Vangina spiknutí za peníze

Slavná bulharská prorokyně Vanga věnovala magickým spiknutím velkou pozornost. Považovala je za velmi účinný nástroj pomoci v různých oblastech lidského života, zároveň však vždy varovala před jejich zneužíváním.

Možnosti, jak přilákat štěstí

Vanginy rituály k přilákání štěstí

Profesionální kouzelnická pomoc! Návrat milovaného nebo milovaného člověka, odstranění soupeře, prohlížení situace a předpovídání budoucnosti, vnesení štěstí, lásky a finančního blahobytu do života. Všechny vaše problémy jsou vyřešeny! Bez hříchu, bezpečné a absolutně neškodné. Napište mi na adresu vorojeyaserafima@gmail.com

V každém spiknutí Vanga je skryta silná energie. Magická slova vyřčená ve zvláštní náladě vždy působí účelně a silně. Proto jakákoli chyba během rituálu může vést k vážným negativním důsledkům. Vangina spiknutí jsou mocným magickým nástrojem, který lze přirovnat k silné droze. Proto se doporučuje používat pouze v případech, kdy není dostatek síly k samostatnému zvládnutí převažujících nepříznivých okolností.

Vanga věřila, že pokud přinesete štěstí do života, pak bude člověk schopen vyřešit mnoho problémů sám. Navrhla velmi účinné prostředky, jak se chránit před vnější negativitou.

Silná ochranná modlitba

Existuje velmi silná ochranná modlitba od Vanga, která vám umožňuje chránit sebe a svůj domov před zlými duchy a očistit se od hříchů. Pokud je vše provedeno správně, pak bude život plný zdraví a bohatství, pozitivní nálady, lásky a radosti.

Před začátkem rituálu je důležité vydržet tři dny přísný půst. Je nutné zcela opustit maso a mléčné výrobky. Je dovoleno jíst výhradně zeleninu a ovoce a pít můžete pouze rozmraženou vodu nebo svěcenou vodu. Musíte úplně přestat pít alkohol a kouřit. Všechny tři dny je potřeba myslet pozitivně a vyhýbat se nervové zátěži a stresu.

Po takové duchovní přípravě, ráno čtvrtého dne, musíte jít do chrámu. Ale než vyjdete přímo na práh vlastního domu, měli byste si přečíst modlitbu.

Zní to takto:

„Apeluji na vás, jsem služebník (služebníci) Boží (s) (vlastní jméno) Boží svatí, svatí patroni! S pokorou a upřímnou modlitbou vás prosím o pomoc a ochranu. Modlete se za mě, hříšného Služebníka (th) (vlastní jméno), Ježíše Krista. Modlete se za mě pokání za mé hříchy a šťastný osud. A budu následovat cestu spravedlnosti životem, která mě dovede do nebeského příbytku Pána Všemohoucího. Neodmítejte mou skromnou žádost. Amen”.

Po příjezdu do kostela si musíte koupit 7 kostelních svíček a umístit je před jakékoli ikony. U jednoho vybraného obrazu se musíte modlit, prosit Boha o pomoc a ochranu libovolnými slovy. Po příchodu z kostela si musíte znovu přečíst výše uvedenou modlitbu na prahu domu.

Je také důležité strávit den, kdy byla modlitba z Vangy přečtena v půstu, a od dalšího dne se můžete postupně vrátit k obvyklému způsobu života.

Kouzlo předních dveří pro štěstí

Ke vchodovým dveřím

Velký léčitel tvrdil, že štěstí vstupuje do domu předními dveřmi, takže dveře i práh by měly být vždy udržovány v dokonalé čistotě. Špína vyděsí štěstí a nedovolí mu dostat se do domu a usadit se tam po dlouhou dobu. Chcete-li přilákat štěstí do svého domova, musíte si přečíst spiknutí během rostoucího měsíce.

READ
Jak si vybrat správný talismanový kámen podle data narození?

Zní to takto:

„V mém životě bude tolik asistentů a přátel, kolik lidí překročí práh mého domu. Nepřátelé, nepřátelé a všichni zlí duchové nebudou moci vstoupit do mých dveří. Jak moc se otevírají dveře mého domu, tolik dobrého obdrží můj dům. Chodím žal a neštěstí do svého bydlení tam. V mém domě – štěstí, štěstí, zdraví a bohatství. Bude to jen tak, jak se říká. Amen”.

Po spiknutí je třeba pokropit svěcenou vodou dveře a práh zvenčí i zevnitř. Takové spiknutí zažene zlo z vašeho prahu a otevře cestu ke štěstí.

S pramenitou vodou

Toto spiknutí pomáhá přinést štěstí a prosperitu do vašeho domova. Rituál by měl být prováděn v ústraní a v tmavé místnosti. Jedná se o použití čisté pramenité vody, která se musí nalít do skleněné misky.

Dále nad ním řekněte následující slova:

„Do dveří mého příbytku vstoupí tolik lidí, kolik bude pomocníků v mém životě.
Všichni nepřátelé mají zakázáno vstupovat do mých dveří. Dveře v mém domě se otevřou
mnohokrát – tolik a hodně štěstí budu mít. Vchod je uzavřen pro zlé, zlé duchy,
smůla, smutek a neštěstí. Do mého domu vždy vstupuje jen štěstí, dobro, dobro! Amen!”

Po vyslovení slov o spiknutí by měly být všechny místnosti postříkány vodou. V tomto případě je nutné nejdůkladněji posypat prahy.

Rituály pro finanční pohodu

Vanga se snažila pomáhat lidem při řešení všech životních problémů. Velký léčitel nikdy nepopíral potřebu finančního blahobytu pro šťastný život. Proto považovala za velmi oprávněné přitahovat peníze pomocí magie. Léčitel věřil, že život, který je dán jednou, musíte žít v maximálním pohodlí a jsou to peníze, které vám to mohou poskytnout.

V tomto ohledu Vanga zanechala lidem velmi velké dědictví spiknutí, aby přilákala peníze. Jsou velmi účinné a umožní vám zbavit se finančních problémů v krátké době.

Je třeba si uvědomit, že Vanga vždy zdůrazňovala, že peníze nejsou pomocníkem v duchovní sféře, jsou určitě důležité v každodenním životě. Každý člověk se je proto snaží vydělat a v tom mohou pomoci spiknutí zaměřená na přilákání peněz.

Rituály pro finanční pohodu

Spiknutí za peníze

Následující spiknutí od Vanga odkazuje na silné magické vlivy, ale aby fungovalo, musíte věřit, že finanční pohoda se brzy dostaví. Sebemenší pochybnost nebo skepse občas snižují účinek spiknutí.

Rituál by měl být proveden v pátek při západu slunce. K tomu potřebujete:

  • Oblečte si novou prostornou bílou košili z přírodní látky;
  • Rozpusťte si vlasy a odstraňte všechny druhy šperků a hodinek;
  • Posaďte se čelem k východnímu rohu místnosti;
  • Na vnitřní stranu prstenu pomocí pera napište název měny;
  • Položte prst na roh naproti kterému sedíte.
READ
Spiknutí pro úspěšné obchodování

Po všech akcích by měla být vyslovena tato slova:

„Síly temnoty a síly světla volám, aby se mi poklonily.
A také volám ohnivé ďábly z propasti a světelné anděly z nebe.
Příšerná síla, žádám tě, abys mi domů přinesl pytel peněz
a s ním i dobrodince úspěchu. Žádám anděly, aby vás učili
abych ve všech situacích jednal rozhodně a správně
aby moje dobrota vždy zůstala se mnou. Ano pomozte mi
snadno překonat to, co na mých bedrech leželo nesnesitelné břemeno. Amen”.

Po rituálu musíte jít spát a pokusit se co nejdříve usnout. Je třeba si uvědomit, že si můžete umýt ruce a umýt se až druhý den ráno.

Za konkrétní částku peněz

Následujícím obřadem můžete přivést k životu konkrétní částku peněz. Takový rituál by se měl provádět také v noci z pátku na sobotu, nejlépe během růstu měsíce.

V pátek si musíte odpočinout a jít spát, plně se soustředit na myšlenku na požadovaný obnos peněz. Musíte si představit, jak se budete cítit, až dostanete ty správné peníze a proměníte svůj nejniternější sen ve skutečnost. Po vizualizaci obrázku by měl být děj vyslovován nahlas a zřetelně.

Jeho slova jsou následující:

Poté se musíte pokusit co nejdříve usnout, aniž byste přecházeli na jiné myšlenky. Tím ale obřad nekončí. Měli byste si nastavit budík na časné ráno, abyste vstali před východem slunce. Okamžitě musíte jít ven a počkat tam na první sluneční paprsky.

Poté musíte v duchu nebo nahlas vyslovit tato magická slova třikrát:

„Vstal jsem, služebník Boží (vlastní jméno) brzy ráno, aby mi první jasné sluneční paprsky dodaly sílu. Ó, magické paprsky slunce, objevujete se z východu a můžete splnit jakoukoli nejniternější touhu. Informuji vás, co potřebuji obdržet (jmenujte požadovanou konkrétní částku peněz). Paprsky jsou jasné a magické, upřímně věřím, že mě naučíte, jak pro mě získat požadované množství.

Je důležité, aby peníze, které brzy po obřadu dostanete, byly vynaloženy přesně na to, co jste si naplánovali. Jinak vás budou pronásledovat neúspěchy.

Obřad za určitou částku peněz

Pro finanční prosperitu v rodině

Vanga navrhla spiknutí, aby přilákala finanční pohodu do rodiny a zajistila, že lidé ve vaší blízkosti nic nepotřebují.

Chcete-li to provést, musíte se probudit a přečíst si následující spiknutí na kousku chleba:

„Ježíši Kriste, náš Pane, nasytil jsi hladové pěti chleby, proto tě žádám, abys nasytil i mou rodinu. Kéž je náš život obdařen požehnáním a jídlem, otevřou brány na cestu prosperity a peněz, ať neustále jdou do našeho domu. A budeme utrácet peníze moudře a za dobro, naplníme dům pohodlným bohatstvím. Vždy budeme oslavovat a děkovat Pánu všemohoucímu, stejně jako pomáhat chudým a strádajícím. Amen”.

READ
Kouzla a spiknutí z opilosti

Po vyslovení slov se musí očarovaný kousek chleba sníst a zapít svěcenou vodou. Je důležité si uvědomit, že po takovém spiknutí bude bohatství neustále naplňovat váš domov, ale pouze pokud vedete správný život.

Existuje mnoho dalších spiknutí Vanga, ale pomáhají pouze upřímným lidem, kteří nemají zlé úmysly v duši nebo touhu ublížit druhým. Spiknutí musí být vysloveno s absolutní vírou, že vaše požadavky budou vyslyšeny.

Vanginy spiknutí za peníze a hodně štěstí vám pomohou vypořádat se s dluhy a zlepšit vaši finanční situaci. Naučte se, jak se stát skutečným šťastlivcem s pomocí čarodějnictví od bulharského jasnovidce.

Vangina kouzla pro peníze a štěstí

Všechna Vanga spiknutí byla napsána v ruštině. Jasnovidec pochází z Bulharska. Věštec mluvil bulharsky, ale mluvila i rusky. Nebyla lhostejná k ruskému lidu. Vangina proroctví o Rusku jsou na ni plná hrdosti, ale také soucitu s velkými zkouškami, které Rusy čekají. Možná proto požádala o zapsání spiknutí v ruštině. Vanga věřila, že v těžkých časech, které viděla ve vizích, je ruský lid bude potřebovat.

Vangina kouzla pro peníze a štěstí

Jedno z těchto spiknutí se čte za jasné noci úplňku, který by měl být dobře viditelný z okna. Otevřete ji a položte na parapet lehké kovové mince. Jakékoliv, ale “aktivní”, tedy používané v oběhu. Umístěte je tak, aby se jich dotklo měsíční světlo.

Jiné zdroje světla by neměly osvětlovat parapet. Naučte se kouzlo mince předem. Přečtěte si to třikrát:

Královno luno, jsi stříbrná, zlatá, rosteš a rosteš. Dej tedy mé peníze napít se tvým světlem, aby rostlo a rostlo. Pijí peníze z měsíčního svitu, rostou hodinu za hodinou, nabírají sílu, naplňují můj dům.

Nechte mince pod měsíčním světlem celou noc. Ale jsou tu také podmínky: aby je nikdo neviděl, sluneční paprsky by neměly dopadat na okouzlené mince – zničí čarodějnictví. Probuďte se před východem slunce a schovejte peníze do peněženky. Nelze je použít. Tyto mince přitahují peníze z různých, někdy nepředvídatelných zdrojů.

Vangino kouzlo pro bohatství trvá jen měsíc – do dalšího úplňku. Než se to stane, utraťte to. Poté opakujte rituál s novými mincemi. To lze provést každý úplněk.

Věštec věřil, že bez štěstí, ochrany před zlem a přátel žádné bohatství nepřinese štěstí. Mezi četným dědictvím Vangy se vyznačuje spiknutí, které je zaměřeno na řadu oblastí lidského života. Přitahuje asistenty – přátele, kolegy, zákazníky, klienty, přispějí k prosperitě. Spiknutí na ochranu toho, co bylo získáno poctivou prací.

READ
Jaké konspirace číst pro dorůstající Měsíc?

Peníze si můžete přečíst kdykoli. Zapalte svíčku zakoupenou v chrámovém obchodě. Nalijte svěcenou vodu do skleněné nádoby a přečtěte si na ní:

Kolik jich vstoupí do mých dveří – tolik bude pomocníků. A k mým dveřím nejdou žádní nepřátelé, nepřátelé. Kolikrát se dveře otevřou – do domu vejde tolik dobrého. A zlo, špatné počasí, zlí duchové, smutek a potíže sem nejdou. Štěstí – do domu, dobré – do domu, dobré – do domu! Amen.

Postříkejte vchodové dveře a práh vašeho domu nebo bytu mluvenou vodou. Totéž se děje s podnikem, který vlastníte. O vodě pro práci a doma musíte mluvit odděleně, nejlépe v různé dny.

Vangino spiknutí s cílem vyhrát v loterii

Vanga se chystá vyhrát v loterii

Vangino spiknutí vyhrát v loterii poskytne příležitost získat peníze a pomoc Fortune. Když se často účastníte loterií a soutěží o hodnotné ceny, zvýší to vaše šance na výhru. Při čtení si představte, co si přejete získat jako výhru. Když jsou to peníze, představte si, za co budete utrácet – zlepšení životních podmínek, nové auto, cestování.

Na obřad budete potřebovat malou minci, jehlu a nit a oblíbený kousek šatníku. Do toho druhého je všita mince. Za starých časů se takto držely velké peníze, báli se lupičů. Při šití si přečtěte:

Jako vždy jsou jehla a nit pohromadě, tak ať jsou peníze a zvonící mince vždy se mnou. Jako nit následuje jehlu, tak mě následuje bohatství. Obšívám lem, zašívám i kapsu z nerozumného utrácení. Ať ke mně přijdou jiné peníze: měď. zlato, stříbro. A papír, velký i malý. Kdybych jen já a Bůh byli šťastní.

Po ušití mince dejte věc na jeden den do skříně. Ujistěte se, že jej během této doby nikdo nepoužívá. Na konci dne si oblečte věc s našitou mincí. Nosit každý den. A pak, když dosáhnete cíle, přitáhne bohatství.

Vangina spiknutí o bohatství – kouzlo chleba a vody

vanga spiknutí pro bohatství

Toto se čte před zahájením nového podnikání. Ale ne každý může mít zisk. Tato zápletka se používá k přivolání štěstí a přilákání zisků.

Hotovo za úsvitu – čas nových začátků, silné rituály pro zisk nebo přilákání pozitivních se doporučuje provádět brzy ráno. Budete potřebovat širokou nádobu – umyvadlo nebo velký talíř. Nalijte do ní vodu – ne studenou, ale ani horkou. Děj se čte šeptem jednou:

Voda-voda, sestro, procházela jsi horami a údolími a podzemními cestami, temnými lesy, kde byla pole a louky a strmé břehy, písky, oblázky, vlhká země a jasná obloha. Mnohokrát, voda-vodo, jsi se setkal s úsvitem, spatřil jsi noc, a s každým úsvitem jsi se umyl, byl jsi prosvícen sluncem a očištěn bílým světlem. Tak mě očisti, umyj mou duši i tělo, sestro voda. Smyjte špínu a špínu, naplňte ji čistotou – aby moje práce byla čistá, naplněná dobrotou, zářila světlem, rozvíjela se a rozvíjela a byla naplněna úspěchem! Amen.

Jděte ven a osprchujte se. Když není příležitost nebo touha, udělejte to doma.

READ
Spiknutí za peníze: jak číst?

Chléb – jeden ze symbolů dobře živeného života. A je s tím spojeno mnoho příznaků. Chléb se má respektovat a kdo nebude s výrobkem zacházet s náležitou úctou, bude čelit trestu. Mnoho spiknutí za peníze se čte na chleba. Pomáhají ukončit temnou vlnu v životě a vykročit na tu bílou, zbavit se dluhů a neustálého utrácení. Pomůže ale ve složitých případech, kdy musíte šetřit na jídle. Brzy ráno řekněte na kousek chleba:

Pane, Bože náš, Ježíši Kriste, nasytil jsi hladové pěti chleby, tak nasyť mě a mou rodinu, dej můj život hojně nasyceným, otoč mi štěstí, odvrať ode mne žal a neštěstí. Nechte cestu sytosti a radosti otevřít mému domovu, ať ke mně přijdou peníze a slibuji, že je utratím moudře, ku prospěchu všech, a moudře rozmnožím bohatství ke slávě našeho Pána. Podle mých slov klíč a zámek. Amen.

Jezte po. Musíte jíst s potěšením. Zaměřte se na to, že je to skvělá dobrota a snězte to do posledního drobku.

Jak číst Vanginy spiknutí za peníze

Vangina spiknutí jsou dostupná všem. Nevyžadují složité komponenty. Věštec chápal schopnosti lidí budoucnosti a věděl, že takové dědictví bude užitečné. Podle legendy požádala o zapsání těchto spiknutí poté, co viděla vize krize v Rusku.

vanga spiknutí za peníze číst

Ne každý může aplikovat Vanginy spiknutí za peníze. Když má člověk dobrý příjem, je nepravděpodobné, že ho bílé čarodějnictví ještě zbohatne. Pomáhá lidem žijícím v nouzi a šetřícím na jídle. Vanga se nehonila za bohatstvím, byla vybíravá v každodenním životě a nevyužívala své schopnosti k obohacení. Věděl jsem ale, že jsou chvíle, kdy bez magie peněz prostě nejde přežít.

Jako každá jiná kouzla za peníze se i taková spiknutí čtou na dorůstajícím měsíci nebo úplňku. Jsou vysloveny nahlas. Doporučuje se být během rituálu sám a slova kouzel nemohou slyšet cizí lidé. V opačném případě nebude čarodějnictví fungovat.

Spiknutí věštce z Bulharska pomůže vyřešit jakékoli materiální potíže – dostat se z chudoby a rozloučit se s nouzi. Taková spiknutí mohou být užitečná pro každého člověka a Vanga to věděla z prorockých vizí. Proto zanechala tak užitečné dědictví – budoucnost Ruska vzbuzovala ve věštci strach, ale věřila, že Rusové adekvátně obstojí ve zkoušce hospodářské krize.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: