Spiknutí za přátelství

Tradičně je kouzlo lásky považováno za prostředek k nalezení lásky, ale existují i ​​​​jiné odrůdy, jako je kouzlo lásky pro přátelství. Je vhodný pro ty, kteří chtějí přilákat nové přátele, přivést zpět staré, se kterými se vztahy ochladily, nebo posílit stávající spojení s přítelem. Taková magie však nutí člověka prožívat sympatie, které pro něj nemusí být typické, takže dosáhnout pevného přátelství s cizím člověkem bude nesmírně těžké.

Trénink

Stejně jako každý jiný magický rituál vyžaduje spiknutí přátelství pečlivou přípravu. Před provedením obřadu se doporučuje dodržovat půst, soustředit myšlenky na daný cíl, provést obřad očisty sebe sama a místa, kde se bude rituál provádět. Pokud je kouzlo sesláno doma, musíte místnost připravit: vyčistit ji od nepotřebných věcí, zajistit, aby tam během obřadu nikdo nevstoupil, připravit vše potřebné pro kouzlo lásky. Je lepší neprovádět rituály v domech jiných lidí, protože tamní energie bude narušovat správné provádění kouzla lásky.

Chcete-li očarovat přítelkyni nebo přítele, musíte ve většině případů kouzlit na sebe a ne na tuto osobu. To pomáhá zvýšit jejich vlastní přitažlivost, kterou může objekt kouzla lásky ocenit. Existuje několik různých způsobů, jak svázat člověka, které závisí na existujícím vztahu s ním a cílech, kterých chcete dosáhnout. Nejčastěji některé věci z předmětu kouzla nejsou vyžadovány.

Differences love spell pro přátelství s mužem a ženou

Mezi kouzly lásky k přátelství s mužem a se ženou jsou rozdíly. Muži a ženy vnímají přátelství odlišně a také je můžete přitahovat jinými věcmi a spiknutími. Při kouzlení lásky na osobu opačného pohlaví je důležité nezaměňovat kouzla lásky a přátelství, jinak můžete dosáhnout nežádoucího účinku.

Варианты

Za přátelství s mužem

Chcete-li sami provést rituál k získání přátelství s mužem, musíte si koupit malé množství cukru, položit ho na stůl před sebe a přečíst si následující slova:

“Jak je cukr sladký, tak budou sladká i naše setkání.”

Pak bude třeba do věcí okouzlovaného muže nasypat trochu kouzelného cukru. Tohoto cukru by si neměl všimnout, proto byste ho měli přidávat opatrně.

Chcete-li se smířit s mužem, který již byl přítelem, budete muset vzít červené jablko a promluvit ho takto:

“Skrze toto ovoce přišly na svět neshody a skrze ně odejdou.”

Musíte políbit jablko a pak ho hodit správné osobě nebo ho nechat na prahu jeho domu.

Za přátelství se ženou

Chcete-li seslat kouzlo lásky na přátelství ženy, musíte pro ni připravit dárek: může to být cukroví, květiny nebo něco jiného, ​​co má ráda. Nad vybraným dárkem se přečte kouzlo:

Pak musíte pojmenovat předmět kouzla lásky. Poté se diskrétně oblékněte, protože ženy nemají rády skvěle oblečené konkurenty, darujte této ženě dárek.

Chcete-li uzavřít mír s bývalou přítelkyní, musíte jí napsat dopis (nezbytně ručně psaný na papír) a přečíst si slova nad ním:

“Píšu s mírem a na oplátku čekám na mír, čekám na tvé slovo, nenechávej mě bez odpovědi.”

Dopis musí být zaslán příteli poštou nebo doručen osobně.

Možnosti obřadu

Většina rituálů přátelství se provádí na dálku a nevyžadují přítomnost začarované osoby. Ne všechna kouzla jsou nezištná, protože lidé se často chtějí spřátelit s někým bohatým nebo slavným, aby z toho měli prospěch. Někdy se lidé dokonce dopouštějí takových konspirací z pomsty nebo zášti, aby se člověk sám sobě klaněl. Ale většina milostných kouzel se dělá proto, aby přivedla zpět rozbité vztahy nebo jen udělala lidi hezčími.

Černé kouzlo lásky pro přátelství

Jak očarovat přítelkyni, existují různé způsoby, včetně černých. Nedoporučuje se uchýlit se k nim, protože takové spojení nikomu nepřinese radost. Člověk, který byl vystaven temnému vlivu, nebude šťastný z vytvořeného přátelství, jeho pocity budou falešné a neupřímné. Takové přátelství může také negativně ovlivnit sesilatele, protože jeho projevy se mohou stát nebezpečnými.

Proto byste neměli nikoho očarovat pomocí obřadů černé magie. Pokud člověk nemá vzájemné přátelské city, není nutné ho k jejich prožívání nutit. Je lepší najít někoho, kdo k vám dokáže bez nátlaku cítit přátelské emoce. Pokud si člověk uvědomil, že na něj byla použita černá magie, musí se co nejdříve obrátit na kouzelníky, aby pomohli toto kouzlo odstranit dříve, než ublíží oběti temného čarodějnictví.

Zaklínadlo lásky pro přátelství s mnoha lidmi

Stává se také, že člověk chce získat více lidí najednou, například tým v práci nebo společnost, se kterou tráví svůj volný čas. Abyste přestali lidi odstrkovat a začali je mít rádi, musíte provést rituál, abyste zvýšili svou vlastní přitažlivost v očích ostatních. K tomu budete potřebovat 12 světelných květin, které byste měli jít do chrámu a po modlitbě nechat kytici u ikon. Cestou z kostela nemůžete s nikým mluvit a rituál se musí opakovat za měsíc.

READ
Jaké súry pomáhají čistit dům?

Na věc potenciálního přítele

K provedení takového obřadu budete potřebovat osobní předmět osoby, se kterou se chcete spřátelit. Obřad by měl být proveden během dne. Nad věcí si musíte přečíst slova:

“Pane, požehnej přátelství svého služebníka (jméno) se služebníkem Božím (jméno osoby, na které se obřad provádí).”

Člověk, který je takto očarován, začíná v sesilateli vidět pozitivní vlastnosti a projevovat mu sympatie. Člověk tak může být očarován bez následků, protože tento účinek je měkký a opatrný.

Noví přátelé

Čerstvé květiny vám pomohou najít přítele

Pomocí čerstvých květin můžete k sobě přilákat přítele: musíte si vybrat květiny, které se mu líbí, podržet je na několik sekund pod tekoucí vodou a poté je položit na stůl a umístit fotografii potenciálního přítele před nimi. Myšlenky se musí soustřeďovat na přátelské city, aby náhodou neprovedl podobný rituál kouzla lásky.

S malým dárkem

Existuje také možnost lehkého kouzla lásky na přátelství, toto kouzlo je vhodné číst v poledne, nad malým dárkem určeným pro budoucího přítele. Mělo by to být něco malého, co lze snadno přenést na správnou osobu, aniž by způsobilo překvapení nebo rozpaky, jako je bonbón z lásky nebo mince. Poté, co jste nad věcí vyslovili modlitbu za přátelství, musíte co nejdříve přenést předmět na předmět kouzla lásky.

“Buď můj spolehlivý a věrný přítel.”

Potěšit ostatní

Takový obřad se nekoná na jiné osobě, ale na sobě samém, aby mezi ostatními vzbudil sympatie. Zvyšuje charisma člověka a disponuje k němu lidi. Kouzlo zní takto:

“Jsem nejkrásnější, všichni mě mají rádi, ke všem chodím s otevřenou myslí, kolem mě proudí světlo, lidé se otáčejí, udržují pozornost.”

Je lepší ji číst ve dnech novoluní, obřad se koná v úterý nebo ve čtvrtek v noci.

Pro přátelskou atmosféru

Pro navození atmosféry přátelství je vhodný některý z rituálů zaměřených na několik lidí, například modlitba s čerstvými květinami u ikony v kostele. To pomůže získat lidi v týmu nebo jiné společnosti. Mnoho lidí to využívá, když přecházejí do nového zaměstnání a chtějí rychle navázat přátelství s kolegy.

Přivést zpět starého přítele

Chcete-li přivést zpět starého přítele, se kterým se z nějakého důvodu vztah rozpadl, můžete vytvořit silné kouzlo lásky pro přátelství. Povaha milostného kouzla závisí na tom, jak dlouho vztah skončil a jak silný byl trestný čin. Kouzlo pomůže urychlit první kroky k obnovení přátelství a zapomenout na minulé křivdy.

Pokud k hádce došlo nedávno

Pokud k hádce nedošlo tak dávno a existuje příležitost vidět přítele, bude snazší ho vrátit pomocí magie. K obnovení přátelství po hádce pomůže jakákoli modlitba (například Otče náš) za fotografii nebo předmět, který bude později vržen na objekt spiknutí. I když během čtení modlitby, která by se měla několik dní opakovat, již bylo přátelství samo o sobě obnoveno, nelze jej přerušit.

Pokud byla hádka už dávno a nekomunikujete

V tomto případě bude usmíření obtížnější. Budete si muset připravit tři bílé svíčky a jeden kostel, fotografii, na které jste zachyceni s přítelem, malé zrcátko a přadeno červené nitě. Zrcadlo musí být umístěno na stole a před něj musí být umístěna fotografie, mezi fotografii a zrcadlo jsou umístěny svíčky. Nejprve se zapálí kostelní svíčka, poté další tři. Spiknutí se čte s žádostí o svázání přátelství stejným způsobem, jako se spojuje přadeno nití (text si musíte předem sestavit sami). Tento obřad je nutné provést po dobu 12 dnů bez přestávky.

Vlastnosti

Kdy to bude fungovat

V závislosti na složitosti rituálu je obřad platný jeden nebo několik dní. Pokud po 2 týdnech nedošlo k žádným změnám, kouzlo lásky bylo provedeno nesprávně. Je nutné dodržet všechny podmínky spiknutí, jinak kouzlo nebude fungovat, nebo ještě hůř, nebude fungovat podle přání.

Pokud se člověk pokusil vrátit starého přítele, vztahy se začnou zlepšovat za několik dní v případě neshody a za 1-2 týdny, pokud je hádka dlouhotrvající a silná. Kouzlo na okolní lidi se začne šířit doslova okamžitě po vyslovení spiknutí.

Černá magie často působí rychleji než bílá, ale neměli byste se k ní uchylovat, aby nevznikly nebezpečné následky.

Následky

Jakákoli magie s sebou nese následky, které mohou ovlivnit obě strany – jak sesilatele, tak i předmět spiknutí. Hodně záleží na záměrech toho, kdo kouzlo lásky provádí. Pokud jsou záměry zpočátku sobecké a magie, ke které se člověk obrací, temná, pak mohou být nejnebezpečnější důsledky.

READ
Jak mluvit červenou nití?

Pokud se vytváří spiknutí, jehož cílem je vytvořit si poslušného otroka, který uspokojí všechny vaše rozmary, pak může sesilatel dostat tvrdý trest. To platí i pro věčně prováděná milostná kouzla, která svazují člověka, který nikdy necítil s mágem žádné sympatie. Taková spiknutí mohou mít škodlivý vliv na oběť kouzla – člověk nenajde místo pro sebe, nucený čarodějnictvím plnit touhy jiných lidí. Stane se loutkou v rukou druhých a nezažije štěstí.

Pokud se obřad koná z osamělosti, má jednoduše začít více potěšit lidi nebo je zaměřen na obnovení minulých vztahů narušených omylem a navrácení pevného přátelství, pak by neměly mít žádné negativní důsledky. V tomto případě není člověk nucen prožívat nové a pro něj nepřirozené pocity, ale je prostě dotlačen k tomu, aby udělal krok ke svému bývalému přátelství nebo aby se stal sympatičtějším k již atraktivní osobě.

Ale pokud jde o přátelství, nikdy byste se neměli spoléhat pouze na magii. Nejpevnější a nejupřímnější vztahy se navazují bez magického úsilí, díky vzniku spřízněných citů a přitažlivosti mezi lidmi. Takové přátelství může trvat celý život.

Je možné odstranit přátelské kouzlo

Kouzla lásky jsou jiné povahy. Ty, které jsou vytvořeny navždy, je extrémně obtížné odstranit. Chcete-li to provést, budete se muset obrátit na mocného kouzelníka nebo čaroděje, který vám s tímto problémem může pomoci. Pokud jde o lehká kouzla lásky, můžete je odstranit sami, pokud se vám podařilo zjistit dokonalý magický efekt. Chcete-li to provést, musíte jít do kostela a přečíst si modlitbu nad zapálenou svíčkou s žádostí o uvolnění z kouzla.

Přítelkyně

Zápletka o přátelství: aby se lidé chovali lépe

Spiknutí nebo rituál pro přátelství je oblíbený způsob magického ovlivnění vlastního života, pod jehož vlivem si určitá osoba vyvine přátelské sympatie k vykonavateli obřadu. Taková magie může ovlivnit jak jednoho člověka, tak všechny lidi kolem interpreta. Takové rituály se často používají k navázání přátelství s bohatými a mocnými lidmi, s nimiž přátelství může přinést četné výhody. Milostná magie se používá nejen k přilákání vášně. Existuje mnoho rituálů, kterými můžete získat lidi, kteří jsou vám blízcí, nebo je prostě na určitou dobu potřebujete.

Samotný výběr rituálu závisí na cíli. Protože někteří používají na člověka snadný „nátlak“ a nutí ho změnit svůj postoj k zákazníkovi k lepšímu, jiní používají spoutanou jeho vůli, aby využili oběť pro své vlastní účely.

Kdy a jaký rituál použít, co přesně dělat a co se stane? Pojďme na to přijít.

Jak přidat další přátele

Uzavřený člověk se potýká s mnoha problémy. Jedním z nich jsou komunikační problémy. Pro uzavřené osobnosti je těžké adaptovat se na nové prostředí, najít společnou řeč s ostatními. Aby byli osvobozeni, byli společenští, lehcí, společenští, aby snadno našli společnou řeč s cizími lidmi, provádějí rituál s květinami.

Kupují 12 květů jemných odstínů, druh rostliny není důležitý, hlavní je, že květenství jsou v pastelových barvách. Poté jdou s kyticí do kostela, kde je ikona pro zkrocení zlých srdcí. Níže uvedená modlitba se čte v kostele. Po modlitbě jsou květiny ponechány pod ikonou jako platba za dobré skutky.

„Hadi každého štípou jazykem, nikoho nešetřete, ale ať mě jejich jed obejde, ať mě lidé milují a smilují se nade mnou. Kdo má mé jméno na jazyku, jen milým slovem si mě zapamatuje, mně i ostatním může říkat jen dobré věci. A Pán mi pomůže, moje touha se splní. Bůh ti žehnej, pomoz mi. Amen!”

květiny

Měli byste si to přečíst 3x a pak jít domů. O měsíc později se modlitba opakuje.

Tyto rituály jsou bílá magie. Není nic špatného na tom, když požádáte vyšší síly, aby poslaly blízko uvažujícího soudruha, se kterým můžete sdílet radosti i strasti. Tyto pomluvy nemají žádné negativní důsledky. Pokud mezi blízkými lidmi dojde k nesouladu, zatímco není síla obnovit spojení sami, použití bílé magie výrazně zlepší vztahy a pomůže napravit situaci.

Čeho můžete dosáhnout pomocí spiknutí o přátelství?

Je nutné si uvědomit, že není možné dosáhnout skutečného přátelství spiknutím, proto je nepravděpodobné, že bude možné vytvořit spiknutí pro silné přátelství.

Bez ohledu na to, kolik magie používáte, je nemožné přinutit člověka, aby byl v takovém stavu po celou dobu, kdy je připraven za vás dát svůj život. Proto se doporučuje používat spiknutí pro přátelství, abych tak řekl, v dávkách, abyste pochopili, co přesně chcete.

READ
Jak číst novoluní kouzla pro mužskou lásku?

Varování: Nepoužívejte magii ze zlomyslnosti. Pokud potřebujete polohu určité osoby k provedení jakékoli akce nebo rozhodnutí, udělejte rituál. Nečekejte mnoho. Pokud je vám souzeno stát se přáteli s obětí, stane se to samo, bez rituálů a spiknutí. Další spiknutí pro přátelství se používá, když jste strašně osamělí a potřebujete osobu nablízku. Tento rituál není silný. Oběť nezotročuje, ale apeluje na své nejlepší lidské vlastnosti, které směřuje k zákazníkovi.

Není třeba používat takovou magii. Ale z jeho použití nebude žádné velké zlo, pokud dokážete ukázat šíři duše v reakci na přátelskou povahu oběti. Odtud se sami rozhodněte, co chcete.

Spiknutí pro nového přítele

Existují spiknutí, která pomáhají najít nová přátelství, navazovat známosti. Existují speciální spiknutí, která se čtou, když neexistuje způsob, jak najít lásku s chlapem, který se vám líbí. Pak využijí spiknutí k silnému přátelství, aby se přátelství později vyvinulo v milostné.

Chlap může snadno začít romantický vztah se svým nejlepším přítelem. Lidé věří, že přátelství mezi mužem a ženou neexistuje. Aby muž projevil zájem o dívku, obrátí se na špendlík. Často se používá v lidové magii k ochraně před negativitou. Toto hex se vyslovuje na novém špendlíku ve světle dorůstajícího měsíce:

„Připnul jsem si služebníka Božího (jméno přítele) ke svému přátelství. Připnul jsem to a koukám, co se děje. Komunikujete se mnou, jste se mnou přátelé. Zajímáš se o mě, lepšího přítele pro sebe nenajdeš. Říkáš mi všechno, říkáš mi všechno, otevíráš mi své srdce. Dnes budeš mít sen s dívkou, se mnou. A já poslouchám a sám vás považuji za svého přítele. Připoutal jsem tě k silnému přátelství. Ve tvém srdci hodně znamenám a jsi mi drahý. Luna-přítelkyně pomůže, měsíc-přítelkyně, s jejím růstem, tvá náklonnost ke mně roste. Podle mé vůle se mnou budete přátelé. Ty jsi dobrý a já jsem dobrý. Jak se říká, bude to tak, ale nemůže to být jinak.“

Aby modlitba fungovala, dívka vzbudila soucit, špendlík by měl být určitě připnut na oblečení mladého muže. Pak se můžete spolehnout na rychlý milostný vztah mezi chlapem a dívkou, kteří mluvili špendlíkem. Přitáhne pozornost muže, umožní mu vidět v ženě vše nejlepší. Vzniklé přátelství se rychle rozvine v romantický vztah. Pocity, které žijí v dívčině srdci, se rozšíří na chlapa a posílí jeho náklonnost.

Rituál pro zlepšení vztahů s lidmi

Tomuto magickému spiknutí se lidově říká rituál „přiblížit se ke každému člověku“. Na rozdíl od mnoha milostných rituálů, které evokují lásku a touhu po sexuální intimitě, rituál přátelství podporuje sympatie a náklonnost, která se nerozvine v lásku.

Tento magický obřad se musí provádět během dne. Spiknutí ke čtení na fotografii nebo osobním předmětu osoby, se kterou se potřebujete spřátelit.

Přečtěte si slova šeptem:

„Pane, pomoc, Pane, požehnej, Amen. Jak se temná noc raduje z malých hvězd, jak se raduje, tak se služebník Boží (jméno) bude radovat ze služebníka Božího (jméno). Jako se večerní svítání raduje v temné noci, tak se služebník Boží (jméno) bude radovat ze služebníka Božího (jméno). Jako se malé hvězdy radují v jasném měsíci, v jasném měsíci, tak se služebník Boží (jméno) bude radovat ze služebníka Božího (jméno). Jako je veselý jasný měsíc ranního úsvitu, tak se služebník Boží (jméno) bude radovat ze služebníka Božího (jméno). Ať se splní, co se říká. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Amen. Amen”.

Dívky přítelkyně

Pod vlivem tohoto magického spiknutí bude každý člověk schopen vidět všechny vaše pozitivní vlastnosti, začne s vámi zacházet s velkými sympatiemi a respektem, vyslechne váš názor a bude vám bezpodmínečně důvěřovat. Nezneužívejte však důvěru a respekt, jinak účinek magie velmi rychle vyprchá.

Nejlepší čas na provedení tohoto magického rituálu jsou první dny období rostoucího měsíce.

Rituál pro silné přátelství

Tento magický rituál lze použít jak k vytvoření nových přátelství, tak k normalizaci starého vztahu, který se zhoršil kvůli hádce.

Soustřeďte se na svou touhu být přáteli se správnou osobou, v hlavě si uchovávejte pouze pozitivní emoce a vzpomínky a přečtěte si slova spiknutí:

„Přiletí černý havran, sedne si na tlustou větev, zavolá služebníka Božího (jméno) a služebníka Božího (jméno) ke stolu sám. Havran se promění v kuchaře, pití a jídlo nám přinese, budeme sedět naproti sobě, náš rozhovor bude vřít, ten rozhovor nikdo nezastaví, vroucí slova se nedají zchladit. Strom se tyčí vysoko nad naším stolem, jeho listy šustí, nedají nám odpočinek, nedávají nám pokoj. Budeme společně naslouchat hlasu věčného listí, ale oba pochopí, že se mýlili. Naše srdce rozmrzne, ruce si podají ruce. Budu se usmívat do očí služebníka Božího (jméno) a služebník Boží (jméno) se usměje do mých očí. Řekněme, že jsme se mýlili, protože jsme se pohádali, pojďme pít u stolu, jíst u stolu a vydechnout úlevou. Lidé se hádají, lidé nadávají, ale vše pomíjí, ale přátelství a laskavost zůstává, nikam nechodí, ale na dobré skutky se nezapomíná. Boží služebník (jméno) pochopí služebníka Božího (jméno), ať přátelství vzplane novou silou. Havran znovu vyletí na větvi a rozpustí se v hustém listí, jen my uslyšíme jeho vzdálený křik. Buďte přátelé se služebníkem Božím (jméno) se služebníkem Božím (jméno). Kamarádit se. Jak se říká, tak se splní. Amen”.

READ
Spiknutí pro úspěšné obchodování

Rituál pro kouzlo

Tento magický rituál je něco mezi klasickou zápletkou přátelství a kouzlem lásky. Ovlivní všechny lidi opačného pohlaví, ale nezpůsobí lásku, okouzlí, přitáhne pozornost a pomůže v komunikaci. Pokud chcete potěšit každého, mít mnoho přátel, fanoušků a být vždy středem pozornosti, pak je tento rituál přesně to, co potřebujete.

Přečtěte si děj po západu slunce, během rostoucího měsíce. slova:

„Ačkoli jsem ještě neudělal nic dobrého, lidé si budou myslet, že jsem udělal dobro, udělal jsem hodně dobrého. Budu dobrý v očích lidí, budu laskavý, krásný, jasný, ode dneška, právě teď. Nikdo na mně neuvidí žádné nedostatky, pro ostatní budu jako svatý. Žádné chyby, žádné triky, pouze laskavost, pouze čistota. Pouze upřímnost. Skutečná dokonalost. Lidé se se mnou budou chtít přátelit, budou se mnou chtít mluvit, budou mi chtít pomoci v nesnázích, potěšit mě v podnikání. Lidé mě budou mít rádi a budou z toho mít radost. Lidé s tím budou spokojeni, budou šťastní. Světlo a láska se kolem mě šířily jako kouzlo. Amen”.

Modlitba za smíření

Tato modlitba je pro vás vhodná, pokud jste se pohádali s drahým člověkem a prostě s ním nemůžete znovu navázat přátelský vztah. Děj se musí číst třikrát ráno a večer, na 12 hořících kostelních svíček. slova:

„Bůh žehnej, Pane, pomoz mi. Anděl šel od trůnu ke kostelu a k samotným branám krále. U jejich bran stála přesvatá Bohorodice Marie a archanděl Michael. Drželi šavli a meč, mečem zabíjeli všechen lidský hněv a šavlí sekali hádky. Polož, Pane, svět na jeho místo mezi služebníky Boží (jména). Posilujte jejich mír a mír, zavřete brány pevněji, aby jejich přátelství nebylo nikdy narušeno. Pán ten klíč odstraní a nikdo ho nenajde. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Pane Ježíši, ochraňuj, Matko Boží, zachraň. Přikaž vám, abyste žili ve světě služebníkům Božím (jména), ve světě od tohoto dne až do konce časů. Amen. Amen. Amen”.

Obnovení přátelství

Narušené vztahy se obnovují jinými způsoby. Pokud je nutné vrátit přátelství s osobou, s níž došlo ke konfliktu, použijte předmět patřící této osobě. Jeho ruce se musí dotýkat vybraného předmětu. Na rozměrech moc nezáleží, lepší je najít maličkost, která byla v častém kontaktu s člověkem, který ukládá jeho energii. Zvednou předmět, věc, třikrát pronesou spiknutí za přátelství:

„Nikdy se nerozházejme, nikdy se neoddělujme, nechoďme různými směry. A nebeské síly nám pomohou být spolu, překonávat hádky, řešit neshody. Od této chvíle a navždy, navždy a navždy. Amen!”

Dívky jsou mezi sebou kamarádky

Vyřčená věc je skryta, ke smíření musí dojít v krátké době. Ani silná pomluva nemůže změnit situaci bez úsilí samotného interpreta. Je nutné činit pokusy o smíření a magie pomůže vytvořit optimální podmínky pro návrat dřívějšího vzájemného porozumění. Rituály hrají roli prostředku, který povzbudí přátele, aby zapomněli na minulé rozdíly, žili v míru.

Spiknutí za přátelství v týmu

Ne každý se může v krátké době stát součástí týmu. Někdy může být docela problematické zařadit se do skupiny lidí, která se už dávno vytvořila. Řešením takové nepříjemné situace bude jednoduché spiknutí. Patří ke konspiračním textům bílé magie, proto je neškodný a neškodný.

Každé ráno před odchodem do práce musíte říkat tato slova:

“Jsem chytrý a dobře vypadající, půvabný pro každého, na rozdíl od kohokoli jiného.” Jsem na všechny milý, na všechny moc dobrý, má duše je otevřená! Ať to ještě nepřináší dobro, ale přesto se ze mě lidé radují! Dovol mi zatím dělat jen málo dobra, všechno kolem proudí světlem, obklopuje mě, nutí lidi kolem mě se ke mně obracet. Být nazýván přítelem, odpovídat laskavě, nikdy nedávat, neopouštět mě. Amen!”.

READ
Spiknutí ke zjištění pravdy

Takový jednoduchý obřad pomůže navázat pozitivní kontakt nejen s kolegy. Jeho působení se rozšiřuje na vedení, což může způsobit sympatie k jejich osobnosti.

Černé kouzlo lásky pro přátelství

Tento rituál se doporučuje použít, když potřebujete umístění určité osoby (několika lidí), ale neexistuje žádný jiný způsob, jak toho dosáhnout.

 • Kouzlo se odehrává po půlnoci. Budete potřebovat dvě černé svíčky.
 • Zapalte je a dejte mezi to pamlsek. (Mimochodem, hořká čokoláda nebo káva v této energii funguje velmi dobře.)

„Peklo otevřelo své brány! Zavolá tam (jméno oběti). Jen se běž obléknout a rychle se spřátelit s ďáblem! Tiše se vkrade do vaší duše! Nenaruší váš klid! Teprve po tomto setkání budete mít (jméno) pod palcem! Já dávám rozkazy, ty je pokorně plníš! Moje slova jsou tvoje uši! Moje přání – jsi poslušný! Ďábel vás nenechá jít z cesty! Od této chvíle navždy, jak černá hvězda nařizuje!“

Rituál se provádí zvlášť pro každou oběť.

Následující den by měl pamlsek dostat k osobě, pro kterou byl rituál proveden. Spiknutí bude trvat tři dny až několik měsíců. Proto je vhodné jej provádět, když je potřeba donutit člověka ke splnění určitého vašeho přání.

Spiknutí za přátelství s mužem

Podle dívek je mnohem snazší kamarádit s kluky než se ženami. Nemají smysl pro závist, nebudou s přáteli probírat detaily svého osobního života, nebudou se jim ve společnosti posmívat. Pro některé ženy je navázání přátelství s opačným pohlavím velmi snadné, pro jiné problematické. Spiknutí pro silné přátelství s muži pomůže změnit současnou situaci a dokonce najít přátelskou lásku.

Žena s mužem

Navzdory jednoduchosti provedení by měl být rituál připraven. Chcete-li to provést, vyhledejte následující položky:

 • list bílého papíru;
 • černé pero;
 • svíčka;
 • text spiknutí.

List papíru může být libovolného formátu. Gelová nebo kuličková pera jsou povolena. Po přípravě všech potřebných věcí můžete zahájit rituál. Každý pátek byste měli napsat 2 jména: své vlastní a kandidáta na přátele. Vždy dodržujte tuto posloupnost akcí: Na kusu papíru musíte zobrazit jméno muže, se kterým plánujete mít přátelský vztah. Kousek papíru musí být spálen nad zapálenou svíčkou.

Umělec si musí přečíst následující text:

“Ty a já budeme spolu, a pokud naše přátelství nebude tak silné, pak plamen této svíčky pomůže osvítit tvou mysl, neopustíš mě a přátelství s tebou bude věčné.” Tak ať to tak je!”

Vzniklý popel pak vhoďte do okna. To by mělo být provedeno ve směru k místu bydliště potenciálního přítele.

Kouzlo přátelství s nejlepším přítelem

Váš vztah s vaším nejlepším přítelem se může během okamžiku zhoršit. Včera jsme byli ještě přátelé, dnes jsme největší nepřátelé. Důvodem může být mnoho faktorů: zájem o jednoho chlapce, závist, lepší životní úroveň, úspěšná kariéra, spokojený rodinný život atd. Co dělat, když je váš přítel velmi drahý a chcete se vrátit ke svému starému přátelství? Někteří jedinci doporučují reprodukovat jeden účinný

Poté, co se rozhodnete zlepšit vztahy s blízkým přítelem, můžete udělat speciální rituál. K jeho provedení budete potřebovat:

 • gelové pero s jasně červeným inkoustem;
 • sedm kostelních svíček;
 • kousek papíru;
 • popelník;
 • stojan na svíčky;
 • modlitební text.

Před realizací obřadu rozstřihněte list papíru na sedm částí. Musí být rovné a zcela totožné.

Po přípravě těchto předmětů pro rituál udělejte následující. Na kus papíru musíte napsat jména: vaše vlastní a bývalá přítelkyně. Psát byste měli červeným perem a to každý pátek až do okamžiku, kdy budou jasné první pozitivní výsledky. Ale to není vše. V procesu psaní si musíte přečíst takové spiknutí:

“Nejlepší přítel, milovaný přítel – odpusť urážky, zapomeň na hádky.” Odpouštím ti, žádám tě o odpuštění, omlouvám se.”

Poté postupujte podle algoritmu:

Nejlepší přátelé

Zapalte všech sedm svíček. Pod jejím ohněm spalte část s napsanými slovy. Zbývající kus listu by měl být spálen v popelníku. Poté svíčku uhaste a zakopejte ji na dvoře nebo v městském parku. Popel musí být rozptýlen ve směru, kde žije přítelkyně. Ukloňte se na čtyři strany.

S pomocí takového rituálu můžete vyhladit staré křivdy, zklamání a nepříjemné situace. Následně budou oba lidé naladěni na přátelský kontakt. Objeví se oboustranná touha se omluvit a znovu začít přátelství. Pokud byly myšlenky umělce během rituálu pozitivní, dosáhne požadovaného výsledku velmi rychle. V opačném případě je lepší provést rituál znovu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: