Všechno nejlepší k narozeninám blahopřání vnučce

Vnučka! Gratulujeme k narozeninám! Dnes je pro vás mnoho různých přání, ale já vám budu přát především štěstí – přesně takové, jaké to vidíte vy. Ať se splní všechny vaše touhy a ať se snadno splní jakékoli sny! Ať se štěstí stane vaším druhým jménem a ať máte vždy nablízku věrné a blízké lidi! A pamatuj, že si tě moc vážím. Buď šťastný, zlato!

Ortodoxní blahopřání vaší milované vnučce v próze

Moje drahá, milovaná vnučko, všechno nejlepší k narozeninám! Kéž vás váš anděl strážný ochrání před problémy a nepřízní osudu. Upřímná láska k vám, víra v dobro a štěstí, naděje. Přeji vám, abyste byli šťastní a inspirovaní, okouzlující a jedineční, jako jste teď!

V tento nádherný den jste se narodili a hlasitě jste každému z nás rozdali naši roli ve vašem životě! Čestnou roli vaší babičky plním s radostí! Nebudu vám přát, abyste byli poslušní, dobře se učili a cvičili ráno. Chci, abyste směle procházeli životem a bránili své právo na štěstí! Přeji vám cesty, setkání, dojmy! Nechte touhu učit se a učit se novým věcem proudit ve vaší duši! Miluji tě, moje sluníčko!

Milá vnučku! Blahopřeji vám k nejlepší dovolené – všechno nejlepší k narozeninám! Přeji vám, abyste zůstali nejveselejší, nejusměvavější, nejpozitivnější a nejšťastnější! Dobré zdraví pro vás, ať všechna protivenství obejdou, ať jste obklopeni pouze příjemnými a spolehlivými lidmi, dávejte péči, teplo srdce, náklonnost a pozitivní.

Všechno nejlepší k narozeninám, vnučko! Kéž vám Bůh dá vše nejlepší, vše nejlepší a nejjasnější! Nejdůležitější je zdraví a zbytek bude následovat. Štěstí pro vás, radost, harmonie a teplo ve vaší duši! Ať jsou vaše myšlenky jen o dobru! A nechte anděla strážného vždy tam a zachrání vás před jakýmikoli problémy a ztrátami!

Malá úžasná princezna! Ať jsou vaše narozeniny kouzelné a zábavné! Nechte milion slunečních paprsků ze slunečních paprsků utkat vaši korunu a zatančete si veselý tanec! Ať na vás čeká moře dárků, překvapení, dobrot a úsměvů!

Má perlička, má milovaná princezno, nejlepší dívka na planetě, má drahá, má zlatá kapka, vnučko, všechno nejlepší k narozeninám! Jsi moje pokračování, moje naděje, moje štěstí, moje láska. Chci, aby tvé nožičky běhaly jen po šťastných cestách, aby tě slunce políbilo. Vyrůst v chytrou, milou a veselou krásku!

Milovaná vnučko, blahopřeji vám k vašim narozeninám z celého srdce a duše! Přeji vám nekonečné štěstí, zdraví a hodně štěstí. Usmívejte se častěji, nikdy nebuďte smutní a ničeho se nebojte. Buďte odvážní, odvážní a vždy si věřte. Vždy jsem tu, vždy vás podpořím a pomůžu. Tvůj úsměv je mou radostí a odbytištěm. Všechno bude v pořádku, drahá!

Buďte vždy usměvaví, veselí a veselí. Vy, jako slunce, osvětlujete vše kolem krásou a šarmem, spontánností a zářivou jiskrou vašich očí. Noste tento stav po celý svůj život a buďte co nejšťastnější. Všechno nejlepší k narozeninám!

Naše milá dívka! Všechno nejlepší k narozeninám! Vyrůstejte zdravě, chytře, laskavě k radosti našich rodičů i nás. Buďte úspěšní v podnikání a vybíraví ve svých přátelích. Hodně štěstí při objevování světa. Přejeme si také, abychom měli možnost zaplétat vám vlasy a číst pohádky co nejdéle. Milujeme tě, naše malá, a pevně tě objímáme.

Milá vnučku! Všechno nejlepší k narozeninám! Přeji vám mír, lásku, prosperitu, laskavost, štěstí, kreativní rozvoj a nové úspěchy. Ať se vaše plány splní.

Upřímné křesťanské blahopřání vnučce od babičky v próze

Moje drahá vnučka. V jasný den tvého narození, sluníčko, ti ze srdce blahopřeji a přeji ti, abys zůstala toutéž zářivou, energickou a dobrosrdečnou dívkou. Pro mě jste jako jasné světlo v okně, když vejdete do domu, naplníte jej štěstím a radostí. Nechte tedy strážného anděla, který vyslyšel mé modlitby, ochránit vás před všemi nepřízní osudu svým spolehlivým křídlem. Šíleně milující, tvoje babička.

Milá vnučku! Blahopřejeme vám k nejdůležitějšímu svátku v roce – všechno nejlepší k narozeninám! Přeji vám inspiraci, zdraví, dobývání nových výšin, víru v to nejlepší, optimismus a energii jít jen vpřed. Zvedám k vám tuto sklenici a připojuji se ke gratulacím rodiny a přátel! A ať je všechno v čokoládě!

Dojemná slova pro vnučku od dědečka k narozeninám

Milá vnučku. Dnes jsem neuvěřitelně šťastný, že vám mohu popřát všechno nejlepší k narozeninám. Chci upřímně říci, že jsi pro mě nejlepším lékem na všechny nemoci a tvůj zvonivý smích prodlužuje můj starý život. Buď šťastná, vnučko. Ať je vždy úsměv na tváři, radost v duši, jiskra v očích a láska v srdci.

READ
Všechno nejlepší k narozeninám ženě v krásných verších

Vnučko, blahopřeji ti k narozeninám! Přeji vám: ať vám Bůh dá vše, co potřebujete ke štěstí v životě. Kéž vám vždy pomůže, ochrání vás před nepřízní osudu, povede vás správnou cestou a dá vám jednoduše klid a rovnováhu. Hlavní je věřit: jak v Boha, tak v sebe, pak všechno v životě dobře dopadne. Vždy myslete jen na to dobré – a to vás jistě přitáhne k životu!

Všechno nejlepší k narozeninám! Veselé svátky roku! Přeji vám optimismus, energii, pozitivní, nové plány a jejich rychlou realizaci v realitě! Nechte život být v plném proudu a každý den přineste moře radosti, dobrých emocí! Před vámi čeká vše nejzajímavější a nejvíce vzrušující. A dnes přijměte dary a blahopřání od příbuzných a přátel! Gratulujeme!

Upřímně vám blahopřeji k narozeninám! Přeji vám, aby byl váš život plný zajímavých setkání a známostí, jasných dnů, neotřelých nápadů a neuvěřitelných snů. Ať je každý den šťastný, veselý a jasný. Nerozčilujte se kvůli maličkostem a pamatujte, že jste milováni!

Můj drahý, přeji ti, aby ses vždy cítila zdravá a plná síly, byla šťastná a žádoucí, viděla péči svého milovaného muže a nadšené pohledy ostatních! Pamatujte, že jste královnou a zasloužíte si to nejlepší: nevyměňujte za maličkosti – hledejte, co se vám líbí; naslouchejte svému srdci při výběru životního partnera, přátel, práce; nebojte se změny – je lepší plavat než zůstat v bažině. Usmívejte se, milujte a nechte svět, aby vás miloval!

Nejpůvabnější a nejmladší princezně na tomto světě srdečně blahopřeji! Buďte roztomilí jako medvídek a chytří jako vědecká kniha! Růst, vzkvétat, být ve všem pilný a jemný jako obvykle! Ať je tvůj život sladký a nekonečný, jako voňavá vanilková žvýkačka. A lidé tají láskou k vám jako sněhové vločky ve vašich teplých, laskavých rukou!

Dojemná slova pro drahou vnučku k narozeninám

Naše drahá vnučko, jsi již docela dospělá, a přesto jsi byla ještě nedávno malá pecka, která do naší rodiny přinesla tolik radosti a něhy. Ať se splní všechny dětské sny a víra v zázrak vždy žije ve vašem srdci. Šťastné narozeniny!

Naše malé zářivé sluníčko, všechno nejlepší k narozeninám! Ať máte spoustu zábavných dobrodružství, neobvyklých objevů, zajímavých her a zábavy, moře sladkých bonbónů, voňavého ovoce a pohádek. Ať vám dají velkou hromadu hraček. Přeji vám také veselé přátele, se kterými vám nebude ani minuta smutno. Růst pro naši radost!

Milá vnučku! Zdravím tvé narozeniny svým přípitkem a přeji, aby se na tebe všichni pozemští i nebeští andělé usmáli a rozsvítili. Buď hodná svých rodičů – krásná a zářivá, jako matka, a klidná a rozumná, jako otec. Ať vaše oči nepoznají hořké slzy ztráty. Žijte hezky a vždy pociťujte teplo pečujících rukou všech, kterým jste drazí.

Naše milovaná dívka! Všechno nejlepší k narozeninám, upřímně vám blahopřejeme. Máte mnoho a mnoho úsměvů, slunečných dnů, duhy nad hlavou, hodně štěstí, zajímavých věcí a událostí. Čtěte více dobrých knih a spřátelte se s dobrými lidmi.

K nádherným narozeninám přeji své milované vnučce kouzla a zábavu! Ať se dnes stane mnoho zábavných událostí a ať je den prostě báječný! Přeji vám, abyste se upřímně smáli, bavili se bezstarostně, jedli chutné jídlo a dostávali požadované dárky! Nekonečné úsměvy a jasný ohňostroj!

Moje drahá vnučko, z celého srdce vám chci popřát úspěch ve všech vašich snahách. Buďte odvážní, někdy odvážní a nepředvídatelní a někdy něžní a sladcí. Všechny vlastnosti ve vás jsou krásné, stejně jako vy sami. Buďte nejšťastnější na světě. Všechno nejlepší k narozeninám!

Srdečně vám blahopřeji k jasným a veselým narozeninám! Jsem upřímně rád, že vám dnes mohu popřát, abyste otevřeli novou stránku ve svém životě, neobvykle zajímavou, na rozdíl od ostatních a splňující vaše nejcennější sny! Nechť se tato stránka v daleké budoucnosti stane důvodem k hrdosti – vaší i těch, kteří budou kolem, kteří si vás budou obzvlášť vážit!

Upřímné pravoslavné blahopřání k narozeninám vnučce v próze

Milovaná vnučka! V tento jasný den vašeho narození vám přejeme Boží pomoc, ochranu a požehnání! Ať je váš anděl strážný vždy s vámi! Ať je každý váš den naplněn milostí, ať vaše srdce žije láskou a ať je vaše duše zahřátá vírou!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám, blahopřání SMS

Má drahá vnučko, spěchám vám blahopřát k Valentýnu! Přeji vám hodně pozitivity, buďte vždy tak cool a hraví. Nikdy se na své životní cestě nesetkej s nemocí nebo špatným počasím. Nechte si zatočit hlavou jen ze vzájemné lásky. Kráčejte vždy hrdě se vztyčenou hlavou! A v rodině vám přeji důvěru a vzájemné porozumění. Raduj se každý den, kvete jako dobrá růže, buď šťastný.

Všechno nejlepší k narozeninám! Omlouváme se za pozdní gratulace! Upřímně vám přeji moudrost a sílu dobývat vrcholy ve vaší kariéře, lásce, prosperitě! Ať máte dostatek pochopení pro jedinečnost každého dne! Štěstí a příjemní lidé jsou blízko vás!

Moje úžasná, neuvěřitelná vnučko, nejlepší část mé duše, chci pozvednout svou sklenici na vaši počest, k vašim nezapomenutelným a pro mě nejmilejším narozeninám! Děkuji ti za kouzlo lásky, kterým jsi naplnil můj život – rozsvítil jsi ho jako jasné slunce. Kéž vám toto světlo zůstane navždy a poskytne vám báječné chvíle štěstí!

Moje milovaná vnučka, všechno nejlepší k narozeninám! Chci vám popřát více světlých okamžiků v životě, štěstí, naplnění všech nenaplněných nadějí a cílů. Inspirace, vítězství, upřímná, hluboká a nezastavitelná láska! Ať je život plný radosti a laskavosti.

Všechno nejlepší k narozeninám, moje milé slunce! Jaké mám štěstí, že tě mám, moje malá vnučka. Ať máte vždy štěstí! Mnoho, mnoho úsměvů a radosti, dárků a sladkostí pro vás! Ať je každý váš den jako z pohádky laskavý, zajímavý, barevný a úžasný!

Člověk je tak zařízen, že se pokaždé těší na své narozeniny, ale čím blíže je tento den, tím více lehkého smutku v jeho vrtkavém srdci. Trochu stárneme – což znamená, že v našich přesýpacích hodinách života je stále méně zlatých zrnek. Co však znamená prázdný bezcenný život, který nezanechává ani jasné záblesky vzpomínek, ani hluboké pocity? Všechno nejlepší k narozeninám! Nechte každé nové zrnko písku – okamžik vašeho života – obsahovat ještě více emocí a jedinečných pocitů než to předchozí. Slibte si každý den, že uděláte něco dobrého pro druhé – a uvidíte, jak moc bude váš život naplněn smyslem. Nikdy nedělej to, co nechceš. Zůstaňte sami sebou v nejlepší formě.

Všechno nejlepší k narozeninám! Ať se ve vašem životě odehrávají jen příjemné chvíle. Přeji vám pozitivitu a radost, kreativitu a inspiraci, radost a pohon, štěstí v maličkostech! Krásné prázdniny a nové životní cíle!

Okouzlující malá kouzelnice, jsem rád, že vám mohu blahopřát k vašim krásným narozeninám a posílám vám gratulace od všech víl víl! Z celého srdce vám přeji skutečné zázraky ve vašem životě – laskavé, nepředstavitelně krásné a radostné! Ať vás obdivují, ať jsou na vás hrdí, ať vás milují a považují vás za nejlepšího člověka na zemi!

Vnučko, před mýma očima ses proměnila z malého knoflíku v krásnou dospělou dívku. Na vaše příští narozeniny se raduji, obdivuji vás a přeji vám, abyste si vytvořili svůj vlastní barevný a šťastný svět, ve kterém budou květiny a slunce, láska a přátelství, velké štěstí a zajímavé události. Ať vás tento svět těší a je vždy s vámi!

Laskavé přání dětí k narozeninám jejich milované vnučce v próze

Milovaná vnučko, ty, jako paprsek slunce, vtrhla do tohoto života. Svým smíchem, zářivostí a jiskřivýma očima jsi rozsvítil vše kolem. Šťastné narozeniny. Buďte šťastní, usmívejte se. Nikdy se nevzdávejte a pamatujte na své dětské sny a sny!

Milá dívko, naše květina! Šťastné narozeniny. Přejeme si růst pro radost nás všech. Poslouchejte své starší, ale pouze ty, kteří dávají chytré rady. Buďte chytří a rozvážní, ale s mírou. Nebojujte, ale vězte, jak získat převahu v hádce. Krásné hračky a lahodné sladkosti pro vás!

Můj malý andílku, ať je tento den ten nejzábavnější. Nechte se hřát sluncem svými paprsky. Vyrůst a usmívej se. Dělejte si přání a sněte ve velkém. Buďte zdraví a naplňte tento svět dobrotou a světlem!

Můj jasný paprsek slunce, vnučku, všechno nejlepší k narozeninám! Ať vám každý nový den přinese vše nejlepší a ať se splní všechna vaše přání! Ať je tento nový rok vašeho života jako jeden velký svátek plný štěstí a radosti!

Všechno nejlepší k narozeninám, drahá vnučko! Jsem tak šťastný, že tě mám! Přeji vám vše nejlepší: krásu, prosperitu, prosperitu, mír, vzájemnou lásku, štěstí, upřímné přátelství, kvalitní vzdělání, dobrou práci a slušný příjem! To nejlepší je před vámi, tak žijte směle a užívejte si každý den!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám milovaná gratulace

Kéž jsou kapky vína v mé sklenici čisté jako tvůj život, má vnučko. Ať jsou vámi všichni, kdo se na vaší cestě potkají, fascinováni, stejně jako já tímto vínem. Ať je vaše krása tak dokonalá jako tento nápoj. Všechno nejlepší k narozeninám! Kéž vás Bůh ochraňuje a dá vám více světlých okamžiků a důvodů pro setkávání a komunikaci s blízkými.

Pozvedám sklenici na tvou počest, vnučko! Kéž by bylo v životě od všeho trochu, ale přesně tolik, kolik je potřeba. Přátel je málo, ale ať jsou ti nejspolehlivější. Jedno štěstí, ale na celý život. A co je nejdůležitější, ať je málo problémů a ztrát. Všechno nejlepší k narozeninám! Ať je ve vašem osudu jen mnoho úspěšných dnů a let a dobrých lidí na vaší cestě.

Křesťanské blahopřání vaší milované vnučce v próze

Moje milovaná vnučka! Ať vás Anděl strážný ráno probudí jemným polibkem a dá vám všechno nejlepší k narozeninám plným lásky a radosti, a když usnete, obejme vás křídly a dá příjemné sny. A vždy se budu modlit za vaše štěstí a zdraví!

Magický den – když jsi se objevil! Celý život budu děkovat Bohu za toto štěstí! Stane se, a mraky se zakalí, a den je těžký a záda budou bolet, ale uvidím tě, moje oslavenkyně, a je to! Jedna radost v mém srdci! Ať je váš život jako tato radost – lehký a jasný!

Milá oslavenkyně, posílám upřímné přání štěstí! Ať vám hvězda, pod kterou jste se narodili, vždy ukazuje správnou cestu k úspěchu a prosperitě!

Každý den myslím a modlím se za tebe, má vnučko. Jsem nesmírně hrdý na vaše úspěchy, budu vás podporovat ve všech vašich snahách. Jsi vůdčí hvězda, která mi dává radost. Jsem váš pozemský anděl, který vás chrání od prvních dnů života. Všechno nejlepší k narozeninám!

Moje vždy malá vnučka, blahopřeji vám k nádhernému dni ve vašem životě. Ať vám jdou všechny poháry života. Jsi ta nejkrásnější, nejchytřejší a nejmilejší dívka. Vždy budu vaším ochráncem a budu vás podporovat v jakékoli situaci. Pamatujte, že neexistují žádné beznadějné situace. Dokud budu naživu, budu ti pomáhat. Miluji tě celým svým srdcem. Všechno nejlepší k narozeninám, sluníčko!

Milá vnučko, jasné světlo mého života! Přeji vám více jasných dnů, radostných setkání, skutečných přátel a dlouhé zajímavé životní cesty!

Vnučko, oslavte své narozeniny s otevřenou duší všemu novému a neobvyklému. Nechte radost a pocit štěstí vtrhnout do srdce s čerstvým větrem. Začněte vymýšlet a vytvářet svou životní cestu s láskou!

Oblíbená vnučka! Dnes máte svátek!
Přijměte od nás gratulace, drahá!
Nechť ti život dá mnoho různých šancí,
Ať přijde čas na velká vítězství!
Přejeme krásné dojmy!
Ať se vám splní vaše sny jako v pohádce!
A vždy si pamatuj, že pro nás jsi princezna!
Zasloužíte si vše nejlepší!

Milovaná vnučko, dokud jsi malá,
Ale dospělý život začne velmi brzy.
Přejeme vám dobrotu a teplo!
Jaro, nejjasnější slunce!
Roste silný, zdravý, inteligentní,
Koneckonců, život je dlouhá a trnitá cesta.
Ať všichni, které na této cestě potkáte
Přinesou ti, vnučku, spoustu radosti!
Buďte chytří a pilně studujte
Chcete-li si vybrat jakékoli budoucí volání.
Chceme to tak moc, že ​​se to prostě splní
Naše drahá vnoučata!

Všechno nejlepší (HIT!)

Všechno nejlepší k narozeninám, vnučku,
Milující slunce!
Oči jako paprsky
Teplé dlaně!
Kéž vždy, mé světlo,
Štěstí se usmívá!
Mnoho radostných vítězství
Každý den se to stane!
Nechte oči mé princezny
Zářit každý den!
Ať láska a radost
Srdce je naplněné!

Ať jsou tvé srdce a duše navždy mladé,
Ať jsou naplněny světlem krásného jara!
Svou krásou zaútočte na každého na místě
A věz, drahá, že jsi ideální!
A pokud někdo říká, že se mýlíte,
Ty, vnučko, nevěříš jejich prázdným slovům,
Koneckonců, pokud věříte, že máte pravdu,
Nikdo se neodváží pošlapat sen!
Roztáhněte křídla a leťte výš
Zářit láskou a vzkvétat dobrotou,
Nedovolte, aby vás zatáčky shodily z cesty!
A držte kurz na své narozeniny pro štěstí!

READ
Přání k narozeninám pro tátu

Naše vnučka je zlatá
Všechno nejlepší k narozeninám, gratuluji!
Vyrostete, vzkvétáte!
Přejeme vám štěstí!
Zůstaňte nejlepší
Nejmilejší holka na světě!
Pusťte se na cestu života
Slunce, vnučko, na tebe svítí!
Ať se to splní, jako v pohádce
Všechny barevné sny!
Život je umělec s jasnými barvami
Nakreslete všechny okamžiky!

Naše drahá vnučka,
Šťastné narozeniny!
Pevně ​​se objímáme
Do bezvědomí milující!
Jsi stále jen dítě –
O to krásnější, zábavnější!
Pokud možno příliš rychle
Náš králíčku, nevyrůstej!
Štěstí, radost a vítězství
Nechte je v životě na vás čekat!
Mluvíš o babičce a dědovi?
Nikdy nezapomeň!

Proč jsi byl v dětství,
A najednou se stala dospělou,
Naše dítě, naše vnučka,
Zůstanete pro nás – všichni!
K tvým narozeninám přejeme
Láska, hodně štěstí, všechny ozdoby,
Aby mě nepotkalo století smutku,
Nezapomněli jste na nás!

Všechno nejlepší k narozeninám, drahá vnučko,
Jsi tak krásná a chytrá
Ze srdce ti to přeji
Abyste vyrůstali, aniž byste věděli o nějakých starostech.
Aby na vás vždy svítilo slunce
Aby vás vaše rodina milovala
O vás, aby štěstí nezapomnělo
A zdraví, aby nepropadl.
Ať máš pořád náladu
A úzkost vás obchází
V životě bude mnoho dojmů .
Milá vnučko, všechno nejlepší k narozeninám!

Přeji vám úplně otevřené dveře,
A řeky čistých a teplých moří pro tebe,
A tak, aby všechny úkoly byly na vašem rameni,
A nemusíte k lékaři!
Takže každý den jsem se musel usmívat,
Aby vše, co bylo ztraceno, bylo nalezeno,
Abys ty, vnučko, žila ve štěstí a pohlazení,
A v den svých narozenin rozkvetla květinou!

Přejeme naší vnučce –
Buďte vždy čerstvá květina
Nejjasnější paprsek slunce
Nejvíce zvoní zvony!
Pro, vnučku, nekonečně:
Byli jste vrcholem obdivu!
Ať je štěstí navždy!
Všechno nejlepší k narozeninám!

K tvým narozeninám chci
Aby anděl kráčel bok po boku,
Chránit a starat se
Ty mezi cestami života!
Abys svítil a kvetl
A aby se věci hádaly
Aby ses protáhla, vnučko, vzhůru,
Aby se vám splnily všechny vaše sny!
Aby se život snažil, jak nejlépe umí,
Abych se zachránil před všemi nepřízněmi,
Žít bez stresu a útoků,
Milovat! Odvažte se! Nech to tak být!

Radujte se ze slunce a větru, deště, stromů, květin,
Ať tě štěstí pronásleduje, vnučku, vždy v patách.
Nechť je jasná cesta, takže bez černých pruhů,
Abys ty, vnučko, nikdy nemusela plakat od ran!
Abyste vyzařovali radost, světlo, pozitivitu, krásu,
Ať tančí a zpívá a ať chytí svůj sen!
Na tvé dnešní narozeniny nebuď smutná, neplač,
A něco tajného, ​​sfoukni svíčky, hádej!

Život je slunce, život jsou mraky,
Život jsou bouře s bouřemi, vnučku.
Ale jak řekl Solomon: „Všechno pomíjí. “
A po bouřce přichází zářivý den!
Oh, jak bych si přál, má lásko, kéž bych mohl
Takže nad vámi – jen jasná obloha,
Abys neznal smutek a bolest,
Takže jste pro svůj podíl!
Budu se za tebe modlit, vnučko,
Abyste nemuseli plakat a vztekat se,
A pokud musíte, mějte trochu trpělivosti!
Vězte, že život je vždy krásný! Všechno nejlepší k narozeninám!

Milá vnučku, milovaná vnučku,
Tvoje narozeniny vstoupily na práh,
Nechej na tebe padat oblak štěstí,
Ať je vám Bůh milostivý!
Ať se brzy splní všechny vaše sny
Aby vás neunavovalo další snění,
Tedy mezi hvězdami vesmírnou rychlostí
Naučili jste se volně létat!
Ať se všechny vaše úspěchy znásobí
Nechte překážky zmizet z cesty
Nechej pohádku tvého života pokračovat,
Štěstí pro vás! Všechno nejlepší k narozeninám! Lesk!

Sladká dívka jasné oči,
Zapáleno šťastným ohněm.
Hoří v nich očekávání pohádky,
Co dnes přijde do tohoto domu!
Aby se tento den splnil, přejeme si
Všechny touhy a myšlenky jsou vaše!
Šťastné narozeniny!
Ať jsou všechny vaše dny úžasné!

Je čas se bavit
Nyní je čas se radovat
Také, jak se říká,
Je úžasné tvořit.
Co ti brání se rozloučit,
Sáhni k nebi,
Vydejte se na cestu za svými sny
A buďte sami šťastní!
Čas, vnučku, na její narozeniny
Obklopte srdce blažeností
A to naplno, s radostí
A chlubit se a žít!

Kdo je nejroztomilejší člověk na světě?
Odpovím, netavím:
Vše nejdražší na planetě
Jen moje vnučka!
Jste dospělá rodina pro radost,
Obklopeni teplem!
Aby se vše vždy splnilo –
Jak naděje, tak sny!

READ
Blahopřejeme dívce k narozeninám 14 let v próze

Vnučka, milovaná,
Jste naše hvězda
Tak ses stal na rok
A moudřejší a starší!
A chceme si přát
Na narozeninový svátek
usmívej se a sni
Každou chvíli!

Přeji vám, aby vám život dal radost,
Na křídlech lásky, aby ses vznesl mezi hvězdy,
Abyste objevili nádherné dálky,
Tak ta dobrá zpráva na tebe čeká, vnučko!
Aby se všude potkávali dobří lidé,
Všechny překážky – pouze jednou – a skončily
(bez překážek to nejde, víš) .
Zdraví pro vás! Všechno nejlepší k narozeninám drahý!

Naše vnučka, naše kotě,
Všechno nejlepší k narozeninám!
Byli jste od dětství, od kolébky,
Přinášíte nám inspiraci!
Buďte úplně šťastní
Jak teď, tak až budu starší!
Život je jasný a kouzelný
Přejeme, naše vnučka!

Vnučka se stala velkou.
Všechno nejlepší k narozeninám, sýkorka!
Ať je vše v pořádku
V práci, v osobním životě!
Jen opravdoví přátelé
Nechte se jimi neustále obklopovat!
Ať rodina žije ve štěstí,
V očích se odráží radost!

Nejlepší vnučce na světě
Chci vám popřát štěstí!
Ať jsou pro tebe, princezno,
Zvládne všechny úkoly!
Ať hodně lásky a štěstí
Hvězdy na nebi budou prorokovat!
Ať vše dopadne, drahá,
Život tak, jak ho chcete!

Pro mou milovanou vnučku –
nejlepší dárky,
Mít narozeniny
Stal se z toho světlý okamžik!
Dosáhněte svých cílů
Všichni budou potěšeni!
Nechte diář ozdobit
Pouze jedna pětka!

Nedávno jsi křičel „wow“ na celý dům,
Shromáždil jsem svou rodinu kolem svého kočárku,
A teď – hele – kdy jsi měl čas?
Stali jste se krásnými a dospělými.
A teď – narozeniny, krásné a jasné,
A čeká na tebe, vnučko, květiny a dárky,
A my (já) v tento den také s naším roztočem!
Líbáme (yu), drahá! Bůh ti žehnej!

Všechno nejlepší k narozeninám
Naše vnučka, ty!
Rozvíjejte své dovednosti
Nekonečně milující život!
Buďte zdraví a šťastní!
Překvapte svět svým talentem!
Světlé, veselé, krásné,
Naše slunce, žij!

Vnučka je krásná
Můj šarlatový květ!
Na tyto narozeniny
Stali jste se docela velkými!
chci ti popřát
Velmi radostný život
Abych se vůbec necítila
Smutek a únava!
Nechte zrady a lži
Srdce není narušeno.
Vězte, že štěstí je každý den
Může nám to přinést!

Všechno nejlepší k narozeninám, naše vnučka!
Rostete a kvetete!
A neschovávat se za mrak
Ať je slunce jasné!
Ať hraje někdo dobrý
Všechny touhy jsou vaše!
Buďte šťastní a zdraví!
Smích, radost, láska!

Je to v pohodě, nebudu to skrývat
Být odvážný a mladý,
bavit se, usmívat se,
Vyhrajte a dělejte chyby!
Je těžké dělat chyby pro každého
Ale jinak tam žádný růst není,
Tak, vnučku, udělej chybu
Učte se, nevzdávejte to!
Přeji si k narozeninám
Rozšiřte své panství
Žij, miluj a neboj se
Dělejte v tomto životě chyby!

Naše drahá vnučka,
Všechno nejlepší k narozeninám!
Nechej prd ovládat tvůj život,
Ať žiješ v radosti!
Ať anděl chrání
Na cestě od potíží a nemocí!
Nechej svůj život, vnučko, stát se
Ještě chladnější, zajímavější!

Všechno nejlepší k narozeninám, vnučku!
Objetí, lásko.
Ať vše klapne
Ve tvém životě!
Počkej krásko moje
Z osudu zázraků!
Slunce se usmívá
Ať k vám přijde z nebe!
Lidé budou milí
Na cestě!
A přeji si to hlavní –
Najděte štěstí!

Už žádná vnučka není
Odměny pro mě!
Je to jako bys byl paprsek slunce –
Štěstí a radost!
Ať se naplní smíchem
Narozeniny vnuček!
Všechny sny se splní
Okamžitě, bez prodlení!

Jasné barvy, světlé dny
zápalné požáry,
Takže to štěstí je vždy blízko
A můžete ji držet za ruku!
Aby kolem bylo vždy pohodlí,
Takže úspěch je na palubě!
Všechno nejlepší k narozeninám, vnučko!
Kde je narozeninový dort?

Oblíbený
moje vnučka,
Všechno nejlepší miláčku,
Blahopřeji
A z celého srdce přeji
Aby se vaše sny staly skutečností
Radost, štěstí,
Štěstí, krása!

Na své narozeniny buďte krásnější než všichni
Naše vnučka, naše slunce!
Usmívejte se a kvést
Proměňte svou dovolenou v pohádku!
Aby všechny dárky byly na téma,
Tak abyste tam byli i s těmi
Takže to štěstí je tady-jak-tady,
Aby vše v životě bylo jen dobré!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: