Spiknutí pro zdraví

Dnes jsou rituály a spiknutí pro zdraví a léčbu relevantní, jejich popularita v průběhu času neklesá. Zdravotní spiknutí nevyžaduje zvláštní vlastnosti, znalosti nebo dovednosti. Může to být provedeno nezávisle doma, při dodržení určitých doporučení a pravidel.

zdraví

Pravidla pro provádění rituálů

Aby spiknutí mělo vliv na vaše zdraví, musíte si jej přečíst v souladu s určitými pravidly:

seznam

 1. Je potřeba věřit, že spiknutí na uzdravení bude fungovat a člověk se opravdu bude cítit lépe, vyléčí se. Jen s pomocí upřímné a pevné víry v zázračnou pomoc modliteb a spiknutí lze dosáhnout nejrychlejších výsledků. Skepse nepomůže člověku se zotavit.
 2. Je důležité číst spiknutí o zdraví dítěte nebo dospělého v přítomném čase. Například ne „chci se vyléčit“, ale „jsem vyléčen, jsem zdravý“. Je důležité věřit, že spiknutí pro zdraví a dlouhověkost pomůže, již pomohlo vyléčit se z nemoci.
 3. Kouzlo pro zdraví dítěte nebo dospělého musí být vysloveno jasně, sebevědomým hlasem, s rovnoměrnou intonací. Text musí být vyslovován bez zaváhání, posloupnost slov nesmí být porušena.
 4. Je důležité si uvědomit, že při využívání služeb bílé magie byste neměli používat spiknutí rychlého zotavení jako všelék. Paralelně se nezapomeňte obrátit na odborníky a absolvovat předepsaný kurz lékové terapie.
 5. V den, kdy se plánují léčebné rituály, je třeba dodržovat půst. Doporučuje se také ovládat se, s nikým nekonfliktovat, nehádat se a nepáchat špatné skutky.
 6. Je velmi důležité číst takové spiknutí doma během novoluní nebo ubývajícího měsíce. To je předpoklad.
  Pomocí účinného spiknutí o zdraví dítěte, spiknutí o zdraví žen, by se mělo poděkovat vyšším silám za jejich pomoc, bez ohledu na to, zda přinesla výsledky nebo ne.

Efektivní rituály a modlitby

Univerzální rituál pro zdraví

osoba

Existuje velmi účinný způsob, jak bojovat s nemocemi. Tento obřad je vhodný pro člověka, který má možnost navštívit les, háj nebo park, kde roste mnoho stromů. Musíte jít v noci ven a najít mladý strom. Poté položte obě dlaně na jeho kmen a zavřete oči. Přečtěte si spiknutí pro zdraví dítěte nebo dospělého:

„Nemoc je bolestivá, bodavá nemoc se táhne až ke stromu, přenáší se z mého těla do kořenů. Ne služebník Boží (jméno nemocného) nebude trýznit a trýznit, ale strom se brousí a usychá. Nemoc nemocného služebníka Božího (jméno nemocného) dávám stromu, síla mu přijde, je nyní zdráv. Nech to tak být!”

Tato zápletka pro dobré zdraví obvykle funguje velmi rychle. Můžete také vyzkoušet jeho účinnost. Chcete-li to provést, po několika týdnech se musíte přiblížit k okouzlujícímu stromu. Pokud jeho listy zežloutnou nebo uschnou, znamená to, že strom převzal váš neduh. Takový magický účinek na léčení a uzdravení z mnoha neduhů je vynikajícím pomocníkem vedle medikamentózní terapie. Takové magické akce by měl provádět pouze člověk, který si upřímně přeje, aby se jiná osoba uzdravila.

Zbavit se silné bolesti

Na úplňku pro zdraví existují silné spiknutí, které pomohou, i když se cítíte špatně a nemoc dlouho neustupuje. Tento rituál pro úplněk se provádí přímo nad nemocným člověkem. Položte osobu na postel, postavte se nad ni a začněte říkat kouzelná slova:

READ
Sv. Sergius z Radoneže, Divotvorce celého Ruska

lůžko

„(Jméno části těla, která bolí) již netrpí bolestí, pacient, služebník Boží (jméno pacienta) se začíná cítit lépe. Tělo je naplněno zdravím, nemoc odejde a už se nikdy nevrátí. Jak měsíc ubývá, nemoc navždy zmizí. Nech to tak být”.

To je silné spiknutí pro rychlé uzdravení. Dá se to snadno udělat doma.

Rituál pro zotavení

Toto je univerzální rituál. Může být provedeno, aby se zbavilo jakékoli nemoci. Chcete-li to provést, musíte jít ven a najít mladý strom. Položte na něj dlaně a zašeptejte:

„Nemoc je bolestivá, mocná nemoc sahá ke stromu, proudí ze mě do stromu. Ne služebník Boží (jméno) nyní trápí a hlodá, ale mladý strom se ostří. Dám svou nemoc, vezmu do sebe sílu.

Pokud bylo onemocnění vážné, po určité době může strom uschnout.

Zdraví dítěte

Pokud je vaše dítě nemocné, je nejlepší co nejdříve navštívit lékaře. Ale souběžně s léčbou drogami lze použít magický rituál pro zotavení dítěte, po kterém se stav dostane k nejlepšímu.

svíčka

Aby se dítě zotavilo, v pátek se provádí rituál. Položte svíčku na stůl a zapalte ji. Při pohledu na plamen svíčky si představte, jak se dítě zotavuje. Dále dejte před svíčku sklenici svěcené vody. Mluvte o vodě takto:

“Matko Voditso, pomáháš všem, léčíš nemoci.” Pomozte mému dítěti (jméno), chraňte ho před nemocemi, uhaste jeho bolest. Takže to (jméno) zdraví je vždy silné, tělo je silné. Ano, vždy za ním stáli strážní andělé. Ať je to, jak jsem řekl.”

Po přečtení spiknutí vody pro zdraví ji dejte dítěti vypít. Tato možnost je vhodná i pro novorozence, pro nově narozené dítě (pokud má vážné patologie). Současně je povinné lékařské ošetření. Bílá magie pomáhá dětem být zdravými již od narození.

Další možnosti spiknutí

Existuje účinná zápletka o vodě pro zdraví. Tento magický rituál je vhodnější pro řešení ženských nemocí. Také mluvenou vodu lze použít při nošení dítěte, aby se dítě narodilo zdravé. Chcete-li číst spiknutí na vodě za úplňku, musíte najít zdroj čisté vody. Je lepší, aby to byl přírodní pramen, jezero, horská řeka. Pokud není možné konspirovat pro blaho v blízkosti přírodní nádrže, můžete použít svěcenou vodu.

voda

Chcete-li kouzlit na úplněk, musíte nalít vodu do nádoby (je lepší, když je to stříbrná miska). Na novoluní se postavte nad misku s vodou a řekněte tato slova:

„Ó léčivá voda, ty dáváš sílu lidem, očišťuješ je od nemocí a negativity. Pomozte služebníku Božímu (jméno pacienta) očistit se od nemoci, přijít k sobě a stát se zdravým. Uzdrav její tělo, vysvoboď ji z muk. Ať je zase zdravá a šťastná. Nech to tak být”.

Tento text je nutné číst za úplňku pro léčbu třikrát. Dále, pro zlepšení stavu, je okouzlená voda spotřebována uvnitř, tělo je omyto.

Jaké konspirace se čtou na novoluní? Následující spiknutí je vhodné k tomu, abyste se zbavili neduhů, které jsou způsobeny něčím negativním magickým působením. V důsledku toho všechny nepříjemné příznaky zmizí. Je důležité, aby nemocný šel do chrámu nebo kostela a modlil se. Sbírejte svěcenou vodu. V období novoluní nebo ubývajícího měsíce vezměte sklenici svěcené vody, držte ji nad hlavou nemocného člověka a přečtěte si tato slova:

„Jako svatá Matka Boží, matka služebnice Boží (jméno pacienta) porodila, jak chránila před nepřízní a neduhy, jako chránila před zlými pohledy, tak nyní síla svěcené vody zachrání nemoc, odstranit zlé oko / poškození. Už neexistuje žádná zlá pomluva, nebezpečná pomluva na služebníka Božího (jméno pacienta). Všechno zlé od něj, jak voda odteče, zdraví se vrátí. Nech to tak být”

Poté musí být pacient opilý svěcenou vodou a zbývající tekutina by měla být nalita do země. Postupně se bude zlepšovat. Toto vodní kouzlo pro zdraví je jedním z nejsilnějších. Po zákroku se zdravotní stav člověka obvykle zlepší.

READ
Mantry pro léčení těla i duše

voda ve sklenici

Abyste se zbavili bolesti, musíte přejet ukazováčkem pravé ruky po bolavém místě ve směru hodinových ručiček a vyslovit slova:

„Ach, (jméno nemocného orgánu nebo části těla), můj (moje), nebolí, ty, nesvědí, netrápí služebníka Božího (jméno). Jak měsíc na hvězdné obloze ubývá, tak ať moje bolest odezní. Nech to tak být”.

Pokud po přečtení bolest neustoupí, po chvíli musíte znovu provést magické akce. Tento obřad dobře pomáhá při jakékoli bolesti, zejména při problémech se zuby, které se lidem často stávají.

Toto mocné a univerzální spiknutí je třeba číst v noci ubývajícího Měsíce nad sklenicí pramenité nebo studniční vody. Nejvhodnějším dnem pro rituál je úterý, nejnešťastnější sobota. Před zahájením rituálu musí být na stůl vedle sklenice umístěna a zapálena kostelní svíčka. Nyní čteme zápletku:

„Stejně jako mě moje matka (jméno) porodila a pomohla mi překonat všechny mé nemoci a protivenství, tak ty, Voditsa, drahá sestro, pomoz mi, chraň mě před nemocí, odstraňte zlé oko. Pomozte mi, aby mé tělo bylo zdravé, čisté. Zbavte se všech lekcí a cen, zlých pomluv a rozhovorů, ujistěte se, že je vše špatné jako sklo z potoka, zbavte se uzlů a neduhů. Pomoz mi služebníku Božího (jméno). Amen”.

Nyní je třeba se napít okouzlené vody, umýt si s ní obličej a zbytek pokropit na tělo (zejména na místa, která bolí). Nechte svíčku dohořet a škváru zahrabte do země. Toto je nejsilnější obřad, který pomůže i na dálku. Dá se použít i pro rodičku, která rodí. Pouze v tomto případě přidejte: „Pomozte mi rozvázat uzel, aby se dal snadno rozvázat, vyřešit, přišla mi radost.“

K odstranění negativních důsledků a dosažení dobrého účinku musí být zdravotní spiknutí prováděno přísně podle pravidel. Ve všech kouzlech si musíte v duchu představit, že se člověk cítí lépe, že se mu vrací zdraví.

Modlitba za jakoukoli nemoc

chrámu

Modlitby, spiknutí z nemocí lze číst doma před ikonami nebo můžete v chrámu.

„Ó, velcí svatí Kristovi a divotvorci Panteleimon, Kosmas a Damián. Vyslyš nás, jak se k tobě modlíme (jména). Neseš naše strasti a neduhy, slyšíš vzdechy mnohých, kteří k tobě přicházejí. Z toho důvodu k tobě vyzýváme jako rychlého pomocníka a vřelou modlitební knížku: neopouštěj nás jako svou přímluvu u Boha. Jsme vždy oklamáni z cesty spásy, veď nás, milosrdní učitelé. Jsme slabí ve víře, potvrď nás, pravověrný učiteli. Budeme bídně konat dobré skutky, obohatit nás, dobrotu pokladu. Stále se odhalujeme před nepřítelem viditelné i neviditelné a zahořklé, pomozte nám, bezmocní přímluvci. Spravedlivý hněv, hnaný proti nám pro naše nepravosti, odvrať se od nás na svou přímluvu trůnu Soudce Božího. Jsi před ním v nebi, svatý spravedlivý. Slyšte, prosíme vás, velcí Kristovi svatí, voláme vás s vírou a prosíme Nebeského Otce o vaše modlitby za odpuštění našich hříchů a osvobození od potíží. Vy jste spíše pomocníci, přímluvci a přímluvci a my posíláme slávu Otci a Synu a Duchu svatému kolem vás. Nyní a navždy a navždy a navždy.

Spiknutí pro seniory

Existuje zvláštní spiknutí pro starší lidi, kteří jsou nemocní častěji než mladí lidé a rychleji ztrácí sílu. Abyste se opět cítili zdravě, vyslovte nad jídlem nebo pitím následující spiknutí:

„Pane, králi nebes, Pane života! Stvořil jsi mě ke svému obrazu a podobě. Tak jako kosti svatých nestonají, nebolí, jak je srdce nebolí a nebolí, tak by mě nic nebolelo, nepíchalo a nikde nesvědilo: ani v nováčku, ani na ústupu, ani na úplněk, ne na rudý úsvit. Buďte, má těla, silná, staňte se, všechna má bedra, silná. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nyní a navždy a navždy a navždy. Amen”.

Jaká modlitba se čte před operací

Před zahájením operace si přečtěte následující modlitbu:

„Anděl Boží, můj strážce! Dobrota Nejvyššího mě svěřila do vaší péče. Staral ses o mě od mého dětství a nikdy jsi mě nenechal v mém nedůstojném chování. Přijmi mou plačtivou modlitbu, svatý anděli strážný, můj věrný ochránce! Vyznávám ti svou duši. Aniž bych se styděl nebo lstivě, upřímně říkám: strach mi pronikl do kostí, do mé mysli, strach mi žere duši. Moje vůle byla rozdrcena strachem ze smrti z lékařského nože. Můj anděli strážný, požádej milosrdného Boha o milost pro mě: vysvobození z nečekané a blízké smrti. A prodlužte mi léta života modlitbami za mě. Jsem rád, že tě mám. Jste štítem i spásou a vysvobození je v nebezpečí. Můj anděl strážný, buď se mnou navždy a navždy. Amen”.

Dokud existuje lidstvo na zemi, existuje přesně stejný počet různých onemocnění. Moderní medicína samozřejmě dosáhla nebývalého pokroku a je schopna vyléčit drtivou většinu dnes známých nemocí. Ale za starých časů se naše prababičky obracely na pomoc výhradně lidové medicíny a často ji kombinovaly s vesnickou magií pomocí léčebného spiknutí z nemocí. Takovou netradiční metodu, jak se zbavit neduhů, využívají někteří lidé i nyní.

READ
Manželovo kouzlo lásky na mateřské mléko

Spiknutí z nemocí a jejich hlavních odrůd

nemoci

Nikdo nebude popírat, že jakákoli nemoc, byť triviální, ve formě banálního mírného nachlazení, vyřadí člověka z obvyklého rytmu života a způsobí spoustu nepříjemností. Pokud nemoc probíhá v těžké, komplikované formě, oslabuje nemocného nejen po stránce fyzické, ale i po stránce mravní.

Vzhledem k četným žádostem předplatitelů jsme připravili přesnou aplikaci horoskopu pro mobilní telefony. Pro vaše znamení zvěrokruhu budou předpovědi přicházet každé ráno – to nelze přehlédnout!
Zdarma ke stažení: Daily Horoscope 2020 (k dispozici pro Android)

A co dělat se zvláštními případy, kdy tradiční medicína odmítá pacienta, kdy medikamentózní léčba nepřináší žádné výsledky, kdy lékaři jen zmateně krčí rameny? V takové situaci si mnozí vzpomenou na starodávné léčebné metody testované více než jednou generací lidí – různé léčebné spiknutí a rituály. Obrátit se na pomoc léčivé magie se někdy stává jedinou nadějí člověka postiženého nemocí.

Spiknutí z nemocí představuje magické kouzlo, které má za cíl odstranit neduh, kterým trpí samotný účinkující nebo zákazník. Dá se také použít s preventivním účelem .

Existuje široká škála čarodějnických spiknutí, která pomáhají léčit konkrétní onemocnění. Jejich klasifikace se liší v závislosti na oblasti postižené onemocněním a na symptomech, které pacienta ruší. Obecně existuje několik hlavních typů léčebných rituálů:

 • preventivní spiknutí – ochranné obřady, které pomáhají předcházet rozvoji jakýchkoli onemocnění. Lze je číst, i když je člověk absolutně zdravý a nepozoruje žádné příznaky;
 • univerzální obřady – takové spiknutí lze vyslovit pro jakoukoli nemoc;
 • spiknutí vyslovená za účelem léčby konkrétní nemoci, – jednat ve vztahu k jednotlivým onemocněním;
 • léčebné rituály používané při léčbě dětských onemocnění – jsou zařazeny do samostatné skupiny, protože spiknutí pro nemocné dítě nejčastěji čte matka nebo babička.

Vzhledem k tomu, že spiknutí proti nemocem je zaměřeno na zbavení se nemoci nebo bolesti, normalizaci pohody, doporučuje se číst v období vadného měsíce. Energie noční hvězdy v této době dobře pomáhá eliminovat jakoukoli negativitu. Ve zvláštních případech lze magický obřad provést v jiné fázi, ale nezapomeňte dodržet všechny podmínky pokynů.

READ
Spiknutí od špatných sousedů

Preventivní a univerzální spiknutí z nemocí

Preventivní spiknutí z jakéhokoli onemocnění

Toto krátké spiknutí je ochranná modlitba, která pomáhá předcházet rozvoji jakéhokoli onemocnění. Můžete to vyslovit pro sebe, pro děti, pro své příbuzné. O amuletu se mluví až do svítání:

preventivní spiknutí proti nemocem

Univerzální spiknutí proti nemocem

Toto je spiknutí doprovázené obřadem. První část rituálu se provádí ve zdech kostela, druhá – doma. Nejprve musíte navštívit Boží chrám, nakoupit tam 3 svíčky a vytáčet svěcená voda . Určitě byste také měli dát svíčky před ikony (jakékoli), modlit se, požádat o pomoc Boha a jeho svaté, požádat Pána o požehnání pro uzdravení, pak se pokřižovat a jít do svého domova.

Doma se musíte uklidnit, zapálit svíčky v libovolném množství, umístit ikony svatých a nádobu s požehnanou vodou poblíž, zaměřit se na léčení a přečíst slova spiknutí do vody (nejméně 7krát):

univerzální spiknutí proti nemocem

Voda, na které se šeptá spiknutí, musí být každý den trochu přidána do jídla a nápojů pacienta, to dělejte po dobu 2 týdnů. Pokud po všech manipulacích nemoc neopustí nemocného, ​​musí se rituál a spiknutí opakovat.

Spiknutí k pokárání vážné (smrtelné) nemoci

Pokud pacient trpí již delší dobu a léčba drogami nepřináší ovoce, můžete se pokusit jeho nemoc potrestat pomocí tohoto spiknutí níže. Na tričku nebo košili pacienta, ve které spal, jsou slova pomlouvána (není třeba prát). Požadavky na účinkující:

 • zápletka ke čtení pod širým nebem (les, pole);
 • provádět rituál v absolutní samotě;
 • úplné ticho po celý den, kdy se obřad konal.

Vhodné dny jsou všechny kromě pondělí, soboty a neděle. Text zprávy:

spiknutí-důtka

Když je na tričku přečteno spiknutí z nemoci, musí být okamžitě zapáleno a bez čekání na spálení až do konce opustit místo obřadu. Nemůžeš se ohlédnout.

Spiknutí nemocí, pokud lékaři nemohou stanovit diagnózu

Toto spiknutí se používá, pokud není známa povaha onemocnění a lékaři nejsou schopni objasnit diagnózu. Text by si měl pacient přečíst sám před spaním, 12krát:

spiknutí z neznámé nemoci

Spiknutí pro rychlé uzdravení

Aby došlo k rychlému uzdravení z nemoci, měl by nemocný nebo ten, kdo mu chce pomoci, v období ubývajícího Měsíce po 12. hodině v noci vycházet na vzduch a při pohledu na noční hvězdu vyslovte slova spiknutí:

READ
Spiknutí k soudu s cílem vyhrát

spiknutí za rychlé uzdravení z nemoci

Užitečné informace o spiknutích proti nemocem a příklady účinných léčebných rituálů naleznete v tomto videu:

Spiknutí pro léčbu určitých nemocí

Spiknutí nachlazení a chřipky

Spiknutí pomáhá zbavit se nachlazení a odstranit příznaky nachlazení. Slova léčivého kouzla jsou recitována dále med (pro tento účel si speciálně pořiďte novou sklenici včelího medu). Rituál lze použít pro dospělé i mladé pacienty. Jeho text je vyslovován na medu přesně 7krát:

kouzlo na nachlazení a chřipku

Okouzlený včelí produkt se musí jíst jednu čajovou lžičku 3-4krát denně. U nemocných dětí je třeba sladkost ředit ve vodě (nebo v čaji) a dítěti podávat 3-4x denně.

Rituál kožních chorob

Toto spiknutí je účinné proti jakýmkoli dermatologickým onemocněním. Rituál využívá zamlžené sklo nebo zrcadlo . Ukazováčkem pravé ruky by se měl pacient nejprve pohybovat po zpoceném povrchu a poté stejným prstem třít vředy na kůži a říkat:

spiknutí pro kožní choroby

Léčebné kouzlo je sesláno třikrát. První výsledky se dostaví po několika dnech.

Spiknutí pro léčbu ženských nemocí

Toto kouzlo se používá za účelem léčení gynekologických onemocnění (včetně ženské neplodnosti). Spiknutí se vyslovuje přesně 7 dní, bez přerušení a s vírou v uzdravení. Slova se čtou po 12. hodině v noci při světle 2 hořících svíček (pohled interpreta by měl směřovat k jejich plameni). Text je vysloven třikrát:

spiknutí proti ženským nemocem

Poté, co děj vyslovíte požadovaný početkrát, svíčky by měly být sfouknuty. Druhý a další dny se obřad opakuje se stejnými svíčkami. Sedmý den se musí nechat dohořet až do konce.

Pokud je dítě nemocné

nemocné dítě

Dané kouzlo je spiknutí proti dětským nemocem. Pomáhá chránit nemocné dítě před možnými komplikacemi, posiluje jeho imunitu.

Nejprve je nutná malá příprava: musíte nalít čistou (nejlépe pramenitou) vodu do průhledné nádoby, spustit do ní stříbrný kříž a nechat nádobu v této podobě jeden den. Jak uplyne 24 hodin, musíte stát se sklenicí (držet ji oběma rukama) uprostřed prázdné místnosti a říkat kouzelná slova:

spiknutí proti dětským nemocem

Musíte dát dítěti 3 kapky mluvené vody – v čisté formě nebo přidáním do jiných nápojů. To by mělo být provedeno každé 3 hodiny. Vodu je vhodné přimíchávat i do vany při koupání, pokropte jí rohy dětského pokoje. Vhodné je také navlhčit jím parapet a práh.

Jakékoli spiknutí proti nemocem je užitečným čarodějnickým obřadem, který pomůže vyrovnat se s různými nemocemi, protože je již dlouho prokázáno, že slovo má léčivou sílu. Pomocí léčebných rituálů je nutné přesně splnit všechny potřebné požadavky a věřit, že magie pomůže k uzdravení.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: