Letní hry pro děti venku

Kolektivní hry se od ostatních typů her liší tím, že jednání účastníků je regulováno pravidly, která vylučují používání nebezpečných technik a netaktního jednání vůči sobě navzájem, což přispívá k rozvoji vzájemného respektu.

Stáhnutí:

Příloha velikost
document_microsoft_word.docx 26.1 KB

Náhled:

Hromadné letní hry pro děti na čerstvém vzduchu

Každý dospělý dobře ví, že pohybová aktivita je pro dítě pro jeho správný vývoj a zdraví prostě nezbytná. Proto je pořádání kolektivních her zvláště důležité pro učitele, vychovatele a rodiče, kteří se snaží zajistit dětem dobrý odpočinek a uspokojení jejich potřeby pohybu.

Takové hry se liší od jiných typů her tím, že jednání účastníků je regulováno pravidly, která vylučují používání nebezpečných technik a netaktních akcí ve vztahu k sobě navzájem, což přispívá k rozvoji vzájemného respektu.

Ke hře potřebujete píšťalku. Hra se nejlépe hraje v pauze. Dospělý požádá děti, aby se seřadily, a poté vysvětlí pravidla hry: na signál vůdce se účastníci rozptýlí různými směry, pobíhají po mýtině, tančí, zaujímají různé pózy a zobrazují zvířata. Jakmile zaslechnou signál, musí se hráči vrátit na své původní místo a znovu se seřadit. Hra se opakuje 3x.

Tuto hru je nejlepší hrát na louce, v pustině, na velké mýtině v lese nebo háji. Počet hráčů musí být dostatečný, aby při držení za ruce vytvořili velký kruh. Poté se účastníci přestaví a rozdělí se do dvojic. Jeden z hráčů ve dvojici stojí za druhým a poslední se dívá do středu kruhu. Vzdálenost mezi dvojicemi je asi 3 m. Poté se vybere jedna dvojice a na signál vedoucího jeden hráč z dvojice utíká a druhý dobíhá.

Účastníci běží uvnitř kruhu a mimo něj mohou běhat pouze kolem hráčů (ne více než 2 dvojice za sebou). Jak ten, kdo utíká, tak ten, kdo dohání po vůli a každou chvíli, si může vyměnit role se stojícími páry, které hru bedlivě sledují. Ti, co stojí ve vnitřním kruhu, utíkají, ti ve vnějším kruhu je dohánějí. Když má unikající hráč pocit, že je unavený nebo nemůže utéct před silnějším a hbitějším dobíhajícím hráčem, postaví se za jakoukoli dvojici a okamžitě ten, kdo je v nejužším kruhu této dvojice, je považován za třetího a stává se únikovým. Podobně může pronásledující hráč přenést své funkce na jiného tak, že se postaví před jakoukoli dvojici, poté se hráč z vnějšího kruhu, který se stane třetím, a tedy extra, stane pronásledovatelem.

Hra vyžaduje obratnost, rychlost reakce, pozornost a neunavuje hráče, jelikož během hry dochází k častému střídání rolí, účastníci fungují jako pozorovatelé, chytači a útěkáři. Pokud chytač chytí hráče, pak je chycený vyřazen ze hry a spolu s ním (dle volby chytače) další hráč. Uvolněné místo ve dvojici zabírá ten, kdo dohání.

Vybere se další dvojice, kruh se zúží, hra pokračuje, dokud nezůstanou 2 dvojice hráčů. Jsou považováni za vítěze. Jelikož jsou pravidla hry poměrně složitá, je lepší ji hrát s dětmi středního a středního věku.

Hráči předstírají, že jsou králíci. Každý má svůj dům, ale jeden (vedoucí) dům nemá. Přistoupí k domu kteréhokoli účastníka hry a požádá ho: “Dejte mi prosím dům.” Zajíček se nehodlá vzdát svého domu cizímu člověku. Běží v kruhu vpravo, řidič – vlevo. Pobíhají kolem všech účastníků, každého se dotýkají. Hráč, kterého se to dotklo, musí obsadit volný dům. Na příkaz hostitele se hra zastaví. Zajíček, který zůstal bez domu, řídí.

Hra se hraje v lesíku, parku, na sportovním hřišti nebo na dvoře, mimo město, kde jsou malé přístřešky. Jsou určeny hranice hracího pole.

Pokud je plocha dostatečně velká, může být ke hře potřeba píšťalka. Vybere se řidič a místo, odkud zahájí hledání a kde bude „chytat“ nalezené hráče. Sedadlo řidiče by mělo být umístěno přibližně ve středu staveniště, nejlépe v blízkosti stromu, velkého kamene, pařezu, lavičky v parku apod. Zapíská na píšťalku nebo vykřikne: „Schovej se!“, zavře oči a počítá do 10 (nebo až 20). Během této doby se hráči musí schovat. Po dopočítání do konce řidič znovu zapíská nebo zakřičí: „Jdu se podívat!“, otevře oči a začne hledat hráče. Může se vzdálit z místa řidiče, ale když je nalezen skrytý řidič, musí se řidič vrátit na své místo a pojmenovat nalezeného účastníka hry. Pokud je jméno správné, nalezený je mimo hru. V případě, že řidič udělá chybu, hráč neopustí své místo a na oplátku může být chycen, to znamená, běžet na místo řidiče dříve a uvést své jméno, čímž si zajistí vítězství. Hra pokračuje, dokud nejsou nalezeni všichni hráči. Poté se první z nalezených hráčů stane řidičem. Takovou hru mohou hrát děti různého věku, s dětmi ji organizuje dospělý, který zaručuje dodržování pravidel hry.

Hledání hráčů lze časově omezit, například za 10 minut musí řidič najít jednoho, dva nebo více účastníků hry. Nebo hra pokračuje, dokud řidič nenajde prvního z ukrytých, pak řidič zapíská nebo zakřičí: „Nalezeno!“. Poté všichni hráči vyjdou ze svých úkrytů, nalezený se stane řidičem a hra pokračuje. Délku hry si účastníci určují sami, když se předem dohodli na pravidlech pro střídání rolí. Tuto hru navíc mohou hrát děti i dospělí společně, s celou rodinou.

Ten s názvem Vigilant Eye

Hra se nejlépe hraje na hřišti, v parku nebo v lese, kde je mnoho stromů, keřů, ale i různých předmětů a míst pro úkryt.

Jeden z účastníků je určen jako řidič a všichni ostatní hráči se spolu s dospělým schovají poblíž. Poté se vůdce vrátí.

READ
Jak vytvořit návrh portfolia pro mateřskou školu

Kousek od řidiče zastaví a dá znamení k zahájení hry. Účastníci se snaží tiše přiblížit k řidiči, ale ten pečlivě sleduje každou jejich akci, otáčí se různými směry. V této době účastníci přebíhají nebo se plazí k jiným úkrytům. Pokud si řidič všiml hráče, zavolá jeho jméno a ten se přiblíží k vedoucímu a pokračuje s ním ve sledování hry.

Účastník však nereaguje, pokud to řidič neuhodl.

Po uplynutí nastaveného času dá uvaděč znamení k ukončení hry, načež všichni hráči vyjdou ze svých úkrytů. Účastník, který je nejblíže řidiči, je považován za vítěze.

Ke hře budete potřebovat sadu dětských kostek (s nakreslenými obrázky nebo napsanými písmeny a číslicemi). Po předem určeném hracím poli (obvykle hřiště) schová dospělý kostky na různá místa, ale tak, aby je děti nenašly. Poté moderátor požádá děti, aby se rozdělily do dvou týmů, které zaujmou svá místa na opačných stranách lektora.

Úkol každého týmu: postupovat vpřed, pečlivě prozkoumat vše kolem a najít co nejvíce kostek. Vyhrává tým, který najde nejvíce kostek. Na konci hry dospělý spolu s dětmi kostky prozkoumá a požádá o pojmenování, co je na nich vyobrazeno nebo jaká písmena či číslice jsou napsána, poté odmění všechny účastníky, kteří se hry zúčastnili, drobnými ceny – sladkosti, miniaturní postavičky vystřižené staršími dětmi z barevného kartonu.

Nechoďte, zajíci, do zahrady!

Ke hře budete potřebovat dřevěnou hůl nebo křídu. Ve hře je minimálně 5 lidí. Vedoucí (dospělec) nakreslí na předem vybrané místo kruh o průměru 2,5-3 m. Jedná se o zahradu. Vedoucí je vybrán z účastníků pomocí říkanky. Bude správcem.

Hlídač stojí v kruhu, zbytek hráčů jsou zajíci, kteří se chtějí dostat do zahrady. Na signál vůdce zajíci zahájí „ofenzivu“ a odvádějí pozornost hlídače na sebe všemi možnými způsoby, aby ti účastníci, kteří jsou za zády řidiče, mohli proniknout do „zakázaného území“. Ten, koho se řidič dotkne mimo kruh, přeběhne, aniž by do kruhu vjel, na opačnou stranu.

Tato zábavná hra bude skvělou zábavou pro děti během prázdnin nejen v parku či lese, ale i na letním hřišti.

Ke hře budete potřebovat dřevěnou hůl nebo křídu. Dospělý nakreslí na stanoviště kruh o průměru 4-4,5 m. Z hráčů jsou vybrány dvě děti, které se stanou rybáři. Spojí ruce a vytvoří rybářskou síť. Zbytek účastníků jsou ryby. Plavou v jezeře – běží uvnitř kruhu. Ryba nemůže běžet mimo kruh.

Na povel vůdce vbíhají rybáři do jezera, snaží se ulovit rybu, běží ve dvojicích, aniž by odpoutali ruce. Ulovené ryby stojí mezi rybáři. S každým chyceným účastníkem se tedy síť rozšiřuje a ryby jsou stále menší a menší. Když je síť dostatečně velká, mají rybáři možnost rybu obklíčit. Pokud se rybáři drží za ruce a tvoří kruh, jsou ryby uvnitř kruhu považovány za chycené.

Ryby se mohou vytrhnout ze sítě, pokud některý z rybářů (jsou vždy na okrajích sítě) uvolní při pohybu ruku hráče vedle sebe. Rybář musí co nejdříve vzít za ruku hráče, který se ještě neodvázal ze sítě. Hra pokračuje, dokud rybáři nechytí všechny ryby. Poslední chycený hráč vyhrává.

Na konci hry se extrémní účastníci sítě spojí za ruce a děti začnou tančit a zpívat jakoukoli veselou píseň.

Ořechy, šišky a houby

Hra se hraje s dětmi předškolního nebo základního školního věku. Z hráčů je vybrán vůdce, který stojí vedle vůdce. Zbývající účastníci se na příkaz dospělého seřadí a počítají do skupin po třech. První čísla jsou ořechy, druhá jsou šišky a třetí jsou houby. Dospělý pak řekne: “Dej ruce nahoru, blázne.” První čísla zvedají ruce. Hostitel pokračuje: “Zvedněte ruce, houby.” Třetí čísla zvednou ruce. “Zvedněte ruce, hoši.” Druhá čísla zvednou ruce.

Poté vedoucí vyzve děti, aby vytvořily trojčata (oříšek, šiška, houba). Každá trojice si spojí ruce a vytvoří kruh. Dospělý s řidičem stojí uprostřed místa. Poté, co hostitel zvolá: „Kuželky!“, všichni účastníci se jménem kužely si vymění místo. Řidič se v tuto chvíli snaží zaujmout jakékoli volné místo.

Pokud uspěje, stane se z něj velký panák a ten, kdo zůstane bez místa, se stane řidičem. Na povel “Houby!” nebo “Ořechy!” ostatní hráči mění místa. Uprostřed hry dospělý zvolá: „Houby! Oříšky! Nárazy! Účastníci musí mít čas na změnu místa.

Hru lze ztížit zavedením soutěžního prvku: hostitel zaznamenává, jak rychle se účastníci střídali, kdo byl nejrychlejší – ořechy, šišky nebo houby.

matka slepice a luňák

Hra se účastní 10-12 lidí. Jeden z účastníků, řidič, zobrazuje draka, druhý – slepici. Všichni ostatní hráči jsou slepice. Vedoucí požádá děti, které představují kuřata, aby se postavily do jednoho souboru za slepicí a držely se jeden druhého. Drak stojí 3-4 kroky od sloupu.

Hra začíná na příkaz vůdce (dospělého): řidič se snaží chytit kuře, které je v koloně poslední. K tomu se musí držet sloupu za ním.

To však není tak snadné, protože matka slepice se neustále otáčí obličejem k drakovi a blokuje mu tak cestu. Natáhne ruce do stran – a celý sloup se odchýlí od draka opačným směrem.

Hra pokračuje několik minut. Pokud se během této doby drakovi nepodaří chytit kuře, je vybrán nový řidič a poté se hra opakuje.

Ke hře je nutná křída. Dospělý nakreslí na místo kruh takové velikosti, aby se všichni účastníci volně vešli po obvodu. Jeden z hráčů je určen jako vedoucí, stojí uprostřed kruhu. Zbytek hráčů – kobylky – stojí na samém okraji kruhu. Na příkaz hostitele začnou kobylky skákat dovnitř kruhu a poté z něj vyskočit. Řidič se snaží chytit jednoho z účastníků v okamžiku, kdy je druhý uvnitř kruhu. Chytený hráč se stává řidičem az řidiče kobylkou, poté se hra opakuje.

READ
Morální a tělesná výchova dětí v rodině

Hru lze ztížit změnou jejích pravidel: skočte dovnitř, skočte i na jedné noze, nebo vyskočte až po tlesknutí rukama.

Tato hra se nejlépe hraje na hřišti. Hráči tvoří 2 kruhy – vnitřní a vnější. Poté se účastníci začnou pohybovat: ve vnějším kruhu – ve směru hodinových ručiček, ve vnitřním kruhu – proti směru hodinových ručiček. Na signál vedoucího (dospělého) se děti zastaví. Účastníci hry, kteří tvoří vnitřní kruh, se snaží urazit hráče ve vnějším kruhu (dotýkat se jich rukama), než si tito stihnou sednout. Přistižení účastníci stojí ve vnitřním kruhu, poté hra začíná znovu. Když ve vnějším kruhu zůstane 5-6 lidí, hra končí.

Ke hře je nutná křída. Na opačných stranách hřiště jsou vyznačeny dva lesy. Z hráčů je vybrán řidič – Vlk. Může to být nejstarší ze všech účastníků. Zbývající hráči – zajíci – jsou rozděleni do dvou skupin, z nichž každá se nachází ve svém lese.

Vlk jde do středu stanoviště, načež vůdce dává signál k zahájení hry. Vlk je chytí.

Účastník, kterému se podaří být obarven, je považován za asistenta Vlka. Zastaví se na místě, kde byl chycen, a s nataženýma rukama blokuje cestu hráčům při jejich dalších úprcích. Když je vlků příliš mnoho a potom dospělý řekne dětem, že navštívili Vlka u příležitosti jeho narozenin.

Hostitel zve všechny účastníky, aby stáli v kruhu, a vlk – uprostřed tohoto kruhu. Děti se podávají za ruce, tančí kolem Vlka a zpívají veselou písničku a Vlk tančí.

Ke hře potřebujete píšťalku. Nejlepší je hrát na hřišti nebo v parku. Z účastníků je vybrán vedoucí. Zbytek hráčů se rozdělí do dvojic, drží se za ruce, poté tvoří jeden společný kruh.

Řidič je uprostřed kruhu. Dospělý vysvětluje dětem pravidla hry: pojmenuje akce a účastníci je provedou, ale jako by se dívali do zrcadla a viděli v něm svůj odraz. Pak moderátorka říká: “Díváme se na sebe!”

Účastníci každé dvojice se otočí čelem k sobě. Pak vůdce říká: “Zvedáme ruku!”.

Děti zvednou volnou ruku. “Usmějeme se,” pokračuje hostitel.

Hráči se na sebe usmívají. Poté dospělý nečekaně vydá příkaz „Vyměňte místa!“ A všichni účastníci začnou pobíhat kolem řidiče a na signál vůdce tvoří nové dvojice. Úkolem řidiče je stát s jedním z hráčů ve dvojici. Účastník, který odešel bez páru, se stává vedoucím.

Pokud se hra hraje s dětmi středního školního věku, pak tentýž účastník může být řidičem a vůdcem.

Raz, dva, tři – zmrazit!

Ke hře budete potřebovat nafukovací míč. Hráči tvoří kruh, stojí na délku paže. Jeden z účastníků hodí míč druhému. Ten zase stejným způsobem přihrává míč dál. Hráči si přihrávají míč, dokud jej jeden z nich nezasáhne. Tento účastník se stává vedoucím. Všichni hráči běhají po hřišti. Řidič co nejdříve zvedne míč a zakřičí: „Raz, dva, tři – zmrazit!“. Všichni účastníci okamžitě zastaví na místě, kde skončili, když slyšeli povel řidiče. Hází míč na jednoho z hráčů. Účastníci neopouštějí svá místa, ale mohou uhýbat – přikrčit se, ohnout se atd. Pokud se řidiči podaří do někoho nastoupit, všichni se vrátí na svá místa, poté hra pokračuje. V případě, že řidič netrefí, běží za míčem a v tu dobu se všichni rozprchnou. Řidič vezme míč do rukou a znovu vydá povel „Jedna, dva, tři – zmrazit!“. Pak se pokusí posmívat jednoho z účastníků. Nasolený hráč se stává řidičem a hra se opakuje.

Ke hře potřebujete píšťalku. Z účastníků jsou vybráni dva účastníci – útěk a dohánění. Zbytek hráčů stojí v koloně 4-6 lidí a vzdalují se od sebe na délku paže. Na znamení vedoucího se unikající účastník ocitne v jedné z chodeb. Pronásledovatel ho pronásleduje. Tito účastníci se pohybují po chodbách. Moderátor se předem dohodne s hráči, že kdykoli uslyší signál, spojí ruce. Unikající a dohánění se tak v tuto chvíli ocitají v různých chodbách. Poté hráči na signál vedoucího znovu rozepnou ruce a hra pokračuje.

Běžec se může přesunout do další chodby tak, že do ní vběhne z okraje bludiště ve chvíli, kdy se ostatní hráči spojí za ruce a zablokují cestu tomu, kdo dobíhá. Pokud se chytači podaří chytit běžce dříve, než se ten dostane z bludiště, vymění si role a hra pokračuje.

Predátor a býložravci

Ke hře budete potřebovat dřevěnou hůl nebo křídu. Z hráčů je vybrán účastník, který vystupuje jako predátor. Vedoucí (dospělý) stojí uprostřed stanoviště a narýsuje kruh o průměru 2-2,5 m. Zbytek účastníků (býložravci) se rozptýlí různými směry po stanovišti.

Dravec je pronásleduje a snaží se někoho chytit. Přistižení hráči jsou odvedeni do kruhu – bude je hlídat vedoucí. Býložravci si mohou navzájem pomáhat: k tomu se stačí dotknout natažené ruky osoby stojící v kruhu. Pokud však vůdce nebo dravec pošpiní zachránce, skončí v kruhu i ten.

Zachránění býložravci utečou a poté, co se připojí ke zbytku, se stanou záchranáři. Hra pokračuje, dokud v kruhu nezůstane žádný hráč.

Zvířata – v domech!

Tato hra se hraje s předškolními dětmi. Děti stojí v kruhu a drží se za ruce. Dospělý chodí v kruhu a odděluje ho na několika místech.

Účastníci vytvořených vazeb vytvářejí malé kruhy – domečky zajíců, ježků, žab atd. Vedoucí prochází kolem kůzlat stojících v domech a vyzývá je, aby ho následovaly. Děti napodobují pohyby zvířat: zajíčci a žáby skáčou, ježci dělají malé krůčky, chodí pomalu, odměřeně. Po vytvoření společného kruhu všichni účastníci tančí v kruhu a zpívají veselou píseň.

READ
Jak si dítě může najít kamarády?

Dospělý nečekaně dává příkaz: “Všichni v domech!”. Zvířata spěchají, aby zaujala svá místa, aby co nejrychleji vytvořila domy. Vyhrává skupina dětí, které to zvládnou rychleji než ostatní.

Tuto hru mohou hrát děti všech věkových kategorií. Hráči tvoří kruh. Jeden z hráčů, řidič, stojí uprostřed kruhu a zobrazuje sovu, a všichni ostatní hráči jsou ptáci a hmyz. Hostitel zvolá: “Probuď se – den přišel!”. Všichni účastníci kromě řidiče běží v kruhu a mávají rukama jako křídly. Sova v tuto dobu dřímá – stojí, zavře oči, uprostřed kruhu. Když hostitel hlasitě říká: “Blíží se noc – všichni usínají!”, Ptáci a hmyz se zastaví a zmrznou. Tady jde sova na lov. Hledá ty, kteří se smějí nebo se pohybují, nosí tyto účastníky do svého hnízda uprostřed kruhu. Z chyceného hmyzu a ptáků se stanou sovy a všichni společně vyrazí na lov.

„Jednou jsme nasbírali pulce z jezírka mé sestry a vychovali z nich rosničky. Všichni nám vběhli do sklepa a už jsme je nikdy neviděli,“ řekla jedna z matek, která tento seznam sestavila. Léto s dětmi může být opravdu zábavné a šťastné. A hraní venku zlepšuje zdraví, snižuje hladinu stresu a dokonce zlepšuje vidění.

Zde je 60 her, které můžete hrát společně venku nebo naučit své dítě bavit se s přáteli nebo sourozenci, zatímco vy děláte domácí práce.

Hry pro batolata

1. “Pejsku, pejsku, kde máš kost”

V této hře se dítě vydávající za psa odvrátí, zatímco mu někdo ukradne „kost“. Jakýkoli předmět může být kost, ale u malých dětí je lepší použít kost na hraní pro lepší vizualizaci.

Když se „pes“ otočí, všechny děti se snaží vypadat provinile a pes se snaží uhodnout, kdo z nich kost skutečně ukradl. Nechte malé děti hádat, dokud neuhodnou správně, starší děti mohou být v počtu pokusů omezeny.

2. „Mami, můžu. “

Maminka stojí zády k dětem, které se střídají v otázkách, a dovolí nebo nedovolí udělat krok vpřed. Kdo se první dostane k mámě, vyhrává.

Tuto hru je nejlepší hrát s dětmi, které jsou ještě příliš malé na to, aby si uvědomily její nespravedlnost. Maminka sice stojí zády, ale podle hlasu každého dokonale pozná. Proto je to obecně ona, kdo rozhoduje o tom, kdo vyhraje. Je to dobrá hra na procvičení počítání.

3. Asfalt Picasso

Popadněte své asfaltové pastelky a popusťte uzdu svému vnitřnímu umělci. Začněte malovat sami a brzy bude kolem spousta dětí a vy se můžete vyplížit a dělat domácí práce.

Návod na výrobu domácí křídy najdete na internetu, ale pochybuji, že to bude mnohem levnější než kupovat křídu v obchodě.

4. Vykopávky při hledání dinosaurů

Pohřbte dinosauří kosti (nebo jakoukoli jinou hračku) a nechte své děti, aby je vyhrabaly. Moje děti to jednou udělaly s malými auty.

5 Scavenger Hunt

Hra spočívá v tom, že účastníci musí během určitého času najít a sesbírat předměty z předem sestaveného seznamu. Hotové seznamy můžete najít online, ale vytvořit si vlastní má několik výhod.

Nejprve si můžete seznam přizpůsobit svému dvoru. Za druhé, zapojte do tvorby seznamu starší děti. Za třetí, učíte děti vytvářet hry samy.

6. Vodní hrátky

Využijte levnou plastovou vanu. Nechte je hrát si venku a starejte se o vaši koupelnu!

7. Zahradnictví

Můžete si koupit speciální zahradní stavebnici, ale ve skutečnosti děti potřebují jen pytel se semeny, kousek země nebo květináč s hlínou.

8. Obruč

Moje 2letá dcera kupodivu miluje hula hoop a docela se jí daří. Hra hula hoop roste s vašimi dětmi. Můj nejmladší i můj nejstarší mají stejný zájem.

9. Bubliny

Co mohu říci, vše již bylo řečeno – bubliny! Kupte si bubliny, vytvořte bubliny sami, vyfoukejte bubliny!

10. Líhnutí

Ty sám jsi to měl určitě kdysi rád. Vytáhněte starou tužku, pak vezměte list papíru, položte ho na povrch se zajímavou texturou a vystínujte papír. Pomocí různých barev a tvarů mohou děti vytvářet své vlastní jedinečné návrhy.

kreativní venkovní hry

Mobilní hry pro dětskou společnost

11. Chobotnice

Hra zahrnuje chobotnici a rybu. Ryba se musí dostat z jednoho konce dvorku na druhý, aniž by byla namazaná. Pokud je namazaný, ryby by měly zůstat na místě a pokusit se namazat ostatní, kteří kolem něj probíhají.

Je lepší hrát, když je hodně dětí. Hra je vhodná pro malé i velké děti.

12. “Simon Said”

Simon říká ostatním hráčům, co mají dělat, pomocí fráze „Simon řekl“. Pokud tuto frázi nepoužije a hráč udělal, co řekl, hráč je mimo. Poslední zbývající hráč je další Simon.

Tuto hru lze hrát v každém věku zvýšením rychlosti a obtížnosti příkazů, ale je to skvělá hra pro předškoláky, která je naučí, jak příkazy plnit.

13. Zachyťte vlajku

Tato klasická venkovní hra je nejlepší pro velkou skupinu dětí. Děti jsou rozděleny do dvou týmů a snaží se získat vlajku druhého týmu, aniž by byly chyceny na území někoho jiného.

14. Duchové na hřbitově

Tato hra má mnoho variací pravidel. Duch se schová, zatímco ostatní děti počítají do 12. Děti se pak spojí za ruce a chodí po domě a zpívají „světlo hvězd, jasné světlo, duch, pojď na světlo“, dokud se duch neobjeví. Od tohoto okamžiku začíná hra tagů. Duch se musí pokusit někoho zesměšnit, než se děti vrátí do bezpečí. První nebo poslední zazpívaný je další duch.

READ
Lekce kreslení tužkou pro děti začátečníky krok za krokem

15. Schovávaná ve tmě

Především je tato hra vhodná pro školáky. Kdysi jsme však tuto hru hráli každý víkend na vysoké škole, takže je vhodná pro jakýkoli věk.

Kdo řídí, počítá, ostatní se schovávají. Další vede ten nalezený jako poslední. Baterky jsou skvělým doplňkem, pokud hrajete ve tmě.

16. Kopni do plechovky

Řidič musí hlídat sklenici a hledat ty, kteří se skrývají. A ti, co se schovali, by se měli pokusit vyběhnout a kopnout do plechovky dřív než řidič. Pokud řidič kopne do plechovky jako první, ten, kdo se skrýval, jde do vězení. Posledním hráčem, který půjde do vězení, je další řidič.

17. Michelangelo

Michelangelo vezme každého hráče za ruku, zatočí s ním a pak ho pustí. Hráči musí ztuhnout v pozici, ve které dopadli. Děti mohou „spadnout“ a zmrznout v jakékoli poloze, kterou chtějí, to neovlivňuje výsledek hry. Poté, co jsou všechny sochy na svém místě, Michelangelo prochází jeho domem a snaží se hráče rozesmát, aniž by se jich dotkl. První, kdo se směje (nebo poslední), je další Michelangelo.

18. “Máma říká”

Tato hra je trochu jako hra “Mami, můžu?” Tady ale hráči nežádají o povolení udělat krok, ale matka říká něco jako: „Máma říká, že každé dítě oblečené v červeném může udělat dva kroky mým směrem.“ Nebo: “Máma říká, že každé hnědovlasé dítě může udělat dva kroky zpět.”

19. Závodní běh

Můžete běžet z jedné strany dvora na druhou sto různými způsoby: na jedné noze, na třech nohách, pozpátku, krabí chůze, nejrychlejší chůze, nejpomalejší, nejprůměrnější. Ať se děti střídají v pojmenování stylu běhu.

20. Červené světlo, zelené světlo

V této hře se děti mohou pohybovat pouze tehdy, když je k nim řidič otočený zády. Pokud se řidič otočí, děti by měly umrznout. Pokud někoho chytí v pohybu, musí se vrátit na začátek cesty. Kdo se jako první dotkne řidiče, vyhrává a sám se stává vodou.

sportovní a aktivní hry

Hry, které můžete hrát sami

21. Backyard Ninja

Postavte si na dvorku hřiště se skutečnou překážkovou dráhou.

22. Výcvik psů

Pravděpodobně ne každé dítě to bude chtít dělat a možná to bude potřebovat trochu dohledu, ale vy znáte své děti a svého psa lépe.

23. Čtení v přírodě

Čtení mimo domov je jedním z nejjednodušších a nejosamělejších potěšení. Léto je skvělý čas na zahájení nové knižní série nebo na účast v letním čtenářském programu.

24. Pozorování ptáků nebo městské safari

Je skvělé, pokud máte dalekohled, ale všímavé dítě si poradí i bez něj. Lehněte si na trávník a pozorujte ptáky a veverky.

25. Sportovní cvičení

Vše záleží na zájmech vašeho dítěte. Našli jsme videa z tréninku baseballu. Cvičení je skvělý způsob, jak zlepšit sportovní dovednosti.

26. Vědecký experiment

Po pár „experimentech“ s náhodnými ingrediencemi z mého bufetu a velkém úklidu jsem se rozhodl přejít ke knize 52 pokusů. První experiment, který zaujal mé děti, byl s Mentosem a Coca-Colou. Skvělá venkovní hra!

27. Učíme se žonglovat

Dítě se může naučit základy a pak cvičit celé léto. Najděte si výuková videa na YouTube a použijte staré tenisové míčky nebo si kupte speciální žonglérskou sadu.

28. Tenis

Na tenisových kurtech našeho parku je tréninková stěna. Garážová vrata poslouží také. V každém případě můžete hrát sami proti zdi. Použité rakety a tenisové míčky nakupujeme v bazaru.

29. Klasika

Tuto hru lze hrát s kamarádem nebo sami. Nebudete muset čekat ve frontě, můžete cvičit, jak dlouho budete chtít.

30. Domácí práce

Vím, že to není hra, ale je to východisko, když vám dítě řekne, že se nudí. Domácí práce nemusí být těžké. Uspořádejte soutěž v loupání brambor nebo slibte výlet do zoo, pokud vám děti pomohou dokončit všechny práce na seznamu. Pokud uspějete, podělte se o své zkušenosti.

venkovní hry s dětmi

Foto: Olga Baklanova / vsyasol.ru

Venkovní hry pro děti se švihadlem

31. Rýmovací provazové hry

Tyto hry najdete online a můžete si také koupit nebo vypůjčit knihu jako Anna Banana: 101 Jump Rope Rhymes. Hry se švihadlem mohou oslovit i dospělé. Věnujte půl dne výuce dětí, jak si hrát, a možná je to chytne na dlouhou dobu.

32. “Uštknutí hadem” nebo “Vrtulník”

Můj 7letý syn nazývá tuto hru “Snake Bite” a moje 11letá dcera ji nazývá “Helicopter”. Jedna osoba stojí uprostřed a roztočí lano na zemi. Hráči ji musí přeskočit. Pokud se lano dotkne skokana, vypadává ze hry.

33. Skákání do vody

Tato hra je trochu podobná té předchozí, ale zde řidič roztočí lano a hráči pětkrát skočí s hrnkem vody. Komu po pěti skocích zbude v poháru více vody, vyhrává.

34. Čínský provaz

Další hra, kterou se můžete naučit na YouTube. S těžšími skoky. Možná budete chtít zakoupit speciální čínské švihadlo. Lépe se táhne.

35. Vyrobte řetězový kladkostroj

Moje děti tuto hru milují. Jeden konec provazu přivážou ke koši nebo kbelíku a druhý konec přehodí přes větev. Pak tahají věci nahoru a dolů. Tato hra má malý význam, ale velký prostor pro představivost. Mohou si takhle hrát celé hodiny. Můžete si koupit skutečný řetězový kladkostroj a zavěsit jej nad pískoviště; ale preferuji systém švihadla.

36. Přetahování lanem

K tahání lana budete potřebovat dvě nebo více dětí. Týmy stojí ve stejné vzdálenosti od středové čáry a snaží se přetáhnout druhý tým přes čáru. Tato hra může být nebezpečná, hrajte pod dohledem dospělé osoby.

READ
Hyperaktivní dítě: známky a rady rodičům, co mají dělat

37. Limbo

Pokud jsou tři hráči, můžete hrát s nataženým lanem nebo mopem – dva drží, jeden se plazí pod lajnu. S každým kolem klesá lano o něco níže, dokud se hráč při pokusu o šplhání nepřevrhne. Možností pro větší děti je bruslení.

38. Závodění se švihadlem

Pokud máte hodně místa, skokani se mohou seřadit a závodit zároveň. Pokud ne, použijte stopky.

39. Dvojitá holandština

Double Dutch je variace skákání přes švihadlo, kde jeden nebo dva lidé současně skákají přes dvě rotující lana. Pokud se hraje správně, je to týmový sport, protože všichni musí spolupracovat, aby byli úspěšní. Trénink může trvat celé léto.

40. Kočka a myš

Tuto hru hrají čtyři děti. Myš zahájí hru skokem do rotujícího lana a provedením určitého počtu skoků. Kočka ji musí následovat a udělat stejný počet skoků, zatímco myš pobíhá kolem hráčů a točí provazem, aby znovu skočila zpět. Kočka honí myš. Kočka může myš otravovat, když myš neskáče nebo když myš udělá chybu ve skákání.

venkovní hry

Venkovní hry s míčem

41. Odrážedla

Jako dítě jsem tuto hru nikdy neměl rád, ale rád ji hraji se svými dětmi. Cílem je hodit míč na své protivníky a přitom se vyhnout úderu z jejich strany. Pokud chytíte míč vržený na vás, ten, kdo míč hodil, je mimo.

42. Kopačka

Dětskou verzí baseballu je kickball. Namísto úderu do míče pálkou jej hráč kope. Jinak jsou pravidla velmi podobná baseballu.

43. Kůň

Jedná se o basketbalovou hru, ve které se hráči střídají ve střelbě míčem do obruče z různých míst. Pokud někdo zasáhne, všichni ostatní se musí pokusit hodit míč do obruče ze stejného místa. Kdo nestihl, přidá ke slovu „kůň“ písmeno. Kdo slovo vyhláskuje jako první, vypadává ze hry.

44. Čtyři čtverce

Potřebujete čtyři děti a čtverec sestávající ze čtyř malých čtverců. Pokud však hrají dva hráči, můžete hrát „dvě pole“ na polovině hřiště.

45. Prasátko uprostřed

Hráči si přihrávají míč, zatímco hráč uprostřed se ho snaží chytit. Jakmile chytí míč, házející hráč je uprostřed. S malými dětmi se můžete v házení střídat.

46. ​​Koule kajky

O této hře jsme se dozvěděli na táboře. Je to podobné jako Dodgeball, ale míč se kutálí po zemi.

47. Bowling

Zatímco bowlingové sety jsou docela levné, můžete hrát s běžným míčem a 10 plastovými lahvemi. Zahradní cesta nahradí bowling a tráva nahradí okap.

48. Fotbal

Fotbal nebo jeho menší variantu lze hrát s dětským míčem. Trénujte střely na branku, driblování a zdolávání.

49 Angry Birds

Moje děti (a jsem si jistý, že bezpočet dalších dětí) založily tuto hru na počítačové hře. Postaví věž z kamenů a ukryjí v ní prasátko. Druhé dítě se musí pokusit srazit věž míčem. Nezapomeňte uhnout z cesty, když stavíte věž, zvláště pokud je postavena z kamenů.

50. Nepouštějte míč

Pamatujete si na epizodu Přátel, kde drželi míč ve vzduchu celé hodiny? Nebylo by skvělé, kdyby to vaše děti hrály celé hodiny? Stojí za pokus.

игры

Snímek ze série “Přátelé”

venkovní hry

51. Hledej světlušky

Kdo by nemiloval honění světlušek? Vím, že je to těžké organizovat ve městě, ale můžete počkat do setmění a jít do parku.

52. Průběh postřikovače

Tohle může být jedna z nejzábavnějších her vůbec. Které dítě by v letním dni nemilovalo běhání postřikovačem? Nemáte postřikovač? Vyrobte si ho sami nalepením lahve s otvory na hadici.

53. Prozkoumejte ekosystém pod skalami

Vše je velmi jednoduché. Obraťte kámen, poleno nebo předmět, který už dlouho ležel na jednom místě, a podívejte se, kdo pod ním bydlí. Našli jsme stonožky, stonožky, červy, slimáky, dřevomorky a pavouky.

54. Vychovávejte motýly z housenek

Po hrozných zkušenostech s parazitickými larvami bych doporučoval koupit speciální sadu nebo sbírat vajíčka místo housenek.

55. Proměňte pulce v žáby nebo ropuchy

Jednoho dne jsme nasbírali pulce z jezírka mé sestry a vychovali z nich rosničky. Všichni utekli do našeho sklepa a už jsme je nikdy neviděli. Doporučuji to dělat venku.

56. Lezení po stromech

Jako dítě jsem tuto činnost považoval za úplně obyčejnou. U nás na dvoře stál velký strom a lezly na něj děti z celého okolí. Moje děti neustále hledají dobré stromy, na které by lezly. Každé dítě potřebuje občas vylézt na strom.

57. Pozorování mraků

To by mělo být na letním venkovním playlistu každého dítěte a každého dospělého. Přidejte si trochu vědy tím, že si budete vést deník cloudových oprav.

58. Klobása z kopce

Valte se z kopce, točí se vám hlava, běžte zpět a udělejte to znovu. Pokud se budete nudit, skočte si dolů něco jiného, ​​třeba míč.

59. Cákání v kalužích

Moc dobře si pamatuji, jak moje děti chodily ven a hrály si v blátě po dešti. Měnili se v bažinaté příšery, moje kuchyně a koupelna se měnily ve stodolu, ale byla to skvělá doba.

60. Palačinky na vodě

Pokud jste poblíž jezera nebo řeky (a nikdo poblíž neloví), je nutné házet palačinky do vody. Nebo si zasoutěžte, kdo udělá největší šplouchnutí hozením kamene. Pokud je kamenů málo nebo chcete do hry zapojit psa, můžete si koupit opakovaně použitelné skákací kameny.

Překlad Maria Stroganová

Viz také:

Máme malou prosbu. Tento příběh byl vyprávěn díky podpoře čtenářů. I sebemenší měsíční dar pomáhá redakční práci a vytváření důležitého obsahu pro lidi.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: