Všechno nejlepší k narozeninám muži 50 let

Všechno nejlepší k 50. narozeninám! K vašemu výročí vám přeji, abyste pokračovali ve své cestě s radostí, inspirací, láskou a nadějí, proměnili své plány ve skutečnost a dali světu svou pozitivitu, talent a moudrost! Přeji vám, abyste žili jasný, bohatý život, užívali si každý šťastný okamžik, řešili nové vzrušující problémy, šli kupředu ke svým snům a cílům a získali vzrušení ze života tady a teď! Zdraví pro vás, laskavost, pohodlí, pohodu a vše nejlepší! hodnocení: ↑ 42 ↓

Šťastné výročí! Přeji vám, abyste se každý den cítili jen lépe a lépe, ať se vaše zdraví každým dnem zvyšuje a umožňuje vám pokračovat ve spěchu za úžasným osudem! Život je pomíjivý, proto se starejte o každý okamžik, neztrácejte čas maličkostmi – a nechte si splnit všechny své sny! ↑ 43 ↓

Šťastné výročí! Nechte vše kolem sebe jiskřit pozitivitou, nadšením a ať všechny dobré věci ve vašem životě nikdy neskončí! Ať jsou ti lidé, kteří tě milují a jsou ti drazí, vždy nablízku! Přeji vám život plný zajímavých událostí, to nejlepší zdraví, nekonečný přísun životní energie, elánu a síly k naplnění všech vašich přání! ↑ 43 ↓

Co potřebuje 50letý muž? Důvěra v budoucnost, smysl pro humor a mnoho z nejkrásnějších a nejúžasnějších událostí na cestě životem! Přeji vám osud plný zajímavých akcí, pevné zdraví, nekonečný přísun životní energie a síly! Více pozitiv, úsměvy a nejkrásnější nálada! ↑ 12 ↓

Skutečná dospělost je přesně 50 let, kdy se stáváte sebevědomými, moudrými, klidnými a zároveň zůstáváte veselí a energičtí! V tento krásný a významný den vám přeji, aby vítr změn ve vašem životě foukal pouze s dobrými úmysly, aby vaše zdraví bylo jen silnější a vaše duše jen šťastnější! ↑ 39 ↓

Gratulujeme k 50. narozeninám! Přeji vám, abyste vždy zůstali veselí, silní, silní, sebevědomí a vytrvalí! Přeji vám zdraví, vitalitu a sílu, úspěch, finanční prosperitu a touhu pokročit k novým úspěchům. Ať je každý den naplněn novými dojmy, novými známostmi a novými plány, ať vše dopadne tak, jak chcete. A ať život na této krásné hranici jen potěší, zůstane pozitivní, plný jasných emocí, vítězství, úspěchů a příležitostí! ↑ 37 ↓

Gratulujeme k nádhernému, krásnému výročí! 50 let je příležitost, moudrost a zkušenost. Přeji vám, aby vás na vaší nádherné cestě vždy doprovázela síla, dobrá nálada a zdraví! Ať vás provází inspirace a štěstí a štěstí vás nemine. Nechte zahřát a chránit úsměvy příbuzných, přátel a všech, kteří jsou vám drazí! ↑ 38 ↓

Dnes je vám padesát – k čemuž vám srdečně blahopřeji! Přeji vám, abyste byli plní síly a zdraví, s jistotou postupovali vpřed, dosáhli všech svých cílů a vždy zůstali stejným optimistickým a veselým člověkem! Nechte život dávat příjemná překvapení, pozitivní, příležitosti, nechte milované milovat, oceňovat a chápat! ↑ 37 ↓

Z celého srdce vám blahopřejeme k výročí a radujeme se z vašich úspěchů! Je vám padesát – a to je nádherný věk! Buďte plní energie a síly! Přeji vám, abyste se vždy cítili jako nejšťastnější člověk! Ať je vaše rodina přátelská, vaše zdraví pevné, vaši přátelé věrní a váš příjem velký! Ať se vaše cíle, sny a touhy splní bez větších obtíží! ↑ 39 ↓

Šťastné výročí! Co je 50 let pro muže? Toto je čas, kdy se chopíte příležitosti objevit něco neobjeveného, ​​rozluštit nevyřešené, pochopit nepochopitelné a dosáhnout toho, co chcete za každou cenu. 50 je významnou součástí toho, co již bylo prožito. Přeji vám respekt, pochopení a morální podporu všech kolem vás! Nejdůležitější je být sám zdravý a ať jsou všichni vaši blízcí vždy veselí a zdraví! ↑ 39 ↓

Gratulujeme ke krásnému kulatému datu – 50 let! Postava je úžasná, věk je úžasný, protože je před námi ještě tolik neznámého, zajímavého a vzrušujícího! Z celého srdce gratuluji a přeji pevné zdraví! Ať mnohé z nejkrásnějších okamžiků zdobí osud! Přeji vám každý den moře nejpozitivnějších příběhů a skvělých jasných emocí! Chci se cítit nejšťastnější! ↑ 42 ↓

READ
Všechno nejlepší k narozeninám přítelkyni svými vlastními slovy

Je ti 50! Každý vám může závidět vaše úspěchy, ale vy se nezastavíte – a je to tak správně. Máš celý život před sebou. Jste veselí, odvážní, podnikaví. Zůstaňte vždy stejně cílevědomí, vytrvalí a energičtí! Ať jsou ti všechny hvězdy u nohou. Ať vás vaši nejbližší a milovaní lidé vždy ve všem podporují a ať máte dostatek síly pro všechny vaše nápady a touhy! ↑ 39 ↓

Šťastné výročí! Kulaté datum – 50 let! Chci si přát, aby vše fungovalo a poblíž byli pouze blízcí a spolehliví lidé! Přeji si v životě a osudu více pozitivních, zářivých úsměvů a nejúžasnější nálady! ↑ 39 ↓

Všechno nejlepší k 50. výročí! Kéž vás tento věk naplní moudrostí a štěstím, život se stane ještě zajímavějším a rušnějším! Přeji vám, abyste si každý den užili – a ať je zdraví, štěstí a veselí vždy s vámi! ↑ 38 ↓

Upřímně vám blahopřeji k vašemu výročí! 50 let je věk, který o člověku mluví jako o vznešeném, váženém, moudrém! Přeji vám pevné zdraví, nejširší úsměv, ať je ve vašich očích stále jiskra a ať má vaše jednání tlak, smysl a šílenou energii k dosažení vašich cílů. Přeji vám úžasný úspěch, elán a co nejpozitivnější přístup! Veselé prázdniny! ↑ 39 ↓

Přijměte prosím mé upřímné blahopřání k vašemu výročí! Datum je kulaté a krásné – 50, což pro muže znamená neocenitelnou životní zkušenost! Ať váš moudrý život přináší užitečné ovoce, je naplněný silou a šťastnými chvílemi. Nechte vše pojaté seskládat do jedné krásné hádanky. Přeji Vám pevné zdraví, stabilní příjem a prosperitu do dalších let! ↑ 40 ↓

Gratulujeme k padesátinám! Buď šťastný! Ať tě provází hodně štěstí a vítězství, ať je vždy v každém tvém rozhodnutí pocit zadostiučinění a důvěry. Přeji vám, abyste dokončili všechny své plány, stejně jako nastínili nové sny a cíle. A ať vám síla, energie a zdraví pomohou k jejich dosažení! ↑ 39 ↓

Všechno nejlepší k 50. narozeninám úžasnému a statečnému muži! Upřímně vám přeji dobré zdraví a neuvěřitelnou sílu, úspěšné dny a štěstí v životě, lásku v rodině a radost v domácnosti, prosperitu na cestě, hodně štěstí a nejneuvěřitelnější štěstí! ↑ 38 ↓

Padesát kopějek na prahu – dobrý čas. Přeji klid v domě a štěstí na sto procent. Nechte život naplnit jasnými a mimořádnými nápady a cíli. Ať se všechny sny splní snadno a přirozeně. Přeji vám hodně vitality, energie, jasných okamžiků a těch nejkrásnějších a nezapomenutelných událostí! ↑ 41 ↓

James Bond v šedé

K nádhernému a krásnému 50. výročí vám přeji, abyste si vážili každého okamžiku života, užívali si každou vteřinu a cítili skutečné štěstí! Ať mládí vždy žije v duši, ať dává sílu, trpělivost a touhu dosáhnout toho nejžádanějšího v životě. Nechte veselost, optimismus a vitalitu být vašimi hlavními společníky! ↑ 41 ↓

Gratulujeme k výročí! Neodbočujte z cesty, buďte silní tělem i duší! Důstojný muž musí procházet životem odvážně, sebevědomě a vesele – což je to, co děláte! Po padesátce často začínají ty nejvelkolepější události, protože už máte světskou moudrost, vzácné zkušenosti a nádherné prostředí! Přeji vám nekonečný optimismus, inspiraci pro nové úspěchy, štěstí a radost, úsměvy příbuzných a přátel, dobré zdraví. Ať je život vzrušující a přináší co nejvíce příjemných překvapení! Veselé prázdniny! ↑ 50 ↓

Všechno nejlepší k narozeninám! 50 let je pro člověka vážným výročím, důvodem k zamyšlení nad tím, čeho dosáhl. Jste milovaný manžel a otec, a to je možná to nejdůležitější v životě! Hodně jsi toho dokázala, hodně zvládla – a přeji ti nové nápady, protože jsi chytrá, energická a teď navíc máš zkušenosti a stojíš pevně na nohou! Buďte zdraví, šťastní, úspěšní – a ať máte ve všem štěstí! ↑ 38 ↓

Rychle stoupáte po žebříku života a zastavujete se přesně uprostřed cesty, neohlížejte se, protože nejtěžší část už máte za sebou. Přál bych si, abyste dále naráželi pouze na kroky zvané štěstí, radost, prosperita, zdraví, vítězství a hodně štěstí. Ať je tato cesta dlouhá a nádherná. Všechno nejlepší k 50. výročí! ↑ 34 ↓

READ
Přání k narozeninám pro tátu

avatar

Muž v 50 letech je jako koňak, který je rok od roku silnější a dražší – přijměte tedy naše blahopřání k 50. narozeninám, drahý hrdino dne! Ať vše ve vašem životě dopadne dokonale, příbuzní a přátelé vždy zahřejí svou pozorností, kolegové respektují, stav se znásobí a zdraví nezklame! Přeji vám harmonii duše, širokou laskavost srdce a neuvěřitelnou výdrž charakteru!

avatar

Všechno nejlepší k 50. výročí! Rychle stoupat po žebříku života, zastavit se přesně v polovině cesty – ohlédni se s potěšením – koneckonců, nejtěžší část už máme za sebou! Přál bych si, abyste se dále setkávali pouze s kroky s názvem Štěstí, Láska, Radost, Prosperita, Zdraví, Péče, Cestování a Štěstí. Ať je tato cesta dlouhá a nádherná!

avatar

Všechno nejlepší k výročí, solidní, silný, zkušený muž v plném květu! Přeji vám, abyste byli nejšťastnější, žili s potěšením, abyste měli dostatek vytrvalosti k realizaci všech svých plánů a podpořili to, co již bylo vykonáno! Hodně štěstí v podnikání, zdraví, veselí a optimismus! Ať zdraví nezklame, síly nedojdou, energie je v plném proudu! Všechno nejlepší k narozeninám!

avatar

Ve věku 50 let začíná život nabírat na rychlosti. Kéž jsou tyto obraty naplněny jasnými emocemi ze všeho, co podniknete a co se právě chystáte podniknout nebo o čem jste dlouho snili! Ať se splní všechny vaše představy a vaše zdraví nikdy nezklame. Všechno nejlepší k narozeninám!

avatar

50 stojí za to! Přeji si, aby na cestě před vámi bylo štěstí vaším společníkem, dobří a věrní přátelé šli vedle vás, láska osvětlovala cestu a štěstí a zdraví byly symboly této jízdy! A ať každé vaše ráno začíná šílenou touhou po aktivní činnosti a ať váš den končí hrdostí na vykonanou práci!

Přidat komentář (bez registrace)

Hezká žena v červených šatech

    Všechno nejlepší k narozeninám, podávám ruku! Skutečná dospělost je přesně 50 let, kdy se stáváte sebevědomým, moudrým, klidným a nekonečně mladým! Kéž tato vědomá harmonie se sebou samým a lidmi, kteří vás milují, trvá ještě mnoho let!

Blahopřeji k výročí 50 let muži podle jeho vlastních slov

Gratuluji k 50. narozeninám: tati | manžel | bratr | kolega | šéf | přítel | chladný

Д milý hrdino dne! Gratulujeme k vašemu zlatému výročí – tak nádhernému, důležitému datu! Před kreativními rozhodnutími, objevy, příležitostmi dosáhnout v životě všeho, co si jen můžete přát, je ještě mnoho let, což vám pomůže dosáhnout velkého množství životních zkušeností, znalostí, ale i vašeho odhodlání, výkonnosti a sebevědomí. Dovolte mi popřát vám hodně štěstí a štěstí. Všechno se dá přeci zvládnout a se vším si poradit, a tak vám přejeme cestu k cíli bez překážek. Být odvážný a ušlechtilý, aby byl hoden lásky a pozornosti blízkých a příbuzných. Štěstí pro vás!

Н je ti 50 let? Vypadáte mnohem mladší, jen vaše oči vydávají velké životní zkušenosti a vnitřní sílu. Přeji vám, abyste se nikdy neuklidnili, vždy překvapte své blízké energií vycházející z vaší duše, ať vám na hlavu padnou všechny radosti a vrcholy života se podřídí vaší vytrvalosti a síle.

П Olveka se dočkala – vznešené výročí! Blahopřejeme vám, náš drahý hrdino dne, a upřímně vám přejeme, abyste byli zdraví, žili se ctí a důvěrou v budoucnost, milovali a byli milováni, rozdávali štěstí a byli šťastní, byli neustále v péči svého anděla strážného. Přejeme také skutečné, oddané, upřímné přátele, kteří tu budou vždy, a to nejen o svátcích. Přejeme vám, abyste byli vždy v dobré náladě, navzdory životním vzestupům a pádům. Půl století je dlouhá doba. Před námi je ale ještě více, a tak vám přejeme mnoho moudrých let bez sklíčenosti a nudy. Takže máte zdraví a sílu a máte všechno ostatní!

П Gratulujeme! Padesáté výročí je zlatým výročím, takže ať v tento den zazní nejlepší gratulace a přání a před námi je dlouhá cesta k novým úspěchům, setkáním a šťastným okamžikům! Padesátka je jen středem cesty: buďte na cestě smělí a štěstí vás bude určitě provázet!

Dnešní vaše výročí není zorané pole pro různé fráze, které vám zvoní od samého rána. S tím zásadně nesouhlasíme! Váš krásný věk – úspěšný a působivý – není v žádném případě důvodem k nějakému srovnávání s cíli, milníky, procenty atd. atd. Ve vašem případě to nebude fungovat, protože jste nad všemi otřepanými slovy, známými frázemi a standardními přáními. Přejeme vám, abyste vždy zůstali naším blízkým přítelem, daleko od průměrnosti, tuposti a nudy. A mimochodem, zastavte ty narážky typu „za padesát – za padesát!“ Pro našeho hrdinu dne – výhradně na dno! Šťastné výročí!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám pro otce od dcery

П olveka žila, vše, co jsem chtěla – se povedlo a rozmnožilo. Práce, domov, rodina, všechno je tam a u stolu se sešli ti nejlepší přátelé, se kterými je těch společně strávených chvil nespočet. Nyní začíná ta nejzajímavější část života, jeho rozkvět. Přeji vám nové radostné události a vítězství. Bez ohledu na to, kolik je vám let, zůstáváme v srdci navždy mladí. Šťastné výročí!

В tento nádherný den, v den vašeho výročí, vám blahopřeji! Přeji vám, abyste měli na všechno vždy dostatek síly, trpělivosti a moudrosti! Přeji si, aby se vše, co chcete, i to nejnepochopitelnější a neuvěřitelné, vždy zázračně objevilo! Kéž vás štěstí v životě vždy pronásleduje, ať je štěstí v lásce s vámi! Kéž láska vždy žije v srdci takové síly jako první! Jste neuvěřitelný muž, neuvěřitelně citlivý a odvážný člověk. Je nevysvětlitelné, jak všechny tyto vlastnosti koexistují v jedné osobě, ale je zbytečné se s tím hádat, protože je to fakt! A fakta, jak víte, jsou nepopiratelná! Ať se vše v životě splní, hlavní věcí je věřit v to! Všechno nejlepší k 50. narozeninám!

К pak řekl, že 50 let je věk? Nic takového! Muž v 50 letech je plný síly a energie a bohaté životní zkušenosti vám napoví, jak je co nejefektivněji využít. Solidní a impozantní hlava rodiny, milovaný manžel, starostlivý otec, vážený profesionál a také zbožňovaný dědeček! A to je všechno o něm – o našem hrdinovi dne, se kterým se sešli příbuzní, kolegové a přátelé, aby oslavili kulaté datum.

Я Blahopřeji vám k nádhernému půlstoletí! 50 let není čas na shrnutí, ale čas na život, užívání si mládí a zdraví. Prostě se zdá, že 50 let je úctyhodný věk. Vy, jako nikdo jiný, se umíte radovat a vážit si každého okamžiku, užívat si každého dne a dávat druhým světlo a pozitivní. Vždy zůstaňte takoví, jací jste – pohodový, mladý, veselý optimista. Nezáleží totiž na věku podle pasu, důležité je, jak starý se cítíte. Vaše mladá duše vás nenechá nudit se, žít dlouho, radostně a ať vás osud ochrání a všechny, kteří jsou vám milí!

С Chystám se připojit se k jednotnému impulsu slavnostních gratulací k nádhernému výročí. Přeji neúnavnému hrdinovi dne, aby si užil každý okamžik zralého sebevědomí a moudrého tvoření! Dovolte i nám, abychom trochu zamrzli ve stínu vašeho odvážného klidu a oddejte se zjemnění chápání moudrosti života!

У dnes je vám půl století – jak krásně to zní! Přeji vám krásný život, jasné a barevné emoce. Ať úspěch provází všechny vaše záležitosti, ať se vše děje tak, jak je pro vás nejlepší. Tak to bude. Jste úžasný člověk, který si zaslouží opravdové štěstí. A samozřejmě buďte zdraví!

К Pokaždé, když se na tebe dívám, vidím před sebou dokonalého muže, který ví, co od života chce, a který ve všem uspěje. Dnes k vašim 50. narozeninám bych vám chtěl popřát, abyste se na život dívali jednodušeji, mysleli více na rodinu než na práci, abyste si vše nebrali k srdci. Všechno pomíjí – zůstávají s námi jen ti, kterým věříme a milujeme je.

О Upřímně vám blahopřeji k 50. narozeninám! Přeji vám nevyčerpatelnou energii. Ať je každý den vašeho života naplněn novými dojmy, novými známostmi a novými plány. Nechte vše dopadnout tak, jak chcete. Hlavně buďte zdraví vy i všichni vaši blízcí. Buďte nejšťastnější!

В V tento báječný den vám blahopřeji, vynikající, sympatický muž, laskavý a spravedlivý člověk, k vašim 50. narozeninám! Přeji vám, abyste zůstali stejným optimistou, rostli a dosáhli svých cílů, přeji vám rodinné teplo a vzájemné porozumění, mír a lásku, prosperitu a prosperitu.

READ
Skvělé blahopřání k 30. výročí muže

В K vašim 50. narozeninám vám přeji, abyste si vážili každého okamžiku života, užívali si každou vteřinu a byli spokojeni se štěstím. Nechte se zaplavit mořem lásky a respektu a zůstaňte s vámi po mnoho let. Ať mládí vždy žije ve vaší duši a dá vám sílu, trpělivost a touhu dosáhnout v životě toho, co chcete. Hlavními společníky nechť jsou veselost, optimismus a vitalita.

Д Upřímně blahopřejeme slušnému člověku, velkolepému muži s mladou, veselou duší k jeho výročí – nádhernému 50. výročí! Ať vás vlny života nezatěžují, ale inspirují, zvednou vás na hřeben úspěchu, osvěží vaše city a dodají vám důvěru ve vaše schopnosti! Ať každý člověk, se kterým vám život přináší dobro a touhu věřit!

Т kurva 50! Každý vám může závidět vaše úspěchy, ale vy se nezastavíte, a je to tak správně. Máš celý život před sebou. Jste veselí, odvážní, podnikaví. Zůstaňte stejně cílevědomí, vytrvalí a energičtí. Ať jsou ti všechny hvězdy u nohou. Kéž vás vaši nejbližší a milovaní lidé vždy ve všem podporují a ať máte dostatek sil na všechny své nápady a realizaci tužeb.

С Všechno nejlepší k 50. narozeninám! Máte být na co hrdí a o co usilovat. Dosáhli jste toho hodně a můžete dosáhnout ještě více! Přeji vám hodně zdraví, inspirace, nadšení, energie, elánu, ať vše, co si naplánujete, co nejrychleji ožije! Najděte si čas na rodinu, zábavu a odpočinek, pečujte o sebe a užívejte si každý den. Buď šťastný!

П Gratulujeme k padesátinám! Ať se na vás štěstí valí jako déšť, ať je v každém pohybu a rozhodnutí vždy cítit spokojenost a jistota. Přeji vám, abyste dotáhli do konce všechny své plány a také si udělali nová přání. A nechte sílu, energii a zdraví, aby vám je pomohly dosáhnout! Buď šťastný!

С Všechno nejlepší k narozeninám! 50 let je pro muže vážným výročím, příležitostí k zamyšlení nad tím, čeho dosáhl. Jste milovaný manžel a otec, a to je možná to nejdůležitější v životě! Hodně jsi toho dokázal, hodně dokázal a přeji ti nové nápady, protože jsi ještě mladý, energický a teď navíc máš zkušenosti, stůj pevně nohama na zemi! Buďte zdraví, šťastní, úspěšní a ať máte ve všem štěstí!

С Všechno nejlepší k 50. narozeninám, náš drahý muži! Z celého srdce vám dnes přejeme velké lidské štěstí, hodně radosti, oceán lásky a něhy. Ať je váš život plný příjemných překvapení a darů osudu! Kéž vám v tento den život dá své nejjasnější barvy, dojmy a nezapomenutelné okamžiky!

П gratuluji k 50. narozeninám! Přeji vám nekonečný optimismus, inspiraci pro nové úspěchy, štěstí a radost, úsměvy příbuzných a přátel, zdraví. Ať je život vzrušující a přináší co nejvíce příjemných překvapení! Veselé prázdniny!

С nejskvělejší ze všech mužů, opravdový gentleman a dobyvatel ženských srdcí, upřímně ti blahopřejeme k tvým obdivuhodným 50. narozeninám! Ať se vaše vznešené srdce zastaví jen od štěstí, od lásky a hluboké radosti! S jemným, zářivým světlem, nechejte hořet oči těch, kteří vás milují a vaše blízké – ať se takových lidí přiblíží co nejvíce!

Д Upřímně blahopřejeme nejčestnějšímu a úžasnému člověku, mimořádnému a věrnému příteli, spolehlivému a jedinečnému muži k jeho 50. výročí! Kéž vás laskavé ruce přátel nikdy neunaví podporovat vás v těch nejlepších a nejnutnějších chvílích života! Nechte milující srdce milovaných vždy o vás usilovat, vážit si a vážit si každého okamžiku!

С Srdečně vám blahopřeji k vašemu úžasnému 50. výročí! Všechno nejlepší k narozeninám, podávám ruku! Skutečná dospělost je přesně 50 let, kdy se stáváte sebevědomým, moudrým, klidným a nekonečně mladým. Ať vám toto vědomé souznění se sebou samým a lidmi, kteří vás milují, vydrží ještě tolik let!

Ю 50 let pro každého muže je velká zásluha, když většina plánovaných plánů již byla realizována, když teplo a láska blízkých srdcí hřeje duši, když chcete, aby se vám hlava točila jen od štěstí. Přeji vám pozemské štěstí, neskutečné štěstí a laskavá slova. Kéž vaše optimistická povaha přitahuje pozornost a je zachována po mnoho let.

READ
Krásné verše blahopřání k narozeninám dívky

С K nádhernému 50. výročí upřímně, z celého srdce blahopřejeme jedinečnému, silnému, spravedlivému a moudrému muži! Dovolte mi, abych vám vyjádřil své nejlepší přání a obdiv, ať se mnoho let dopředu stane těmi nejlepšími, plnými vzrušujících událostí, nových dojmů, zajímavých a mimořádných projektů, nezapomenutelných lidí!

Т Kvílení nashromážděné životní zkušenosti dá šanci každému, jsi moudrý, pozorný a chytrý. Ať je váš život plný hodnotných výšin, světlých okamžiků a rodinného štěstí. K 50. narozeninám vás čeká příjemná překvapení. Chci, aby všechno v životě dopadlo přesně tak, jak si přeješ. Uvědomili jste si, co je život – tak ať zbyde jen příjemná dochuť a voňavý sediment z minulosti.

Т Dnes jí bylo 50 let. Jaký je to úžasný věk! Své výročí přece slavíte s rodinou a přáteli. Přeji Vám i celé Vaší rodině zdraví a pohodu. Buď šťastný. Ať se splní vaše nejcennější a nejvytouženější sny. Ať ve vaší duši vládne mír a mír a ať štěstí nikdy neopustí vaše srdce! Hurá!

5 0 let je věkem dospělosti, moudrosti a spravedlnosti. Každý naslouchá vašim neocenitelným radám. Pro všechny v rodině i v práci jste vzorem. Muž v nejlepších letech – dnes je to rozhodně o vás! Zdraví pro vás a štěstí!

У vážený muž má dnes solidní výročí. 50 není snadné datum, hodně se toho již dosáhlo a získalo a před námi je tolik zajímavých a důležitých věcí. S velkou úctou vám blahopřeji a přeji vám nové úspěchy. Ať vám každý nový den přinese jen to dobré!

5 :0 ve váš prospěch! Blahopřeji vám k výročí a vyjadřuji svůj obdiv k tomu, co jste ve svých vůbec ne starých letech dokázali. Ve svých 50 letech se vám daří a dáváte důstojný příklad mladé generaci. Váš veselý přístup, upřímnost a otevřená duše hřejí nás, kteří Vás milujeme a oceňujeme nejen Vaše úspěchy, ale i lidskou dobrotu, kterou jste od Boha obdařeni.

М Muž v 50 je jako koňak, který je každým rokem silnější a dražší. Jste exkluzivní exemplář hodný zvláštní pozornosti a respektu. K tvým narozeninám si přeji, aby každé ráno začalo bláznivou touhou po energické aktivitě a den skončilo hrdostí na vykonanou práci.

В k vašemu výročí vám chci poblahopřát a přeji vám, abyste byli spolehlivou oporou pro vaši spřízněnou duši a důstojným příkladem pro vaše děti, abyste byli někým, kdo neztratil schopnost radovat se z maličkostí, navzdory svému pokročilému věku, aby vždy zůstal přísný, ale nejúžasnější šéf a vždy pamatujte, že ve věku 50 let se život stává ještě zajímavějším a vzrušujícím.

С výročí! Půl století za nimi je prý čas bilancovat. Ale o tebe tady vůbec nejde, jsi u nás ještě mladý a veselý, ale už solidní, silný, zkušený muž v plném květu. Přeji vám proto, abyste žili alespoň o tolik víc, abyste měli sílu a trpělivost uskutečnit všechny své plány a podpořili to, co již bylo vykonáno. Hodně štěstí v podnikání, zdraví a opravdoví přátelé! Všechno nejlepší k narozeninám!

Т je ti padesát a to je skvělý věk! Buďte plní energie a síly! Přeji vám, abyste byli vždy šťastným člověkem! Ať je vaše rodina přátelská, zdraví – silná, přátelé – věrní a příjem – velký! Ať se vám bez větších obtíží splní všechny vaše cíle a sny!

У dnes je krásné kulaté datum – 50 let. Postava je úžasná, věk je úžasný, protože je před námi ještě tolik neznámého, zajímavého a vzrušujícího! Upřímně vám blahopřeji a přeji vám pevné zdraví, mnoho úžasných okamžiků, pozitivních příběhů a jasných emocí! Buďte velmi šťastní!

О Jedním z nejvýznamnějších dat v životě každého člověka je půlstoletí výročí jeho narození. Samotné číslo „padesát“ má obrovský význam: prožila se dobrá polovina života, dospěla zralost, bylo již dosaženo mnoha vrcholů, existují dědici, a abychom parafrázovali známé studentské rčení, můžeme říci, že „ nejste to vy, kdo pracuje pro autoritu, ale autorita pracuje pro vás.“ »

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: