Jak vychovat ze svého syna skutečného muže

Když se v rodině objeví dlouho očekávaný dědic, rodiče s dojetím poslouchají jeho první žvatlání a krmí ho lžičkou. Po chvíli se však ukáže, že chlapcovo láskyplné objetí od matky a nadšené recenze od babičky o jeho úspěších chlapci nestačí. Budoucí muž nevědomě vyhledává pozornost někoho, komu by se velmi rád podobal.

Roli otce při výchově syna nelze přeceňovat. Ostatně nezpochybnitelným faktem je, že otec a matka vychovávají dítě různými způsoby.

Dát synovi život neznamená stát se skutečným otcem. Tento titul je třeba získat přímou účastí na jeho rozvoji a vzdělávání. Miminko každým dnem dospívá, zajímá se o další a další nepochopitelné věci, kterých je svět plný. A máma není vždy schopna v této věci pomoci.

Neméně důležitá je samozřejmě i role matky při výchově syna. To se však týká spíše prvních let života. Jak se osobnost vyvíjí, chlapec potřebuje více mužské pozornosti, péče a spolupráce.

Trochu psychologie

Každý člověk potřebuje vzor: v chování, vnímání reality, stanovování životních cílů a schopnosti jich dosáhnout.

Pro chlapce bude otcem osoba, která „spustí životní program“. Pouze táta bude schopen na vlastním příkladu ukázat styl mužského chování, jeho postoj k ženám, rodičům a dalším.

chůze v náručí otce

S pomocí svého otce chlapec chápe složitosti mužského světa, učí se vyrovnat se s neúspěchy. Tím, že se chlapec zabýval fyzickými cvičeními se svým otcem, rozvíjí nejen sílu a vytrvalost, ale také trpělivost, schopnost odolat selhání.

Neviditelné spojení, které spojuje dítě a dospělého, jim umožňuje cítit vzájemné strachy, zážitky a radosti. Upřímná chvála otce, jeho souhlas s činy jeho syna je klíčem k úspěšnému rozvoji budoucího muže.

Psychologové provedli mnoho výzkumů. Jejich výsledkem byl závěr o sociální úspěšnosti chlapců, kteří vyrůstali v rodinách, kde se otcové přímo podíleli na výchově.

Navíc, pokud by podle výsledků stejných studií měl být v určité životní fázi omezen vliv matky na syna, pak se pozornost otce nikdy moc neděje.

Se zvláštním myšlením, které je tak odlišné od toho ženského, vštěpuje otec svým potomkům den za dnem jako muž ty nejlepší rysy „mužské“ postavy: logiku, tvrdohlavost a důslednost.

Samozřejmě, když mluvíme o zvláštním způsobu komunikace mezi malými a dospělými muži, je třeba vyloučit fakt fyzického násilí a s ním spojené fyzické tresty. Je nepravděpodobné, že se v tomto případě otec stane hrdinou a vzorem pro svého syna.

Stát se mužem

Řádná výchova syna otcem je nemožná bez zohlednění jeho fyzických a psychických vlastností. Bez ohledu na ně všichni chlapci procházejí třemi fázemi formování své osobnosti, o kterých musí rodiče vědět.

skutečný malý muž

 • V období od narození do šesti let má miminko úzké psychické spojení s matkou. Tato souvislost bude zřejmá i v případě, že se otec s dítětem cíleně zabývá. Nemyslete si, že syn vyrůstá jako “sissy”. Toto období je společné pro všechny chlapce.
 • · Od 6 do 14 let se postupně ztrácí psychické spojení s matkou. Chlapec se začne více dívat na svého otce a poslouchat jeho rady. Dochází k rozvoji socializačních dovedností, kdy do popředí vystupuje povědomí o své genderové odlišnosti. Syn začíná hledat pomoc a podporu svého otce ve všech snahách. Vztah mezi nimi v dospívání bude do značné míry záviset na tom, jak pozorný bude tatínek k dědici v tomto období.
 • · Od 14 let do dospělosti končí základní formování chlapcovy osobnosti. Nyní je pro něj důležité vše v chování jeho otce: co dělá, jak mluví, s kým nejraději komunikuje. Nevědomé kopírování otce v tomto období dosahuje vrcholu. Pokud je vztah s otcem důvěřivý, pak u něj bude chlapec hledat odpovědi na všechny životní otázky. V tomto případě je pravděpodobnost pádu pod špatný vliv společnosti velmi malá.
READ
Teenage úzkost: Diagnóza a náprava

Se znalostí věkových charakteristik utváření osobnosti budoucího muže musí rodiče vyvinout vlastní výchovnou strategii, která bude vyhovovat jejich rodině.

“Mužské” vlastnosti

Bez důstojného příkladu je pro malého chlapce těžké stát se skutečným mužem. Po celou dobu dospívání musí otec vkládat do svého syna určité dovednosti, přispívat k rozvoji správných návyků.

společný rybářský otec a synové

A to vůbec neznamená, že otec musí předběhnout syna, aby za něj splnil všechny úkoly. V žádném případě. Úkolem otce je naučit miminko jednat samostatně, rozhodovat se a umět nést odpovědnost za důsledky těchto rozhodnutí.

Je důležité, aby otec ukázal, že svého syna miluje nejen proto, že se naučil opravovat jeřáb nebo získal ve škole vysokou známku. Táta to dítě miluje, protože je to jeho syn.

Jsem jako táta

O prospěšnosti osobního příkladu toho bylo v pedagogice a psychologii řečeno mnoho.

Otec seznámí syna s určitým „souborem“ vlastností, které by podle jeho názoru měl mít skutečný muž.

Otcův příklad je pro formování osobnosti syna velmi důležitý. Pokud je táta úspěšným obchodníkem, pak je při správné výchově vysoká pravděpodobnost, že jeho potomek bude také zaujímat určité místo v obchodních kruzích.

společný zájem - sport

Často se však můžete setkat s rodiči, kteří se ze všech sil snaží, někdy i proti vůli dítěte, zprostředkovat jim svůj vlastní pohled na svět. Tím, že vnucují svůj názor, riskují nejen zničení osobních schopností dítěte, ale také ztrátu jejich důvěry a zničení vztahu.

Příklad by měl být ilustrativní, neměli byste ho vnucovat. Jen tak z chlapce vyroste sebevědomý muž, schopný činit informovaná a samostatná rozhodnutí.

Vzhledem k měkkosti ženské přirozenosti může matka ve svých rozhodnutích se synem dělat kompromisy. Otec to nemůže udělat. Každé jeho rozhodnutí musí být promyšlené, vyvážené a pevné. Otec musí být vytrvalý ve svých rozhodnutích vůči synovi. Tímto způsobem bude otec moci vštípit chlapci schopnost dosáhnout svých cílů, aniž by opustil práci, kterou začal na půli cesty.

Otec musí vždy dodržet své sliby, které dal svému dítěti. Zároveň by se slovo nemělo rozcházet s činem.

READ
Jak vybrat krásné, moderní jméno pro kluka

Příklad otce, který prokáže schopnost pokojně řešit všechny konflikty, dokáže kultivovat schopnost vést dialog v kontroverzních situacích a nepoužívat fyzickou sílu.

Rady pro výchovu muže

Za jeden den nemůžete vychovat hodného člověka. Vzdělávání je neustálá dlouhodobá spolupráce mezi dospělými a dětmi, jejíž plody nelze vidět zdaleka hned.

Neexistuje jediný recept, podle kterého můžete vypěstovat skutečného muže. Kolik rodin, tolik metod výchovy.

Nicméně nepopiratelný fakt, který platí pro všechny rodiny, je ten, že děti jsou přesnou kopií svých rodičů. Proto je důležité vychovávat nejen svého syna, ale i sebe.

chatování s tátou při západu slunce

V tomto případě je třeba dodržovat následující pravidla komunikace s dědicem:

 • · Naučte své dítě rozhodovat se samostatně. Ukažte mu, jak je důležité převzít iniciativu ve všech snahách.
 • Vysvětlete svému synovi, že muž je silnější než žena. Proto je důležité pomáhat mamince v domácích pracích. Respektujte její práci a chraňte ji všemi možnými způsoby.
 • Každý člen rodiny má své vlastní povinnosti. Toto pravidlo by mělo platit i pro ty nejmenší.
 • Nenabízejte dítěti pomoc, když si poradí samo. Naučte se přijímat chyby jako prostředek ke zlepšení. Ukažte svým příkladem, že byste se za žádných okolností neměli vzdávat.
 • Silný muž je laskavý muž. Schopnost odpouštět, láska a soucit jsou vlastnosti, které má dítě, které vidělo harmonický vztah svých rodičů.
 • · Vždy chvalte! Za malé i velké činy, za schopnost říkat pravdu, když nechcete, za schopnost opravit špatnou známku atd.
 • Zdůrazněte důležitost „mužského“ jednání: byl rozhodný, chránil slabé, pomáhal babičce.

Tato jednoduchá pravidla vám pomohou udržovat přátelské vztahy se svým synem a zároveň pro něj zůstanou neotřesitelnou autoritou.

Triky od psychologů

Existuje mnoho psychologických technik, které pomohou nenápadně vychovat v chlapci potřebné vlastnosti.

 • · “Úžasné” vzdělání.

Všichni rodiče bez výjimky čelili problému neposlušnosti. Co má dělat otec, když jeho syn vytrvale rozbíjí hračky nebo se bije na hřišti? Mnohokrát bylo řečeno: “To není možné!”. Odchovanec se však svých pozic vzdát nehodlá.

krásná šťastná rodina se synem

V tomto případě by báječnou psychologickou technikou bylo vymyslet pohádku, ve které jsou postavy tak podobné malému chlapci a jeho tatínkovi.

Děti se zpravidla rády podívají na situaci zvenčí a mají tendenci chování zlobivých dětí odsuzovat. Nakreslením analogie s pohádkovými hrdiny mohou otcové snadno dosáhnout výsledku, který potřebují.

 • “Prohra je jako vítězství.” Pro mnoho chlapců je neúspěch v jakémkoli úsilí spojen s katastrofou. Bolestně prožívají skutečnost, že v určitém okamžiku přestali být první.

V této situaci je velmi důležité, aby tam byl táta, aby ukázal všechny možnosti porážky. Je třeba ukázat, že porážky mohou pomoci analyzovat provedené chyby, abychom příště dosáhli lepšího výsledku.

 • · “Rampant Games”. Jak víte, chlapci potřebují fyzickou aktivitu mnohem více než dívky. Dlouhé provozování tichých činností vede k tomu, že nemají kam dávat nahromaděnou energii a začínají být škodolibí. Táta bude moci nasměrovat jejich energii správným směrem pomocí „násilných her“. Během těchto her můžete dělat mnoho věcí, které nemůžete dělat v normálních časech: házet polštáře, tančit na koštěti, válet se po podlaze, kňučet, skákat tátovi na záda a mnoho dalších úžasných věcí. Když chlapci vyhodili všechnu nahromaděnou energii, začali s úctou číst knihy k radosti své matky.
READ
Jak potrestat dítě

Role papeže při utváření osobnosti syna se neomezuje pouze na ty aspekty, které jsme popsali v tomto článku. Je jich mnohem víc. Hlavní věc, kterou by si rodiče měli pamatovat, je, že skutečného muže můžete vychovat pouze svým vlastním příkladem.

Zodpovědní rodiče si vždy kladli otázku: jak správně vychovat syna? A hlavně, jak ze syna vychovat skutečného muže? Tento problém je obzvláště akutní v moderní společnosti: neustálé zaměstnávání rodičů nechalo dítě samo.

Národy a kultury vždy nesdílely mír a blaho společnosti a rozvoj budoucí generace mužů.

otec boritsya s sunom - Vychovávat syna - jak vychovat skutečného muže?

Mezitím je tato otázka velmi vážná. Z neinteligentního miminka potřebujete vyrůst ochránce, živitele, milujícího otce a manžela. Jedním slovem spolehlivý člověk. Takový, se kterým je bezpečno, kdo se dívá na život pozitivně, stojí pevně na nohou a dokáže zajistit štěstí blízkým.

Tři kroky k muži

Provázet vychovávat chlapce správným směrem, aby byl zajištěn jeho komplexní a harmonický rozvoj, stojí za to vědět, že bez ohledu na čas a prostředí probíhá jeho růst ve třech fázích:

 • stádium něhy. Vydrží do šesti let věku. Dítě obou pohlaví si v této době zachovává velmi silné pouto s matkou. Z chlapce je nyní cizinec, i když otec je zapojen do procesu jeho výchovy.
 • Fáze cesty k mužnosti. Pokračuje až 14 let. Nyní se dítě blíže dívá na svého otce: co dělá, jak se chová v různých situacích, jaké jsou jeho koníčky. Pevné pouto s matkou se začíná postupně vytrácet. Nahrazují ho zájmy z okolního života.
 • Fáze utváření osobnosti. Pokračuje až do dospělosti. Zde je více než kdy jindy potřeba mužského příkladu zvenčí. Rodiče sednou na zadní sedadlo. Zralý syn nyní potřebuje komunikovat s důstojným dospělým. Vrstevníci se nepočítají, nemají životní zkušenosti.

Vědět rysy vývoje chlapce v určité fázi budou rodiče schopni vyvinout akční program, radit, pomáhat, učit, podporovat. Každý by to měl udělat pro své dítě.

otec podaet primer suny - Výchova syna - jak vychovat skutečného muže?

Kvality, které mají být postaveny

Chlapec sám nevyroste. Rodičovská péče, která se skládá z krmení a hygienické péče, z něj důstojného muže neudělá.

Jak dítě roste, je potřeba mu vštípit určité návyky, laické dovednosti a znalosti. Nejprve to musí udělat otec.

Chlapec v raném věku dostává od obou rodičů tolik potřebnou porci lásky a něhy, pocit bezpečí, pozitivní náboj do života.

READ
Dítě se bojí koupat v koupelně a nechce se mýt

Poté získává potřebné znalosti a rozvíjí schopnosti. V této době by v něm člověk měl pěstovat laskavost a vstřícnost, učit ho harmonickému rozvoji osobnosti.

Otec chlapci ve větší míře pomůže, aby se v dospělosti nezmátl, získal sebeúctu a zodpovědnost, protože pro syna je vzorem dospělého muže.

“Dělám to samé jako můj táta. “

Tato slova rád řekne každý kluk. A kdo, když ne otec, mu v tom pomůže. Existuje standardní mužský soubor vlastností, které je třeba v dítěti vychovávat od dětství. Táta může vysvětlit, ukázat příkladem, dosáhnout úspěchu ve vzdělávání, a pak syn vyroste sebevědomě a bude schopen se prokázat z té nejlepší stránky.

Role otce ve výchově syna je skvělá. Jako rodič s životními zkušenostmi musí chlapce naučit samostatnosti, zodpovědnosti a rozhodnosti. Netlačit a nutit, ale ukazovat. Otcův příklad je velmi důležitý. Dítě bude po něm opakovat. Čas uplyne a některé činnosti se stanou zvykem. To je jediný způsob, jak vychovat muže.

otec i sun delayut obshee delo - Vychovávat syna - jak vychovat skutečného muže?

Na rozdíl od matky, která umí s dítětem dělat kompromisy, otec by měl být pevný a vytrvalý, aniž by překračoval hranice. Pak se syn naučí dosahovat cílů.

A také je velmi důležité, aby otec vysvětlil a následně na vlastním příkladu ukázal, že ne o všem v životě rozhodují pěsti. Existuje mnoho způsobů, jak problém vyřešit mírovou cestou, a musíte se naučit vyjednávat. To jsou vlastnosti, které rodiče chtějí vidět u svého dospělého dítěte.

Pokud táta vždy dodrží slovo, pak ho syn bude poslouchat, respektovat ho a snažit se být jako on.

Přikázání pro rodiče chlapce

Vzdělávání je vážný a zdlouhavý proces.

To, co chcete u dítěte vidět, je vštěpováno postupně. Dobré skutky, myšlenky, touhy vyžadují více času a úsilí k jejich realizaci. Ale Úsilí rodičů nebude marné. Syn se stane důstojným mužem.

Všechna výchovná pravidla vedou k jedinému: děti jsou odrazem svých rodičů. Proto byste se na sebe měli častěji dívat zvenčí a při komunikaci se synem dodržovat následující přikázání:

 • Naučte chlapce činit vlastní rozhodnutí a převzít iniciativu do vlastních rukou. Dnes jsou tyto vlastnosti nepostradatelné.
 • Vytvořit v něm uctivý postoj k ženě – syn se musí naučit pomáhat své matce.
 • Chcete-li mu přidělit určité domácí práce, pomůže to, aby z něj vyrostl zodpovědný muž.
 • Nepomáhejte v maličkostech, nechte ho, ať si to udělá sám, chybujte zároveň, opravujte je, pak se stane skutečným pomocníkem pro blízké.
 • Vypěstovat u syna smysl pro laskavost je možné, když vidí lásku a náklonnost od obou rodičů.
 • Pochvala za jakýkoli úspěch učiní dítě silným a úspěšným.
 • Všimněte si akcí, při kterých se chlapec choval jako muž (chránil slabé, projevoval odvahu atd.).
READ
Jarní hry pro děti

Tyto jednoduché tipy vám pomohou vychovat skutečného muže.

papa i sun igrayut v futbol - Výchova syna - jak vychovat skutečného muže?

Zakázáno

Rodiče, kteří mají rostoucího syna, by měli pamatovat na věci, které nelze udělat. Jinak nemohou vychovat skutečného zodpovědného člověka. Na co si dát pozor?

V žádném případě nepřerušujte iniciativu dítěte, i když je jeho jednání nesprávné, chybné. Nemůžete nadávat a křičet – nechte ho, ať se sám přesvědčí, že je to špatné a někdy nebezpečné. Je lepší komentovat později a vše vysvětlit v jazyce, který je mu dostupný. A vždy tam musíte být, sledovat a pojistit se. Pak chlapec pochopí, že není vše tak jednoduché, jak se zdá, a naučí se myslet a předvídat důsledky.

Nekazte se příliš, jinak se může zvýšit riziko vychování vrtošivé povahy. Takový syn, v budoucnu manžel a otec, bude ke své rodině nevšímavý.

razgovor otca s sunom - Vychovávat syna - jak vychovat skutečného muže?

Velkou chybu dělají rodiče, kteří dodržují určitý systém výchovy. V tomto případě se život dítěte změní v peklo. Každá kniha na toto téma poskytuje pouze doporučení. Ve skutečnosti je třeba je přivést ke konkrétní osobnosti malého človíčka. V přísném režimu, od jehož pravidel se nelze odchýlit, vyroste v nenávisti k ženám.

Jediné, co rodič může a měl by vždy dělat, je milovat své dítě.

Praktické rady od psychologa

Rodičům může pomoci i kniha o psychologických charakteristikách výchovy dětí. Několik účinných triků ze strany dospělých pomůže chlapci vyrůst laskavého, zodpovědného, ​​starostlivého, jak má být budoucí rodinný muž.

Jedna z metod, jak můžete vštípit důležité vlastnosti: Pohádková terapie pro předškoláky

Pokud dítě rozbíjí hračky, barví oblečení, hádá se – neměli byste se pokaždé zlobit a tahat ho nahoru, stačí mu vysvětlit, jak je to špatné. Přijde čas a on sám pochopí, bez nátlaku na něj, že to nejde.

Každý rodič, zvláště otec, musí vědět, co se děje v životě dítěte. Můžete ho tak podpořit a ochránit před problémy.

Samostatným tématem je naučit budoucího muže prohrávat. Přece jen nebudete vždy první. Nemůžete se vzdát, být nervózní, panikařit, musíte klidně reagovat na ztrátu – to se musí chlapec naučit. Pak vyroste jako hodný člověk.

Video: dětská učitelka a psycholog bude vyprávět o výchově mužů – Tatyana Shishkova

Mužství dnes

Hlavní kvalitou zástupce silnějšího pohlaví je maskulinita. Odedávna je spojován s válečníkem, spolehlivým ochráncem.

Dnes není potřeba bránit domov a rodinu se zbraní v ruce. Ale mužnost silnějšího pohlaví má nyní jiné požadavky. Dospívající chlapec to musí pochopit, jinak neuspěje.

Klasická maskulinita postupně získává nové odstíny. Zástupce silnějšího pohlaví si dnes podmaní své okolí svou družností, schopností sympatizovat a zachytit náladu.

Chlapec musí umět počítat se samostatností ostatních lidí. Tvrdohlavost a dodržování zásad ve své povaze je žádoucí doplnit o schopnost manévrovat, být flexibilní a citlivý.

Pokud to rodiče s výchovou dítěte myslí vážně, pak vyroste zdravé a úspěšné.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: