Všechno nejlepší k narozeninám zetě

Milý zetě, dnes máte narozeniny, ke kterým vám blahopřeji! Stali jste se ještě o rok chytřejší, moudřejší. Ať je ve vaší hlavě vždy řád a jasné pochopení, kam se pohybujete, o co usilujete a co pro to musíte udělat. Nechte srdce a intuici vždy věrnými pomocníky při zásadních rozhodnutích. No, nejdůležitější je pro mě tvoje rodina s mou dcerou. Chci, aby se splnily všechny vaše společné plány. Ať ve vašich vztazích vždy panuje vzájemné porozumění a vzájemná pomoc. Milujte se, litujte a vždy podporujte. Upřímně vám blahopřeji k narozeninám a přeji vám, abyste byli zdraví, šťastní a úspěšní!

Milý zetě! Chci vám poblahopřát k vašim narozeninám, přeji vám, abyste zůstali tak citlivý, laskavý, sympatický a odvážný! Přeji vám úspěch ve vašem podnikání, nové začátky, ještě více sebevědomí, optimismus, milující a pevnou rodinu, podporu od blízkých, klid a laskavost! Ať se ti splní všechny sny! Veselé prázdniny!

Můj nejlepší zetě, všechno nejlepší k narozeninám! Přeji vám, abyste se nikdy nevzdávali a nikdy se nevzdávali, vždy šli s dobou, neustále usilovali o vyšší cíle, lepší životní úroveň, úspěšně realizovali své plány. Přeji vám, abyste si vždy a upřímně vážili všeho, co máte, starejte se o to nejcennější. Přeji vám skvělé zdraví, vitalitu, správná rozhodnutí, silnou lásku, upřímné přátelství, zajímavou práci, vzrušující koníčky, kvalitní odpočinek a vše nejlepší!

Všechno nejlepší k narozeninám, zetě! Kéž vám Bůh dá vše nejlepší, vše nejlepší a nejjasnější! Nejdůležitější je zdraví a zbytek bude následovat. Štěstí pro vás, radost, harmonie a teplo ve vaší duši! Ať jsou vaše myšlenky jen o dobru! A nechte anděla strážného vždy tam a zachrání vás před jakýmikoli problémy a ztrátami!

Náš milý zetě, ať tě anděl strážný chrání, dává ti zdraví a štěstí, dobrý přístup druhých a dobrou náladu. Nechte přátele podporovat, kolegové ocenit, blízcí inspirovat. Jděte klidně za svým cílem, důvěřujte své intuici, nebojte se riskovat, vždy oslovte někoho, kdo potřebuje vaši pomoc. Všechno nejlepší k narozeninám!

Pro tebe, můj drahý zetě,
Jdu si udělat přípitek!
všechno nejlepší k narozeninám
A já dávám teplo duše!
Přeji hodně štěstí
Nebe je klidné, dobré,
Hladká životní cesta,
V srdci – letní teplo.
Nechte dobrou náladu
Bude každý den ráno!
Světlé, slavnostní chvíle
A zdraví navždy!

Můj drahý zetě! Spěchám vám blahopřát k významnému dni – k vašim narozeninám! Přeji si, abyste v tento den byli obklopeni teplem a laskavostí, úsměvy blízkých, aby byl telefon zahlcen zprávami a hovory. Přeji vám, abyste se nechali inspirovat příjemnými slovy a přáními, abyste se velkou rychlostí posunuli ke svým snům. Ať jsou vedle vás vždy upřímní a věrní lidé, se kterými se nebudete muset vydávat za někoho, kdo vás bude pečlivě obklopovat a vnímat takového, jaký jste. Přeji vám štěstí, zdraví, úspěch a prosperitu, ať máte vždy pozitivní myšlenky, dobrý přístup a pozitivní. Nabijte sebe i své okolí skvělou náladou! Dnes je váš svátek – prožijte ho s ranou!

READ
Krásné narozeninové přání pro kolegyni

Milý zetě! Náhodou se stalo, že setkání s naší dcerou z vás udělalo našeho adoptivního syna. A máme z toho radost. Dnes máš narozeniny. Srdečně blahopřejeme. Ať se vám v životě vše daří, je krásné a správné. Ale nechte něco přidat nad to, co máte. A samozřejmě být spolu šťastní.

Bez ohledu na to, kolik vtipů
Vymyšleno o tobě a mně
Ať někdo nenávidí zetě
A ty jsi můj milovaný syn!
Jsi ten nejlepší manžel pro mou dceru
Otec je úžasný, věrný přítel,
Nechte tyto řádky na vaše narozeniny
Osud se dotkne mocných rukou.

Milý zetě, dnes je tvůj den! Ať se vám splní vše, co si dnes přejete. A v životě ať je pro vás všechno skvělé. Buďte šťastní v lásce, buďte úspěšní ve své kariéře a buďte první v životě. Jděte za svými sny, snažte se dosáhnout svých cílů a neustále se rozvíjejte. Vyzkoušejte v tomto životě vše, co chcete. Přeji vám úspěch a dlouhý šťastný život!

Všechno nejlepší k narozeninám, drahý švagru! Přijměte upřímnou gratulaci od své tchyně. Nechť je štěstí ve vašem osudu a duše vždy zpívá. Ať Vás Pán Bůh chrání. Přeji vám štěstí ve všech věcech, aby se všechny vaše plány splnily.

Nejlepší blahopřání k narozeninám zetě v próze od tchyně

Milý zetě, blahopřeji ti k tvým narozeninám! Přeji vám štěstí, zdraví, úsměvy, smích, teplo, stabilitu a prosperitu, rodinnou pohodu a vzájemné porozumění. Přeji vám také radostné úspěchy, úsměvy štěstí a nezapomenutelné dojmy! Tvoje tchyně.

Můj drahý zetě, s radostí vám upřímně přeji k vašim narozeninám pevné zdraví a nekonečný optimismus, sebevědomé činy a moudrá rozhodnutí, vysoké aspirace a skvělé příležitosti, úspěšné plány a neustálé štěstí, ať v domě žije mír a harmonie, láska a harmonie a v životě – štěstí!

Náš milý a milovaný zeť, ani ne zeť, ale skutečný rodný syn! Šťastné narozeniny! Přejeme vám dobré zdraví, velké rodinné štěstí, porozumění, zbožňování, teplo a radost! Přejeme vám rychlý kariérní postup, abyste byli v práci milováni, oceňováni, dobře placeni a velmi respektováni! Inspirativní každodenní život a nádherné prázdniny, stejně jako nádherná dovolená u teplého moře!

Všechno nejlepší k narozeninám, zetě! Přeji pevné zdraví a sebevědomí. Přeji vám více jasných barev, více štěstí, více pozitivních! Přeji si, aby tvůj život nabíral na síle každý den. Zyateku, ať se všechny vaše problémy snadno vyřeší. Ať se všechny vaše dobré myšlenky bezezbytku zhmotní. Přeji si být milovaným a úspěšným mužem.

READ
Gratuluji vlastními slovy přítelkyni k narozeninám

Děkuji ti, drahý zetě, že jsi dal své dceři příležitost být milována a šťastná! Život potřebuje emoční stabilitu, a pak si můžete vybudovat všechno – vzdušné zámky, útulné a pohodlné rodinné hnízdo, laskavé, důvěřivé vztahy a srdečné spojení muže a ženy!

Milý zetě, upřímně ti blahopřeji k tvým narozeninám! Přeji Vám, aby Vám Vaše práce vždy přinášela nejen slušný příjem, ale i potěšení. Láska, jasná, nezapomenutelná setkání, skuteční přátelé, sváteční nálada, naplnění drahocenných tužeb a tvůrčích úspěchů, silná a přátelská rodina!

Dnes jsou tvé narozeniny! A ze srdce vám blahopřeji k vašemu dni, k vašemu svátku! Samozřejmě vám v první řadě přeji zdraví – to je nejdůležitější. Všechno ostatní totiž záleží jen na vás. A vím jistě, že vám vše vyjde. Přeji vám úspěch ve všech vašich snahách, radosti a štěstí! Ať se splní všechny vaše nejcennější sny. Stanovte si nové cíle a ujistěte se, že jich dosáhnete. Ať je vaše cesta snadná a na ní jsou jen malé překonatelné překážky. Ať jsou šťastní všichni, koho milujete a kdo je vám drahý. Z celého srdce gratuluji a přeji vše dobré!

Můj drahý švagr! Mám tu čest vám dnes poblahopřát k nástupu nové etapy ve vašem životě – k vašim dalším narozeninám! Od této chvíle se ve vašem životě začnou plnit sny jeden za druhým, ať jsou změny jen k lepšímu, ať vás osud učiní vaším oblíbencem a štědře vám dá, co si zasloužíte! A zasloužíte si hlubokou úctu svých přátel, slušné jednání mezi kolegy, spravedlivou mzdu za vaši práci a bezmeznou lásku naší dcery! Přejeme vám pohodu v obchodní sféře, rychlý kariérní vzestup na vrchol úspěchu, sebevzdělávání, duchovní rozvoj, požadované osobní úspěchy, štěstí, sibiřské zdraví, vzájemné pocity lásky a hladké vztahy v rodinném životě! Ať váš rodinný krb navždy hoří! Přejeme vám, abyste nikdy nepochybovali o volbě naší dcery jako životního partnera!

Všechno nejlepší k narozeninám, drahý švagru. Přeji vám život bez potíží a problémů, přeji vám úspěch bez zhroucení a závisti ostatních. Zeťe, zůstaň v srdci mladý, v těle silný a v srdci statečný. A nechť vám stačí vaše nadšení pro všechny věci a vaše láska ke všem příbuzným a přátelům.

READ
Všechno nejlepší k narozeninám sestře v próze

Milý zetě! Blahopřeji vám k vašim narozeninám a přeji vám, abyste byli bohatí a šťastní, abyste dělali pouze podnikání, které vám přináší radost, nebáli se obtíží v životě a překonali jakékoli překážky na cestě k vašemu drahocennému cíli. Ať jste vždy obklopeni věrnými a veselými přáteli a milující rodinou. Buďte zdraví, šťastní a vždy zůstaňte pozitivní! Všechno nejlepší k narozeninám!

Vaše pomoc a podpora je pro mě velmi cenná. Přál bych si, aby ve vašem životě byli také jen oddaní a laskaví lidé, moje vnoučata a dcera dávali lásku a péči každý den, Bůh pomáhal ve všech vašich záležitostech. Všechno nejlepší k narozeninám, švagru!

Všechno nejlepší k narozeninám, můj milovaný švagr! Jsi pro mě jako maják, ukazuješ směr a je to s tebou na tomto světě jednodušší! A dnes je vše pro vás, tak si to užijte naplno, protože vždy žijete pro druhé, i když jste dnes trochu mimo! Vaši blízcí vás chtějí potěšit, s vámi jsme nejšťastnější na planetě. Jako vaše tchyně jsem velmi ráda, že vám mohu blahopřát k narozeninám a popřát vám vše, co si přejete. Vím, že moje dcera je v dobrých rukou. Jste její oporou, ochranou a prostě milovaným manželem. A pro mě ses stal synem. Takže děkujeme, že jsi přišel do našich životů a stal se naší rodinou! Ať je u vás vše v pořádku.

Krásná slova blahopřání k vašim narozeninám vašemu milovanému zeťovi od vaší tchyně

Všechno nejlepší k narozeninám zetě od tchyně

Milý zetě, dnes máte narozeniny, ke kterým vám blahopřeji! Stali jste se ještě o rok chytřejší, moudřejší. Ať je ve vaší hlavě vždy řád a jasné pochopení, kam se pohybujete, o co usilujete a co pro to musíte udělat. Nechte srdce a intuici vždy věrnými pomocníky při zásadních rozhodnutích. No, nejdůležitější je pro mě tvoje rodina s mou dcerou. Chci, aby se splnily všechny vaše společné plány. Ať ve vašich vztazích vždy panuje vzájemné porozumění a vzájemná pomoc. Milujte se, litujte a vždy podporujte. Upřímně vám blahopřeji k narozeninám a přeji vám, abyste byli zdraví, šťastní a úspěšní!

Milý zetě! Dnes je v naší rodině velká radost, váš osobní svátek, který se dotkne duše celé rodiny – vaše narozeniny! Gratulujeme! Jste plnohodnotným členem naší rodiny a jsme nesmírně rádi, že volba naší dcery padla právě na vás! My jako rodiče jsme nesmírně vděční nebeským silám, které vás osud svedl dohromady, že jste to byli vy, kdo ji potkal na cestě životem! Přejeme vám, abyste naši dceru přiměřeně provázeli životem a ať také ospravedlní vaše naděje! Přejeme naší dceři, aby si vážila vašich lidských kvalit, aby si vás vážila jako manžela, jako muže, jako hlavu rodiny! Ať je vaše rodinná cesta osvětlena hvězdou štěstí! Přejeme vám, abyste sami dosáhli toho, co chcete, a vyšplhali se na vrchol svých snů! Nepochybujeme o vás, jste silný člověk, se silným charakterem, s obrovskou silou a ať se vám to podaří! Nepochybuj o sobě, zeťe! Jsi nejlepší!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám blahopřání muži vtipnému

Vážený zetě, blahopřeji vám k vašim narozeninám a upřímně vám přeji silnou sílu, dobré zdraví, nepochybnou odvahu, odvážné nápady, sebevědomá rozhodnutí, rodinné dobro, věčné štěstí, neutuchající optimismus a vysokou prosperitu v domě.

Můj milý zetě, k tvým narozeninám ti chci popřát jen to nejlepší. Žijte v radosti, dosáhněte toho nejdůležitějšího v životě, buďte vždy nejlepší, ať vás provází štěstí a úžasná nálada, ať je vše přesně tak, jak má být v životě skutečného vůdce, člověka, který přesně ví, co chce!

Bez ohledu na to, kolik zábavných příběhů o zetech a tchýni vzniklo, svého zetě mám moc rád! Je to můj jediný, věrný manžel mé jediné dcery! K jeho narozeninám jsem připravil nejen chutné, ale také nejlaskavější, nejjasnější přání! Buďte vždy tak úžasní jako dnes, shromážděte kolem sebe skutečné přátele, milujte svou mladou ženu z celého srdce a buďte šťastní!

Milý zetě! Dnes máte důležitý svátek, a proto vám chci popřát univerzální mír, štěstí, laskavost, pozitivní, prosperitu! Ať je všechno v životě hladké a peníze tečou do vašich rukou jako řeka! Stejně tak zdraví, úspěch v práci a samozřejmě mocné rodinné teplo! Všechno nejlepší k narozeninám!

Všechno nejlepší k narozeninám pro zetě od milující tchyně

Můj milovaný zetě, ať se vše ve tvém životě vyvíjí, jak si přeješ! Vždy zůstaňte silný, zdravý a silný muž, který dosáhne všech vašich cílů! Přeji vám a vaší dceři velkou neutuchající lásku k životu a neuvěřitelné bezmezné štěstí! Starejte se o sebe a žijte v prosperitě, míru a harmonii!

Přeji všechno nejlepší k narozeninám svému milovanému zeťovi. Chci vám poděkovat, že jste tu vždy byli, vaše životní zkušenost je tak skvělá, i když jste ještě mladá, že se o svou dceru nestarám ani gram. Vím, že každý sní o zetě, jako jsem já, a tak pro vás chci být hodnou tchyní! Všechno nejlepší, zeťe, ať štěstí od nynějška neopouští tvůj dům, já se o to postarám! A nejen já, protože jsem si vybral správně, když jsem si vybral svou dceru za manželku. Přeji vám, abyste vždy vyhráli a nikdy nebyli na nic naštvaní! Koneckonců, náš život je mnohem jednodušší, když zacházíte se vším snáze! Všechno nejlepší k narozeninám!

READ
Všechno nejlepší k narozeninám krátké vtipné blahopřání, sms blahopřání

Milý zetě! Dnes jsou tvé narozeniny! Na této nádherné dovolené vám chci popřát, abyste zůstali stateční, silní, odvážní, laskaví, motoristé! Aby vaše vždy zlaté ruce nikdy neztratily svou sílu! Zůstaňte stejně laskaví a upřímní!

Oblíbený zeť! V tento svátek – vaše narozeniny, vám chci popřát dosažení všech vašich životních cílů. Dokázali jste mi, že jste to vy, kdo jste schopni vytvořit skutečné rodinné štěstí pro mou dceru, a to mě velmi těší. Přeji vám, abyste porodili a vychovali naše vnoučata, která nám budou rozdávat radost a zdobit život ve stáří. Jsem hrdý na svého zetě a šťastný za vaši rodinu. Všechno nejlepší k narozeninám!

Můj milý zetě, k tvým narozeninám ti chci popřát jen to nejlepší. Žijte v radosti, dosáhněte toho nejdůležitějšího v životě, buďte vždy nejlepší, ať vás provází štěstí a úžasná nálada, ať je vše přesně tak, jak má být v životě skutečného vůdce, člověka, který přesně ví, co chce!

Milý zetě! Chci vám poblahopřát k vašim narozeninám, přeji vám, abyste zůstali tak citlivý, laskavý, sympatický a odvážný! Přeji vám úspěch ve vašem podnikání, nové začátky, ještě více sebevědomí, optimismus, milující a pevnou rodinu, podporu od blízkých, klid a laskavost! Ať se ti splní všechny sny! Veselé prázdniny!

Dnes s velkým potěšením chci pozvednout plnou sklenici na zdraví svého milovaného zetě! Piju ve stoje i do dna! Zetě, jsi úžasný člověk, milý, věrný, milující! Přeji vám, aby vaše pocity s naší dcerou byly vždy vzájemné! Ať se krystal vaší lásky nikdy nerozbije! Ať jsou vaše sny podobné, ať jsou vaše touhy společné! Důstojná volba naší dcery se potvrzuje každým dnem více a více! Svými činy potvrzujete svá slova a nikdy nevyhazujete sliby do větru! Jsme na vás hrdí a víme, že naše dcera snila o takovém muži! Tak ať je vaše rodinná cesta jasná a dlouhotrvající pro radost nás rodičů! Stali jste se naší rodinou od prvních dnů našich známostí a někdy je pro nás těžké říkat vám zetě, protože jste pro nás jako syn! Milujeme, vážíme si, vážíme si! Všechno nejlepší k narozeninám, drahý synu!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: