Kovové dveře Udělej si sám: jak as čím to můžeš udělat

Povinným a nenahraditelným prvkem každého typu prostor – ať už jde o soukromý dům, kancelářskou budovu nebo venkovskou budovu – jsou vstupní dveře. Ne každý si dokáže sám vytvořit tak důležitý atribut domácnosti. Pokud však máte příslušné pokyny a doporučení od zkušených řemeslníků, dobře vyrobené kovové dveře s vlastními rukama vydrží mnoho let.

Domácí kovové dveře

Výhody ručně vyrobených kovových dveří

Na první pohled se může zdát, že není možné postavit tak složitý předmět pro domácnost bez pomoci odborníků. S pomocí moderního vybavení a inovativních materiálů bude možné vytvořit těžký produkt nezbytný pro každodenní použití, i když máte velmi skromné ​​stavební dovednosti. Po vybavení kovových dveří sami zmizí nutnost přeplatit instalaci a instalaci továrního designu.

svařování dveří

Kromě toho vzorky šablon, které jsou přítomny v sortimentu profesionálních výrobců, nejsou vždy schopny plně uspokojit potřeby spotřebitelů. Touha vytvořit kovové dveře vlastníma rukama často pramení z touhy vybavit domov podle vlastního uvážení.

Správná měření jsou základem úspěšné práce

Aby byl konečný výsledek mistrovské práce oceněn, je nesmírně důležité kompetentně přistupovat k problematice výroby a instalace vstupní kovové konstrukce. V počáteční fázi práce a při vytváření jakéhokoli produktu je první věcí, kterou je třeba začít, změřit a vypočítat objem použitých materiálů. Parametry dveřního otvoru mají zásadní význam při návrhu dveřního křídla a zárubně. Je nesmírně důležité vzít v úvahu, že všechny získané výsledky měření nejsou konečné. Na každé straně je nutné odečíst další 2 cm.Taková mírná mezera vám umožní dále upravit polohu dveřního křídla v otvoru.

Měření otevření dveří

Při měření je třeba vzít v úvahu celou délku a šířku otvoru. Výchozím bodem značky by měl být povrch nejbližší pevné základny. Nemá cenu počítat rozměry od vrstvy omítky, protože během dokončovacích prací by se řešení mohlo aplikovat nad míru. Při následné instalaci kovových dveří vlastníma rukama to ovlivní nejnegativnější způsob: rozměry hotového výrobku se nebudou shodovat se skutečnými ukazateli otvoru.

Co je potřeba pro vlastní návrh dveří?

Myšlenka vytvořit a nainstalovat kovové dveře sami nebude stát majitele levně. Většinu nákladů nebude tvořit nic jiného než nákup samotného hardwaru. Pomocné prvky budou stát majitele relativně levně.

Karta dekorace dveří

Rozpočet na výrobu kovových dveří může také zahrnovat výdaje na ozdobné karty. Aby hotové dílo získalo logicky úplný estetický vzhled vlastníma rukama, jako na fotografii výše, nelze se vyhnout jejich použití. A přesto si standardní sada nezbytných věcí pro vytvoření jakýchkoli kovových dveří zaslouží pozornost:

Profilovaná trubka o průměru průřezu 2 cm až 4 cm (bude potřeba vyrobit železný dveřní blok s parametry 1 m x 2 m). Plech střední tloušťky, ale ne méně než 2,5 mm. Rozměry jsou podobné – 1m x 2m;.
3 panty s ložiskem pro vstupní konstrukci. Navzdory skutečnosti, že při instalaci produktu do dveří se obvykle používají 2 panty, konečná hmotnost konstrukce bude poměrně těžká, takže pro 2 přístřešky nebude snadné podepřít dveře.

READ
Jak lepit vinylové tapety na papírové bázi

profilovaná trubka

Zámek pro vchodové dveře – zde je majitel zcela upřednostněn. Skleněná vata nebo polystyren (k opláštění dveřního křídla za účelem jeho izolace).

Kovový zámek dveří

V poslední fázi práce je hotový výrobek ozdoben kartami. Oblíbeným typem dekorace interiéru je přitom často laťování.

Jak vyrobit rám dveří

Vyrobit kovové dveře vlastními rukama není obtížné. Výrobní proces se nebude zdát dlouhý a pracný, pokud bude správně dodržen sled nezbytných úkonů. Návrh zárubně je základní fází práce. Tento prvek je svařovaný systém skládající se z kovových rohů. Hned je třeba poznamenat, že při spojování jednotlivých částí krabice je důležité ponechat mezery.

Kontrola rovinnosti úhlu zárubně

Vytvoření rámu začíná přípravou profilu nebo rohu. Vybraná část musí být řezána podle předběžných měření. Poté se všechny úlomky zárubně položí na svařovací stůl, přičemž se dodržují pravé úhly 90°. V ideálním případě, pokud se před připojením dílů provede dodatečné ověření indikátorů a pokud ve výpočtech nejsou žádné pochybnosti, můžete začít svařovat.

Broušení kovové zárubně bruskou

Souběžně s tímto typem práce se často vyrábějí drážky pro zajišťovací čepy. Abyste zajistili, že kovové dveře vyrobené sami budou mít nakonec čistý vzhled, je lepší použít brusku. Přísné dodržování předkreslených výkresů a schémat umožní přesné uvedení návrhu do souladu s vypracovaným projektem. Očekávaný výsledek pak plně vynahradí úsilí majitele.

Montáž dveřního křídla

Po vypořádání se s rámem dveří můžete přejít k další fázi práce. Předmětem měření by měl být opět vnitřek svařované konstrukce. Rozměry budoucího plátna můžete určit, pokud na každé straně krabice necháte mezery 5 mm. V procesu vytváření jakéhokoli typu kovových dveří vlastníma rukama vám zbývající mezery umožní vyrovnat hmotnost hotového výrobku nebo upravit jeho polohu.

svařování kovových dveří

Poté musíte přistoupit k následujícím postupům svařování. Rám, který je určen pro železný plech, se také skládá ze samostatných prvků – rohů, podle schématu jeho výroby lze snadno najít podobnosti se spojením částí zárubně. Poté by měly být rohy navařeny na vnitřní straně rámu ve stejné vzdálenosti. Těmto dílům je přiřazena důležitá funkce: jsou určujícím faktorem úrovně tuhosti.

Domácí ocelová zárubeň

Po dokončení výše uvedené části práce můžete začít řezat ocelový plech. K výběru materiálu, ze kterého budou kovové dveře vyrobeny vlastními rukama, by se mělo přistupovat zodpovědně, protože zadaný konstrukční prvek není o nic méně důležitý než krabice. Při popisování listu uvnitř rámečku je třeba pamatovat také na přídavek asi 1 cm na každou stranu. Při spojování železa se základnou dvířek svařováním je důležité neprodleně odstranit vzniklé nerovnosti, otřepy nebo upravit nerovné švy bruskou.

READ
Všude dobře: vlnitá lepenka na štítu

Domácí kovové dveřní křídlo

Uchycení pantu

Téměř hotový produkt má před sebou krátkou cestu. Na hotové plátno musí být připevněny panty. Mělo by to však být provedeno následujícím způsobem. Za prvé, jedna z částí upevňovacích prvků, která má jakýsi kolík, je připevněna k rámu dveří a druhá je upevněna přímo na plátně.

Svařování pantů dveří

Předkreslený výkres pro výrobu kovových dveří vlastníma rukama by se měl stát hlavním pomocníkem při vytváření produktu. Aby byla montáž pantů úspěšná, je vhodné vícekrát změřit délku mezery mezi zamýšlenými otvory pro jejich instalaci. Pouze dokonalou shodou prvků bude možné předejít možnému nesouososti dveří a také zlepšit těsnící vlastnosti výrobku a prodloužit jeho životnost.

Tepelná izolace uvnitř dveřního křídla

Při návrhu dveřního křídla je lepší v něm předem ponechat malý prostor a předizolovat ho případnou tepelnou izolací. Čas a úsilí navíc vynaložené na vytvoření takových dveří se ospravedlní, když přijde první chladné počasí. Po izolační proceduře a po dokončení upevnění smyček je nutné očistit švy a poté natřít povrch hotové konstrukce.

Začlenění dalších prvků do designu

Skutečně kvalitní domácí kovové dveře lze nazvat, pokud je majitel nejen vyrobil vlastníma rukama, ale také je vybavil kováním. Video níže jasně ukazuje, jak správně nainstalovat uzamykací mechanismus při vytváření domácích kovových dveří. Je důležité zdůraznit, že moderní vzorky se zpravidla skládají ze dvou složek. Při instalaci a upevnění by měly být obě části umístěny v nejvhodnější vzdálenosti. Jedině tak bude systém zámku fungovat spolehlivě a plynule, aniž by majitelům způsoboval problémy.

Abychom pochopili, že během instalace zámku došlo k nějaké poruše, pomůže vrzání nebo chrastění. Zvláštní zvuky při otevírání dvířek signalizují, že je třeba přezkoumat činnost mechanismu.

V zásadě, když mluvíme o vytvoření kovových dveří s vlastními rukama, obvykle máme na mysli vstupní konstrukci, ale neměli bychom zapomínat na detaily. Důležitým prvkem v procesu výroby dveří je kukátko. K jeho instalaci potřebujete malý otvor o průměru asi 2 cm a samotný prvek, který má široce přístupný pozorovací úhel. Po přidání veškerého potřebného kování na dveřní křídlo můžete přistoupit k závěrečné fázi – instalaci celé konstrukce.

Skulina

Doporučení pro instalaci hotových dveří do otvoru

Pokud je docela možné vyrovnat se s vytvořením všech prvků konstrukce dveří samostatně, pak se pro konečnou instalaci do otvoru budete muset uchýlit k síle nejméně 2 lidí. Kromě toho je při instalaci dveří důležité věnovat pozornost níže popsaným bodům, jejichž nedodržení může vést k porušení hlavních funkcí, které plní:

  • Geometricky upravené uspořádání krabic;
  • Měření by měla probíhat pouze tehdy, když je hladina;
  • Výsledkem práce by měl být spolehlivý, silný design;
  • Mezery musí být utěsněny pěnou.
READ
DIY bazénový filtr

Po dokončení instalace jakýchkoli kovových dveří vlastníma rukama první věc, která vás okamžitě napadne, je kontrola zámku. Často plné fungování mechanismu potvrzuje úspěšné spojení všech prvků. Nezávislá práce na vytvoření tak důležitého předmětu pro domácnost v domě je úspěšně dokončena, pokud dveře nejsou zkosené, otevírají se a zavírají v obou směrech bez rušení.

Vstupní dveře

Když není pochyb o funkčnosti hotového výrobku, můžete přemýšlet o estetickém designu. Uspořádání konstrukce pomocí desek, vyrovnání a vyhlazení svahů pomůže učinit dveře atraktivními a také zvýšit úroveň zvukové izolace a mrazuvzdornosti.

Závěr

Technické vlastnosti kovových dveří vyrobené vlastními silami jsou nepochybně důležité. Důležitou roli však hraje vzhled konstrukce. Vnější obložení dveří dnes může být velmi odlišné. Nejběžnější a nejoblíbenější možnosti pro transformaci designu jsou dýha, MDF, barvení polymerními materiály a opláštění speciální fólií. V každém případě je při vytváření kovových dveří důležité pamatovat na jejich hlavní účel a dlouhou životnost.

Publikováno: Jekatěrina Pilníková
Aktualizováno: 31.12.2020

Železné dveře se používají všude. Jsou instalovány nejen v bytech, ale také v soukromých domech, lázních a dalších přilehlých budovách. Právě tyto dveře jsou schopny spolehlivě ochránit majetek před vniknutím narušitelů.

DIY železné dveře

DIY železné dveře

Ne vždy je však možné pořídit slušné kovové dveře. Za prvé hraje roli faktor vysoké ceny a za druhé je někdy potřeba vyrobit dveře speciální velikosti nebo z určitých materiálů.

Čínské dveře váš domov neochrání

Čínské dveře váš domov neochrání

Vytvořením železných dveří vlastníma rukama si můžete být jisti, že design bude opravdu vysoce kvalitní a náklady na materiály nebudou neúnosně vysoké.

Производитель Cena dveří, rub
Torex 10600
ocelový vrátný 32965
Mikron 16500
Rivale 19900
Sigma 16340
opatrovník 18000 – 120000

Uložit společně. Vyrábíme železné dveře vlastníma rukama

Pojďme společně šetřit. Vyrábíme železné dveře vlastníma rukama

Měření a výkresy

Před výrobou dveří z oceli je nutné pečlivě změřit dveřní otvor a ujistit se, že zeď je cihlové zdivo nebo vrstva betonu, nikoli silná vrstva omítky nebo překližky.

Udělej si sám železné dveře, design

Udělej si sám železné dveře, design

Po změření dveří může začít práce na výkresu. Nezbytně odráží rozměry dveří, výšku zámku a pantů, polohu výztuh a další konstrukční prvky dveří.

výkres dveří

Poznámka! Pokud jsou během procesu měření naměřené hodnoty větší než 1500 x 2000 mm, doporučuje se vytvořit zárubeň tým přidáním dalšího rámu šitého kovem na straně nebo nahoře. V soukromých domech jsou do širokých dveří přidány dva další prosklené moduly, které nejen zpevňují celou konstrukci dveří, ale také zdobí celou vstupní skupinu.

Vchodový skupinový projekt Vchodové dveře Vchodové dveře

READ
Jak izolovat podkroví zevnitř vlastníma rukama

Materiály na výrobu dveří, nářadí

  1. Dlouhé výrobky (rohová nebo profilová čtvercová trubka o straně 40 mm) pro výrobu rámu a samotných dveří.
  2. Ocelový plech tloušťky 2-3 mm.

Možnost jedna. klasické železné dveře

Klasické železné dveře se skládají přímo z křídla, kovové zárubně, pantů, které je spojují, a upevňovacích plechů, které fixují dveře v otvoru.

Krok 1

Značení a řezání rohu

Značení a řezání rohu

Poznámka! Práce musí být prováděny na kovovém pracovním stole.

Sestavíme zárubeň (box). Za tímto účelem jsme podle dříve provedených značek řezali kovový profil (roh) pod úhlem 45 stupňů. Přesnost řezání zkontrolujeme spojením rámu a přiložením truhlářského rohu.

Přesnost řezání zkontrolujeme připojením rámu a přiložením truhlářského rohu

Přesnost řezání zkontrolujeme připojením rámu a přiložením truhlářského rohu

Dokáže také sestavit rám z kovových trubek jejich svařením do obdélníkové konstrukce. Při práci je důležité zkontrolovat nejen přesnost napojení rohů, ale také změřit úhlopříčky konstrukce, aby nedošlo ke zkreslení.

Ceny dveří StroyGost

Všechny svary jsou ihned opracovány úhlovou bruskou. To je nezbytné, aby plátno v budoucnu těsně přiléhalo k krabici.

Všechny svary jsou ihned opracovány úhlovou bruskou

Všechny svary jsou ihned opracovány úhlovou bruskou

Krok 2

Vyrábíme přířezy pro zárubeň. Používáme kovový roh. Mezera mezi zárubní a zárubní bude dodržena do 5 mm – ze strany zámku a 3 mm z ostatních tří stran. Pro pohodlí si můžete připravit kovové obdélníky deklarované tloušťky (šablony).

Zárubeň čtvercových trubek

Zárubeň čtvercových trubek

Kovový profil označíme a nařežeme. Dali jsme to dovnitř rámu dveří. Kontrola úhlopříček. Pokud se shodují, pak v jednom z bočních profilů vytvoříme štěrbinu pro zámek dveří. Dále na několika místech po obvodu svaříme rohy rámu a obou rámů.

Zárubeň Zárubeň Zárubeň Zárubeň Zárubeň

V této fázi lze na rám dveří přivařit kovové pásy, které se stanou západkami pro budoucí obložení dveří.

Krok 3

Uprostřed budoucího dveřního křídla přivaříme první výztuhu. Za tímto účelem změříme délku dveřního rámu, odřízneme profil a svisle jej upevníme ve středu svařováním. Svary začistíme bruskou.

Krok 4

řezání plechu

Vyrábíme označení dveřního křídla. Přesah ocelového plechu na krabici je 10-15 mm, ze strany závěsů – 5 mm.

Na výslednou zárubeň přivaříme plech Na výslednou zárubeň přivaříme plech Ocel nařežeme bruskou a přivaříme k zárubni

Ocel nařežeme bruskou a přivaříme k rámu dveří.

Uvnitř dveřního křídla navaříme vodorovné výztuhy. Pokud nestačí, je třeba zvýšit počet výztuže.

Krok 5

Sloty pro zámek Provlečení závitů Instalace zámku Instalace zámku Přivaříme roh, abychom udrželi zámek Keyhole Lock

Instalace zámku. Značení na dveřní křídlo provádíme křídou nebo fixem. Vyvrtáme klíčovou dírku, zpracujeme ji pilníkem. Vyvrtáme otvory pro upevňovací prvky zámku, vyřízneme závit závitníkem a zámek upevníme šrouby. Namontujte rukojeť zámku.

READ
Vchodové dveře - garant domácí bezpečnosti

Montáž kliky dveří

Montáž kliky dveří

Pozornost! Pokyny pro instalaci zámku předních dveří se mohou lišit v závislosti na úpravě zakoupeného produktu.

Cylindrický zámek Zámek dveří

Krok 6

Namažte panty a přivařte je k zárubni a rámu dveřního křídla.

Bruskou nařežeme spoje rámu a dveřního křídla (sekce slepené svařováním). Otevíráme dveře. Smyčky fixujeme svařováním zevnitř.

Poznámka! V této fázi můžete vyvrtat otvor pro kukátko buď středovým svislým profilem a plechem, nebo posunutím kukátka trochu do strany a vyvrtáním otvoru pouze do ocelového plechu.

Krok 7

Vchodové dveře Desky pro upevnění dveří v otvoru Desky pro upevnění dveří v otvoru

Udělejme spojovací materiál pro dveře. Bereme kovové pásy (od 6 do 10 kusů). Přivaříme je k rámu dveří. V budoucnu se v těchto pásech objeví otvory pro kotvy.

Krok 8

Dveře izolujeme. Řežeme pěnu, minerální vlnu nebo jakoukoli jinou izolaci. Vyplníme je prostorem mezi výztuhami dveří.

izolace dveří

Vyrábíme obložení interiéru. Můžete například použít list překližky nařezaný na míru a zajistit jej nýty. Pro dekoraci můžete také použít laminované, plastové panely nebo podšívku. Druhá možnost je zvláště důležitá, pokud jsou dveře instalovány ve vaně.

Značení a řezání překližky Hotová dvířka Hotová dvířka Povrchová úprava kovových dveří šindelem

Krok 9

Dveře jsou připraveny. Zbývá jej pokrýt automobilovým základním nátěrem a barvou. Místo moření lze dvířka opláštit koženkou nebo kůží. V případě potřeby namontujte těsnění na rám dveří.

K montáži můžete přistoupit vyvrtáním otvorů do předem navařených ocelových pásů a upevněním zárubně v otvoru pomocí kotev. Při instalaci je důležité použít úroveň, aby se zabránilo zkreslení.

Možnost dvě. Kovové dveře s oknem a za studena kovanými prvky

DIY železné dveře se sklem

DIY železné dveře se sklem

Obvykle jsou v soukromých domech instalovány vstupní dveře s okny s dvojitým zasklením. Díky oknu bude na chodbě lehčí a kovací prvky udělají přední vchod exkluzivní a vzhledově atraktivní.

Okenní štěrbina Výztuhy Instalace dveří

Okno ve dveřích je vyrobeno ve fázi řezání ocelového plechu. Dále po obvodu vyříznutého obdélníkového (nebo jiného tvaru) otvoru je přivařena kovová výztuž. Následné fáze práce až po lakování jsou obdobné jako u klasických dveří.

Ceny ocelových vchodových dveří Bravo

Po nátěru je nutné do okenního otvoru namontovat okno s dvojitým zasklením a na vnější stranu dveří připevnit dekorativní mřížku vyrobenou kováním za studena nebo za tepla svařováním.

Kované kovové dveře Kované kovové dveře

Kromě toho můžete na přední dveře nainstalovat dveřní zavírač. Poté se konstrukce hladce a tiše uzavře.

Zavírač předních dveří Možnosti instalace zavíračů dveří Nyní je váš dům bezpečně chráněn zcela novými kovovými dveřmi

Video – Udělej si sám železné dveře

Video – Proces výroby ocelových dveří

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: