jen talisman spojený s kabalou, ale také s obrovským množstvím náboženství a jejich tradic. Červená barva také není náhodná. Samozřejmě neexistuje jediné vysvětlení, ale tato barva je spojena s barvou krve, života, vlivem Marsu (v esoterice je planeta zodpovědná za fyzickou energii a sexualitu), rozptyluje „zlé oko“ atd. .

Kouzelníci věří, že amulet s červenou nití lze upravit na cokoli. Vyrobte si nejen talisman proti zlu, ale také kouzlo pro štěstí, lásku nebo materiální bohatství. Pomlouvají své požadavky, touhy nebo spiknutí na uzlech.

READ
Slovanská spiknutí a kouzla

Pro posílení účinku pomluv esoterici doporučují vyslovovat pomluvy ve fázi dorůstajícího měsíce nebo úplňku. Toto jsou nejmocnější fáze pro přitahování čehokoli. Pomáhají i kostelní svíce. Mají nejsilnější energii.

Od zlého oka

Kolem zápěstí uvažte červenou nit

Nejběžnější kouzla pro amulet s červenou nití jsou kouzla, která chrání před zlým okem. Koncept zlého oka nebo „zlého oka“ existuje po celém světě téměř u každé národnosti. Abychom zjednodušili koncept, osoba, která dokáže vrhnout zlé oko, je špatná, závistivá osoba s vnitřními démony. Mimochodem je třeba zmínit, že barva očí nehraje vůbec žádnou roli.

Podle legendy můžete ze zlého oka onemocnět a dokonce i zemřít. Zlé oko přináší nejrůznější problémy a selhání. Chcete-li se chránit před zlým okem, musíte provést následující rituál:

 • Kupte si červenou vlněnou nit beze změny;
 • Po ranní bohoslužbě v kostele si kupte šest svíček, z nichž tři by měly být umístěny na libovolné ikony tří svatých a zbytek by měl být použit pro rituál;
 • Ve fázi úplňku nebo při rostoucím měsíci zapalte svíčky čtením jakékoli modlitby, kterou znáte;
 • Poté změřte nit pro sedm kruhů pro zápěstí.

Poté stojí za to sedmkrát kroužit kolem zápěstí a upevnit jej uzlem a přečíst si nad každým slova spiknutí:

„Slyš modlitbu a volání, můj Bože. Spal závistivé pohledy, černé myšlenky, neúnavní nepřátelé v jakékoli podobě, dokonce i v dětském, dokonce i ve starém muži, dokonce i v dívce, hoří na plameni svíčky. Odnést plamenem všechnu závist, věštění, šeptané, lemované. Amen. Amen. Amen.”

Na ochranu před negativitou

Vědci již dokázali, že člověk má bioenergetická pole, nebo jinými slovy auru. S negativním vlivem se v něm vytvářejí slabiny nebo „díry“. Člověk se začíná cítit slabý, letargický, bolestivý. Začíná deprese. Rychle se unavit nebo onemocnět.

Mohou to být astrální útoky, nebo osidlování různých astrálních entit nebo vliv jakýchkoliv magických akcí vašich nepřátel. Abyste tomu zabránili, můžete si přečíst nejjednodušší spiknutí na červené niti:

“Ochránce-strážce, nakreslete kolem mě kruh červenou nití, jako bych měl zapletené zápěstí.” Upevněte sedm uzlů, sedm těsnění. Aby se nemohlo přiblížit ani zlo, ani věštění, ani závistivé oko. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.”

K odstranění poškození

Poškození se od zlého oka liší tím, že je specificky vyvoláno. Mohou ji vyvolat nejen lidé zabývající se magií, ale také obyčejní lidé, kteří vám přejí ublížit, provádějí speciální obřady a používají kouzla na poškození. Zbavit se poškození je těžší než zbavit se zlého oka. Škoda může být nejen za hádky, skandály, selhání a nemoci, ale také za smrt.

K odstranění poškození se na červené niti odříkávají modlitby a obracejí se ke svatým. Jsou v tomto případě účinnější než běžné konspirace. Pokud poškození není vážné, můžete použít spiknutí:

„Ach, svatý Michaeli archanděli, jasný a impozantní velitel nebeského krále! Před posledním soudem zeslábni k pokání z mých hříchů, ze sítě, která chytá, zachraň mou duši a přiveď ji k Bohu, který ji stvořil, který se usadil na cherubínech, a modli se za ni pilně, ale na tvou přímluvu odejde na místo zemřelého. Ó impozantní vládce nebeských sil, zástupce všech na trůnu Pána Krista, strážce, pevný ve všech lidech a moudrý zbrojíři, silný vládce nebeského krále! Smiluj se nade mnou, hříšníkem, který vyžaduje tvou přímluvu, zachraň mě ode všech viditelných i neviditelných nepřátel, navíc mě posilni od hrůzy smrti a od ďáblových rozpaků a učiň mě bezostyšně předložit našemu Stvořiteli v hodině Jeho hrozný a spravedlivý soud. Ó přesvatý, velký Michael Archanděl! Nepohrdej mnou jako hříšníkem a modlím se za tvou pomoc a přímluvu v tomto životě i v budoucnu, ale učiň mě hodným oslavovat Otce i Syna i Ducha svatého s tebou na věky věků. Amen.”

Pokud cítíte potřebu použít kouzlo, pak existuje mocný rituál, který vám může pomoci vrhnout červenou nit na amulet-amulet proti poškození. Protože poškození je mocné kouzlo, vyžaduje přípravu. Je nutné se postit tři dny. Pak vezměte červenou nit a jděte na hřbitov navštívit své zesnulé příbuzné. Odstraňte hroby a požádejte je o ochranu, držte nit v pěsti:

„Najdi toho, kdo vzal klid a zdraví. Kdo přivítal a stal se nepřítelem. Kdo nechal závidět sítě. Kdo na schůzce zkroutil svou černou duši. Vezmi to ode mě zpět, vrať to a zapečeť to černou pryskyřicí. Omotám se červenou nití a s pomocí vaší obrátím vše zpět. Amen. Amen. Amen.”

Pro lásku

Kouzlo červené nitě pro lásku

S kouzly lásky je spojeno velké množství rituálů, bílých i černých. Jsou to velmi silné rituály, protože energie lásky se rovná energii nenávisti. Je stejně silná a schopná jak přitahovat, tak ničit. Hlavní věc je správně používat. To je známo již od starověku. Například existuje staroslovanský rituál zvaný „tři uzly“.

Chcete-li spáchat spiknutí, musíte zapálit tři červené svíčky. Zkuste se uklidnit. Myslete pouze pozitivně (jinak uzly zachytí všechny zbytečné myšlenky) a představte si milovanou osobu a uvažte první uzel na vlněné červené niti a řekněte: “Naplňte svazek silnou silnou touhou.” Musíte na to dát trochu růžového oleje.

READ
Konspirace, aby manžel nepodváděl

Při vázání druhého uzlu musíte cítit, jak moc milujete a toužíte po osobě, se kterou chcete být, a říci: “Jak moje srdce září láskou, tak bude i tvoje zářit láskou ke mně.” Na tento uzel naneste kapku levandulového oleje.

Když pletete třetí uzel, musíte si představit, že jste spolu se svým milovaným, jak se objímáte nebo držíte za ruce a říkáte: “Jako je moje láska silná, tak bude silný i náš život s tebou.” Tento uzel vyžaduje jasmínový olej. Poté se týden na zápěstí nosí náramek se třemi uzly, aby předával energii lásky. Potom milence buď pohřbí poblíž domu, nebo mu ji, pokud možno, dají a uvážou kolem zápěstí.

Pro štěstí

Červená nit na zápěstí již sama o sobě přitahuje štěstí, protože je talismanem proti zlu a neštěstí. Tento efekt však můžete vylepšit tak, aby vás štěstí „následovalo“. K tomu kouzelníci doporučují zavěsit dekorace ve formě obecně uznávaných symbolů štěstí na červenou nit – jetelový list, podkova, alatyr atd. Také byste měli dát veškerou sílu touhy a poslat ji do amuletu a zajistit jej následujícími slovy spiknutí:

„Nechte červeně tkaný amulet
Přináší štěstí, neškodí.
Ať nepožaduje odplatu,
Vůdce štěstí za uzdu.
Pokloním se čtyřem větrům,
Ať se splní všechny sny.”

Pomluva musí být vyslovena sedmkrát, což se rovná „číslu štěstí“. Poté je třeba uvázat sedm uzlů a nosit je bez odstranění na pravé ruce. Pokud se nit přetrhne, musí se spálit a rituál opakovat.

Pro peníze

Od dávných dob kouzelníci a čarodějové používali mnoho různých spiknutí, rituálů a amuletů, aby přilákali peníze, prosperitu a prosperitu. Červená nit se takových rituálů účastní obzvláště často. Lze jej upravit na požadovaný peněžní kanál mnoha způsoby. Stačí například uvázat speciální peněžní uzel nebo mluvit.

Chcete-li k sobě přitáhnout peněžní tok pomocí červené nitě, musíte si připravit následující věci:

 • Tři červené svíčky;
 • Potřebujete malý červený kobereček nebo kousek nové červené látky;
 • Jakákoli papírová bankovka, která se používá;
 • Koule vlněné červené nitě.

Rozložíme koberec a položíme na něj bankovku lícem naším směrem. Zapálíme tři svíčky, vezmeme klubko červených vlněných nití. Sedmkrát měříme červenou nit podél bankovky a říkáme:

„Mám peníze, mám štěstí. Zboží pro vás, změna pro vás. Po sedmé změříme a odstřihneme nit.

Zavážeme na pravou ruku a upevníme na sedm uzlů. Bankovku zabalíme do látky a na sedm dní schováme na odlehlém místě. Poté, po sedmi dnech, nit přestřihneme a spálíme, ale je důležité to udělat současně s obřadem. Vyjmeme účet a utratíme ho za příjemný nákup.

Je důležité objasnit, že pro amulety za peníze, požehnání, štěstí, prosperitu je na pravou ruku vázána červená nit. Tohle je ruka budoucnosti.

Na ochranu dítěte

Můžete vidět mnoho malých dětí a kojenců s červenou nití na pažích. Takto rodiče od pradávna až dodnes chrání své děti před „zlým okem“, před poškozením a zlem. Naši předkové dávali svým dětem amulety a amulety z červené nitě.

Staří Slované pomlouvali na niti magická ochranná slova a navlékali ji na ruku svého dítěte. Můžete udělat tradičních sedm uzlů pro štěstí nebo při pomluvě vpletete tři nitě do jedné. Existuje mnoho starých „kouzlo nití“ spiknutí, ale nyní používají zjednodušené krátké verze:

„Uvážu nit na zápěstí svého dítěte (jméno), ukážu vám cestu ke zdraví, štěstí. Kéž je s ním nit po mnoho let a chrání ho před zlem a problémy.

Na červené niti se táhne další silná obrana. Toto spiknutí chrání dítě a vrací závist a zlo opačným směrem k „okým“ lidem. V tomto obřadu rodiče „propojují“ čtyři živly: oheň, vodu, zemi, vzduch a čtyři světové strany. Chcete-li to provést, musíte vzít červenou vlněnou nit, trochu země, vody a zapálit svíčku. Nit musí být tažena přes všechny prvky, nezapomeňte se pohybovat vzduchem. Pak se připevněte ke svému srdci, ukloňte se čtyřem světovým stranám a řekněte na každou stranu:

„Chraňte před zlým okem, poškozením, kletbami, škodlivými kouzly, provizemi, zachycením, destruktivní energií, před energetickými upíry, před mimozemskou závistí, hněvem, agresí, nenávistí, před fyzickými zraněními, před duševními zraněními. Nech to tak být!”

Poté držte nit v rukou, foukněte do ní a řekněte: “Tady dýchám život.” Poděkujte všem živlům. Ve stejný den přivažte červenou stuhu na jakýkoli strom a uvažte dítěti nit na ruku. Obvykle u dětí taková nit na ruce vydrží týden až měsíc, pak odletí. Po odlétnutí nitě by měla být pohřbena pod stromem, na který byla stuha uvázána, a měl by se znovu provést ochranný obřad.

Co dělat, když se vlákno přetrhne?

Červená nit se přetrhla

Amulet červené nitě se zlomí v okamžiku, kdy se negativní energie hromadí zvenčí, nebo následuje vážný energetický úder ve formě poškození nebo zlého oka. Pokud se vlákno přetrhne, nelekejte se a propadejte panice. To znamená, že amulet fungoval a chránil vás tím, že přijal ránu. V takových chvílích se také vyplatí zhodnotit, s kým jste komunikovali, a zda má cenu v komunikaci pokračovat.

„Utracený“ amulet musí být spálen nebo pohřben poblíž stromu, který byl zasazen vlastními rukama. Poté se musíte vykoupat nebo osprchovat, protože voda smyje zbytky negativní energie a promluví nový amulet. Je vhodné nosit ochrannou nit, aby si toho nikdo nevšiml. To vás ušetří pokusů kouzelníků a čarodějů natrénovat na vás, abyste „prorazili“ obranu.

READ
Jak se chovat po odstranění poškození: pravidlo tří dnů

Amuletová dekorace v podobě červené nitě na ruce se dnes nachází všude. Když jdete po ulici, můžete si toho všimnout na většině kolemjdoucích: muži, ženy, děti, miminka. Důvody jeho popularity jsou velmi kontroverzní, ale jako každý amulet má červená nit svou zvláštní sílu. Více o jeho významu a také o tom, jak doma mluvit červenou nití, vám řekneme v článku.

Konspirace na červenou nití

Historie červené nitě je spojena s dávnými legendami. Kabalistická legenda o Rachel je považována za nejoblíbenější.

Ráchel, manželka Jákoba, velké pramatky všeho židovského lidu, byla neplodná. Navzdory tomu se snažila chránit a zachránit svůj lid před hříchy. Jako vděčnost za to jí Pán ve snu poslal anděla. Anděl jí řekl, aby si uvázala červenou nit na ruku, a pak se její drahocenné touhy splní. Rachel se probudila a následovala andělskou radu a následně porodila dva zdravé syny, Josepha a Benjamina.

Od té doby se k jejímu hrobu v Betlémě sjíždějí lidé z celého světa. Toto místo je pro ně posvátné, kde vzdávají hold Rachel a na oplátku dostávají nejsilnější amulet. Přinesou s sebou červenou nit z vlny a sedmkrát ji omotají kolem hrobu Ráchel. Vlákno absorbuje všechnu lásku a soucit velké matky a stává se amuletem proti temné energii. Stoupenci kabaly považují tuto legendu za jedinou pravdivou a neuznávají sílu jiných vláken, kromě těch, které prošly obřadem zasvěcení v hrobce Pramatky.

Jak mluvit červenou nití?

Také barva tohoto vlákna je spojena s vírou Slovanů a Židů. Od pradávna, kdy medicína ještě nebyla tak rozvinutá, byla pupeční šňůra novorozenců vázána červenou nití.

Důvody, proč se červená nit začala nosit všude, nejsou s jistotou známy. V dnešní době jej nosí na zápěstí celý svět, bez ohledu na vyznání. Někdo to považuje za jednoduchou dekoraci, zatímco jiní věří, že je to talisman.

Je obvyklé koupit červenou nit nebo ji dostat jako dárek od blízké osoby. Existuje nevyslovené pravidlo, které musí dodržovat jak ten, kdo nit nosí, tak ten, kdo ji váže. Nit musí být svázána, vyhodit z hlavy všechny negativní myšlenky, a to nejen ve vztahu k tomu, komu je vlákno určeno, ale také k celému světu jako celku. Do amuletu tedy přenášíme pouze jasné zprávy.

Předpokládá se, že barva nitě, kterou dáváme člověku, znamená to, co si přejeme. Nitě, které všichni známe, mají různé barvy a každá z nich má svůj vlastní význam. Také hrají důležitou roli barevné kombinace:

Jak mluvit červenou nití?

 • Červený barva, symbolizuje odvahu, odvahu, oheň, optimismus, sebevědomí a vášeň. Navíc červená nit nejlépe ochrání před zlým okem. Různé odstíny červené mají také svůj význam.
 • kaštanové – barva finančního a obchodního úspěchu.
 • jasně šarlatová – barva vášně a smyslnosti vztahů ve fyzické rovině.
 • Pink – barva lehkosti, něhy a romantiky.
 • oranžový – barva družnosti a lásky k celému světu, čistá sluneční energie.
 • Žlutá – barva kreativity a kreativity, barva herců a tvůrců.
 • Zelený – barva přírody, jemnost, soucit a osvícení.
 • Tmavě modrá – barva vody, klid, kreativita a inspirace.
 • Bílý – barva skutečné čistoty, upřímnosti, poctivosti a nezištnosti.
 • Šedá na amulety se nepoužívá barva tmavého odstínu, pouze stříbrná, jejímž účelem je léčit nemoci a přinášet duševní pohodu.
 • černá barva, navzdory své ponurosti a negativnímu vlivu, který je jí připisován, dodává majiteli klid a rovnováhu. Nositel černé nitě je lidmi respektován a mluví o něm jako o hodném a uctívaném člověku.

Existuje běžná mylná představa, že pokud se vlákno přetrhne, je to známka něčeho špatného. Ve skutečnosti se takové znamení zvažuje naopak, dobrý a symbolizuje zbavení se něčeho nebezpečného. V tomto případě se doporučuje jednoduše vyměnit vlákno za nové a poděkovat dárci za to, že ho zachránil před problémy.

Červená nit jako kouzlo na zápěstí

Před poskytnutím takového amuletu je obvyklé číst spiknutí na červené niti. Budeme mluvit více o tom, jaké typy konspirací existují a pro koho se nejlépe používají.

První a nejznámější je tzv “Ben Porat Joseph”.

Jak mluvit červenou nití?

Toto je nejznámější kabalistická modlitba, ale lze ji číst v ruštině. Existuje na to překlad:

“Tak jako jsou ryby na naší zemi skryty pod vodou před zlým okem, tak jsou potomci Josefa chráněni před zlou mocí, protože oko, které netouží po tom, co mu nepatří, nepodléhá zlému oku.”

Řekněte „Ben Porat“ sedmkrát za sebou, zatímco si ruce svážete amulet na zápěstí do sedmi uzlů.

je také křesťan Varianty modlitby, liší se významem a délkou, ale většina z nich je skutečně pravdivá. Křesťané totiž věří, že každá modlitba adresovaná Pánu bude vyslyšena. V křesťanské modlitbě hraje důležitou roli vaše víra v sílu, kterou do amuletu vložíte. Jedna z modliteb zní například takto:

„Pane, požehnaný na zemi i na nebi, smiluj se nade mnou (své jméno) a zachraň mě. Skláním se před vaší velikostí, milosrdenstvím a odpuštěním, protože pravá je vaše láska a síla. Smiluj se a zachraň mě, ale hlavně tě žádám, abys zachránil svého služebníka (jméno toho, kdo bude nosit amulet) před nepřáteli a problémy. Žehnej, Pane, zachovej a smiluj se ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen”.

staroslověnština spiknutí je vzácné, ale tím neztrácí na účinnosti. Jeho rozdíl je v tom, že během spiknutí je nutné uvázat devět uzlů místo sedmi a poté položit talisman na levou ruku. Toto spiknutí je zvláště silné pro kojence.

READ
Kouzlo pro lásku manžela ke své ženě

“Před náhlým neštěstím, zlým neduhem, nesobeckým nepřítelem, beznadějnou temnotou, zachraň amulet.” Obklopte se zdí, zámek horou. Zamkněte to devíti zámky, zamkněte to devíti klíči. Posvěť mým silným slovem, ochraňuj červenou nití. Jak se říká, tak bude.”

Na červené niti je mnoho konspirací, tyto tři jsou jen jednou z nich.

Další, neméně slavné spiknutí na červené niti pro dítě, který lze číst doma, zní takto:

„Dávejte pozor na červenou nit, nepřetrhávejte ji, nepřerušujte ji. Ochranný kruh je červený, démon nemá žádnou moc. S láskou chraňte své dítě před těžkostmi, zlem a bolestí. Amen”.

Jak mluvit červenou nití?

Od zlého oka a pro štěstí

Nejsilnější rituál, aby se vyloučila červená nit ze zlého oka a poškození se provádí v krátkém časovém období. Takto namluvená nit ale slouží až tři měsíce, pak ji lze vyměnit a znovu namluvit. Jedná se o skutečně mocný rituál, jehož činnost je podpořena nejen slovem, ale i skutkem.

Budete potřebovat:

 • prsten;
 • Červená nit;
 • tři voskové svíčky.

Rituál se provádí o samotě, na pozadí si můžete zapnout klidnou hudbu, mantru nebo zpěvy. Hlavně se ujistěte, že máte klid a harmonii v duši.

Je důležité vzít v úvahu čas rituálu: podle lunárního kalendáře se provádí 12, 13, 14 nebo 15 lunárních dnů.

Vezměte tři svíčky, postavte je před sebe a zapalte je zápalkou nebo dlouhou pochodní. Sundejte si prsten, který nosíte, ale ne snubní prsten. Můžete použít nový prsten, který jste dosud nenosili, v takovém případě bude nutné rituál provést o něco déle. Na materiálu, ze kterého je prsten vyroben, nezáleží.

Malé tajemství: Můžete si vzít libovolnou délku nitě, aby se vešla do sevřené pěsti. Poté lze rozdělit na několik částí pro více osob. Stojí za to to udělat, pokud jsou lidé spojeni životními okolnostmi. Nebo ve vztahu k vám všem něco spojuje – přátelství, sympatie, rodinné vazby. Před řezáním závitu je nutné pozorovat dvě důležitá pravidla:

 1. Nůžky, kterými budete nit stříhat, musí být posvěceny plamenem svíček, se kterými obřad provádíte.
 2. Před provedením řezu udělejte na obou stranách budoucího řezu dva uzly a odstřihněte nit mezi nimi. Energii tedy uzavřete do těchto uzlů a nebude unikat ven.

Jak mluvit červenou nití?

Takže upněte nit, která je navlečena do vašeho prstenu, v pěsti. Soustřeďte se a začněte pohybovat pěstí nad svíčkami tak, aby se ruka nedotýkala ohně, ale cítila teplo. Představte si, že oheň proudí do vaší ruky az ní do vlákna a naplňuje ji teplem a světlem.

Opakujte slova spiknutí vyrovnaným, klidným a jemným hlasem. Nemluvte ani tak o vláknu, ohni nebo energii, ale o lidech, za které vlákno mluvíte:

„Nit posvěcená ohněm, oheň obdařený mocí, moc daná Bohem, Bůh, jeden a vševědoucí. Před zkažením, zlem a zlým okem, před lidskou nenávistí a závistí, před nepřízní a selháním, chraňte svého nositele plamenem. Prosím tě o hodně štěstí a štěstí v jednoduchých pozemských záležitostech, dej mi svou sílu, oheň, zemi a svaté nebe. Amen”.

Zkuste je ze sebe nechat plynout, nebojte se je zamíchat nebo zapomenout. Když cítíte, že rty samy pronášejí spiknutí, je to neklamné znamení, že vás vyšší síly slyšely.

Je důležité nakreslit nit přes každou svíčku třikrát, opakovat spiknutí třikrát a pak na niti uvázat tři uzly. Pokud je nit dlouhá, udělejte na konci uzlíky pro řezy.

Po dokončení obřadu uchopte konec nitě a dvakrát ji přivažte na prsten. Pak – odvážně odřízněte nit a nasaďte prsten. Toto bude váš osobní amulet a jeho síla se rovná síle celé červené nitě. S pomocí tohoto prstenu můžete obřad bezpečně zopakovat na novém vláknu.

Během následujících dní sledujte červený uzel na prstenu. Pokud se to vrátí zpět nebo se zlomí do tří lunárních dnů po rituálu, je to dobré znamení. To znamená, že rituál fungoval a chránil vás před zlem. Během této doby je důležité kroužek nesnímat.

Není nic těžkého pochopit, jak mluvit červenou nití ze zlého oka a pro štěstí. Nejdůležitější je dělat to s láskou a laskavostí k osobě, které amulet dáváte.

Za peníze

Červená nit se dá vyslovit i pro štěstí ve finančních záležitostech a obchodu. Pro takový účel je lepší vzít kaštanovou nit, která symbolizuje finanční úspěch.

Jak mluvit červenou nití?

Spiknutí za peníze na červenou nit má důležitou vlastnost. Protože to souvisí s penězi, budete nejprve potřebovat peníze. Je velmi důležité, aby vám nit okouzlenou penězi přivázal člověk, který sám dosáhl úspěchu a prosperity.

Nejprve je nutné provést rituál spiknutí červené nitě.

K tomu budete potřebovat:

 • svíčka;
 • účtovat;
 • nit červené nebo kaštanové barvy.

Je lepší vzít svíčku se zlatým nebo červeným povlakem, vhodná je nízká, ale široká válcová svíčka. Jakýkoli účet je vhodný, nemusí být nutně platný, můžete použít účet z jiné země. Čím je rituál výjimečnější, tím je pravděpodobnější jeho úspěch.

Zapalte svíčku, počkejte, až plamen začne rovnoměrně hořet. Bankovku srolujte do široké trubky, několikrát kolem ní obtočte nit. Poté sviňte nit až na konec a opatrně ji přesuňte z tuby na prst levé ruky. Stejnou rukou narovnejte bankovku a přineste ji do ohně se slovy:

READ
Kouzlo pro potěšení mužů

“Vzdávám hold ohni, žádám oheň o peníze.” Vezměte staré peníze, vraťte nové. Kéž se štěstí vrátí stonásobně, ať se blahobyt ztrojnásobí. V ohni – zbytek, v domě – prosperita!

Jemně spusťte nit do popela ze spálené bankovky, vyjměte ji a aniž byste ji setřásli, požádejte, abyste ji položili na ruku osoby, kterou jste si vybrali.

Jak mluvit červenou nití?

Možná se ptáte, jestli spálení vašich peněz nepřinese smůlu? V tomto případě se zeptejte sami sebe, může vám něco nového spadnout do dlaně, když v ní svírá něco starého? Uvolněním starých peněz dostanete na oplátku nové peníze, to je princip energetické výměny ve Vesmíru. A bílá magie je nejlepší způsob, jak nám pomoci nasměrovat tuto energii směrem, který potřebujeme.

Pro lásku

Co je nejdůležitější, kromě zdraví, štěstí a prosperity? Samozřejmě, láska. Ten stejný jasný pocit, který nás naplňuje radostí, ale bohužel, někdy nám není k dispozici.

Existuje mnoho kouzel lásky, ale než kouzlo sešlete, měli byste si odpovědět na jednu velmi důležitou otázku.

Chcete být milováni, nebo chcete milovat sami sebe?

Další kroky závisí na vaší odpovědi.

Pokud se nemůžete dlouho setkat se svou spřízněnou duší, pak bude skvělým řešením spiknutí pro červenou nit pro lásku.

Ale pokud očekáváte, že vlákno způsobí, že se do vás zamiluje určitá osoba, vaše přání se s největší pravděpodobností nesplní. Navíc účinek může být zcela opačný. Kouzla lásky nejsou zrovna bílá magie. Jedná se o akci proti vůli člověka, jehož motivy neznáte, nebo znáte, ale nechcete je přijmout. Vlákno, se kterým se pokoušíte mluvit tímto způsobem, může fungovat, nebo může vzdorovat. V obou případech mohou být důsledky neuspokojivé. Když se k takovému kroku odhodláte, uvědomte si, že jste si vědomi všeho možného, ​​i těch nejhorších. Zeptejte se sami sebe, zda je to to, co opravdu chcete a zda s vámi bude šťastný člověk, kterého si vyberete.

Nejúčinnější kouzlo lásky s červenou nití se provádí v noci, u okna, při svíčkách. Nit, nejlépe růžové barvy, by se měla odměřit od kuličky, říct kouzlo a omotat ji kolem prsteníčku. Opakováním rituálních slov svážete naměřenou nit vlastní rukou na levé ruce na sedm uzlů. Zazpívejte sedmkrát a vložte do svého hlasu náklonnost, něhu a radostné očekávání:

„Oheň hoří, oheň se blíží. Uvidím tě ve tvých očích. Kolemjdoucí náhodná, nečekaná láska, klubko nitě se stočí – naše láska začne”.

Po dokončení rituálu pociťujte úlevu a radostný klid. Vesmír vyslyšel vaši modlitbu a Ten se potuluje někde poblíž, zbývá na něj jen čekat.

Jak mluvit červenou nití?

Další rituál, neméně důležitý a silný, bude užitečný pro ty, kteří již našli svou spřízněnou duši. Vlákno takového rituálu posílí vztahy a umožní vám plněji vyjádřit svou lásku k sobě navzájem.

Provádí se nutně společně, samostatně. Je nutné vzít dvě nitě a svázat je navzájem na ruce. Zápěstí by neměla být ponechána oběma, ale spárována – na těch rukou, za které se při chůzi nejčastěji držíte.

Současně, při pohledu do očí, řekněte slova spiknutí:

“Naše láska je silná, z jednoho míčku.” Nemůžeme být přetrženi, nit nelze přestřihnout. Miluji tě, moje láska je věčná.”

Jak mluvit červenou nití?

Zápletka s červenou nití pro sedm uzlů

Bez ohledu na motivy, se kterými je amulet vyroben, každá nit daná osobě a svázaná vámi vlastní rukou nese nějaké příznivé poselství. Každý uzel symbolizuje jedno přání, nebo společně jedno, ale sedmkrát zesílené.

Jak mluvit červenou nití?

Existuje jedno jednoduché a univerzální spiknutí pro sedm uzlů, které nenese žádná zvláštní pravidla a konvence. Jeho podstata je jednoduchá: vezměte červenou nit a přivažte ji na zápěstí člověka a vyslovte přání pro každý z uzlů.

Přeji vám například:

Nejde ani tak o spiknutí, jako spíše o mentální spojení. Díky němu se člověk obdarovaný nití bude cítit chráněný a důležitý pro vás.

Pro těhotenství

Příležitost, kterou jí dala příroda vyrobit malý zázrak, je pro ženu velmi důležitá. Ale kvůli okolnostem se někdy, bez ohledu na zdraví, ne všem podaří hned. V takových situacích přijdou na záchranu amulety.

Jak mluvit červenou nití?

Spiknutí pro těhotenství na červené niti doma je třeba pečlivě číst. Je třeba k tomu přistupovat se vší zodpovědností, vyhodit z hlavy všechny špatné myšlenky, úzkosti, obavy, pochybnosti. Těhotenské spiknutí je velmi silné. Vaše víra ve vaše přirozené síly pohání červenou nit spolu s bílou magií.

Toto spiknutí musí být prováděno tajně před všemi po dobu 40 dnů.

Pokud jste vdaná, budete potřebovat červenou nit a snubní prsten. Než si lehnete do postele, odejděte do ústraní, kde vás nebude vidět. Po navlečení snubního prstenu uvažte jeden uzel a řekněte kouzlo:

„Buď ke mně milostivá, Matko matek, tuto noc. Dej mi syna nebo dceru, dej mi rostoucí život v nadcházející noci. Amen”.

Po dobu 40 dnů každý večer upleťte uzel. Čtyřicátý uzel, poslední, zavažte na obou koncích a navlékněte nit na ruku. Pokud je vaše touha silná, rituál bude úspěšný.

Spiknutí “Amulet na červené niti na zápěstí” je nejjednodušší a nejlehčí, co lze udělat doma. Důležité je pouze dodržovat základní pravidla: přesnost, upřímnost, víra v úspěch.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: