Spiknutí, modlitby a amulety na dobré cestě

Dívka s kufrem na silnici

Spiknutí na cestě: aby cesta byla úspěšná a rovnoměrná

Spiknutí pro úspěšnou a bezpečnou cestu je jednoduchá a snadno proveditelná metoda magického vlivu, která může výrazně zvýšit šanci na úspěšný výsledek jakéhokoli výletu.

Existují různé možnosti pro taková magická spiknutí, ale v poslední době se staly nejoblíbenějšími církevní obřady, ve kterých se umělec obrací o pomoc k Bohu, Matce Boží a různým svatým.

Jednoduché spiknutí na cestu

Než odejdete z domu, natáhněte si čtvrt sklenice svěcené vody, přineste si ji ke rtům a třikrát si přečtěte modlitbu „Otče náš“ a pak řekněte slova spiknutí:

“Nechte tuto vodu proudit, nechte ji běžet jako čistý proud, zatímco já, služebník Boží (jméno), budu na cestě, ty, voda, odvrať ode mě všechny potíže a neštěstí, chraň mě před ztrátou a smutkem . Svá slova uzavírám zlatým klíčem, ale hodím ho do rychlého proudu. Voda unese klíč do hlubokého moře, kde ho už nikdo nenajde, moje slova se nedají odradit. Slovo. Klíč. Zámek. Jazyk. Amen”.

Po vyslovení kouzelných slovíček vypijte kouzelnou vodu po malých doušcích a klidně vyrazte na cestu.

Amulet pro dobrou cestu

Abyste na svých cestách a služebních cestách měli vždy štěstí, udělejte si trochu času a vyrobte si speciální amulet, který vás ochrání před jakýmikoli problémy. Vezměte malou větvičku osiky a nařízněte ji z obou stran. Poté třikrát řekněte slova spiknutí:

„Svatá poutníku, svatá Kateřino, tvé nohy jsou rychlé, tvé nohy rychlé, kráčíš po svých cestách, stojíš na pevných nohách. Na dlouhé cestě vás nikdo nesrazí, po cestě se vám nestanou potíže a nestane se nic špatného. Svatá Kateřino, zimou se nenastydneš a v noci pro tebe není tma, déšť tě nesmáčí a nikdo tě nemůže přimět k pádu. O Svatého pocestného se stará sám Pán Bůh. Takže Pán bude vždy se mnou, bude mě chránit, služebníka Božího (jméno), před zlem. Ať se splní, co se říká. Amen. Amen. Amen”.

společnost

Poté hotový amulet schovejte tak, aby byl vždy s vámi na cestách, například v autě, ale aby ho nikdo jiný neviděl.

Silné kouzlo pro bezpečnou cestu

Než se vydáte na cestu, přečtěte si slova spiknutí:

“Můj král je moje cesta, moje princezna je moje cesta.” Tak jako byla víra v Ježíše Krista silná za starých časů, tak je silná i dnes a dělá zázraky. A svatá víra bude vždy silná. Amen. Pán sám bude mým štítem na mé cestě, vztáhne ke mně spásnou ruku, před každým zlem, před každým žalem a neštěstím. Pomohou mi i všichni sousedé, a kdo ke mně laskavě nepodá ruku, stane se brzy sám mrtvým mužem. Klíč ke svým slovům si nechám v ústech a zámek od nich v ruce, má slova pro mě budou vždy talismanem. Amen. Amen. Amen”.

Požehnání před cestou

Abyste se vyhnuli potížím, katastrofám nebo jiným méně závažným problémům na cestě, přečtěte si před odjezdem jednoduchou, ale mimořádně účinnou modlitbu:

„Pozemské vášně, cestovatelské vášně. Neviditelná a nekonečná hloubka milosrdenství Pána Ježíše Krista bude se mnou na cestě. Pán Bůh svou rukou ode mě odejme všechny strasti na cestě, zachrání mě ode všech vášní, od podvodů a neštěstí, od všelijakých zlodějů, od obchodníků, od vrahů a darebáků, od hladových a nakažlivých svými svaté roucho mě bude přikrývat a chránit. Pán Bůh a Nejsvětější Theotokos budou vždy se mnou. S nimi se já, služebník Boží (jméno), nebojím ničeho, s nimi za zády se nebojím ničeho. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Amen. Amen”.

dívky cestují

Tato modlitba se musí přečíst dvakrát. Poprvé, když opustíte dům, podruhé, když se vaše auto nebo jiné vozidlo, ve kterém budete cestovat, dá do pohybu. Pokud musíte během cesty několikrát změnit vozidlo, můžete modlitbu také zopakovat; rozhodně to nezhorší.

Rituál pro štěstí na cestách

Tento magický obřad je pro vás vhodný, pokud se vydáte na dlouhou cestu, kde se musíte setkat s cizími lidmi, komunikovat, dělat něco, na čem bude záviset váš budoucí osud. Jinými slovy, je to rituál pro služební cesty. Jeden den před cestou stojí za to sedět na tvrdém sloupku a vzdát se všeho masa.

Těsně před odchodem z domu vezměte do levé ruky sůl, postavte se k otevřenému oknu, podívejte se na cestu, která vede od vašeho domu, a přečtěte si slova spiknutí:

„Vstanu, služebník Boží (jméno), požehnaný, vyjdu z domu a pokřižuji se. Vyjdu z domu dveřmi, odejdu ode dveří k vratům, vyjdu na pole, do širého pole. Já, služebník Boží (jméno), budu stát čelem k východu, zády k západu. Moje cesta se bude vinout vpřed a had, po té cestě bude vířit prach. A já, služebník Boží (jméno), půjdu směle po cestě, ale nebudu znát smutek. Poznám jen štěstí, ale na konci své cesty určitě najdu odměnu. A pak se rychle vrátím domů, ale bez problémů se spojím. Tak jako nikdo nemůže převrátit nebeské vozy, tak nikdo nemůže odvrátit má slova ode mě. Prý se to splní. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Amen. Amen”.

READ
Jednoduchý způsob, jak zlepšit svůj metabolismus

Po vyřčení posledních slov rychle přehoďte sůl přes levé rameno, aby se touto solí udusily všechny potíže, které na vás mohou na cestě číhat a nepronásledovaly vás. Pak zavřete okno, vytáhněte si vlas z hlavy, připevněte jej k okennímu závěsu a řekněte:

dívka stopování

“Moje vlasy na mě budou čekat doma, nezavřou oči, zavolají mě k mému domovu z dalekých zemí.”

Nyní se můžete rozloučit s rodinou a nebojácně se vydat na dlouhou cestu.

Spiknutí pro dobrou cestu a bezpečný návrat

Tuto zápletku čte příbuzný, který zůstává doma. Po odjezdu šplouchat vodu, předat talisman – talisman a každý večer vyslovit spiknutí, dokud se cestovatel nevrátí.

„Ach, jak sokol (itsa) vylétá z hnízda, daleká cesta na něj (ji) čeká: poletí nad tekoucími vodami, poletí nad hustými lesy, poletí po ostrých stržích. Ať ho můj amulet chrání na cestě, aby nepil hořkou vodu, aby se neztratil v cizím lese, aby se nezlomil na ostrých strmích. Rudé slunce ať mu pomáhá, ať je cesta volná, ať mu pomáhá něžný měsíček a jako matka na něj pozor, ať mu pomáhají prudké větry, ať nezuří, jen hvízdají, aby mu křídla jsou rychlé, takže se dlouhá cesta zkrátí a odbočí do rodného hnízda. Aby prázdné hnízdo nestálo, aby osiřelá rodina nedřela.

Amulet z nehody

„Na počátku bylo slovo. Slovo bylo k Bohu a Bůh sám byl tímto slovem. Mluvím, (jméno), moje cesta, všechny kameny na ní, rokle, výmoly, každý zrádný hrbol. Ve “Starém zákoně” se říká: “Skrze Adamovu krev přišla smrt.” V “Novém zákoně” se říká: “Skrze Kristovu krev se zrodil život.” Strašný Bože, úžasný Bože, živý a vysoký Bože, viděl jsi mnoho cest, nikdo Tě takto neurazil, neprolil Tvou krev, nezničil Tvé tělo. Byli jste spaseni andělem, chráněni Bohem Otcem. Zachraň mě ode všeho zla na mé cestě. Zachraňovat, šetřit a chránit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.”

Aby se policisté a dopravní policisté na cestě nezastavovali

“Jdu, křižuji se a ukláním se na čtyři strany.” Vpředu je rudé slunce, okno k Pánu, vzadu jasný měsíc, ale cesta není nebezpečná. Po stranách jsou moji strážci, vysvoboditelé ze všech úřadů a jejich moudrosti, ze všech řad a jejich podřízení, ze všech uniforem a jejich velitelé. Versto, otoč se, ne já, ale ty se mi klaň. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen.”

Velmi často před dlouhou cestou nemyslíme na řadu provedených akcí. Aniž bychom to sami věděli, sedneme si „na cestu“, náhodně si vložíme ikonu do kapsy, neuklízíme dům a tak dále. Kromě všech ostatních “silničních” postupů existují speciální spiknutí, která pomáhají na cestě. Spiknutí pro úspěšnou cestu používali naši vzdálení předkové. Když se vydali na dlouhou cestu, šeptali zvláštní kouzla. Před bitvami také prováděli magické obřady. Měli také velmi silný vliv a pomáhali na cestě. Na cestě mohou nastat nejrůznější nepříjemné situace: od píchnutí kola, zastavení inspektorem dopravní policie až po dopravní nehody. Abychom se takovým situacím vyhnuli, je nutné na silnici aplikovat spiknutí.

Modlitby na dlouhou cestu

Pokud máte před sebou dlouhou cestu, nebo jste vysláni na služební cestu v práci, nebo jen rádi cestujete, tyto modlitby rozhodně potřebujete znát.

Před každým výletem, i tím nejvšednějším, zažíváme mírný stres. Nemůžeme vědět, jak naše cesta dopadne. Silnice totiž není jen místem pro jednoho člověka, je to místo zvýšeného nebezpečí. Zde můžete získat různá zranění, dostat se k dopravní nehodě. A ne vždy je to způsobeno vaší nepozorností nebo nezkušeností.

Dívka vykročila na cestu

Kromě vás jsou na silnici opilí nebo nezkušení řidiči, kvůli kterým může na silnici nastat mimořádná situace. Před dlouhou cestou si nezapomeňte přečíst následující modlitbu:

“Můj anděli, pojď se mnou, jsi napřed, já za tebou.” Amen”.

A aby vaše cesta byla snadná a bez incidentů, na chvíli se posaďte. Pak si vezměte sklenici svěcené vody a sešlete toto kouzlo:

READ
Proč naléhavě potřebujete změnit krém na obličej

“Nechte tuto vodu proudit, nechte ji běžet jako čistý proud, zatímco já, služebník Boží (jméno), budu na cestě, ty, voda, odvrať ode mě všechny potíže a neštěstí, chraň mě před ztrátou a smutkem . Svá slova uzavírám zlatým klíčem, ale hodím ho do rychlého proudu. Voda unese klíč do hlubokého moře, kde ho už nikdo nenajde, moje slova se nedají odradit. Slovo. Klíč. Zámek. Jazyk. Amen”.

Po slovech, která jste řekli, vypijte pomalu mluvenou vodu a pak se vydejte na dlouhou cestu. Tuto modlitbu můžete také napsat na prázdný papír a nosit ji s sebou. Snažte se držet modlitební list co nejblíže k tělu. Pak bude výkonnější.

Cestující

Kouzla pro štěstí na cestách

Spiknutí pro úspěšnou a bezpečnou cestu je v esoterickém aspektu jednoduchým způsobem, jak magicky ovládat situaci ve smyslu zvýšení šancí na úspěšný výsledek jakéhokoli výletu.

Velmi často před dlouhou cestou nemyslíme na řadu provedených akcí. Aniž bychom to sami věděli, sedneme si „na cestu“, náhodně si vložíme ikonu do kapsy, neuklízíme dům a tak dále. Kromě všech ostatních “silničních” postupů existují speciální spiknutí, která pomáhají na cestě. Každý cestovatel, který se vydává na cestu, chce, aby jeho cesta byla bezpečná a úspěšná. Opatrnost je samozřejmě hlavní, ale jsou případy, které nelze předvídat. K tomu se lidé již dlouho uchýlili k pomoci různých talismanů a amuletů. Nejúčinnější z nich je modlitba k Pánu, Panně Marii a svatým. Pro zvýšení účinku modlitby se doporučuje používat různé rituály a spiknutí. Je jich obrovské množství. Magické obřady mohou být stejně jednoduché jako použití svěcené vody. Účinným způsobem ochrany jsou také speciálně vyrobené amulety. Spiknutí pro úspěšnou cestu používali naši vzdálení předkové. Když se vydali na dlouhou cestu, šeptali zvláštní kouzla. Před bitvami také prováděli magické obřady. Měli také velmi silný vliv a pomáhali na cestě.

Amulet, pokud půjdete sám na nebezpečné místo

Než půjdete, musíte zlomit větev, zamávat s ní, jako byste někoho smetovali, a říct: Beru si s sebou kříž, pryč ode mě, každý démon. Matka Boží je se mnou na cestě. Svatý Mikuláši, zbav se všech potíží. Moje slovo je silné, obchod s kauzou Lepko. Zavřu to klíčem, umyji to slovem. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. žehnám se. Amen.

Aby byla cesta bezpečná

Před odjezdem si dvakrát přezujte boty a řekněte toto:

Kříž na mě, víru ve mě Jsem pokřtěn křížem, věřím v Ježíše Krista a s ním se ničeho nebojím. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Amen.

Modlitba ke svatému kříži

Když se vydáte na jakoukoli nebezpečnou cestu, je dobré přečíst modlitbu k čestnému kříži.

Křižte se a čtěte:

Ať povstane Bůh a jeho nepřátelé se rozptýlí a ti, kdo ho nenávidí, ať utečou z jeho tváře. Jak zmizí kouř, nechte je zmizet; jako vosk taje z tváře ohně, tak nechť zahynou démoni z tváře těch, kdo milují Boha a jsou poznamenáni znamením kříže, a v radosti říkají: Raduj se, nejčestnější a životodárný kříži Páně, démoni vyhnali démony mocí našeho ukřižovaného Pána Ježíše Krista, který sestoupil do pekla a napravil moc ďábla a který ti dal svatý čestný kříž, abys vyhnal každého protivníka. Ó nejčestnější a životodárný kříži Páně! Pomoz mi se svatou Paní Pannou Matkou Boží a se všemi svatými na věky věků. Amen.

Chraň nás, Pane, silou svého poctivého a životodárného kříže a zachraň nás ode všeho zlého.

Pokud půjdeš v noci (amulet)

Na nebi jsou tři hvězdy, oči šelmy. Po stranách je Pán s Nejsvětější Theotokos, s anděly strážnými, vysvoboditeli ze všech potíží. Jak je to skutečně jasné z Boží tváře, tak je pro mě na mé cestě v noci snadné. Amen.

Pro ty, kteří odcházejí do nebezpečného podniku

Zůstaň (jméno) nezničitelný, nezničitelný, nezabitý, nepotopitelný, nespálený ohněm, mečem, ocelí, rukou ani zbraní. Ať na vás vaši nepřátelé zapomenou. Jejich oči tě neuvidí, jejich uši tě neuslyší. Pán je s vámi, andělé strážní po stranách. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Amen.

Pro ty, jejichž práce je nebezpečná

Ve tvém milosrdenství, Pane, důvěřuji a svěřuji ti, náš strážce, služebník Boží (jméno). Amen.

Bezpečná slova pro ty na cestách

Cesta je princezna, cesta je můj král. Víra v Krista byla stará, víra je dnes a na věky věků. Amen. Se mnou je můj štít, sám Ježíš Kristus, Spasitelova ruka od každého nepřítele. Kdo ke mně vztáhne ruku, stane se sám mrtvým. Klíč je v ústech, hrad je v řece, amulet je na mně. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Amen.

READ
DIY družičky náramky

Kouzla pro štěstí na cestách

Bezpečnostní spiknutí

Jsou tři sestry, tři těžké osudy: jedna je ostrá bolest, druhá dlouhá nemoc, třetí sestra je průšvih na silnici. Pane, můj Bože Ježíši, já, služebník Boží (jméno), jsem před tebou. Ptám se nebe, prosím Matku Boží, ať (jméno) netrpím těmito třemi sestrami. Tak jako byla na zemi ustavena sláva Církve a Ježíše Krista, budou v tomto spiknutí potvrzena i má slova. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.

Na dlouhou cestu (aby byla cesta úspěšná a bezpečná)

Jdu z pole do pole, na zelené louky, do vzdálených míst podél ranních svítání a svitu hvězd, po kamenech cest. Mezi kameny je tráva, nebyl jsem to já, kdo ji zasadil, nezaléval jsem ji. Ale udělal jsem 33 úklonů. Kdybys přemohl mé zlé nepřátele, aby mě nezklamali, v noci by mě nezruinovali, neotrávili by mě jídlem, pitím, nic by mi neukradli, obešli by mě , jezdit kolem. Jak tráva pevně sedí v zemi, tak pevně mě bude bránit moje pomluva.

Z potíží na lodi

Modlitba ke svatému Mikuláši Kilikijskému za svatého Mikuláše Kristova! Uslyším nás, hříšné služebníky Boží (jména), jak se k tobě modlíme, a modlím se za nás, nehodný, náš stvořitel a pán, buď nám milostivý, stvořit našeho boha v současném životě a v budoucí neřesti, kéž odplať nám podle našich skutků, ale podle naší vůle nám dej dobro. Osvoboď nás, svatý Kristův, od zla, které je na nás, a zkroť vlny vášní a nesnází, které na nás stoupají, abychom kvůli tvým svatým modlitbám nebyli napadeni a nebyli uvězněni v v propasti hříchu a v bahně našich vášní. Motýlo, svatý Mikuláši, Kriste, Bože náš, dej nám pokojný život a odpuštění hříchů, ale spásu a velké milosrdenství našim duším, nyní a navždy, navždy a navždy.

Vstanu, požehnám, půjdu na cestu, pokřižuji se. Od brány k bráně, pod jasným měsícem, pod jasnými hvězdami, k vodě. Ať ta voda nestříká hněv, nestříkej krev, nepřikrývej se vlnou, neházej do nesnází, nenech tě utopit. Když mě, služebníka Božího (jméno), vezme ze země, vrátí se na zem. Slovo, jsi moje slovo, silné, skutek, jsi moje věc, štuk, jsi moje světlo, ale mělké. Klíč, zámek, jazyk. Amen.

Chystáte se vyrazit na moře

Pokud je váš manžel, syn, bratr námořník nebo rybář nebo máte plavbu po moři, dejte si pozor a než se vydáte na cestu po moři, přečtěte si doma třikrát tento amulet. Zachrání vás před smrtí na vodě.

Na hoře Soyan, na otcově zemi, kde vychází slunce, tam nejsvětější panna vede svého syna za ruku. Vzala ho do nešpor a z nešpor do nešpor, z nešpor do jitra a z jitra do služby Boží, ze služby boží na modrém moři a na moři je trůn, na trůnu jsou knihy a kolem knih hoří svíčky a tam leží Ježíš Kristus. Předstoupil před něj svatý Pavel: netrpte pro má muka, ale vezměte do rukou svatý kříž, kdo je na námořní cestě, nezemře z vody. Amen.

Z železniční nehody

Matko Boží, vezmi Krista za pravou ruku a mě, služebníka Božího (jméno), za levou. A veď mě od začátku do konce, bráněného, ​​zachráněného a nezraněného mezi jakýmikoli potížemi, ohněm a vodou, ďáblovými machinacemi, vezmi mě svou rukou pryč od smrti, přikryj mě svým baldachýnem, svatý amulet. Zachraňte a zachraňte služebníka Božího na cestě. Amen. Půjdu a pojedu na železných nožích. Železo je silné, ale tělo je smrtelné. A Matka Boží a Kristus jsou se mnou. Amen.

Spiknutí ze smrti v mrazu

Spravedlivý Prokop a požehnaný Ondřej! Milostí Boží vám byla dána moc zachránit duše před mrazem. Jste moji andělé, jste moji strážci! V lese, na cestě, uprostřed pole, kde není spásy před ohněm, zachraň mě, zachraň mě před smrtí v mrazu, stejně jako anděl přinesl spásu spravedlivému Prokopovi a požehnal Ondřeje v hořkém mráz. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Amen.

Od jakýchkoli potíží na cestě

Když se připravujete na dlouhou cestu, než opustíte práh, postavte se čelem k východu, překřižte se a řekněte:

Na nebeských výšinách, na výšinách Páně, Matko Přesvatá Bohorodice, Svatý Mikuláš, Boží svatý, Kristův pomocník. Stojíš vedle Pána, dnem i nocí vidíš Ježíše Krista. Modlete se za všechny, kteří jsou na cestě. Pane, zachraň mě, zachraň mě. Modlete se, Pane, za mě, služebníka Božího (jméno). Andělé, pojďte, andělé, jděte se mnou, přikryjte nezničitelnou ochranou, přikryjte bezvýznamným obalem, pomáhejte a chraňte: před vodou, ohněm, před mečem, nožem, před každým rouháním, neštěstím, neštěstím, před 77 neštěstí, před krádeží , čarodějnictví , ze žárlivého srdce, slepého, z lesní šelmy, z hada, jed a čarodějnictví obložení. Seru na mě. Slovo je svaté, silné, drahé. Můj Bůh je vždy se mnou. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.

READ
7 receptů na dobrou náladu

Z nehody

Přečtěte si nebo vezměte s sebou do auta.

Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Muž z kamene, železa, vody tě nezatopí, oheň tě nespálí, kov tě nesrazí z nohou, nesrazí tě z cesty, nepřevrátí tě, nezmáčkne, nebude pochybovat a nikdy, nikdo tě nikde nezabije. Vyžehlit, vyžehlit. Kov se zahřívá na oheň a lije, ale moje pevné slovo nebude přerušeno ani prvním zlem, ani druhým, ani třetím zlem a žádným. Klíč, zámek, jazyk. Amen. Amen. Amen.

Z nehody na cestě

Matko, matko Nejsvětější Theotokos tří řad, stojíš na trůnu, modlíš se za celý pravoslavný svět a modli se k Bohu za mě, služebníka Božího (jméno). Pomáhej, ochraňuj, králi nebes, přikryj se závojem aplikovaným od všech nepřátel a protivníků. Od této chvíle a navždy. Amen. Noste s sebou přepsané nebo přečtené při odchodu z domova.

Útok na spiknutí

Jdu, neohlédnu se, půjdu, (jméno), nebudu váhat. Svatá půda pod mýma nohama. Boží nebe je nad tvou hlavou. Kristus procházel vzdálenými nebesy. Opřel se o první nebe a naklonil se na čtyři strany. Pane, křtěj má těla a slova. Přiveď, Pane, má těla a slova do nebe od barbara, lidského padoucha. Ať padne s předstihem, aby na mě nezaútočil. Ať trpí, abych netrpěla já. Z lupiče se stane sloup, ode mě, (jméno), bude zaostávat. Bič se nezvedne, nůž nebude vržen, sekera mě nevezme naproti, tři míle ode mě, (jméno), se vzdálí. Stokrát vstane, stokrát spadne. A ke mně (jméno) zlo nikdy nepřijde. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.

Z nehody na silnici

Před cestou si přečtěte:

Matka Maria měřila cestu. Řekla třikrát „nebuď“: nenech se zlomit, nebuď zabit, nebuď poslední na této cestě. Kolo se valí, kolo se řítí, jezdec, služebník Boží (jméno), se nikdy nezlomí. Klíč k mým slovům. Klíč k mému podnikání. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.

Z neštěstí na cestě

Jako je stopa od paty Páně, tak nemám na své cestě žádný smutek. Věřím na křídlo anděla své dlouhé cestě a ty, Pane, nezapomeň na mě, služebníka Božího (jméno). Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.

Ze smrti při nehodě

A nyní amulet ze smrti při nehodě:

Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Jezdím z pole na pole, ze silnice na silnici. Vstanu, zastavím se, pokorně se pokřižuji a ukloním se na čtyři strany. Hej, ty přemožitelná trávo! Nezaléval jsem tě, nezaséval jsem tě, neporodil jsem tě. Matka Země tě porodila. Prorosteš červem, projdeš kolem mrtvé věci. Překonal jsi všechna břemena země. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Amen. Překonejte protivenství. Jak procházíte kolem pozemských červů, kostěných ghúlů, tak já projdu útrapami, nepoznal bych smrt, neztratil bych svou krev. Zavřu to třemi až deseti klíči, obtočím obručemi. Kdo zlomí mou obruč, trávu nepřekoná. Mé slovo je v kameni, můj čin je pravdivý. Amen. Amen. Amen.

Amulet z nehody

Na počátku bylo slovo. Slovo bylo k Bohu a Bůh sám byl tímto slovem. Mluvím, (jméno), moje cesta, všechny kameny na ní, rokle, výmoly, každý zrádný hrbol. Ve starém zákoně se říká: “Skrze krev Adama přišla smrt.” V Novém zákoně se říká: “Skrze Kristovu krev se zrodil život.” Strašný Bože, úžasný Bože, živý a nejvyšší Bože, viděl jsi mnoho cest, nikdo tě na těchto stezkách neurazil, neprolil tvou krev, nezničil tvé tělo. Byl jsi zachráněn andělem, chráněn Bohem otcem. Zachraň mě ode všeho zla na mé cestě. Zachraňovat, šetřit a chránit. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen.

Amulet, aby nikdo cestou neurazil

Než se připravíte na dlouhou nebo krátkou cestu, vyrobte si talisman. Napij se, promluv si s ním a napij se před zrcadlem. Žádné potíže se vám nestanou. Jdu přes širé pole, potkává mě sedm démonů s polovičními duchy, všichni černí, všichni zlí, všichni nespolečenští. Jděte vy, duchové s poloduchy, k temperamentním lidem. Držte je na vodítku, abych před nimi byl v bezpečí a zdravý po cestě i na cestách, doma i v lese, v kostele i na hostině, na svatbě i v nesnázích. Můj děj je dlouhý, má slova silná. Kdo převrací slovo, buď podle toho, co je špatné a co je dobré, jak jsem řekl předem. Amen.

READ
Jaká jsi bohyně podle znamení zvěrokruhu?

Abych nebyl okraden na silnici, na cestě, v obchodě (obchodě)

Každý čtvrtek si čtou na kapesník, utírají se s ním, když jdou s penězi. Berou si s sebou šátek. Chodím s penězi a držím je v rukou. Ne pro cizí ruce, ale pro naše vlastní ruce. Amen.

Spiknutí proti krádeži na dlouhé cestě

Než se vydáte na dlouhou cestu, ujistěte se, že vás na silnici neokradou. Posaďte se na pravé koleno, vzhlédněte a řekněte:

Moje noha na podlahu, moje oči do údolí, jdi, zloději, kolem mě, kolem mého koně, kolem kola, kolem zavazadel. Zachraň mě, Pane, před jakoukoli krádeží. Mé slovo je štuk, můj čin je houževnatý. Klíč, zámek, jazyk. Amen. Amen. Amen.

Nebýt okraden na cestě

Dny, hodiny a půl hodiny a minuty. Pán sám je v mém domě. Kdo se zlem přiblíží k prahu, ten na sebe vezme trest Páně. Zde je ruka spásy, za prahem je ohnivá řeka. Jegorjevův práh, klíč od panny. Kdokoli sebere ten klíč, bude smrtelně trpět. Svatý příbytek byl umístěn na svatém místě. Amenem je aminovaný. Ježíš jí chléb, naslouchá mým slovům. Chrání mou chatu. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Amen.

Pane, Duchu svatý, buď se mnou na věky věků. Kamena Gora, železné brány jsou uzamčeny svatým duchem od všech zlodějů, od všech nepřátel – od prvního do posledního. A kdo ke mně přichází se zlem, najde pro sebe smrt z této modlitby. Pohni mu nohama, Pane, otoč mu ruce, Pane, vezmi je pryč, zavři mu oči, Pane. Tak jako slepý nevidí světlo, tak nepřátelé-protivníci nemají radost z bílého světla, neuvidí mě a neurazí. Navěky a navždy. Amen.

Kouzlo pro turistu

Je dobré, když je vaše cesta zábavná a příjemná. Někdy se ale dlouhá cesta může změnit v noční můru. Abyste tomu zabránili, vždy si amulety přečtěte, než se vydáte na cestu. Amulet vás ochrání před potížemi na cestě a zažene špatné společníky na cesty. Musíte jen důvěřovat osudu a pamatovat si, že někdy se malé problémy na cestě mohou změnit ve velký úspěch.

Před odchodem z domu je nutné kouzlo na bezpečné a snadné cestě. Je vhodné předem přepsat slova amuletu vlastní rukou a uložit jej během cesty. Síla magie vás bude na cestě chránit a chránit.

„Ve jménu otce i syna a ducha svatého. Amen. Matko Boží, svatá Matko Boží, pojď se mnou na cestu, veď mě, staň se mou přímluvkyní. Aby mě cestou nikdo neurážel, obcházely se potíže a neštěstí. Démoni se nedotkli, zlí lidé procházeli jinou cestou. Kdybych jen já, Boží služebník (jméno), byl v bezpečí, zdravý a nezraněný, Boží přímluva se zachovala. Na volném poli, na úzké cestě, v hustém lese, v horách, na loukách, na cestě, kdekoliv a všude! Pošli mi, Pane, anděla strážného od nesnází a úskoků lidí, vysvoboditele. Dej mi, Pane, nepotkávat se ukvapeně, neoklamat se sladkými lichotkami, vyhýbat se lupičům. Byl bych, služebník Boží (jméno), odvrácen od všech potíží, zachráněn a zachráněn Boží ochranou. Buďte má slova silná, houževnatá, k tělu mého modelingu. Ve jménu otce a syna a ducha svatého. Amen.”.

Spiknutí, aby se do vás chlap zamiloval

Zamilovat se do chlapa Je to čím dál těžší, potřebuješ být mladá a krásná, udržet si postavu a tak se chceš dosyta najíst a věnovat se kariéře a aby ti chlap neutekl jinému, zatímco vy rozhodujete o svém osudu.

Kouzla pro záda

Spiknutí pro záda Bolí kolena, záda nebo lokty, vůbec se nezamykej, netruchli, neplač, dostaneš kalach, a kalachik není prostý zlatý spiklenec zašeptej to, budeš brzo buď veselejší bez šmejdů, nebuď nemocná a přidej něco ze sebe.

Mluvte o nespavosti, epilepsii, schizofrenii

Mluvte o nespavosti Lidové spiknutí z nespavosti, která vznikla přepracováním, stresem, následkem poškození, když nemůžete usnout, protože se trápíte nebo přemýšlíte o něčem nepříjemném, znepokojivém a proč to všechno.

Kouzla za peníze mít hodně

Kouzla za peníze Abyste zbohatli, můžete dlouho a tvrdě pracovat nebo hrát loterii a čekat na šťastnou příležitost. Ti nejchytřejší však jdou nejjednodušší cestou pomocí kouzla na peníze. Mnozí jsou k této možnosti skeptičtí.

Spiknutí pro oči

Konspirace pro oči Pro zdraví očí je dobré jíst hadí maso a ryby. Léčí i složitá oční onemocnění. Jezte pokud možno borůvky, i mražené jsou fajn. Proveďte kúru s čerstvou mrkvovou šťávou po dobu nejméně jednoho měsíce, ale pokud přidáte trochu magie a spiknutí, je to možné.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: