Konspirace, aby manžel nepodváděl

Vdané ženy se často obávají, že je jejich manžel podvede. Aby se ženy uklidnily a chránily se před zradou druhé poloviny, často se uchylují ke spiknutí. Existuje velké množství možností pro takové rituály, ten, kdo je vyzkoušel v praxi, ujišťuje, že takové pomluvy fungují. Chcete-li, aby vám byl manžel věrný, není nutné chodit za kouzelníky, můžete sami používat jednoduchá, ale účinná spiknutí.

Správné použití spiknutí ze zrady jejího manžela

Aby zápletka fungovala v plné síle, je důležité při čtení dodržovat pár jednoduchých pravidel. Čtěte kouzelná slova o novoluní nebo když je měsíc ve fázi růstu. Před provedením rituálu vyžeňte ze své duše veškerou negativitu a starosti, nalaďte se na klid a požadovaný výsledek.

Neuchylujte se ke spiknutí, pokud nevěříte v jejich moc nebo čarodějnictví obecně. Pochybnosti a nedůvěra nedovolí, aby rituál fungoval.

Před použitím spiknutí si odpovězte na otázku – chcete se svým manželem vzájemnou lásku, jste připraveni být s ním. Pamatujte, že nemůžete použít magii, pokud ji chcete nasměrovat k ublížení, například přimět nevěrného manžela, aby prožíval stejné utrpení jako vy.

Bez ohledu na to, jakou verzi obřadu se chystáte použít, připravte fotografii nebo osobní předmět svého manžela, aby jeho energie byla vedle vás.

Silné pomluvy na snubní prsteny

Prsteny, které si manželé vyměňují během manželství, mají posvátný význam, a proto provedení obřadu s těmito prsteny poskytuje nejrychlejší a nejsilnější výsledek.

Vezměte dva prsteny – svůj a manželův, pevně je svažte červenou nití. Ponořte spojené kroužky do sklenice se svěcenou vodou a třikrát řekněte:

„Jako prsteny přivázané na jednom místě, tak jsou spolu služebník Boží (jméno manžela) a služebník Boží (vaše jméno). Rozchod nás obejde, do naší rodiny přijde štěstí. Nemoci, hádky, špatné rozhovory, zapřísáhlí nepřátelé, zatracené činy – vše je za prahem, mají cestu do hustého lesa. Naše láska je silná, nezlomná, silná po celou dobu. Amen”.

Aby manžel vždy miloval a nešel doleva

Nechte prsteny ve sklenici a skryjte je před zvědavýma očima. Po třech dnech ji vyndejte z vody a položte na kostelní svíčku. Zapalte svíčku, počkejte, až úplně dohoří. Zatímco svíčka hoří, přečtěte si modlitby pro sebe. Takový rituál navždy odradí touhu nevěrného manžela jít stranou a posílit jeho lásku ke své ženě.

Spiknutí, jak se zbavit soupeře

V případech, kdy má váš manžel milenku, vám několik jednoduchých rituálů pomůže zbavit se vašeho rivala. Chcete-li se ochladit nebo vysušit, počkejte do fáze ubývajícího měsíce a začněte s rituály.

Spiknutí, aby manžel neviděl jiné ženy kromě vás

Připravte si kostelní svíčku, červený papír a fotografii svého manžela.

Položte před sebe na stůl fotografii, zapalte nad ní svíčku a přečtěte si tato slova:

„Modré moře je široké, za ním je kamenný útes, v tom útesu jsou kamna. Hrdinové hoří v té peci ohněm, hoří ohnivé meče. Já, služebník Boží (jméno), povolávám oheň. Stůj jako ohnivá zeď kolem mého manžela, Božího služebníka (jméno). Spalte dívky, spalte ženy, mladé, vdovy, pokud z lásky mého manžela, služebníka Božího (jméno), který bude dychtit. Já sám, služebník Boží (jméno), nepíchejte, nepalte, neřežte meči, nechejte služebníka Božího (jméno) do srdce. Amen”.

Aby manžel vždy miloval a nešel doleva

Po dohoření svíčky zabalte pahýl s fotografií do papíru a schovejte jej bezpečně doma.

Spiknutí, aby manžel netoužil po jiné

Jedna z nejúčinnějších metod, jak odvrátit manžela od jiné ženy, je považována za spiknutí k pití nebo jídlu.

READ
Metody, jak se zbavit korupce v církvi

Tři dny po sobě mluvte a krmte nebo napájejte svého manžela. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

„Přišlo mladé jaro, přišlo teplo, rudé slunce rozpustilo sníh, rozprostřel ho. Jako sníh padá ze země s vodou, tak touha služebníka Božího (jméno) po služebníku Božím (jméno soupeře) odchází. Ať na ni nemyslí, nechce ji vidět, láskou v srdci nehoří, milým slovem na ni nevzpomíná. Ať se nepotuluje po domě, na schůzce obchází daleko, ať se s ní nesmiluje, nemá ji ráda, ať je navždy zapomenuta. Ať ji neoslovuje jménem, ​​její bílé tělo ji nechce. Moje slova jsou vysokou zdí, přes ně nepoletí ani orli, ani sokoli. Mluvím, opravuji, odděluji služebníka Božího (jméno) od služebníka Božího (jméno). Amen”.

Klopa na pikové devítce

Obřad se provádí v kterýkoli den bez ohledu na denní dobu. Připravte si na obřad nový balíček 36 karet, dvě voskové svíčky, ne kostel, jednu černou svíčku, fotografii vašeho manžela.

Položte balíček karet na stůl, zapalte svíčky – dvě po stranách balíčku, černou svíčku naproti balíčku. Přečtěte si děj devětkrát za sebou:

„36 služebníků podsvětí, 36 válečníků z armády démonů, obdařených temnou silou, neporažení v temných skutcích, hanebných tajemstvích, rouhačských řečech, víš, srdcích lidí naplněných vášní, ty otravuješ. V černou, přísnou hodinu tě volám zpod země, volám tě z ohnivého pekla, jako země volá slunce, tak volám 36 démonických služebníků, zvláště devět černých, ostrých, vrcholů. Vedana tobě, devět, zlé skutky, věčné odloučení, dlouho jsi vytvářel hádky a útěky. Pojď ke mně, postav se přede mě, pravda je za mnou. Amen”.

Aby manžel vždy miloval a nešel doleva

Po pomluvě několikrát zamíchejte karty, vyndejte pikovou devítku a přečtěte si nad ní další spiknutí:

„Říkám odloučení, pevné odloučení, silné odloučení. Ať se to, co se stalo jedním celkem, rozpadne na dvě části, cesty, které se proplétají v jednu, ať se rozdělí na dvě. Devět démonických, černých, zlých, přináší nemoc z lásky (jméno manžela) a (jméno soupeře). Aby mezi nimi nebyla sladkost, nedělali milostné avantýry, škrábali a nadávali. Piková devítka, vneste mezi ně oddělení a démonismus. Moje slovo je silné, moc démonů je ještě silnější. Amen”.

Pokapejte fotografii černým voskem na svíčky a přiložte kartu s pikovou devítkou lícem nahoru. Položte celou palubu na fotografii, nechte do rána. Za úsvitu ji pohřběte pod stromem, bez ohledu na to, čtěte:

„(Jméno manžela) a (jméno rivala) jsou dáni k odloučení, rozdrceni odloučením. Amen”.

Po dokončení obřadu opusťte strom tiše, bez ohlédnutí.

Spiknutí o lásce manžela k jeho ženě

Občas se stane, že city vychladnou, zvláště v dlouhodobých vztazích. Pokud chcete obnovit nebo posílit lásku svého partnera k vám, použijte několik spiknutí.

Dohánění manželovy touhy po manželce

Připravte si jakoukoli věc – oblečení, předmět, cokoli, abyste to mohli dát svému muži, a řekněte následující slova:

“Dávám ti tu věc, beru si tvůj odpočinek pro sebe.” Uprostřed temné noci, uprostřed jasného dne pro tebe beze mě nebude žádný odpočinek. Amen”.

Hex na sůl pro manželovu lásku

Promluvte si o soli a slaném jídle pro jejího manžela:

“Lidé milují sůl, váží si ji, chválí ji, tak ať mě můj manžel (jméno) miluje, chrání, chválí, nevidí dost, nemůže dost mluvit, všechno by se kolem mě točilo, beze mě by nikde nebylo. Amen”.

READ
Který kámen talismanu odpovídá znamení zvěrokruhu Lvu?

Aby manžel vždy miloval a nešel doleva

Zamykací kouzlo

Mluvte o novém zámku, který nebyl nikdy nikde použit. Zavřete zámek klíčem a zašeptejte:

„Zámek bez klíče se neotevře, takže láska mého manžela (jméno) ke mně (jméno) nekončí. Amen”.

hrad

Zavřete zámek a klíč zahoďte, aby ho nikdo nenašel.

Jednoduché a účinné spiknutí proti podvádění manželů

Velmi oblíbené jsou rituály proti mužské nevěře. Můžete se k nim také uchýlit k ochraně před vniknutím cizích žen do vašeho manželství a před vaší milenkou, když dojde ke zradě.

Aby člověk ani nepomyslel na zradu

Vezměte dvě tenké kostelní svíčky, pár vlasů svého manžela. Odejděte do pokoje, aby vás nikdo nerušil, zapalte svíčky. V plameni svíčky spalte vlasy, sbírejte zbývající popel. Přečtěte si následující slova nad svíčkou:

„Oheň je čistý, oheň je bez hříchu, když spálím vlasy služebníka Božího (jméno), jeho myšlenky budou hořet, zaměřené na jiné ženy. Ostatní ženy ať se pro něj stanou popelem, nezpůsobí tlukot srdce v jeho hrudi, jen já budu vládnout v jeho srdci, myšlenkách, posteli, mně, služebníku Božímu (jméno), poběží, poletí do mě. Amen”.

doma

Opakujte tato slova pro druhou svíčku. Po rituálu zhasněte svíčky, skryjte se mezi manželovým oblečením, přidejte popel z vlasů do jídla připraveného pro manžela.

Když nastane změna

Pokud víte o manželově zradě, ale odpustili jste mu, můžete se milenky zbavit následovně.

Nalijte tekoucí studenou vodu do jakékoli nádoby a přečtěte si nad ní spiknutí:

„Sušáček nezradí svůj dům, nepodvádí ho, nechodí po jiných domech, i když můj manžel, služebník Boží (jméno), zapomene cestu k ostatním, nenávidí svého soupeře, nemiluje se. Ať můj manžel zapomene, kde jsou její dveře, bude věrný mně, jeho ženě, služebníku Božímu (jméno). Amen”.

Aby manžel vždy miloval a nešel doleva

Opakujte tuto zápletku třikrát za měsíc, použijte vodu na vaření pro svého manžela.

Palačinkové kouzlo

Abyste ochránili své manželství před podváděním manžela, můžete mu s pomluvou upéct palačinky. Zadělejte těsto a řekněte:

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nechte služebníka Božího (jméno) jíst – sytit se, pít – opít se. Jak jí palačinky, tak jí jeho stesk po mně, služebníku Božím (jméno). Ať je kdekoli, ať touží po své rodině, miluje mě samotného, ​​svou ženu a má slitování. Nechej jeho srdce chřadnout, nemůže beze mě sedět, nemůže spát, nedívá se na ostatní. Od této chvíle a navždy. Amen”.

Aby manžel vždy miloval a nešel doleva

Páteční spiknutí

Tři pátky v řadě, než začnete jíst, řekněte tato slova:

“Vaše hlava je jasná, myšlenky na zradu jsou prázdné.” Tvoje srdce, služebníku Boží (jméno), se nezlomí pro jiného, ​​ať půjdeš kamkoli, vrátí se mi. Nedívejte se na ostatní, nehořte touhou po nich, jen pro mě, služebníka Božího (jméno), zblázněte se. Amen”.

Noční zápletka

Po noci strávené se svým manželem ho překřižte, když usne, a v duchu řekněte:

„Zelená bobule je dobrá, ale nezralá, není z ní radost ani pro duši, ani pro tělo. Jako taková bobule byla kyselá, takže žádná žena služebníku Božího (jméno), kromě mě, není sladká. Amen”.

Aby manžel vždy miloval a nešel doleva

Před praním kouzlit na věcech

Než manželovi umyjete věci, přečtěte si na nich následující pomluvy:

READ
Spiknutí od špatných sousedů

„Já, služebník Boží (jméno), vaše žena, služebník Boží (jméno), zákonný. Ty a já jsme si navzájem přísahali, slibovali, jedli spolu, spali spolu. Jak vítr nesl naše slova, abys mě zase miloval. Jak se z vašeho oblečení smyje veškerá špína, vymaže se vaše touha dívat se na ostatní. Amen”.

Pravděpodobně existují vzácné vztahy, ve kterých vládne výjimečná věrnost. Muži se ze své podstaty nemohou vždy vyhnout pokušení, ženy to vědí a často se trápí city, ať už muž, kterého milují, podvádí nebo ne. Pokud máte pochybnosti o věrnosti svého manžela nebo jste se, nedej bože, museli vypořádat se zradou, můžete se obrátit na spiknutí o magickou pomoc. Pamatujte však – jakýkoli čarodějnický zásah použijte k dobrým účelům, pak neublížíte sobě ani nikomu jinému.

Žádný pár není imunní vůči nevěře ve vztahu. Má se za to, že muži jsou od přírody polygamní, a tak se ženy ve vztazích mnohem častěji obávají, že je muž může podvádět. Samozřejmě, že nejlepší způsob, jak se pojistit proti nevěře, je budovat upřímné a důvěryhodné vztahy se svým milovaným. Ale někdy to můžete hrát bezpečně a magicky. Právě pro tyto případy existuje spiknutí ze zrady jejího manžela.

Spiknutí od podváděného manžela

Spiknutí od podváděného manžela

Jak funguje spiknutí proti podvádění manžela?

Jakékoli magické spiknutí není nic jiného než dopad na vůli člověka. Jak přimět člověka myslet a jednat přesně tak, jak chcete. Jen pro tyto účely a použijte magický rituál. Pomáhá vštípit druhému člověku to, co od něj chcete dostat. V zásadě je spiknutí, aby manžel nepodváděl, docela jednoduchý a neškodný postup. Faktem je, že toto spiknutí nevstupuje do intrapersonálního konfliktu.

Faktem je, že když se muž ožení, zpravidla chce být věrný, nějaká jeho část. To znamená, že spiknutí proti zradě bude fungovat pro tu jeho část, která podporuje myšlenku žárlivosti.

Samozřejmě se také může stát, že muž vůbec nedodržuje myšlenku věrnosti a považuje za normální podvádět svou ženu. V tomto případě jsou věci složitější. Protože zde se myšlenka věrnosti, vnucená spiknutím, dostává do rozporu se skutečným názorem manžela, který považuje zradu za naprosto normální. Z tohoto stavu věcí, z intrapersonálního konfliktu, mohou mít negativní důsledky, které se mohou projevit v prudké změně nálady, v tomto případě se může mužský charakter velmi zhoršit. V tomto případě může manželka dokonce litovat, že mu přinesla takové spiknutí. Ale i kdyby se to stalo, vždy můžete udělat další rituál, který pomůže napravit vytvořený stav věcí.

V jakých situacích lze použít spiknutí?

Pokud vezmeme v úvahu situace, ve kterých stojí za to použít spiknutí, může jich být několik:

  1. Manželka může použít spiknutí proti zradě, pokud zpočátku u svého manžela zaznamená zvýšený zájem o jiné ženy. Jsou muži, kteří se ani netají, jak moc je sexuálně zajímají jiné ženy. Aby takový manžel nepodváděl a byl vždy věrný své ženě a bylo použito spiknutí.
  2. Spiknutí proti zradě může číst manželka, pokud již ke zradě došlo. Pokud žena v sobě našla sílu a přesto se rozhodla odpustit svému nevěrnému manželovi, můžete se ujistit, že minulá zrada se pro něj stane skutečnou lekcí a správně provedený magický rituál v tom pomůže.
  3. Takové spiknutí proti zradě může provést nejen samotná manželka. To může udělat matka synovi například před jeho svatbou. Pokud si matka uvědomuje, že její syn miluje setkání nejen s jednou dívkou najednou, pak pokud ví, že je schopen se změnit, může chránit svou budoucí snachu.
  4. Takový magický milostný rituál můžete udělat, pokud váš manžel odjede někam daleko. Na dálku míra lásky, flirtování mezi manželi ze zřejmých důvodů klesá, pozornost muže se rozptýlí. To vede k tomu, že pravděpodobnost zrady se několikrát zvyšuje. Právě v takové situaci bude velmi užitečné přinést takové spiknutí svému milovanému.
READ
Spiknutí ke splnění přání

Spiknutí pro spodní prádlo

Spiknutí proti zradě je samozřejmě magický rituál, který zahrnuje práci se sexuální energií. Z tohoto důvodu je velmi dobré vnutit podobnou zápletku na spodní prádlo milované osoby. Je nutné udělat takový rituál v období, kdy měsíc roste. Zásobte se spodními kalhotkami svého manžela, bez ohledu na to, jaký mají tvar nebo barvu. K rituálu budete potřebovat také svíčku.

Zůstaňte doma sami. Nikdo by vám neměl zasahovat, ani zvířata, ani jiní lidé. Vypněte také všechny elektrické spotřebiče, které jsou v místnosti, místo toho zapalte svíčku. Nejprve se musíte naladit na rituál. Musíte naladit sebe, mysl i duši. Zhluboka se nadechněte a vydechněte, abyste si pročistili hlavu. Poté pokračujte k rituálu. Držte v ruce spodní prádlo svého milovaného. Pak si musíte přečíst následující rituál:

„Od této chvíle se služebník Boží (jméno manžela), kdokoli budete chtít, a všechny vaše touhy vrátí ke služebníku Božímu (vaše jméno). Tyto touhy budou zahnány od všech ostatních žen a všechny se vrátí ke mně. Pokud si nepořídíš milenku, pokud se nezamiluješ do milenky, vyčerpáš na mě všechno své libido. Naše láska se zesílí, když na mě pustíš všechnu svou vášeň, naše láska se zlepší, když se ke mně celý obrátíš. Být jen se mnou, milovat jen mě horko. Nemohu to přinutit, ale je snadné mluvit. Má silná slova vstupují do duše, má slova jsou dobře mířená, jako zasažený šíp. Netoužíš po žádné jiné dívce než po mně. Nebudeš zrádce, jen věrný a čestný manžel. Náš vztah je čistý, náš vztah je vášnivý, všechny vaše myšlenky jsou doma, se mnou. Má slova jsou silná, má slova se dostávají do tvé duše.

Poté, na pár minut, držte spodní prádlo v rukou a přemýšlejte o svém milovaném. Pak rychle zhasněte svíčku a odejděte z místnosti. Je potřeba se upravit tak, aby si na sebe druhý den ráno oblékl právě toto spodní prádlo. Je také žádoucí mít sex s manželem další večer. Tato praxe je velmi účinná, mimochodem, není to tak snadné, v případě potřeby bude odstraněna. Pomocí této praxe je dobré naladit manžela na pocit domova, rodiny. Aby on měl nějaký stesk po domově a vy, který mu prostě nedá příležitost ke změně. Tuto praxi je velmi dobré provádět, pokud je váš manžel delší dobu mimo domov.

Spiknutí pro květinu a strom

Toto spiknutí, aby manžel neurazil svou ženu nevěrou, musí být provedeno v letní sezóně. Konkrétně v období, kdy kvetou máky a stromy. Podobný obřad se provádí na pelyňku. S pomocí tohoto magického milostného rituálu zajistíte, že váš manžel nepůjde stranou. Tyto rituály by se měly provádět za jasného letního dne, podle lunárního kalendáře by to měl být dorůstající měsíc.

READ
Talismanové kameny pro znamení zvěrokruhu Štíra

Jděte na místo mimo přírodu, kde kvetou máky a rostou stromy. Vlčí mák je červený a v tomto případě bude symbolizovat vášeň, se kterou budete pracovat prostřednictvím spiknutí. Nejprve ke květině přistupte, podívejte se na ni blíže, prodchněte ji pocitem úcty a obdivu, takže s ní navážete kontakt a květina zareaguje. Pokud existuje kontakt, můžete si přečíst spiknutí:

“Hezký, štíhlý, baculatý, připomínáš mi mého muže.” Obracím k tobě kouzla lásky, aby můj muž mohl jednou provždy obrátit svou ženu ke mně. Jen má žena, ať mě služebník boží (jméno manžela) miluje, svou ženu ať hladí jen očima a rukama, ať svou ženu neuráží, po ženě vášnivě touží, nikoho jiného nechce, jen jeho žena. Nemohu to přinutit, ale žádám svého muže, aby ke mně mluvil o lásce a vášni. Proti přírodní síle nic nebude. Silné spiknutí pro silnou a krásnou květinu a pro věrného muže. Obracím situaci.”

Poté přejděte k mužskému stromu, obejměte ho a musíte si přečíst následující spiknutí:

„Chci přiznat, že miluji služebníka Božího (jméno toho muže), dělám pro něj rituály, čtu modlitby, aby mě miloval sám. Jsi mocný, krásný strom, udělej to tak, aby ušlechtilost mohl projevovat jen mně, žádní jiní pro něj nejsou, ať už v životě komunikuje s kýmkoli. Aby mě mohl v životě obdivovat samotnou, aby ho mohl navždy uhranout. Jsem pro něj jen já a není třeba nic dělat, beze mě, jako bez vzduchu. Říkám ti svůj osud, modlím se k tobě, abys mě miloval, miloval svou ženu, nikoho jiného. Slova jsou silná, rituály spolehlivé.

Požádejte strom o upřímnou péči, jako otec, a ať se k vám chová něžně i manžel. Pokud jste byli v rituálech upřímní, změna ve vašem vztahu s manželem přijde velmi brzy. Můžete si to ověřit podle toho, jak se o vás stará a jak vás chrání.

spiknutí pro jídlo

Konspirace pro jídlo fungují velmi dobře. Kouzelnou milostnou zápletku můžete předem vyslovit solí a touto solí pak potřebujete osolit jídlo vašeho milovaného při romantické večeři.

Na sůl ve vhodné atmosféře a odpovídající lunární den si musíte přečíst následující spiknutí:

„Moje oko je milující a vševidoucí. Dívám se na svého manžela a mluvím s ním, abych nešel na jeho stranu. Nebude chtít, nebude moci, nebude ho milovat, je věrný pouze své ženě, všechny jeho myšlenky jsou o ní. Můj přítel, můj manžel, můj milovaný. Tvůj osud je hořký s ostatními, ale se mnou se cítíš dobře.”

Musí to být úplně nový balíček soli. Jídlo, které svému milému uvaříte, můžete zcela osolit. Ale je důležité zajistit, aby nikdo jiný nejedl tuto sůl nebo jídlo s kouzelnou solí. Mimochodem, takový rituál je nejlepší způsob, jak potrestat člověka za zradu. Jestli ho miluješ, odpusť mu a během večeře si pošeptej:

“Je snadné potrestat, ale nedám další, potrestaj a odejdi se mnou, připravil jsem ti jídlo, mluvil za tebe, stanu se tvým milovaným.”

Spiknutí fungují ještě lépe, pokud se konají o církevních svátcích, na Zelený čtvrtek, na Velikonoce.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: