Uspořádání napojení krytiny na svislou plochu

Hlavní střešní koberec na styku se svislými plochami se navine na svislou část nad přechodovou římsou. V místech styku se svislými plochami jsou nalepeny další dvě vrstvy střešního koberce na bázi skelného vlákna nebo polyesteru s uvedením designové značky na svislé ploše.

První výztužná vrstva střešní rohože musí přesahovat minimálně 250 mm na svislou plochu. Druhá vrstva z práškového materiálu musí překrývat první vrstvu na svislé ploše minimálně o 50 mm.

Připojení k vertikálním plochám při práci s plynovými nebo solárními hořáky se provádí v následujícím pořadí:

 • • po položení 1. vrstvy hlavního střešního koberce se z role odřízne kus materiálu o délce rovné konstrukční výšce návinu na svislé ploše plus 150 mm pro navinutí na vodorovnou plochu;
 • • přeložte materiál přes stojinu ve vzdálenosti 150 mm od okraje a přiložte na spoj;
 • • přidržováním spodního konce pásu začněte natavovat krycí vrstvu a lepit na svislou plochu;
 • • poté se spodní konec přilepí k vodorovné ploše;
 • • po položení vrchní vrstvy hlavního střešního pláště se obdobně nanese vrchní vrstva s přesahem na vodorovnou plochu 250 mm (což překrývá první výztužnou vrstvu střešního pláště v místě napojení o 100 mm).

Pokud jsou role střešního materiálu hlavních vrstev střešního koberce položeny rovnoběžně s parapetní stěnou, změní se uspořádání vrstev.

Hlavní vrstvy střešního materiálu se pokládají blízko přechodové strany. Dodatečně je na přechodovou římsu položena další vrstva střešní krytiny přesahující 100 mm na vodorovnou plochu.

U střešních koberců kladených přímo na desky z minerální vlny se hlavní vrstvy koberce přivedou pod přechodovou římsu a připevní k podkladu (obr. 29).

Přilehlost střešního koberce k sendvičovému panelu

Obr. 29. Přilehlost střešního koberce k sendvičovému panelu:

1 – Technoelast EKP; 2 – Technoelast FIX EPM; 3 – TECH-NORUF B60; 4 – TECHNOROOF ISO; 5 – parozábrana; 6 – vlnitá lepenka; 7 – plochá břidlice nebo dřevotříska; 8 – parapetní zástěra z pozinkované oceli; 9 — berla z ocelového pásu; 10 – klín vyrobený z tuhé desky z minerální vlny; II – profil z pozinkované oceli, upevněný nýty; 12 – cínový profil; 13 – teleskopické spojovací prvky; 14 – sendvičový panel

Na střechách se stěnami z třívrstvých panelů (sendvičové panely) je nutné provést dodatečné zateplení parapetních stěn izolací z minerální vlny. Pro spojení dalších vrstev střešního koberce na křižovatce s parapetem je izolace pokryta listy ploché břidlice nebo dřevotřísky. Šikmá strana je vyrobena z tuhé desky z minerální vlny. Boční strana izolace z minerální vlny je vlepena do rohu na vyhřívaný bitumen. První vrstva střešní krytiny v místě styku je přivedena k vodorovné ploše o 150 mm, druhá vrstva překrývá první o 50 mm. Zástěra z pozinkované oceli by měla zajistit odtok dešťové vody na povrch střechy.

Možnosti upevnění okraje střešního koberce na svislých plochách v místě napojení střešního koberce na parapetní stěny, výtahové šachty jsou následující:

Přiléhání střechy ke stepi s mechanickým upevněním okrajovou lištou okraje střešního koberce. Do krajové kolejnice jsou vyraženy otvory s roztečí 100 mm. Horní hrana lišty má ohyb, který zajišťuje utěsnění spoje mezi kovovou lištou a rovinou stěny. Kolejnice se montuje na hladké svislé plochy (omítané cihlové stěny, monolitický beton, betonové desky).

Okrajovou lištu nelze instalovat na dřevěné povrchy a kovové zástěry. V místech vnitřních nebo vnějších rohů se okrajová lišta seřízne. Nemůžete ohýbat kolejnici v rozích. Okraj okrajové lišty musí být upevněn ve vzdálenosti maximálně 50 mm od rohu střechy.

READ
Normy výšky dveří

V místech rohů je vzdálenost mezi prvním a druhým samořezným šroubem (počítáno od rohu) 100 mm, všechny následující samořezné šrouby jsou instalovány v krocích po 200 mm. Při montáži je nutné dodržet vzdálenost 5 – 7 mm mezi okrajovými lištami. Na všech místech, kde končí další vrstvy střešní krytiny, se svisle instaluje okrajová lišta. Po instalaci okrajové lišty se do mezery mezi horním ohybem a stěnou umístí bitumenový tmel. Svisle instalovaná okrajová lišta je z obou stran ošetřena bitumen-polymerovým tmelem (obr. 30).

U střech s parapetní stěnou z betonových panelů se lať seřízne ve spojích betonových panelů. Nahoře je instalována zástěra z pozinkované oceli, která zakrývá mezeru. Zástěra je upevněna samořeznými šrouby na jednu ze stran a potažena polyuretanovým nebo thiokolovým tmelem pro mezipanelové švy.

 • Doplněk se zavedením okraje střešního koberce pod “vydru” (obr. 31, ). Vrstvy střešního koberce na spoji se k podkladu připevňují okrajovou lištou nebo samořeznými šrouby s podložkou o průměru 50 mm. Krok montáže spojovacích prvků je 200 mm.
 • 130

Obr. 30. Ozdobení okraje koberce okrajovou lištou:

I – polyuretanový tmel; 2 – mezery 10 mm; 3 – okrajová kolejnice

Založení okraje střešního koberce

Rýže. 31. Vložení okraje střešního koberce: а – pod “vydrou” v parapetní zdi; 6 – na cihlovou zeď:

 • 1 – polyuretanový tmel; 2 – upevnění samořeznými šrouby (s podložkou) s roztečí 250 mm; 3 – výtok z pozinkované oceli;
 • 4 – další vrstva střešního materiálu
 • Přilehlost střešního koberce ke zděné stepi (obr. 31, b). Pokud není možné omítnout celou cihlovou zeď a na napojení střešního koberce na cihlovou stěnu není žádná „vydra“, je ve stěně vyříznuta drážka pro instalaci odlivu. Pod štrabou je stěna omítnuta cementově pískovou maltou M150. Vrstvy střešního koberce v místě styku jsou vedeny do výšky minimálně 300 mm a okraj je fixován okrajovou lištou. Odliv pozinkované oceli by měl zasahovat do drážky alespoň 50 mm a měl by být navrchu potřít polyuretanovým nebo polysulfidovým (thiokolovým) tmelem.

Přilehlost k parapetnímu stupni o výšce menší než 500 mm. Při výšce parapetní stěny menší než 500 mm se na parapetní stěnu pokládají další vrstvy střešního koberce (obr. 32). Horní přídavná vrstva by měla jít k přední části budovy o 50-100 mm. Při upevňování parapetní zástěry je vzdálenost mezi upevňovacími body určena tuhostí profilu, neměla by však přesáhnout 600 mm. Nedoporučuje se pevně připevnit všechny plechy ocelových zástěrek k sobě. Plechy lze upevňovat v úsecích maximálně 4 m. Spoje parapetních desek je nutné utěsnit thiokolovým (polysulfidovým) nebo polyuretanovým tmelem.

Napojení střešního obložení

Rýže. 32. Spoj střešního koberce: а – na parapetní stěnu s výškou menší než 500 mm; в – k parapetní zdi s parapetním kamenem;

/ – cihlová zeď, omítnutá cementově-pískovou maltou M200 na kovové síti, upevněná samořeznými šrouby ke stěně; 2 – zástěra z pozinkované oceli, připevněná k upevňovacímu prvku pomocí nýtů; 3 – nýty;

 • 4 – polyuretanový tmel; 5 – spojovací prvky; б – parapetní deska; 7 – slza;
 • 8 – cementově-písková malta; 9 – dvě vrstvy střešního materiálu

Materiál je možné instalovat na parapetní stěny do výšky 1 m dodatečným upevněním panelů střešního materiálu na parapetní stěnu každých 500 mm. Horní část parapetní stěny by měla být také pokryta pozinkovanou ocelovou zástěrou nebo parapetní deskou.

 • “Dýchající” střechy s materiály Uniflex ELV VENT a Technopast EKV VENT. Při instalaci hydroizolačního koberce v období podzim-zima je možné navlhčit podklad pod střechou, což může vést k tvorbě puchýřů, které snižují provozní spolehlivost koberce. Vzniku puchýřů zabráníte pásovým lepením střešního koberce k podkladu. Pro získání
 • 132
READ
Přidání verandy k domu

pásové lepení střešní rohože k podkladu pomocí specializovaných materiálů Uniflex EPV VENT, Uniflex TPV VENT nebo Technoelast EKV VENT.

Při pokládce těchto materiálů dochází k lepení pouze v oblastech černých pruhů. Zbývající plocha zůstává nepřilepená k podkladu a tvoří síť vzájemně propojených kanálů. Kanály umožňují volný únik páry vznikající pod střešním kobercem.

Střechy vyrobené tímto způsobem se nazývají „prodyšné“. Použití „dýchajícího“ hydroizolačního koberce umožňuje vyrovnat tlak směsi páry a vzduchu v podstřešní vrstvě s tlakem venkovního vzduchu a eliminovat tak tvorbu puchýřů mezi podkladem pod střechou ( potěr) a střešní koberec.

Použití „prodyšných“ střešních rohoží je zvláště důležité pro opravy:

 • – zatékající střechy;
 • – střechy s podmáčenou izolací (pokud je odstranění izolace nežádoucí);
 • – střešní konstrukce s nedostatečnou parotěsností parotěsné vrstvy nebo s lokálním poškozením parozábrany.

„Dýchací“ systémy se používají při instalaci nových střech v případech, kdy:

 • – střešní konstrukce obsahuje vlhké vrstvy mezi parotěsnou vrstvou a střešním pláštěm;
 • – pod střechou jsou otevřené rezervoáry vody (bazény, galvanické lázně apod.) nebo se ve výrobě používají mokré procesy (pivovary, textilky apod.).

Pro odvod par ze střešní konstrukce jsou instalovány střešní provzdušňovače (větrné korouhve) (obr. 33). Při opravách střech, které netěsní, se v místech montáže korouhv do parotěsné vrstvy střechy vyřízne otvor. Stará izolace se odstraní a výsledný otvor se vyplní suchým keramzitovým štěrkem. Tato operace urychluje odvod páry ze střešní konstrukce. Větrné lopatky jsou instalovány na střeše v množství 1 (0 PO mm korouhvička) na 100 m 2 střechy. Ve střešním údolí jsou korouhvičky instalovány každých 10-12 m, na hřebenech střechy – každých 6-8 m.

Pokud je povrch střešního koberce mechanicky poškozen, lze jej snadno opravit. Drobná poškození střešní rohože, jako jsou propíchnutí, řezy, se opraví záplatováním povrchu rohože. Náplast musí mít zaoblené hrany a překrývat poškozený povrch minimálně 100 mm ve všech směrech.

Instalační systém střešního provzdušňovače (větrné lopatky)

Obr. 33. Montážní systém střešního provzdušňovače (větrná korouhvička):

I – plnění keramzitovým štěrkem; 2 – separační vrstva; 3 – střešní provzdušňovač; 4 — Technoelast EKP; 5 –

Uniflex VENT EG1V; 6 – cementovo-pískový potěr; 7 – ‘GEKHNORUF 45; 8 – parozábrana; 9 – podlahová deska

Oprava se instaluje v následujícím pořadí. Vyčistěte oblast poškození od nečistot a prachu. Vystřihněte záplatu 100 mm překrývající poškození střešní rohože a zaoblete rohy záplaty. Místo instalace náplasti se zahřeje plamenem propanového hořáku a obvaz se špachtlí zapustí do horní vrstvy bitumen-polymerového pojiva. Umístěte náplast na poškozené místo.

Zařízení pro připevnění střechy ke stěně

Na střechách je nesmírně důležitá linie spojující střechu se stěnou. Hromadí se tam sníh, déšť, drobné úlomky, spadané listí. To způsobuje poškození izolace a pronikání vlhkosti pod střechu a někdy i dovnitř místnosti, což vyžaduje opravu střechy. Proto, aby se předešlo takovým problémům, je podél dokovací linky vybavena spolehlivá křižovatka.

Správné připojení střechy

Hlavní funkcí zastřešení je chránit prostory před vnějšími vlivy. Mikroklima uvnitř budovy a bezpečnost samotné střechy závisí na tom, jak kompetentně je provedeno napojení střešní krytiny na všechny svislé plochy.

Použité materiály

Střešní krytina se v průběhu své životnosti vlivem teplotních změn roztahuje a smršťuje, je vystavena různým atmosférickým vlivům, ale i dalším fyzikálním a chemickým vlivům. Proto je důležité nejen vybrat materiál pro pokrytí střechy, ale také ji správně namontovat. Nejvhodnější pro utěsnění spoje střechy se stěnou jsou:

 • silikonové tmely a tmely na organosilikonové bázi jsou elastické, mají dobrou přilnavost k povrchům, jsou odolné, jejich životnost dosahuje 10 let;
 • hliníkové a měděné vlnité pásky – mají určitou pohyblivost, odolávají vysokým teplotám. Natahují se a opakují reliéf střechy, což vám umožňuje spolehlivě utěsnit křižovatku vlnitou lepenkou, dlaždicemi, břidlicí;
READ
Zařízení a postupná instalace systému vazníků

Vlnitá hliníková páska

Pomocí vlnité pásky je snadné připojit odlehčovací střechu

Montáž křižovatky

Každý nátěr má svůj vlastní způsob a materiál pro připojení střechy ke stěně. Ale pro jakoukoli možnost platí pravidlo: křižovatka musí být pevná, pevná, z kvalitních materiálů. Nejčastěji používané stavební metody jsou:

  instalace tupých pásů PS-1, PS-2, zástěry se širokými překrývajícími se poli;

Styková deska pro napojení střechy na stěnu

Popruhy na skákání mají jinou konfiguraci

Zařízení měkké střechy a hydroizolace na křižovatce se stěnou

Hydroizolace na křižovatce střechy se stěnou se vždy provádí, počínaje spodními vrstvami a poté položením horních, čímž se zablokují spodní spoje.

Hlavním problémem takového zařízení je dosažení strukturální pevnosti. V důsledku rozdílu teplotních deformací materiálů střechy a stěny se tato jednotka časem zhroutí.

Jediná zástěra

Technologie krok za krokem pro instalaci a upevnění kovového přístřešku:

 1. Připevněte zástěru ke stěně a nakreslete čáru podél horního okraje.
 2. Podél linky vytvořte stroboskop o hloubce 2,5-3 cm (v některých případech až 5 cm).
 3. Vyčistěte prohlubeň od prachu, navlhčete vodou.
 4. Vložte horní polici zástěry do brány, vyplňte mezeru tmelem.

Instalace jedné zástěry do stroboskopu

Horní police odlivové lišty je namontována ve stroboskopu a poté naplněna tmelem

Je také možné nainstalovat bez shtrobleniye. Pak se ale používá dvojitá zástěra. Nebo je spojení střešního materiálu se stěnou vyztuženo kovovou přítlačnou lištou, která je nastřelena hmoždinkami ze stavební pistole.

Hliníkový lepicí pásek

Takový pás se snadno natahuje díky vlnité struktuře a těsně přiléhá k reliéfním plochám.

S jeho pomocí se namontuje spojení střechy z keramických tašek, břidlice a podobných materiálů. A také je vhodný pro boční navazování.

Boční napojení střechy na stěnu

Obzvláště obtížné je boční napojení střechy

Jak nalepit hliníkový vlnitý pás:

  Páska je opatřena lepicí vrstvou: horní okraj je přilepen ke svislé části (stěna nebo potrubí) a spodní okraj je natažen a položen na vlny střechy.

Aplikace hydroizolačního vlnitého pásu na svislou část potrubí

Lepení hydroizolačního vlnitého pásu na svislou část vyžaduje přesnost, jinak budete muset znovu předělat spojovací šev

Výhodou metody je její relativní jednoduchost. To nevyžaduje speciální znalosti, tuto práci můžete provést sami.

A také další moderní páskové materiály se snadno používají. Například při práci s kusovými střešními krytinami (tašky, střešní tašky apod.) je vhodná samolepicí olověná páska pro utěsnění spár. Vyrábí se jednostranně z malovaného olova a smotává se do ruliček.

Olověná lepicí páska pro utěsnění spojů střechy a stěny

Olověná lepicí páska pro utěsnění spojů střechy se stěnou je také nutně uzavřena podél horní hrany přítlačnou lištou

Připojení měkké střechy

Pro instalaci křižovatky měkké střechy se používají válcované materiály se zvýšenou pevností. Vertikální povrch musí být hladký, bez trhlin a třísek, aby se zabránilo vnikání vlhkosti pod střešní koberec. Technologie překrývání spojení měkké střechy se stěnou:

 1. Omítněte svislou plochu spoje do výšky minimálně 30 cm, počkejte, až úplně zaschne.
 2. Podél čáry spojující střechu se stěnou po celém obvodu upevněte trám 5 × 5 cm s trojúhelníkovým průřezem. Je nutné zabránit protržení materiálu a zajistit odtok vody. Ale místo nosníku můžete vyrobit cementový pískový potěr se stejným úhlem sklonu.
 3. Střešní krytina by měla jít do křižovatky a mírně stoupat nad vodorovnou rovinu. Část krytiny, na kterou bude nalepena výztuž, očistěte, odstraňte z ní žulové třísky pro lepší usazení materiálu. Šířka této části na vodorovném povrchu střechy je libovolná, ale ne méně než 15 cm od linie začátku stoupání.
READ
Dveře do vany: materiály, design, technologie výroby „udělej si sám“.

Hlavní body montáže výztuže měkké střechy na křižovatce se stěnou

Nejjednodušší možnost zpevnění měkké střechy na křižovatce se stěnou zahrnuje pouze jednu vrstvu nalepenou na hlavní střešní materiál

Schéma zjednodušené verze napojení měkké střechy na stěnu

Podél spojnice střechy s omítnutou stěnou je instalována tyč trojúhelníkového průřezu

Tato metoda je vhodná pro zesílení opěry na šikmých střechách. A na ploché střeše je položeno několik vrstev.

Schéma zesílení spojení ploché střechy se stěnou

Dvě vrstvy střešního koberce jsou střídavě prokládány dvěma dalšími vrstvami výztuže, které jdou do různých úrovní stěny

Druhá vrstva na stěně by měla překrývat první alespoň o 5 cm. To pomůže zabránit prosakování vody pod střešní materiál. Tento design je považován za nejodolnější pro rolovací střechy a měkké dlaždice.

Video: zařízení pro napojení ploché střechy na svislé konstrukce

Těsnění opěry

Lemování je moderní způsob připojení střechy ke stěně, který zajišťuje spolehlivé utěsnění spoje. Je založena na použití geotextilie a lemovacího tmelu s hydroizolačními vlastnostmi.

blikání

Tato metoda se používá pouze na suchém povrchu. Pokud není možné základnu vysušit, je předem ošetřena základním nátěrem. Metodu můžete použít pro jakékoli válečkové nátěry a stěny z jakéhokoli materiálu.

Flash metoda

Metoda lemování poskytuje spolehlivou hydroizolaci křižovatky na střeše

Pořadí použití metody blikání:

 1. Důkladně očistěte svislé a vodorovné plochy na křižovatce.
 2. Naneste tmel štětcem nebo válečkem: šířka vrstvy by neměla být menší než 25 cm.
 3. Přilepte pruh geotextilie: rovnoměrně, bez záhybů.
 4. Nechte tmel zaschnout – bude to trvat 3 až 24 hodin.
 5. Překryjte druhou vrstvou – první vrstvu překryjte alespoň o 5 cm, aby se utěsnily okraje geotextilie.

Po zaschnutí druhé vrstvy se získá odolná, pevná a spolehlivá hydroizolační směs.

Díky vlastnostem tmelu se takový povlak stává hustým, ale elastickým a pružným, což zajišťuje odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům. Spoj odolává teplotnímu rozsahu od -40 °C do +75 °C.

Těsnění spojů

Aby se zabránilo prosakování vody pod průzory, pasovací pásy a rolovací materiál, je nutné provést utěsnění podél linie jejich spojení se stěnou. Skládá se z následujících kroků:

 1. Hydroizolační vrstva je přilepena ke stěně silikonovým nebo bitumenovým tmelem, horní okraj je uzavřen svěrnou lištou.
 2. Spojovací lišty mohou být překryty nebo upevněny ve vzdálenosti 10 cm od sebe.
 3. Všechny mezery mezi stěnou a upínacími lištami (a okapnicí) podél horního okraje se vyplní tmelem.

Těsnění švů

Horní hrana opěrných svorek je přelepena tmelem, aby se eliminovaly mezery

Důležité! Pro těsnění spár se nedoporučuje používat polyuretanovou pěnu. Při působení slunce je jeho struktura zničena a práce bude muset být provedena znovu.

Nuance připojování různých typů střešní krytiny ke stěně

Při projektování budovy je třeba zvážit způsob instalace. Stavební projekt musí často zahrnovat speciální pokládku cihel v horní části stěn s malými vybráními.

Cihlová nebo betonová zeď

Při stavbě cihlové zdi se vyplatí zajistit hledí vyčnívající půl cihly nad povrch. V budoucnu bude sloužit jako římsa, která chrání křižovatku. Stejnou roli hraje “vydra” – vybrání, hluboké čtvrt cihly. Do něj je zaveden měkký střešní materiál, poté je instalována tyč. Místa napojení střech krytých jinými druhy krytin jsou pokryta plechy a upevněna ve vybrání stěny.

Napojení střechy na zdivo

Hledí nebo vydra ve zdivu poskytuje bezpečné utěsnění

Cihlové a betonové stěny jsou před instalací křižovatky vyrovnány vrstvou omítky. Pokud nebylo hledí nebo vybrání vyrobeno během konstrukce, je drážka pod tyčí vykopána sbíječkou nebo vyříznuta „bruskou“.

READ
Jak izolovat komínovou trubku vlastníma rukama: výběr izolace, příprava a provádění tepelně izolačních prací

Odlehčovací střechy

Spojení střechy z tvrdých ražených materiálů se provádí pomocí speciálních lišt, hliníkové pásky nebo zástěry se zvlněným spodním okrajem.

Spojení střechy se stěnou

Spojení odlehčovací střechy se provádí pomocí kovového pásu s určitým úhlem sklonu

Video: zařízení pro připojení střechy z profilovaného plechu ke stěně pod hledím

Kovové dlaždice

Při pokládání plechů mezi stěnou a střechou je ponechána malá mezera pro větrání podstřešního prostoru. V tomto případě je spojení provedeno kovovou tyčí, jejíž spodní okraj je připevněn k dlaždici pomocí samořezných šroubů.

Napojení na taškovou střechu

Mezi stěnou a střechou ponechte větrací mezeru

Video: jak uspořádat obtok potrubí na kovové střeše

Potrubí

Připojení k potrubí je dvojité: první je pod střechou, druhé je na ní.

Utěsnění spoje s potrubím přes střechu

Jedním ze způsobů, jak utěsnit spoj s potrubím přes střechu, je použití hliníkového vlnitého pásu

Před upevněním upínacích lišt se na trubku instaluje tepelně izolační pás z azbestu. Pásky se nejprve připevní ke spodní části trubky, poté ke dvěma bočním a nakonec k horní části.

Připojení k potrubí

Nejprve se kolem trubky vytvoří dvojitá opěra a poté se připevní upínací lišty

Ke spodní liště pod střechou je dodatečně namontován úvaz pro odvod vody, který je vystaven v údolí nebo v odtoku na okapu. Spodní zástěra je připevněna k přepravce, horní – ke střeše. Spoje jsou utěsněny tepelně odolným tmelem.

Napojení střechy na potrubí s odtokem a zástěrou

K odvádění vody je na stěnovém profilu připevněna kravata

Video: připojení komína ke střeše z cemento-pískových tašek

Parapet

Před montáží uzlu je parapet izolován minerální vlnou a uzavřen dřevotřískovými deskami nebo plochou břidlicí. Napojení střechy na parapet nad 70 cm se provádí stejně jako na stěnu.

Pokud je parapet nižší, střešní krytina se přivede na vodorovnou rovinu s přístupem k fasádě. Nahoře je instalováno kovové pouzdro nebo je obložení vyrobeno z parapetního kamene.

Napojení střechy a umístění materiálu na parapet

Položení měkké střechy se zavedením materiálu na parapet umožní střeše bez problémů sloužit po mnoho let

Recenze

Spoj přístřešku z vlnité lepenky se stěnou jsem utěsnil střešním silikonem. Druhý rok je pryč, zdá se, že neplyne.

prox70

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Již řadu let bojuji s výskytem netěsnosti na styku polykarbonátové střechy prosklené verandy se stěnou domu a došel jsem k závěru, že spolehlivou těsnost nezajistí žádný tmel, tmel, . spoje a je nutné zajistit těsnost spoje geometricky, tj. vyloučením přístupu vody do spoje vzhledem k tvaru a uložení spoje samotného, ​​nebo mechanicky stlačením např. pryžovým těsněním mezi plochami být kombinován.

SteveS

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Podívejte se na bitumenovou pásku na opravu střech Sika. Kloub už 4 roky drží, vzhledem k tomu, že jsem ho ničím neuzavíral, ale teoreticky je to nutné. Zrovna teď jsem chtěl udělat audit, pomyslel jsem si: všechno se loupalo. Ne, nemohl jsem to odtrhnout. Stačí nejprve umýt dosedací plochy a odmastit.

psycho na kolečkových bruslích

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Stěnu se štěstím naříznete pod úhlem, do mezery vložíte střechu a silikon na pomoc . nic neproteče . ani po silném větru, základových chůzích a roztahování a smršťování střešního plechu z horka a chladu.

Normul

http://forums.kuban.ru/f1062/kak_zagermetizirovat-_styk_kryshi_so_stenoj-7153752.html

Napojení střešní krytiny na stěnu je nejzranitelnějším místem na střeše. Neopatrná instalace vede k úniku vody a výskytu plísní v prostoru pod střechou. Práce na takových spojích musí být prováděny podle pravidel a nešetřit na materiálech. Na tom závisí spolehlivost a trvanlivost konstrukce.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: