Kouzlo pro lásku na dálku

Je nemožné přeceňovat roli lásky v životě každého člověka. Ale v reakci na své pocity ne všichni a ne vždy najdou pochopení a vzájemnost. Někdy si vás váš milovaný prostě nevšímá. Může nastat situace, že manžel nebo manželka začnou hledat zábavu mimo domov. Všechny situace jsou zcela reálné a běžné až k banalitě. Každý se snaží najít řešení těchto problémů svým vlastním způsobem. Ale pokud se nenajdou žádné řešení, rozhodnou se svého milovaného nebo milovaného očarovat sami.

Potřeba milostného kouzla

K milostným činům se můžete vztahovat různými způsoby. Někteří věří, že pomocí kouzla lásky můžete skutečně najít cestu ven z obtížné situace. Jiní jsou naprosto přesvědčeni, že magické činy mohou přinést jen neštěstí, jiní nevěří vůbec ničemu.

Ale navzdory všem pochybnostem, popírání a dokonce i zákazům lidé po mnoho staletí používali různé druhy milostných kouzel a nashromáždili v této věci obrovské zkušenosti.

Bez jakýchkoli pochyb se lidé v budoucnu uchýlí ke službám magie. Každý se však musí rozhodnout sám, zda na svou drahou a milovanou použije kouzlo lásky či nikoliv. Hlavní věc je, že jakékoli vaše jednání by mělo směřovat k lásce a být děláno s láskou a nenést v sobě ani špetku zla a nenávisti.

Jak okouzlit svého milého

Mnoho lidí, kteří se rozhodnou uchýlit se k milostné magii, se snaží dělat všechno sami, bez pomoci čarodějů a psychiky. Někdy se tento přístup ospravedlňuje, protože v naší době je bohužel velmi pravděpodobné, že se místo opravdu zkušeného a znalého specialisty můžete s prosbou o pomoc obrátit na jiného šarlatána a gaunera, kterých je kolem nás obrovské množství.

Jak okouzlit člověka na dálku?

V dnešní době je k dispozici velmi velké množství relativně jednoduchých rituálů milostných kouzel, takže téměř každý může učarovat milovanou osobu doma. Tyto rituály navíc provádíte zcela zdarma.

Než však přistoupíte k akcím, je nutné prostudovat a vyhodnotit nejen postup provádění kouzla lásky, ale také důsledky, které tyto akce mohou mít, abyste ve svém životě místo radosti a štěstí nedostali zklamání a potíže.

Kouzla na dálku

V naší bouřlivé době se kouzlo lásky milované osoby na dálku nezávisle stalo jednou z nejoblíbenějších magických akcí. Je to dáno především revolučním vývojem komunikačních prostředků a komunikačních prostředků. Pro magii nyní neexistují žádné vzdálenosti, státní hranice a jazykové bariéry.

Další bod je důležitý – výběr rituálu a jak nezávisle očarovat milovaného člověka na dálku.

To vyžaduje velmi vyvážený a individuální přístup. Je třeba si uvědomit, že síla kouzla lásky milovaného člověka nezávisí na vzdálenosti, ale na správnosti rituálu a motivaci zákazníka. Existují dva hlavní, nejběžnější a nejoblíbenější typy kouzel lásky na dálku:

  1. Kouzlo lásky z fotografie;
  2. Kouzlo lásky na osobních věcech.

Tato kouzla jsou dostupná pro muže i ženy. Abyste na své milované udělali kouzlo lásky, potřebujete co nejčerstvější fotku. Nejlepší fotka není pořízena před více než rokem. Na fotografii by neměli být žádní cizí lidé ani zvířata. Je velmi důležité, aby byl obličej člověka (zejména jeho oči) dobře vidět. Nejlepší čas na milostná kouzla je, když je měsíc v první nebo druhé čtvrti (měsíc roste).

Účinnost dopadu kouzla lásky přímo závisí na pohlaví osoby a na dni, kdy se provádí. V magii se týden obvykle dělí na dny pro muže a ženy:

  • Mužské dny jsou pondělí, úterý a čtvrtek.
  • Dny žen jsou středa, pátek a sobota.
READ
Spiknutí pro lásku a úctu šéfa

Obřady, ve kterých chcete muže očarovat sami, se doporučují provádět na Den mužů. Magie zaměřená na ženy funguje nejlépe na ženských dnech. Totéž platí pro rituály, jako jsou spiknutí na hubnutí. Jako příklad kouzla lásky na fotografii lze zvážit následující možnost:

Vlastní kouzlo lásky z fotografie

Po západu slunce si musíte sednout ke stolu a dát na něj svou fotografii a fotografii osoby, na které bude kouzlo lásky provedeno. Fotografie by měly být umístěny lícem nahoru;
Několik minut musíte sedět klidně a uvolněně v naprostém tichu a mentálně si představovat sami sebe vedle svého milovaného;
Poté musíte svou fotografii otočit a napsat na její zadní stranu jméno osoby, na které se kouzlo lásky dělá, a také datum jeho narození. Měli byste udělat totéž s jeho obrázkem, ale na zadní stranu napište svá data;

Poté se k fotografiím přidají obrázky k sobě. Nyní se vezme silná červená nit, provlékne se jehlou a velmi opatrně, aby se nezranily obrazy lidí, propíchne se roh složených fotografií, nit se vytáhne a uváže se silný uzel. Vyslovuje se:

“Pletu služebníka Božího (jméno) se služebníkem Božím (jméno) s nerozlučnými pouty, amen.”

Po přečtení zápletky se nit přetrhne. Podobné akce musí být provedeny pro tři zbývající rohy fotografií, poté jsou okouzlené fotografie vloženy do bílé obálky bez nápisů. Obálka je zapečetěna. Zapálí se vosková svíčka (nová!) a obálka se zapečetí jejím voskem. Vyslovuje se:

“Zapečeťuji služebníka Božího (jméno) služebníkem Božím (jméno) před zlým okem, před zlým úmyslem, ze studené klopy.”

Začarovaná obálka musí být bezpečně ukryta doma.

Kouzla na osobní věci

Kouzlo lásky na věci milované osoby je jedním z nejběžnějších a nejstarších typů kouzla lásky. Kouzlo lásky milovaného člověka pomocí jeho osobních věcí je čtení speciálního textu (spiknutí), které nabíjí předmět určitou energií. Pro rituál lze věc vybrat libovolně, může to být:

Způsoby kouzla lásky na věc

Existují tři způsoby, jak kouzlit na věci:

  1. V první se koupí nový předmět, provede se s ním rituál a pak se okouzlený předmět hodí nebo dá očarované osobě. Zároveň je důležité, aby se tento předmět nevyhazoval a byl neustále používán.
  2. V druhém případě se potřebná věc vybere z těch, které už ten správný člověk používá. Je žádoucí, aby tuto položku používal co nejčastěji. Po kouzlu lásky je tento předmět skryt nebo otevřeně vrácen majiteli.
  3. Ve třetí možnosti se mu věc patřící k předmětu kouzla lásky po obřadu nevrátí, ale zničí nebo uloží na speciálně vybrané místo.

Funkce provedení kouzla lásky na věci

Kouzlo lásky na věci lze připsat rituálům, které mají relativně krátké trvání. Tento nedostatek rituálu lze obejít opakovaným, periodickým opakováním jeho provádění. Doba trvání milostného kouzla závisí především na energetickém potenciálu osoby, která jej provádí, ale zpravidla nepřesahuje dva až tři měsíce.

Kouzla na osobní věci

Je důležité si uvědomit, že čím potřebnější a známější je předmět, na kterém se rituál kouzla lásky provádí, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchu celé magické akce. Je také důležité, aby samotná skutečnost rituálu zůstala pro okouzlenou osobu záhadou.

READ
Kouzlo peněz za úplňku

Než nezávisle očarujete milovanou osobu, musíte si být vědomi toho, že rituál musí být proveden s maximální přesností. Jakákoli chyba v jeho provádění tedy může změnit kouzlo lásky na škodu, která dopadne jak na okouzleného, ​​tak na toho, kdo obřad provedl.

Kouzlo lásky milované dívky spiknutím na její věci

Rituál musí být proveden v noci ze čtvrtka na pátek. Chcete-li provést kouzlo lásky, stačí znát jméno dívky a mít něco, co k ní patří (nebo alespoň část věci). Jak očarovat svou přítelkyni tímto rituálem:

Na novou svíčku s ostrým předmětem musíte uvést jméno očarovaného. Svíčka musí být umístěna naproti zrcadlu. Umělec čelí zrcadlu a zapaluje svíčku. Poté přečte text kouzla třikrát:

“Oheň osudu, poslouchej mě.” Ať se. (jméno očarovaných) stane mým. Oheň, příteli, neubližuj. Napravte spojení se svým milovaným navždy.

Otočte se zády ke svíčce a opakujte třikrát:

„Pokud je tu nepřítel, vezměte ho pryč. Duše. (jméno očarovaného) otoč se ke mně.

Znovu se otočte čelem ke svíčce a řekněte třikrát:

“Oheň, nabízím ti oběť.” Splň své přání, odcházím.”

Kouzlo lásky končí spálením dívčiných osobních věcí v ohni.

Kouzlo lásky milovaného chlapa na vlastní pěst

Tento rituál je skvělý způsob, jak očarovat svobodného muže na vlastní pěst. Působí rychle a velmi efektivně. Kouzlo lásky musíte provést v absolutním tichu, během dne a pouze před západem slunce. Obřad spočívá v tom, co potřebujete, kousat se do jazyka, vyslovit text spiknutí:

„Jak se kousu do jazyka, tak k sobě volám svou snoubenku (jméno), připojuji. Aby neznal odpočinek, toužil (jeho jméno) po mně (jeho jméno), za tiché noci, za měsíční noci, za jasného dne a časného rána. Aby na mě všichni mysleli na slunci, na měsíci. Amen! (3krát).

Text kouzla lásky musí být vysloven 7krát za jeden den.

Kouzlo lásky milovaného člověka s vodou se provádí následovně

Vezměte půl sklenice vody do levé ruky. Pravou rukou musíte jet podél okraje skla a vyslovovat jméno milovaného člověka. Kouzlo se provádí v noci. Sklenice s vodou se pak položí na parapet, aby se voda rozproudila.

Další večer pozvěte svého milého k sobě a dopřejte mu čaj. Předtím klidně přidejte 2-3 kapky vody ze sklenice. Když muž pije čaj, musíte se mu několikrát podívat do nosu.

Kouzlo lásky, aby si milovaná osoba vzpomněla a zavolala

Spiknutí se vyslovuje otevřeným oknem po 12. hodině v noci. Je dovoleno jej trávit na balkóně. V každém případě se však musíte postavit tak, aby vám vítr foukal do obličeje. Rituál musí být proveden tři dny v řadě.

Kouzlo lásky, aby si milovaná osoba vzpomněla a zavolala

Kouzlo lásky na hradě

Chcete-li provést rituál, musíte si koupit malý visací zámek. Zámek musí být odemčený a schovaný pod kobercem u vašich dveří. To je třeba udělat předtím, než vás váš vyvolený přijde navštívit. Poté, co vstoupí do domu, tedy překročí zámek, musí být zámek uzamčen klíčem. Současně se vyslovují tato slova:

READ
Spiknutí pro čtení ve vaně

Kouzlo lásky na hradě

Poté musí být klíč vhozen do řeky nebo jezera a zámek musí zůstat tajný a nedotknutelný.

Květinové kouzlo lásky

Takové kouzlo lásky se provádí za úplňku. Před polednem je potřeba vyjít do terénu a nasbírat si kytici květin a bylinek. Navíc musíte sbírat pouze ty květiny, na které se ruka sahá. Máta, šalvěj, tansy se dobře hodí pro kytici. Při sbírání květin a bylin byste měli neustále sesílat kouzlo:

Květinové kouzlo lásky

Po nasbírání kytice jděte domů a uvařte rostliny ve velkém hrnci. Za stálého míchání nálevu lžičkou si v duchu představte, že se manžel už vrátil domů. Za míchání vývaru čtěte nad vroucím kastrolem stejné kouzlo jako při sběru kytice. To vše musí být provedeno, dokud neucítíte lehké brnění v prstech.

Jakmile k tomu dojde, měli byste přestat míchat a nechat vývar trochu vyvařit. Poté se musíte vykoupat v teplé vodě, nalít tam připravený vývar a vykoupat se v něm. Před koupelí se důkladně umyjte! Udělejte si koupel po dobu 15-30 minut.

Po ukončení procedury je nutné načerpat trochu vody z lázně do skleněné misky a nádobu umístit na tmavé místo. Při první příležitosti musíte dát manželovi vypít tuto vodu. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Silná milostná kouzla na dálku působící na člověka okamžitě způsobí vzájemnou lásku muže k ženě. Nejsilnější kouzlo lásky pro muže, které nelze odstranit na dálku, by se mělo číst doma večer před spaním . Pokud udělejte silné kouzlo lásky na muže jednajícího na dálku , můžete na dálku silně očarovat milovaného muže a působit na jeho city, které způsobují lásku, ve velmi krátké době kouzlem, vzít si muže k sobě nebo získat zapáleného obdivovatele (velkorysého milence). Na svést muže na dálku můžete číst širokou škálu kouzla a kouzla pro lásku avšak nejlepší kouzlo lásky na dálku, které funguje okamžitě a neškodí kouzlo bez následků ) se provádí bez fotek a bez svíček těsně před spaním. Jak udělat silné kouzlo lásky a na dálku bez fotografie Magina vás dnes naučí, jak ho přimět, aby se do vás zamiloval. Existuje mnoho způsobů hodit z dálky s pomocí bílé a černé magie, ale doporučuji očarovat pouze bezpečnými způsoby, abyste neublížili vám a vaší vyvolené. Před udělej milostné kouzlo na muže, kterého miluješ vypněte všechny zdroje hluku. Je důležité, aby vás při čtení nikdo nerozptyloval. Pokud se ztratíte nebo vyrušíte ze čtení, odložte obřad na další večer.

Kouzlo lásky na dálku. Silné kouzlo lásky na muže na dálku

Kouzlo lásky nelze přerušit, dochází k situacím, kdy hosté nebo sousedé během čtení kouzla zavolají do domu potřetí, čímž se rituál přeruší. V takové situaci budete muset kouzlo lásky spustit znovu! To je důvod, proč to musíte udělat kouzlo lásky vyloučit všechny možné způsoby odvádění pozornosti od obřadu. Nyní, když jste připraveni udělat to nejsilnější kouzlo a na dálku přivolat lásku muže by měly být 3 večery v řadě v noci před spaním stojící u okna své ložnice číst text pravopisu :

Noc trávím sám, toužím po své milované.
3 noci budu číst kouzlo lásky,
Milovaný na dálku, abych vás pozval.
Strávím noc, jedu k modrému moři.
Žije zde 12 bratrů hrdinů.
Půjdu k nim blíž a ukloním se níže.
Bratři, jděte k modrému moři, najděte starý dub,
Pod dubem leží deska pod deskou, touha je skryta.
Zvedněte tento sporák, odeberte tuto touhu
Přines to, polož to na horlivé srdce otroka (.).
Nechť touží-smutek po mně, otroku (.),
Tak že po mně touží dnem i nocí, truchlí
Všude jsem hledal schůzku.

READ
Vyrobte si amulet lásky vlastníma rukama

Kouzlo lásky na dálku. Silné kouzlo lásky na muže na dálku

Po přečtení kouzlo lásky pro muže v noci jdi hned spát. Celou noc vás muž uvidí ve snu, a tak si zvykne, že se zamilujete. Vrchol milostného kouzla přichází třetí noc, kdy se k vám začne natahovat muž, který nemůže zůstat doma a být od vás dál. Začnete spolu chodit, ale když do vašeho domu poprvé vstoupí muž, chcete-li si ho vzít za sebe, řekněte sotva slyšitelným hlasem:

Má drahá, žiješ se mnou celý život.

Pokud chcete, aby muž po kouzlu lásky žil od vás na dálku jako milenec, nemusíte toto kouzlo říkat, muž bez něj k vám bude silně přitahován, ale ne jako rodina, ale jako štědrý milenec. The kouzlo lásky funguje na jakoukoli vzdálenost a je určen pro jakoukoli víru.

  • Kouzlo lásky na dálku čtěte na muži

Vytvořit milostné kouzlo a přimět muže, aby se do vás na dálku zamiloval, je docela jednoduché. Kouzla lásky, která fungují na dálku, už dlouho pomáhají dívkám zamilovat se do muže, který se jim líbí, a proměnit neopětovanou lásku ve smršť romantiku. Silné kouzlo lásky, které působí bez následků pro vás oba, je jednoduchý a bezpečný rituál ověřený v akci miliony lidí. Nejjednodušší a nejrychleji působící kouzlo lásky, které pomáhá přitáhnout lásku muže, nejlepší lék, který opravdu funguje a funguje správně po celý váš život. Přečtěte si herecká kouzla silné lásky

Chcete-li vytvořit kouzlo lásky na dálku a očarovat muže bez následků, pomůže vám bezpečné kouzlo lásky působící na vašeho milence z jakékoli vzdálenosti. Je mnohem snazší přečíst na muži kouzlo lásky, než použít nějaký jiný způsob, jak upoutat jeho pozornost. Muž ihned po milostném kouzlu začne cítit upřímnou lásku a neustálou touhu vidět vás a být spolu. Bez následků a trestů se udělat milostné kouzlo a zamilovat se na dálku do muže, který se vám líbí, stalo běžnou záležitostí. Nejlepší kouzlo

Kouzlo lásky působící na dálku bez fotografie a bez svíček funguje tak, že po provedení milostného kouzla jej nelze odstranit. Kouzlo skutečné lásky je zvláštní druh vlivu na objekt neopětované lásky, když je milovaná osoba daleko od vás. Kouzlo lásky, které působí na lásku, je nejmocnějším rituálem milostné magie a dnes se o jeho síle přesvědčíte tím, že na svého milence uděláte kouzlo lásky. Kouzla lásky jsou prováděna pouze za účelem, aby vaše láska žila navždy a pevně svázala srdce a duše milujících lidí. Maginya odhaluje pouze bezpečné rituály, takže se není třeba bát trestu a následků milostného kouzla, ty prostě neexistují.

Kouzlo lásky milované osoby – muže nebo manžela, funguje se 100% přesností a okamžitě přinutí člověka prožít silnou lásku a zbožňování k vám jako ke své milované. Milostná kouzla byla vždy velmi oblíbená mezi ženami, kterým muž neopětoval. Stačí udělat kouzlo lásky a přečíst si rychlé kouzlo, protože muž okamžitě začne cítit touhu spojit svůj život s vámi. Největší plus je, že kouzlo lásky funguje bez újmy a nemá žádné špatné následky.

READ
Rybářská kouzla a dobré kousnutí

Všechna milostná kouzla, která působí okamžitě a bez následků, způsobují, že muž miluje ženu rychle a jsou právem považována za nejúčinnější prostředek k řešení milostných problémů a neopětované lásky. Každá dívka může seslat kouzlo lásky na svého milovaného a přimět ho, aby se do ní zamiloval bez následků. Kouzelník vám poví o nejbezpečnějším kouzlu lásky bez následků, které lásku okamžitě ovlivní a definitivně se do vás muž bezhlavě zamiluje. Kouzlo lásky na muže bez následků pro oba okamžitě zafunguje, ať je váš drahý

Nejsilnější kouzlo lásky se provádí na muži, aby miloval celý svůj život a vždy si zachoval lásku a věrnost své milované. Nejsilnější kouzlo lásky pro věčnou lásku nelze odstranit, účinek kouzla lásky trvá věčně, mějte to na paměti při výběru kouzla lásky. Maginya doporučuje kouzlit na muže pouze v případě silné lásky k této osobě. Neodstranitelné kouzlo lásky věčné akce se snadno provádí a obejde se bez fotek a svíček. Můžete udělat kouzlo lásky, aby manžel neodešel a nešel k jinému, nebo se milovaný co nejdříve oženil. Silné kouzlo lásky, které nelze odstranit

Jakmile jednou za život uděláte kouzlo lásky, navždy k sobě připoutáte člověka pocitem silné lásky a zavážete se, že jste připraveni prožít se svým milovaným mužem pod jednou střechou celý život v lásce a radosti. Silné kouzlo lásky se provádí pouze za této podmínky, pokud existuje i sebemenší pochybnost při výběru, je lepší udělat jednoduché kouzlo lásky pro vzájemnou lásku. Každá nepřipravená dívka může udělat kouzlo lásky a způsobit silnou lásku v muži. Člověk, který dokázal udělat kouzlo lásky, bude moci prožít celý svůj život se svým milovaným a milujícím mužem od duše k duši.

Ti, kteří sami na muži provedli kouzlo lásky, vědí, jaký je to silný obřad. Nejsilnější kouzlo lásky působí okamžitě, když muž ochutná jídlo mluvené k věčné lásce. Po dlouhou dobu bylo jednoduché, ale velmi účinné kouzlo lásky považováno za nejlepší způsob, jak magicky ovlivnit pocity člověka, které způsobují vzájemnou lásku. Kouzlo lásky je jednoduchý, časem prověřený způsob, jak k sobě navždy přitáhnout vzájemnou lásku toho pravého. Aby se do vás člověk hluboce zamiloval a miloval vás na celý život, stačí mluvit i to nejjednodušší

Silné zaklínadlo lásky pro lásku bez následků a bez hříchu by se mělo číst, aby bylo možné rychle a bez následků pro okouzleného a bez újmy zaklínačovi (ten, kdo udělal kouzlo lásky pro silnou vzájemnou lásku) očarovat – zamilovat se s osobou. Často se mě ptají, proč kouzlo lásky nefunguje bez škodlivých následků. Čtení kouzla silné lásky je velmi starý zvyk, který pomáhá pomocí bílé magie navždy učarovat milované osobě tím, že se do ní zamilujete. Chcete-li člověka očarovat, musíte 7krát přečíst slova kouzla lásky. Kouzlo lásky

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: